ARTIKEL 50 1De EU naheffing is nog niet opgedroogd of de volgende onbeschaamdheid van de EU dient zich al weer aan. *****
Van Rompuy, (67) U weet wel de voormalige Rijkspresident van het Groot Europese Rijk pakt met droge ogen dik 700.000 euro van tafel. Tegen de EU belastingen wel te verstaan. (Hij betaalt er dus bijna geen belasting over) En dan is dat de normaalste zaak van de wereld. *****
Ik heb gisteravond met stomme verbazing die hautaine kop van Pechtold gezien die er niet eens van onder de indruk was. Alleen dit gegeven lijkt mij al voldoende om uit die geldverslindende moloch te stappen. Hoe moeilijk is het om Artikel 50 in werking te zetten?*****

[Artikel 50 is een artikel van het Verraad van Lissabon = De EU Grondwet, en  tevens ook de naam van een NL politieke partij ]

Artikel 50 

1.Een lidstaat kan overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten zich uit de Unie terug te trekken.

2. De lidstaat die besluit zich terug te trekken, geeft kennis van zijn voornemen aan de Europese Raad. In het licht van de richtsnoeren van de Europese Raad sluit de Unie na onderhandelingen met deze staat een akkoord over de voorwaarden voor zijn terugtrekking, waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie. Over dat akkoord wordt onderhandeld overeenkomstig artikel 218, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Het akkoord wordt namens de Unie gesloten door de Raad, die met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit, na goedkeuring door het Europees Parlement.

3. De Verdragen zijn niet meer van toepassing op de betrokken staat met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de in lid 2 bedoelde kennisgeving, tenzij de Europese Raad met instemming van de betrokken lidstaat met eenparigheid van stemmen tot verlenging van deze termijn besluit.

4. Voor de toepassing van de leden 2 en 3 nemen het lid van de Europese Raad en het lid van de Raad die de zich terugtrekkende lidstaat vertegenwoordigen, niet deel aan de beraadslagingen of aan de besluiten van de Europese Raad en van de Raad die hem betreffen.
De gekwali?ceerde meerderheid wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 238, lid 3, onder b van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

5. Indien een lidstaat die zich uit de Unie heeft teruggetrokken, opnieuw om het lidmaatschap verzoekt, is op zijn verzoek de procedure van artikel 49 van toepassing.

——–
Is het voor de roverheid nou nog steeds niet duidelijk dat er roofbouw wordt gepleegd door EU ambtenaren? En niet op kleine schaal. Immers NL betaalt NETTO bijna 5 miljard aan de EU. Geld dat je makkelijk kan gebruiken om de tekorten in NL wat weg te poetsen en weer een welvarende handelsnatie te worden.

Misschien moeten we maar eens naar het Noorse model kijken. Of eens met onze oosterburen aan tafel gaan zitten en kijken of er een Noord-Europees/Scandinavisch pact gesloten kan worden. Als er dan toch zo nodig moet worden samengewerkt is dat handiger te doen met stabiele economische partners en niet met leegzuigende en niets bijdragende landen.

Hoe krijgen we in vredesnaam de consensus zodanig dat de stap om uit de EU te gaan eigenlijk niet meer dan logisch is? Dit kan toch niet zo doorgaan?

Pendragon 

20 REACTIES

 1. Stel, stel he, dat het lukt uit de EU te stappen, wat mij betreft liever gisteren dan vandaag, of terug naar de EEG, wat denk je dan dat de consequenties zijn ? Torenhoge invoerrechten aan de poort
  van de EU, waardoor NL ineens niet meer concurrerend is. Daar-
  naast zullen de VS zich ook niet onbetuigd laten.
  De Rotterdamse haven ? Onmisbaar ? Ze zijn gek genoeg om half
  Belgie te doorklieven om van Antwerpen een nieuwe zeehaven te
  maken. NL kan slechts uit de EU stappen als DE dat ook doet. Die kans bestaat, maar is (nog ?) erg klein. En dan moet de NL’se politiek het ook nog willen, en dat ligt aan……juist aan de
  kiezers. Wat is overigens het Noorse model ? De wetgeving is Noorwegen en Zwitserland wordt ook al hoe langer hoe meer met die van de EU in overeenstemming gebracht.

  Yourke [6] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 2. @ergo [3]:
  een gezond volk zal het een worst wezen en de consequenties aanvaarden om vrij te kunnen zijn. Creativiteit en vrijheid zijn zo innig met elkaar verbonden dat er een uitweg zal komen. Ik snap ook niet waarom Nederland verbonden met andere landen moet aangaan, laat individuelen dat lekker zelf uitmaken.

  Corné [10] reageerde op deze reactie.

 3. @ergo [3]:
  Die wraak van de overgebleven EU landen is een reële mogelijkheid waarmee uiteraard rekening moet worden gehouden.
  Het spel moet goed gespeeld worden en gebruik gemat van alles wat er gebeurt.
  Sel de financien in Griekenland, Spanje, Italië, of Frankrijk lopen zodanig uit de hand dat ze wel weg moeten. Dan is daarop in te spelen.
  Inspelen op de immigranten eisen van Cameron, UK ?
  Misschien is er iemand die mogelijke scenario kan verzamelen en via de Vrijspreker beschikbaar maken?
  Concreet iets doen!

 4. @Sietse [2]: Geloof me, Noorse wilde zalm…. Je vreet er je vingers bij op, of ie gerookt is of geroosterd… Je wil de rest van je leven niet anders meer. En al zeker niet de in plastic verpakte “zalm” die je bij de supermarkt ziet liggen.

 5. @Yourke [6]: Wat moeten we nou van een “gezond volk” verwachten als zelfs “onze kenniseconomie” nog te dom is voor om de duvel te dansen:

  http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2014/05/studenten-stemmen-d66-weten-niet-waarom

  En Arrogander Peggold van OnDemocraten 666, weet dat ook gewoon:

  http://www.geennieuws.com/2014/11/alexander-pechtold-de-burger-is-te-dom-om-de-politiek-te-begrijpen/

  En mocht er één bijdehandje bijzitten, dan weet de “opvangbrigade” daar wel raad mee:

  http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/schaap-aangehouden-drachten

  Yourke [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Corné [10]:
  Haha,

  onze kenniseconomie is het gevolg van socialistische schooling en zal alleen maar neerwaards gaan onder de zelfde principes.

  Het is echt te triest voor woorden (ik had het ook over een gezond volk, niet het hedendaagse volk)

 7. Neelie Kroes ontvangt € 660.000 afscheidspremie. Ik werd “beloond” met 2 maanden salaris,€ bijna 6000 (bruto) , mijn opzegtermijn dus, na ruim 7 jaar trouwe dienst. Nadat ik een burn-out kreeg, afgelopen jaar, was ik blijkbaar financieeel niet meer interessant ofzo…

  Verschil moet er zijn natuurlijk, en kijk eens wat voor goeds Neelie en van Rampuy allemaal voor ons gedaan hebben!! Dat moet (vet) beloond worden. Mijn bijdrage aan de maatschappij is natuurlijk te verwaarlozen naast hun prestaties…en ja, dat is sarcastisch bedoeld…

  Bastiaan Meijer [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Bastiaan Meijer [14]:
  Het ging in de reactie om de vergelijking met de behandeling van dat omhooggevallen rotjeknor maffia lid. Verder is een beetje empathie niet on-libertaans. Fatsoenlijke behandeling bij een beeindiging werkrelatie ook niet.

 9. @daniel [16]: Neem een pistolet, bestrijk deze met kruidenboter, leg hierop Noorse zalm, beetje peper en dille en dan 8 minuten op 200 graden in een voorverwarmde oven. U heeft dan een heerlijk warm gebakje.

  Doet je Pvda, en dergelijke meteen vergeten.

  Namaste

Comments are closed.