Karl Marx{artikel oorspronkelijk geplaatst op curiales.nl} Wanneer we aan het marxisme denken, leggen we al snel de verbinding met het communisme en socialisme. De drie ideologieën hebben een zeer belangrijke rol gespeeld gedurende de 20e eeuw. We denken al gauw aan de Sovjet-Unie, de Koude Oorlog, Cuba, Oost-Europa en Noord-Korea. Na de val van het communisme in Europa riep de globale kapitalistische elite de overwinning uit. Ze zouden echter niet zegevieren. Het marxisme was niet vernietigd. Sterker nog, het is nooit weg geweest.

Het gedachtegoed van Antonio Gramsci

Antonio Gramsci (1891-1937) was een invloedrijke marxistische theoreticus en politicus uit Italië. In 1926 werd hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf voor zijn politieke activiteiten. Karl Marx (1818-1883), de oprichter van het socialisme, voorspelde dat er overal in West-Europa socialistische revoluties zouden uitbreken. Volgens Marx zouden zelfs de arbeiders van de rijkste kapitalistische landen in opstand komen. Marx zou echter geen gelijk krijgen. In plaats daarvan vond er een grootschalige communistische revolutie plaats in het straatarme Rusland. Gramsci kon maar niet begrijpen waarom de West-Europese bevolking zich niet onder het socialistische banier schaarden.

Vanuit de gevangenis begon Gramsci zijn gedachtegoed uiteen te zetten. Hij bedacht een plan om de marxistische ideologie voorgoed te verankeren in West-Europa. Er moest een “gebruiksvriendelijke” vorm van het marxisme ontstaan. Dit kwam omdat veel Europeanen toentertijd de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie met argusogen aanschouwden. Gramsci verzamelde zijn werken in het boek De Gevangenisgeschriften. Het onderstaande citaat beschrijft hoe (volgens Gramsci) het marxisme in West-Europa zege zal zegevieren.

“Alleen door middel van een lange mars door de instituties zullen de Europese banden met de joods-christelijke waarden gebroken kunnen worden. Daarna zullen we de macht naar ons toetrekken.”

Het werk van Gramsci werd later opgepakt en vervaardigd door de sociologen en filosofen van de Frankfurter Schule. Toen het nationaalsocialisme in de jaren ’30 steeds meer invloed kreeg in Duitsland, besloten de geleerden van de Frankfurter Schule naar de Verenigde Staten (VS) te vluchten. Aldaar zetten zij hun werk voort. Het cultureel marxisme was geboren.

lees hier verder op curiales

***********************

NB: we proberen recentelijk wat meer aandacht te geven aan andere sites zoals Sander’s Nachthemel en met dit artikel voor Curiales. We moeten elkaar versterken en dat proberen we voorzichtig vorm te geven. Vandaar ook in dit geval de “lees verder” link. Dank, Ratio.

 

5 REACTIES

  1. Aanvullende geschiedenis uit Frank van Dun’s: Fundamenteel Rechtsbeginsel. Van Dun noemt hierin het: saint-simonisme

    Wiki: Het saint-simonisme dankt zijn naam aan de grondlegger ervan, graaf de Saint-Simon.

    Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825), graaf de Rouvroy, was een vroege socialist, voorloper van Karl Marx. Zijn leer, die tot het ‘utopisch socialisme’ wordt gerekend, werd het saint-simonisme genoemd. Het was een sociologische, economische en politieke leer, die in de negentiende eeuw een aanzienlijke invloed uitoefende en als de grondlegger mag worden beschouwd van de industriële maatschappij.
    Hij beschouwde de menselijke rede als de bron van alle wijsheid. Loon was niet te verstrekken naar werken maar naar behoefte. Alle voorrechten dienden te worden afgeschaft. Industriëlen moesten de samenleving regeren, niet politici of filosofen. Door de grote macht die hij aan de bewerkers van de industriële revolutie wilde geven, was hij een voorganger van het staatssocialisme.

  2. @Michiel [4]: en allemaal gefinancierd (direct of indirect) door rijke industrielen. boeken van Sutton.

    Marx was een Satanist in alle waarschijnlijkheid. in veel van zijn gedichten schrijft hij over de haat tegen God.

Comments are closed.