vnlHeeft u het debat tussen Gale Boetticher en Joram van Klaveren gemist? Lees dan eerst Weg met VNL en de reactie van Van Klaveren. In dit stuk weerlegt Boetticher zijn kritiek:

Allereerst mijn complimenten aan de heer Van Klaveren voor het verdedigen van zijn partij tegen mijn kritiek. Het was de eerste keer dat een kamerlid persoonlijk naar Vrijspreker.nl schreef, en dat getuigt dan ook van een grote toewijding. Helaas staat de notie dat VNL geen klassiek-liberale partij is nog steeds overeind.

Zoals ik al in mijn eerdere kritiek aangaf is het positief dat VNL de belastingen flink wil verlagen. Een vlaktaks van 22,9% is verre van ideaal, maar wel een stuk beter dan de huidige tarieven. Ook de voorgestelde afschaffing van enkele andere belastingen zijn goed nieuws.

Waarom is de partij van Van Klaveren dan toch niet klassiek-liberaal? Het antwoord is simpel: VNL wil Nederland omtoveren tot een oorlogszuchtige politiestaat.

Zo worden Nederlanders al aan alle kanten bespioneerd en gecontroleerd door de inlichtingendiensten. Edward Snowden heeft met zijn onthullingen duidelijk aangetoond dat privacy niet meer bestaat in de 21ste eeuw. Toch wil VNL het budget van de AIVD verdubbelen.

Ook wil VNL een miljard euro extra uitgeven aan de politie, zodat zij onder andere de drugs- en wapenhandel harder kan bestrijden. Een echte klassiek-liberaal zou juist pleiten voor legalisering van het bovengenoemde. Dat is in lijn met het recht op individuele zelfbeschikking en zal de georganiseerde misdaad werkeloos naar huis sturen.

Het budget voor defensie willen kamerleden Van Klaveren en Bontes zelfs met het gigantische bedrag van vijf miljard euro verhogen. Waarom? Dat wordt duidelijk uit de oorlogszuchtige taal die Louis Bontes eind vorig jaar nog uitsloeg in de Tweede Kamer:

Voorzitter, de Russische agressie kent ondertussen geen grenzen. Het valt een soeverein land binnen met tanks en artillerie, het ondersteunt rebellen met wapentuig en het schendt Westers luchtruim met bommenwerpers en jachtvliegtuigen.

Voorzitter, zelfs een blinde kan zien dat de Koude Oorlog zo goed als terug is. Rusland vormt wederom het Evil Empire waarover Ronald Reagan sprak. Het Marxisme is vervangen door het Poetinisme.

Voorzitter, het Westen moet zich krachtig verweren. De diplomatieke theekransjes leiden tot niets. Rusland moet internationaal worden geïsoleerd. Daarom zeggen wij: roep onze ambassadeur terug uit Moskou en vraag onze bondgenoten hetzelfde te doen. Kom met nieuwe en zwaardere sancties die de Russische economie veel harder zullen raken. Pak de Russen waar het pijn doet, in de portemonnee. Laat de Russische economie bloeden.

Als vermeend klassiek-liberalen zouden de heren bekend moeten zijn met het bekende matra ‘als handel niet over grenzen gaat, dan zullen soldaten dat doen’. De voorgestelde Ruslandpolitiek is dan ook zeer gevaarlijk en contra-productief.

Helaas houdt de oorlogszuchtige taal hiermee niet op. Zo zegt Bontes in dezelfde speech nog het volgende:

Voorzitter, het slappe-hap-beleid van dit kabinet voert ook de boventoon in andere kwesties, bijvoorbeeld in de strijd tegen ISIS. De islamitische terroristen, die gruwelijke moordpartijen en slavernij legitimeren op grond van de islam, moeten natuurlijk ook in Syrië worden bestreden. Dit kabinet weigert echter. Net zoals zij de Koerden in Kobani niet durfde te bewapenen of de moed kon vinden zich krachtig uit te spreken tegen de Turkse alliantie met ISIS.’

VNL wil dus niet alleen vijf miljard in het leger steken om Nederland te ‘verdedigen’ tegen Rusland, maar ook ons ons in de zoveelste brandhaard in het Midden-Oosten te mengen. En daar houdt het nog niet op:

‘Laten we de waarheid onder ogen zien: Iran is niet de vriend, maar de vijand van het Westen. Iran blijft vastberaden kernwapens te ontwikkelen en heeft de atoomafspraken reeds geschonden. Iran vormt een existentieel gevaar voor Israël.’

Blijkbaar heeft VNL aan Rusland en de Islamitische Staat niet genoeg vijanden om te bestrijden, ook Iran wordt daar nog eens aan toegevoegd. En dat terwijl dat land geen enkele bedreiging vormt voor ons land en volgens zowel de Amerikaanse als de Israëlische veiligheidsdiensten helemaal niet bezig is met atoomwapens.

Het idee van VNL dat we een sterk leger nodig hebben om in het buitenland allerlei vijanden mee te bestrijden druist dwars in tegen wat iedere klassiek-liberaal en libertariër zegt. Zo gaf Van Klaveren aan het begin van zijn weerwoord aan dat hij bekend is met het werk van Von Mises, Von Hayek en Rothbard. Maar wat zeggen zij?

De markteconomie betekent vreedzame samenwerking en vreedzame uitwisseling van goederen en diensten. Ze kan niet overleven wanneer op grote schaal moorden aan de orde van de dag is.’ (Mises)

‘Noodgevallen zijn altijd het voorwendsel geweest om de bescherming van individuele vrijheid af te breken.'(Hayek)

Economisch gezien zijn oorlog en revolutie altijd een slechte zaak.‘ (Mises)

‘Het is in een staat van oorlog dat de staat echt tot bloei komt: groeiend in macht, in grootte, in trots, in absolute dominantie over de economie en samenleving.’ (Rothbard)

Alle grote klassiek-liberalen en libertariërs zijn en waren tegen buitenlandse interventies, omdat zij begrepen dat deze immoreel zijn, slecht voor de economie en de macht van de overheid vergroten. Bovenal tasten ze juist de vrijheid aan waarvoor VNL zegt te strijden.

Dat blijkt ook uit het feit dat de partij van Van Klaveren de dienstplicht wil herinvoeren. Zoiets druist dwars in tegen onze vrijheid. Dienstplicht is niets anders dan dwangarbeid, ongeacht of je nu moet vechten of niet.

Alleen al om het bovenstaande is VNL geen klassieke-liberale partij. Het is een gevaarlijke, oorlogszuchtige club die bereid is om een deel van onze vrijheid op te geven op zoek naar de illusie van absolute veiligheid. Benjamin Franklin – nog een bekende klassiek-liberaal – zei daarover:

‘Zij die een fundamentele vrijheid opgeven voor meer tijdelijke veiligheid verdienen noch vrijheid noch veiligheid.’

Iedereen die een stem op VNL overweegt zou moeten bedenken dat je daarmee niet alleen lagere belastingen steunt, maar ook meer oorlog, meer onnodig bloedvergieten en minder persoonlijke vrijheid. Echte klassiek-liberalen en libertariërs hebben zodoende niets te zoeken bij die partij.

Gale Boetticher

26 REACTIES

 1. … Met veel belangstelling heb ik de uiteenzettingen tussen Boeticher en van Klaveren gevolgd. Ik heb begrip voor het standpunt van dhr. Boeticher en kan er zelfs een heel eind in meegaan. Zo ben ik pertinent tegen de agressie die wordt geuit richting de Russen. “Een goede buur is beter dan een verre vriend”. Tegelijkertijd stel ik vast dat er in Nederland geen enkele partij is die het lef heeft om openlijk op een blogsite als de VS te reageren. Daar heeft VNL en dhr. van Klaveren in mijn ogen respect voor verdiend.

  Ik heb geen enkel recht om mij in deze discussie te mengen, immers ik stem niet. Toch vind ik de oproep van dhr. Boeticher om niet op VNL te stemmen te ver gaan. Immers, ieder mens moet zelf maar bepalen waar hij of zij op stemt. Daar gaat dhr. Boeticher niet over.

  Ik heb de kleinste politieke quiz gedaan. Het resultaat zal u niet verbazen, ik ben een Libertariër. Ondanks dat zou ik liever op VNL stemmen dan op de LP. De reden is heel opportunistisch. VNL zit het dichtst bij de lijn van de LP en de LP is te klein, te marginaal om ook maar iets van betekenis in te brengen. Dat is heel erg jammer, maar wel een realiteit.

  In dat kader zou ik zelfs willen oproepen om de volgende keer dat je weer mag gaan stemmen je stem uit te brengen op VNL in de hoop dat VNL een meer Libertarische lijn gaat volgen. En daar ligt voor de LP een mooie uitdaging. Ga eens praten met VNL vrienden. Onderzoek eens wat je samen kunt bereiken.

  Libertarisme is niet voor bange mensen. En we hebben in NL te maken met heel veel bange mensen die hun eigen verantwoordelijkheid niet durven te nemen. Sterker nog, die hun eigen verantwoordelijk niet meer mogen nemen, omdat er volkomen debiele wetten en regels door de overheid zijn gemaakt die mensen dom en bang houden.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.
  Individualist [14] reageerde op deze reactie.

 2. Ik zie VNL als een verrijking van het politieke landschap. Natuurlijk is VNL niet libertarisch, en wellicht ook niet op alle punten zo klassiek liberaal als we zouden hopen.

  Je kan bij de gevierde Ron Paul ook de nodige kanttekeningen plaatsen. Net als Gale – terecht – doet bij VNL.

  Moeten we daarom Ron Paul of VNL afwijzen? Neen. Het is constructiever te erkennen wat ons verbindt. Zal ik achter de vaandels van VNL gaan marcheren? Waarschijnlijk niet. Maar ik kan wel in stukjes wijzen op de positieve aspecten. En soms ook zoals Gale terecht doet op de negatieve standpunten.

  @Pendragon [1]: Ik denk niet dat samenwerking tussen LP en VNL zal werken. Laat de LP het ideologische zuivere laten verkondigen. Dan komen partijen als VNL minder extreem over en zijn zodanig voor de Nederlandse stemmer een redelijk ogend alternatief.

  Jan met de lange achternaam [5] reageerde op deze reactie.
  Individualist [15] reageerde op deze reactie.

 3. Als ik op hun website de vlaktaks calculator invul zou ik bijna geneigd zijn om op ze te stemmen.

  Maar dan lees je verder. Voortzetting van de war on drugs, hetgeen juist bijdraagt aan onveiligheid. Het is echt geen rocket science, kijk maar naar de drooglegging.

  En dan als klap op de vuurpijl: dienstplicht aka slavernij. Het lijkt er op alsof in NL de term ‘ klassiek liberaal’ (net als in de US ‘ liberal’) compleet is uitgehold.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Hijseenberg [3]: je stelt: Het lijkt er op alsof in NL de term ‘ klassiek liberaal’ (net als in de US ‘ liberal’) compleet is uitgehold.
  De huidige zogenaamde liberalen zijn veel socialistischer dan de grondleggers van het socialisme in Nederland. De 12 apostelen van de SDAP, de ideologische voorganger van de PvdA, zouden de huidige VVD volgens mij als erg links betitelen.

  De term klassiek liberaal is uitgehold, maar dat komt vooral om te kunnen ontkennen dat we in een van socialisme doordrenkte maatschappij leven.

  VNL wil soft zijn tegen soft drugs, wat al een stap voorwaarts is. De huidige zogenaamde liberalen zijn de war on drugs juist aan het intensieveren! Verbod growshops, wietpasjes, etcetera.

 5. @Ratio [2]:
  Welke kanttekeningen bij Ron Paul? Hij is altijd consequent tegen de dienstplicht, belastingen, de drugsoorlog en buitenlandse interventies gebleven.
  Dan ben je echt spijkers op laag water aan het zoeken.
  VNL is totaal niet met Ron Paul te vergelijken.
  Mensen staren zich blind op die vlaktaks. Maar in het verleden zijn er wel meerderen geweest die dat geroepen hebben (ondermeer de VVD, en zie eens wat er van gekomen is)

  Overigens voor de mensen die hopen dat VNL herkozen wordt: dat gaat niet gebeuren. Net zo min als de oneindig populairdere Bero Drinkman of Tante Rita destijds.

  Ratio [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Jan met de lange achternaam [5]: Ron Paul is vooral tegen federale wetgeving. Hij vindt dat veel meer door de staten dient te worden opgelost. Dat is beter, maar het is nog steeds het verleggen van het probleem.

  De vergelijking die ik maak is wellicht mank in die zin dat Ron Paul volgens mij een stuk libertarischer is dan VNL. En Ron Paul heeft een indrukwekkende geschiedenis van het afwijzen van wetgeving die de macht van de staat deed groeien.

  Waar ik echter bij Ron Paul moeite mee heb is dat hij niet zegt dat er geen wetgeving moet zijn (het juiste libertarische antwoord), maar dat de wetgeving niet door de federale overheid maar door een andere overheid dient plaats te vinden.

  Jan met de lange achternaam [8] reageerde op deze reactie.

 7. Je kunt nog zoveel klassieken aanhalen en het woordje “klassiek” ontleden. De nachtwakerstaat behoort toe aan liberalen. Dan is buitenlands beleid een kerntaak. Met 4 tot 10% van het BBP voor defensie wordt je een militaire staat maar met 2% voldoe je krap aan de NAVO verplichting. 5 miljard lijkt veel maar er is 12 vanaf gegaan. Ik zie die lui ook nergens pleiten voor oorlog maar vooral voor zelfverzekerd optreden en ons gewicht in de wereld opeisen. Jij vindt het profiel van Denemarken genoeg voor Nederland. Maar wij zijn 3 x zo groot hoor. De bijdrage aan Uruzgan bv. was proportioneel voor ons, niet buitenproportioneel zoals Rutte ons wil doen geloven.

  De vlaktaks van VNL realiseren ze in 1 jaar. zie CPB. Volgende prioriteit volgens hun website, is een hele rits andere belastingen afschaffen. Je kunt in een paar jaar tijd, ook gezien juridische verplichtingen, niet veel meer doen. Extra geld uitgeven is zo gepiept. Bezuinigen kost tijd.

  Alleen bij dienstplicht heb je misschien een punt. Maar vergeleken met de (gewoon liberale) VVD, die een toptarief van 45% , of was het 52% bepleiten, hypotheekrenteaftrek liberaal vinden en het pensioenstelsel hebben omarmt, is VNL in de Nederlandse context in elk geval zéér liberaal. Klassiek vond ik toch al een lelijk woord.

  Jan met de lange achternaam [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [6]:
  Op deze manier kun je tevens de vergelijking maken tussen Ron Paul en b.v. D66 of de VVD, stellen dat ze niet perfect zijn maar hun beloftes wel al in de goede richting komen.

  @adriaanvanboxtel [7]:
  “zelfverzekerd optreden” is dus het nieuwe synoniem voor oorlog, vredesmissie, politionele actie, etc.
  Zie de oorlogszuchtige citaten in dit onderwerp.

 9. Ik moet eerlijk bekennen, dat VNL een frisse wind in de politiek vertegenwoordigt en eindelijk een liberaler beleid wil gaan voeren in Nederland. Uiteraard zijn er wat nadelen zoals de ´war on drugs´, wat in feite een farce is. Legalisering is de enige mogelijkheid voor een echte liberale partij. De uittreding uit Nato en de eurozone is een tweede dat moet worden bepleit, maar ik besef dat dat voor de meeste Nederlanders nog een brug te ver is.

 10. Het lijkt me niet heel overtuigend overkomen voor buitenstaanders. Libertariers die altijd wijzen op het non agressie principe, maar ondertussen de meest oorlogszuchtige partij steunen…..

  Daarnaast de vraag hoe je dan binnenlandse bezuinigingen gaat verkopen, als mensen zien, dat er wel veel meer geld uitgegeven wordt aan oorlogstuig. Ik zou echt niet weten hoe je dat kunt verkopen…..

  Naam * [11] reageerde op deze reactie.
  Individualist [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Rechtse Rakker [10]:

  Daar ben ik het mee eens. Het doet mij denken aan PVDA’ers een VVD’ers die bij de laatste verkiezingen op de ene dan wel de andere partij stemden in de hoop dat de ‘andere’ dan niet zou regeren. En zie wat ze gekregen hebben…
  Dat VNL liberale trekjes heeft is positief, maar voor mij geen reden om er op te stemmen. Men wil genoeg dingen waarmee ik het niet eens ben.

  Overigens leuke case voor de libertarische schriftgeleerden alhier:
  Stel dan morgen als door een wonder heel Nederland zeer liberaal wordt en drugs legaliseert en het leger afschaft. Hoe wil je voorkomen dat de Franse of Duitse staat hun legers hierheen sturen om te voorkomen dat “hun” landgenoten een paar plantjes komen roken, of een recreatief pilletje slikken? Uiteraard is zo’n bezetting ‘humanitair’ bedoeld vanwege de wereldvrede…

 12. Beste ‘Gale Boetticher’, mag ik u verzoeken contact met mij op te nemen?

  U heeft duidelijk beter in de gaten dan een aantal lieden hier dat VNL beoogt het zoveelste filiaal van eenpartijstaat Nederland te worden, en met PVV en VVD voorstander van de politiestaat, van dwangarbeid, en van agressieve interventie in andermans interne aangelegenheden.

  Dat de NAVO (en dus niet Putin) de grote agressor is in Ukraïne en dat zonder de interventie door US en EU (5 miljard dollar initieel voor destabilisatie en een staatsgreep door nazi’s – gedenk Victoria Nuland) de hele MH-17 ramp, ongeacht uw mening over de toedracht daarvan, nooit had plaatsgevonden is te moeilijk voor de heren van VNL, wat al aangeeft dat men meent over oneindige wijsheid te beschikken (fatal conceit), niet gehinderd door enig inzicht, en dat men zijn oorlogszucht baseert op persoonlijke meningen, waarbij feiten maar lastig zijn. De enige manier om dit soort ‘fouten’ te vermijden is NIET te interveniëren in andermans zaken, dan kan men achteraf ook niet de ‘verkeerde’ kant gesteund hebben.

  Desondanks gaan hier stemmen op om de principiële stellingname van de LP te benutten om van VNL een ‘redelijk ogend alternatief’ te maken, waarbij de LP, de enige op een filosofisch principe gegrondveste partij, fijn marginaal mag blijven. Filiaal nummer zoveel van kleptocratie Nederland is ‘een verrijking van het politieke landschap’.

  Wat is dat toch met het vallen voor de mooie beloften en blauwe ogen, zolang die maar van etatistische partijen zonder principes – die zich slechts marginaal van de gevestigde orde onderscheiden – komen, waarbij de lelijke beloften gemarginaliseerd worden? Alweer vergeten wat de woorden van de PVV TOEN waren en wat de daden NU zijn? En dan nog wel op een site die keer op keer verkondigt dat stemmen op de LP een dilemma is, want “stemmen op een partij die het systeem vanuit haar toetsbare principes van binnenuit wil afbreken is een stem op het systeem”. Wat een waanzin.

  Afsluitend raad ik iedereen aan de tekst van de eed (of belofte) die politici moeten afleggen even door te nemen. Dan zal men ontdekken dat men plechtig verklaart aan niemand iets beloofd te hebben om aan de macht te komen. Die beloftes zijn slechts om stemmen te winnen, en als dat gelukt is is de stemmer niet langer relevant; die is slechts een middel tot een doel. En achteraf klagen kan niet, want men heeft willens en wetens op een principeloze club gestemd, en haar vrijheidsontnemende aspecten omarmd.

  Er is maar één rationele keuze bij welke verkiezingen dan ook: stem LP of stem niet. Een stem op de LP is een stem op uzelf, en alleen een stem op uzelf draagt actief bij aan de (poging tot) structurele afbraak van de kleptocratie (dat veronderstelt dan dat het tellen van de stemmen eerlijk geschiedt, wat dubieus is). Veracht u de kleptocratie maar wilt u niet meewerken aan de afbraak ervan, dan rest slechts de keuze om niet te stemmen. Want met elke andere keuze draagt u actief bij aan die kleptocratie. En dat zou cognitieve dissonantie zijn: bijdragen aan een systeem dat u veracht.

  Ratio [17] reageerde op deze reactie.

 13. Ik heb deze discussie niet gevolgd, maar afgaande op bovenstaande lijkt VNL vooral op typische neoconservatieven.

  Neoconservatieven gebruiken namelijk ook holle vrije-markt aandoende retoriek die in de praktijk nooit waarheid blijkt, terwijl men tegelijkertijd hun persoonlijke moraliteit aan een bevolking wenst op te dringen, de politie verheerlijkt, privacy schenden normaal vindt, en zich met andere landen wil bemoeien via het leger en andere staatsmiddelen.

  Zoals geconcludeerd is dit in geen enkel opzicht “klassiek liberaal”. Lagere belasting retoriek kun je in Amerika ook vinden bij de grootste en oorlogszuchtigste etatisten. Zijn Bush en McCain ook “klassiek liberaal”?

  Heeft VNL een paar liberale trekjes? Nu ja, dat hebben D66, GroenLinks en de PVDA ook. Dat had Geert Wilders, met name in het begin, ook.

 14. @Pendragon [1]:

  Toch vind ik de oproep van dhr. Boeticher om niet op VNL te stemmen te ver gaan. Immers, ieder mens moet zelf maar bepalen waar hij of zij op stemt. Daar gaat dhr. Boeticher niet over.

  Dhr. Boeticher roept mensen op niet op de VNL te stemmen en gebruikt daarvoor argumenten. Dhr. Boeticher stelt niet dat mensen er niet op *mogen* stemmen.
  Zijn oproep gaat dus helemaal niet te ver, en vanuit libertarisch oogpunt is het een volkomen juiste oproep.

  R. Hartman [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Ratio [2]:

  Het verschil tussen Ron Paul en VNL is dat Ron Paul, netto, een enorme verkleining van de staat voor ogen had, terwijl VNL op bepaalde belangrijke en IMMORELE vlakken juist een versterking van de staat wil. Bijvoorbeeld op politiemacht en militaire bemoeienissen.

  Daarom zou ik de VNL ook nooit als een “verrijking” van het politieke landschap kunnen beschouwen en Ron Paul wel.

  Ratio [18] reageerde op deze reactie.

 16. @Rechtse Rakker [10]:

  Inderdaad, rechtse rakker.
  En dat is het probleem dat de libertarische “beweging” heeft. Geloofwaardigheid. De eerste de beste charlatan met mooie praatjes omarmen omdat die praatjes zo mooi klinken, en daarbij zelfs bereid zijn de volstrekt kwaadaardige kanten te accepteren. Ach wat maakt het uit, de slachtoffers van het drugsbeleid, buitenlands oorlogszuchtig beleid e.d. zijn toch anderen.

  Inderdaad, waarom zouden potentiële nieuwe mensen in de vrijheidsbeweging zich gemotiveerd voelen zich aan te sluiten als je bereid bent handen te schudden met iets als VNL?
  Mensen die niet alleen vrijheid, maar ook privacy en vrede belangrijk vinden, waarom zouden die libertariers die VNL een “verrijking” vinden, als voorbeeld moeten zien?
  Alleen vanwege wat belastingverlagingen? Gaat het libertarisme om vrijheid en vrede, of alleen om economische voordeeltjes?

  R. Hartman [20] reageerde op deze reactie.

 17. @R. Hartman [12]: Je stelt: Er is maar één rationele keuze bij welke verkiezingen dan ook: stem LP of stem niet Daar ben ik het ook mee eens en zijn de meeste auteurs op vrijspreker het mee eens.

  Je stelt Desondanks gaan hier stemmen op om de principiële stellingname van de LP te benutten om van VNL een ‘redelijk ogend alternatief’ te maken, waarbij de LP, de enige op een filosofisch principe gegrondveste partij, fijn marginaal mag blijven. Filiaal nummer zoveel van kleptocratie Nederland is ‘een verrijking van het politieke landschap’

  Ik wens niet dat de LP marginaal mag blijven. Het is het morele licht. Ik roep ook niet op tot steun voor VNL. Ik constateer slechts dat met alle libertarische tekortkomingen dit van alle partijen thans in de tweede kamer de best of the rest is.

  Het is een goede zaak als partijen zich op bepaalde vlakken bewegen richting het liberalisme, om daarna te hopen dat er partijen zijn die zich richting klassiek liberalisme bewegen om daarna te hopen op een minarchistische partij.

  Dat is wat ik constateer.

  Als jij van mening bent dat het zonder kan en opeens iedereen van het totale collectivisme dat we nu hebben de kloof naar de LP kan overbruggen, prima. Dat is jouw conclusie.

  Ik meen echter dat het goed is als er partijen komen die voorzichtig de gang richting liberalisme / klassiek liberalisme gaan maken. En dat dat een verrijking is. Want ik meen dat de LP langer marginaal blijft zonder tussenstappen / tussenpartijen.

  Door deze partijen die iets van het licht hebben gezien kan volgens mij de LP juist schitteren.

  Het verdedigen van de standpunten van deze partijen doe ik duidelijk niet, dat is een onbegonnen zaak, en wel omdat hun principes intern strijdig zijn. Die discussie wil ik niet eens aangaan, die is inderdaad zinloos.

  Bij ieder van de partijen die richting klassiek liberalisme gaan is het prijsschieten op de ideologische inconsequenties. Dus nogmaals, het zijn geen ideologische alternatieven en ik val niet voor de mooie blauwe ogen.

  R. Hartman [19] reageerde op deze reactie.

 18. @Individualist [15]: Zie wat ik bij Hartman heb geschreven:

  Het is een goede zaak als partijen zich op bepaalde vlakken bewegen richting het liberalisme, om daarna te hopen dat er partijen zijn die zich richting klassiek liberalisme bewegen om daarna te hopen op een minarchistische partij.

  Het is mijn hoop dat de kloof tussen de LP en de rest door politiek opportunisten wordt ingevuld. Zodra dat het geval is, dan is er een verrijking van het Nederlandse politieke landschap.

  We moeten af van het socialisme van nu, en ik hoop dat er een situatie komt waar echt liberale partijen strijden met klassiek liberale partijen en met minarchisten. Dan zijn er keuzes en is er debat en gaan we langzaam aan de goede kant op.

  Nog leuker zou zijn als over een maand iedereen opeens LP stemt maar zo steekt het helaas niet in elkaar. Het is veel waarschijnlijker dat als we richting libertarisme gaan dit via tussenstations gaat en die tussenstations hebben politieke partijen nodig die daar achter staan.

  Individualist [25] reageerde op deze reactie.

 19. @Ratio [17]: Blij met je nuanceringen, maar

  Door deze partijen die iets van het licht hebben gezien kan volgens mij de LP juist schitteren.

  is denk ik erg – veel te – optimistisch.

  In 2005 dachten velen dat de PVV ‘iets van het licht gezien’ had. Dat was snel over, en toen was de PVV nog niets eens pro-politiestaat, zoals VNL nu al wel is. Mijn verwachting is eerder dat dit soort valse profeten de LP voor de voeten zullen blijven lopen, want ‘men heeft al (gejatte) zetels’ en ‘de boodschap klinkt goed’, nonchalant accepterend dat een essentieel deel van de boodschap uitermate slecht en zelfs kwaadaardig is.

  Had de LP zich bij de VVD moeten scharen en zodra men in de kamer zat zich af moeten scheiden? Invloed op basis van contractbreuk? Denk je dat Bontes of Van Klaveren zelf een zetel hadden kunnen bemachtigen? Zoals Brinkman ook probeerde? Ze krijgen sowieso alleen maar media-aandacht omdat ze uit de gevestigde gelederen komen.

  Ik wens niet dat de LP marginaal mag blijven.

  Dat had ik ook niet van je verwacht, omdat ik je ken, maar de verwoording die je gebruikte impliceert het wel. Niet alle lezers beschikken over de juiste context. Misschien moet de LP het wat minder ideologisch zuiver gaan verkondigen maar die zuiverheid wel intern blijven nastreven? Zoals de SP het communisme niet helemaal ideologisch zuiver verkondigt maar wel blijft nastreven? Zou dat de LP een ‘redelijk ogend alternatief’ maken?

  Als jij van mening bent dat het zonder kan en opeens iedereen van het totale collectivisme dat we nu hebben de kloof naar de LP kan overbruggen, prima. Dat is jouw conclusie.

  Nee, dat is niet mijn conclusie. Maar een tweede bliksemafleider voor de heersende onvrede (controlled opposition) naast de PVV die zich slechts op symptoombestrijding gaat richten maakt de zaken er echt niet beter op. Er moet hoognodig een begin gemaakt worden met de afbouw van dat collectivisme en VNL is niet voornemens dat te doen, omdat het ook gewoon collectivisten zijn.

  Het is mijn hoop dat de kloof tussen de LP en de rest door politiek opportunisten wordt ingevuld. Zodra dat het geval is, dan is er een verrijking van het Nederlandse politieke landschap.

  De PVV was ook zo’n invulling door opportunisten. Zonder principes dient men alleen het eigen belang, en dat staat in de politieke regel haaks op het belang van anderen. Ze zijn allemaal dol op Bismarcks verzorgingsstaat, omdat die belangrijk is voor de staat, niet voor de burger. Waar men het over het ‘Zwitserse voorbeeld’ heeft heeft men het wel over de dienstplicht, maar niet over vrij wapenbezit. En niet over belastingconcurrentie tussen de kantons (vgl.: provincies).
  Hopen of verwachten dat verlossing van de zittende bende uit die zittende bende gaat komen is zelfbegoocheling.

  Nog leuker zou zijn als over een maand iedereen opeens LP stemt maar zo steekt het helaas niet in elkaar.

  Over een maand niet, maar in 2017 misschien wel. Er wordt in ieder geval aan gewerkt.

  ratio [21] reageerde op deze reactie.

 20. @R. Hartman [19]: beste R. Hartman [19]:
  mbt het ideologische verval der PVV ben ik het helemaal eens, verbazingwekkend hoe snel die partij de verzorgingsstaat omarmt heeft. De achterdeur route, deelnemen en dan afscheiden, is inderdaad niet netjes als dat vooraf gepland is. En zou ik ook niet aanraden. Idem is het SP model volgens mij fout, je moet je niet anders voordoen dan je bent.

  Ik pleit ook niet voor een partij die de rol van bliksemafleider moet vervullen. Wat ik hoop is dat er echte alternatieven gaan komen. Dat is mijn boodschap. Als die er gaan komen dan is er sprake van een verrijking van het politieke landschap.

  VNL lijkt op dit moment te gaan voor de titel “the best of the rest”. Daarmee wil ik niet oproepen om een stem uit te brengen op VNL. Het massale snoeien in de belastingen is veelbelovend, de zorg lijken ze net als de rest niet helemaal te snappen, drugsbeleid is soft on soft, wat al een verbetering is. Defensie vind ik vreemd, 10 procent extra salaris voor soldaten? Ze durven in ieder geval wel de consequentie te dragen, de andere partijen zijn evenzo oorlogszuchtig maar willen niet accepteren dat er dan veel meer geld naar defensie moet. Wat me echter zorgen baart is expliciet die 10 procent voor de soldaten te benoemen. Dat zijn kennelijk hun helden en dat geeft toch te denken, wellicht nog sterker dan het betoog van Gale. Ik ben er niet echt uit, ze zijn volgens mij the best of the rest maar in hoeverre is het cosmetisch?

  Het feit dat men stemmen denkt te kunnen trekken door zich met klassiek liberalisme te afficheren is een positieve ontwikkeling. De toekomst zal uitwijzen of het cosmetisch is of dat ze echt richting liberalisme gaan opschuiven.

  Voor 2017 is nog veel werk te verzetten. Gaat volgens mij vooral om voorlichting. En dan is het volgens mij het beste om de hele boodschap te vertellen.

  Rechtse Rakker [22] reageerde op deze reactie.
  Individualist [26] reageerde op deze reactie.

 21. @ratio [21]:

  Waarom zou het uberhaupt “the best of the rest” zijn? Alleen vanwege vage beloftes rondom belastingverlaging en/of de invoering van een vlaktaks?

  Ik heb echt al talloze anderen ook voor vlaktaksen en belastingverlagingen horen pleiten. Na coalitie-onderhandelingen waren al die voorstellen ineens verdwenen…

  Waarom VNL dan ineens WEL het licht heeft gezien is mij echt een raadsel.

  Om maar te zwijgen van alle compleet immorele voorstellen die je daarbij op de koop toe moet nemen….

  Ratio [23] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [24] reageerde op deze reactie.

 22. @Rechtse Rakker [22]: De meeste andere partijen zijn net zo immoreel, en beroeren net zo hard de oorlogstrommel. VNL trekt tenminste de consequentie dat dan duidelijk meer geld moet worden uitgetrokken voor defensie. Dienstplicht is iets dat ze ook allemaal wel terug willen, ook al is het dan in de vorm van een maatschappelijke stage oid.

  Zodra je iets vriendelijks roept over een partij anders dan de LP begeef je je op glad ijs omdat heel gemakkelijk de inconsistenties naar voren gebracht kunnen worden.

  Er is op dit moment volgens mij geen partij in de tweede kamer die in ieder geval de intentie uitspreekt om zoveel belastingen te verlagen als VNL. En dat zou ze dan volgens mij best of the rest maken.

  De kans dat ze voor coalitie onderhandelingen worden uitgenodigd na een verkiezingsronde acht ik overigens vrij gering.

 23. @Rechtse Rakker [22]:
  Inderdaa RR, de minste van twee kwaden, is nog steeds “kwaad”.

  Daarom is stemmen voor VNL alleen maar een versterking van het systeem.

  Het systeem bestrijden moet echt niet via de politieke partijen.
  Waarbij de de LP, als ” andere partij” wel nuttig werk doet om het libertarisme bekend te maken. Dat gebeurt door de LP in de praktijk op grotere schaal dan andere methodes.

 24. @Ratio [18]:

  Ik zou met je mee kunnen gaan als het een partij zou betreffen die de zaken netto verbetert en richting libertarisme wil verschuiven.

  Maar de VNL beweegt zich dus NIET richting vrijheid. Het ruilt het ene slechts om voor het andere. Het legt het accent van het ene immorele naar het andere. Links wil wellicht meer belasting en minder politiestaat cq oorlog. VNL wil meer politiestaat cq oorlog maar minder belastingen.
  We kunnen dan wel blij zijn om de “fiscale voordelen” van de VNL, maar tegelijkertijd willen ze de privacy en individuele vrijheid via politiestaat en buitenlands beleid meer kapot maken. Het is netto dus helemaal geen ‘vooruitgang’.

 25. @ratio [21]:

  Beste Ratio,

  VNL lijkt op dit moment te gaan voor de titel “the best of the rest”.

  Met alle respect, maar als jij ermee zou kunnen leven dat een stem van jou op VNL, zou leiden tot een nog hardere aanpak van mensen die slachtofferloze misdaden plegen (drugsgebruikers en geweldloze handelaren), van een versterking van de fascistische en privacyschendende politiestaat, en van nog meer bemoeienissen met buitenlandse aangelegenheden met alle mogelijk dodelijke gevolgen (voor buitenlandse onschuldigen) van dien, zou mij dat erg teleurstellen. (Niet dat je je daar veel van hoeft aan te trekken)

  Nogmaals, zijn deze dingen voor bepaalde libertariers zo makkelijk af te kopen met wat belastingvoordelen? Zo van, ik hoef minder belasting te betalen, laat de rest maar de pokken krijgen?
  Dat is zeker kapitalistisch gedrag (het recht op economisch eigenbelang) maar zeker niet libertarisch mijns inziens.

  Natuurlijk zijn die andere partijen ook niet voor minder politie en oorlog, maar dat verandert niets aan het feit dat een stem op een oorlogszuchtige partij een stem VOOR OORLOG is. Daar kom je niet onderuit. Dat is ook waarom we doorgaans niet voor die andere partijen stemmen. “The Best of the Rest” is er altijd, ongeacht welke partij dat is. Dat zou logischerwijs dus betekenen dat je het immorele systeem in stand wil houden enkel en alleen omdat het nog erger kan. Maar met die redenatie heb je altijd een excuus voor het stemmen op immorele partijen.

  Overigens, dat we niet van hier in 1 klap naar libertarisme kunnen komen, is rationeel gezien nog steeds geen reden om dan maar op de “best of the rest” te stemmen. Onder andere door bovengenoemde redenen.
  De vraag die je je bovendien kunt stellen is of stemmen überhaupt OOIT iets zal verbeteren. Stemmen heeft ons immers ook tot hier gebracht, nietwaar? Stemmen heeft Amerika veranderd van een zeer kleine overheid tot het grootste imperium in de wereld, nietwaar?

  Laten we eerlijk wezen. De meeste mensen willen geholpen of bevoordeeld worden door de overheid. Dat is waarom ze stemmen. En dat is waarom stemmen leidt tot grotere overheden.

Comments are closed.