hoppe theory socialism and capitaismDe behandeling van conservatisme vraagt nog wat extra aandacht omdat het zo hardnekkig is. De gedachte is dat de huidige ordening zoveel mogelijk in stand moet blijven. Dit betekent dat de WAARDE van de eigendommen beschermd gaat worden. Dat is een heel andere gedachte dan het beschermen van eigendom an sich.

De waarde van eigendommen kan en zal fluctueren door verschillen in vraag en aanbod. Maar ook door technologische ontwikkeling en veranderingen van consumenten voorkeur, etcetera. Het beschermen van de waarde van eigendom vergt paradoxaal genoeg het schenden van eigendomsrechten.

Stel dat je een melkveehouderij hebt. Er komt meer en meer aanbod. Dit betekent dat normaal gesproken de prijzen gaan dalen. Dat is voor een conservatief een kwade ontwikkeling waartegen hij zich wil indekken Met een beetje geluk hebben de boeren politieke invloed en wordt hun boterham gered doordat de overheid minimumprijzen gaat vaststellen. Waartegen de overheid deze producten ook aanschaft. Het gevolg is een melkplas die steeds groter wordt want meer en meer boeren gaan koeien houden. Komt u bekend voor? De EU is op onderdelen duidelijk conservatief. Er ontstaat een gevarieerd landschap van melkplassen afgewisseld door boterbergen en wijnmeren.

Tegelijkertijd is het mogelijk dat er maximum prijzen worden vastgesteld. Dit zorgt weer voor tekorten. Het gevolg is het tegengestelde, grote tekorten. Zo is de sociale sector van we woningmarkt beschermd met een puntensysteem voor de maximale huur. Probeer maar eens een betaalbare huurwoning te vinden. Conservatisme verpest dus markten. En omdat een beetje conservatisme vaak niet mogelijk is, eindigt de hele economie maar al te vaak onder het juk van oprukkend conservatisme. Als de ene groep boeren beschermd wordt moet de andere dat ook.

In een dergelijke economie met kunstmatig vastgestelde minimum en maximum prijzen zullen tekorten en overschotten elkaar afwisselen. Het land zal een overvloed aan schoenen krijgen en een tekort aan broeken. Of een overschot aan papier en een tekort aan pennen. Bij gebrek aan alternatieve producten zal men dat papier toch afnemen.

Prijsmechanismes alleen zijn niet genoeg, in het kader van het is beter te voorkomen dan te genezen kan men innovatie bewust beperken door regelgeving. Pas als een innovatie aan alle regels voldoet mag de producent dit product op de markt brengen. De enorme omvang van de EU regelgeving komt mede hierdoor. Ook de WTO regelgeving kan hier een rol spelen. De wereld is conservatiever – en socialistischer – dan u denkt.

Naast het aanbod kan men ook bewust ingrijpen in de vraag.

Zo wordt het allocatie probleem alleen maar verergerd. Er wordt een door de consument niet gewenste mix van producten aangeboden. Door over en weer te subsidiëren ontstaat een enorme schending van eigendomsrechten. Door regelgeving kan men niet dat met zijn eigendom doen wat men wenst. Het gevolg is een relatieve verarming van de bevolking.

Conservatisme is veel dieper geworteld dan men denkt. Een politiek van loonmatiging waarbij de werknemers niet die lonen krijgen die ze met vrije onderhandelingen zouden bereiken, kan al als conservatief worden beschouwd. Conservatisme bevoordeelt vaak de rijkeren. Zo zijn er in Italië en Frankrijk relatief veel beperkende regels die ertoe zorgen dat de status quo gehandhaafd wordt. En zijn de inkomensverhoudingen relatief schever dan in andere landen van west Europa.

4 REACTIES

 1. Ik heb wat problemen met de stellingen in dit artikel,
  Direct al bij het begin:
  “. . .Dit betekent dat de WAARDE van de eigendommen beschermd gaat worden.. . . ”

  Hoe kan dat? Een waarde is een duidelijk subjectief begrip. De waarde die iemand aan iets hecht is dan ook puur persoonlijk.
  Waarschijnlijk is hier bedoeld dat de “prijs” wordt beschermd.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 2. Het conservatisme heeft mij de meeste moeite gekost om te begrijpen. Dit omdat het de minst dogmatische van alle politieke ideologieen is. Echter, na een tijd ben ik er achter gekomen dat de afwezigheid van dogma’s met name veroorzaakt wordt omdat er geen ideologische basis is. Ze rapen daarom maar van alles wat bij elkaar: een beetje liberalisme hier, wat socialisme daar, mix daar wat religie doorheen, een scheut militarisme, even schudden en je houdt een weinig coherent geheel over wat vooral goed bestuurd moet worden door oudere, wijze sigarenrokende mannen. Het is dan ook niet vreemd dat nogal wat teleurgestelde communisten zich later conservatief gaan noemen.

 3. @Hub Jongen [1]: Conservatisme gaat verder dan prijs beleid. Als door technologische vooruitgang stokers van kolentreinen niet langer nodig zijn op diesel electrische treinen, maar de vakbonden dit toch afdwingen, dan is het geen prijs beleid. Vergunningstelsels die beroepsgroepen bevoordelen vanuit historisch perspectief is conservatisme. Conservatisme is een lastig te vangen begrip. Waarde is net als prijs wellicht ook niet de juiste maatstaf, het is meer de status quo die ooit op een bepaald moment is bereikt afdwingen middels de staat.

  En daardoor is het een van de meest welvaart tegengaande principes want het is tegengesteld aan technologische vooruitgang.

  Nogmaals, het is een lastig te vangen begrip.

 4. Conservatisme is geen ideologie, maar een ‘houding’.

  Het gaat erom dat tradities en ‘instituties’ beschermd en gewaarborgd blijven, wat in de praktijk het behouden van de status quo betekent. Zij vinden dat elke vooruitgang op een ‘organische’ of natuurlijke manier moet plaatsvinden en niet middels radicale verandering.

  Omdat het een houding is, en geen ideologie, is het dan ook niet vreemd dat het onsamenhangend is, want wat zijn nu precies ’tradities’ en ‘instituties’? Iedere cultuur heeft ze, die wie bepaalt welke superieur zijn? Die van het Christendom of die van de Islam?
  Die van het Westen of die van het Oosten? Uiteindelijk komt het dus neer op een vorm van chauvinisme.
  En waarom zouden begrippen als ’tradities’ behouden moeten blijven? De familie-eenheid mag dan een traditie zijn, maar ook infanticide was eens een traditie, evenals het brengen van menselijke offers, of het terechtstellen van ketters. Ook mercantilisme was een traditie onder conservatieven.

  Wij van WC eend…

  Wie kijkt naar de feiten, en naar de ideeen van bekende conservatieve iconen, moet tot de conclusie komen dat conservatieven ten alle tijden vrienden waren van de staat. Mits het HUN soort staat was.

  De reden dat conservatisme en libertarisme niets met elkaar te hebben (in tegenstelling tot wat sommige conservatieven stellen) is dat het libertarisme juist voor een zeer radicale omvorming van de samenleving staat, hoe sneller hoe beter. Ook hebben zij geen heilige huisjes buiten de individuele vrijheid, hebben zij lak aan het verleden en zijn ze, in tegenstelling tot libertariers, ECHT voor kleinere overheden en vrije markten daar waar het voor conservatieven nooit meer was dan lippendienst.

Comments are closed.