Hattip ZeroHedge.com.

3 REACTIES

  1. met dien verstande dat het deze keer snel is af te breken.
    de papiertjes zijn gemerkt en de saldo’s van buitenlandse rekeninghouders bekend. Waarom zou je wel bankgeheim willen afschaffen en niet de rekeningen terug sturen naar de landen van de ingezettenen, logisch toch.

    Geachte heer, mevrouw,
    wij hebben uw saldo overgemaakt aan de centrale bank van uw land. Met dit papiertje kunt u terecht bij uw centrale bank om aan te tonen dat u de eigenaar bent. Voor de duidelijkheid zodra u dit papiertje bij uw centrale bank inlevert verifieert uw centrale bank dit met ons en pas dan is uw naam bij uw centrale bank bekend. Tot slot, wij hechten veel waarde aan uw en onze privacy.

Comments are closed.