Vrijspreker: U vindt het niet slim voor libertariërs om conclusies te communiceren. Waarom is dat?

Opperdienaar: Veel mensen proeven een conclusie in hun brein alsof het een nieuw gerecht is. Als het een ongemakkelijk gevoel geeft, dan besluiten ze dat deze conclusie niet klopt. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Als het lekker naar binnen glijdt, dan was de conclusie juist. Er wordt niet gekeken of de feiten kloppen of dat de logica onberispelijk is. Het werkt zelfs andersom weten we sinds “Thinking fast and slow“, het gevoel bepaalt eerst of de conclusie waar of onwaar is, de redenering waarom dat zo is wordt er later bij verzonnen.

Vaak werkt de conclusie zo’n verhit gevoel op dat het rationele brein grote moeite heeft om normaal te functioneren. Er worden eenvoudig correlatie causatie fouten gemaakt om naar de gevoelsconclusie toe te werken.

Vrijspreker: Waarom beveelt U speciaal libertariërs aan niet op deze manier ideeën over te brengen?

Opperdienaar: Als het om propaganda gaat werkt het prima. Het gevoel beoordeelt iets op waar of onwaar afhankelijk van of het geprimed is voor het idee. Bij ‘primen’ wordt het brein op allerlei slinkse manieren voorbereid op het te geven antwoord. Een bekend voorbeeld is als je mensen vraagt een dier te noemen nadat je ze eerst gevraagd hebt een land in Afrika te noemen en daarna vraagt wat de kleuren van het schaakspel zijn. 20% noemt daarna een zebra en 50% een Afrikaans dier. Terwijl dit zonder de inleidende vragen minder dan 1% is.

Het brein wordt door de inleidende vragen voorbereid op het gewenste antwoord. Hoe gemakkelijker iets oproepbaar is, hoe juister het wordt ervaren. Propaganda doet dat ook. Het vaak herhalen van concepten die rond het gewenste antwoord liggen, maakt dat het gewenste antwoord gemakkelijker uit het geheugen wordt opgehaald en ‘waarder’ is.

 

Libertariërs kunnen daarom beter de methode uitleggen waarmee ze tot een conclusie komen. Ze beschikken niet over de benodigde propaganda machine die de ‘warm up’ doet om alleen de conclusie te kunnen communiceren. Er zit voor jullie niets anders op dan de onderdaan onweerlegbaar stapje voor stapje naar de conclusie te leiden en hem dan zelf deze conclusie te laten trekken. Zelfs bij deze methode kan de onderdaan nog plotseling wegspringen voor de conclusie door een rare onlogische gedachten sprong.

if_my_hair_dresser_needs_a_license

 

Michael Moore argumenteert hier dat je bijna overal een vergunning voor nodig hebt; de kapper heeft een vergunning nodig en je hebt een vergunning nodig om een hond te bezitten, dus waarom niet voor het bezit van een vuurwapen? Het is ook hier duidelijk dat de onderdompeling in allerlei onbeduidende vergunningen het effect heeft dat de onderdaan het logisch en consistent vindt dat alles een vergunning vereist. Zijn principes zijn relatief niet absoluut. “Als ik belast wordt, waarom komt mijn buurman er dan mee weg om niet belast te worden?” Het menselijk brein hunkert naar consistentie. Ook als alles ondersteboven staat en er 1 ding rechtop staat. Het is onderdeel van de propaganda dat de overheid over kleine dingen zeggenschap opeist.

Ik hoorde laatst iemand zijn angst uitspreken over Mexicaanse beveiligers tijdens een vakantie. Zijn angst kwam voornamelijk voort uit het feit dat ze niet allemaal hetzelfde type wapen en uniform hadden. Alsof ze het zelf gekocht hadden. “Linke boel” zei zijn gevoel. Kennelijk krijgt hij eerder een warm gevoel bij gewapende mensen als die allemaal precies dezelfde uitrusting hebben.

Vrijspreker: Zoals de soldaten van Hitler, Stalin en Mao waarschijnlijk.

Opperdienaar: De onderdaan is zorgvuldig ‘geprimed’ om bepaalde reacties te vertonen. Hij kan zich niet voorstellen dat een niet gangbare conclusie de juiste is.

excuse_me

We zien dat na de verijdelde aanslag op een terrorist in een Franse trein, besloten is om de beveiliging op vliegvelden uit te breiden naar stations. Die beslissing viel inmiddels in een bekend en vertrouwd bedje. “Waarom geen inspecties bij de trein?” zou Michael Moore kunnen vragen. Zelf bij veel libertariërs hoef je maar ‘boe’ en ‘moslim’ te roepen en ze rennen met de kudde mee.

school_prison_travel

 

Mensen die dat afkeuren, worden dan al snel moslimknuffelaars genoemd die het land aan gevaar bloot stellen. Ze zouden aan het ‘weg met het abjecte westen‘ syndroom leiden dat ooit door Bart Croughs werd genoemd.

quote-the-whole-aim-of-practical-politics-is-to-keep-the-populace-alarmed-and-hence-clamorous-to-be-led-h-l-mencken-125762

Echter, de totalitaire staat kwam altijd uit de hoek van de beschaving die van een ongekend hoge technologische, culturele en filosofische sokkel viel zoals het Romeinse rijk. Nooit gebeurde het dat een groep barbaarse hoofdenafhakkers met primitieve onjuiste ideeën de macht overnam terwijl dat altijd zo werd voorgespiegeld (Vandalen, Barbaren). Duitsland kende aan het begin van de 20ste eeuw, voor Hitler aan de macht kwam, de volgende Duitse geniën: Max Planck, Einstein, Born, Heisenberg, Röntgen, Ehrlich, Wien, Nernst, Fischer, Bosch, Laue op cultureel gebied bracht het Beethoven, Bach, Goethe en Mann voor en op filosofisch gebied Nietzsche, Hegel, Schopenhauer, Kant, Marx, Heidegger en Wittgenstein (niet allemaal geniën). Het is de ‘boom’ voor de ‘bust’.

Als je wilt weten waar de volgende totalitaire staat vandaan komt, moet je kijken waar het dominante centrum van cultuur en wetenschap is. Als daar de overheid zich sterk aan het bewapenen is en de bevolking met een uitkering in angst en beven naar een zondebok zoekt voor de aanstormende bust, dan heb je hem te pakken.

boom_bust

Vrijspreker: Maakt U zich dan zorgen over de volgende totalitaire staat?

Opperdienaar: Niet als ik er de baas ben. De gebraden duiven zullen in mensen hun monden vliegen en de oceanen zullen van limonade zijn.

1 REACTIE

  1. ” Maakt U zich dan zorgen over de volgende totalitaire staat?”
    Ja, zeker nu de volgende economische crisis voor de deur staat en in de EU het conflict Catalonië-Spanje bij de Spaanse verkiezingen op 27 september hevig dreigt op te laaien.
    Politici maken daar dan weer graag gebruik van om hun machts-mogelijkheden uit te breiden.

Comments are closed.