democratie-2Een bericht van NU.jij met bovenstaande titel werd ons toegestuurd. Meestal zijn dergelijke titels wilde kreten omdat ze bijna nooit gevolgd worden door een definitie van wat ze bedoelen met “democratie”.*****

In het geval van Democratie gaat men meestal niet verder dan te zeggen dat “Democratie is regering door het volk”.*****
Dat suggereert dat het hele volk = ALLE burgers mee regeren. En omdat bij “alle”  burgers grote verschillen van capaciteiten, mogelijkheden, karakter en wensen zitten, is het inderdaad zo dat het praktisch onmogelijk is om tot besluiten te komen waar 100 % van het volk het mee eens is.
Maar zover nadenken doen de meeste meeste mensen niet, en ze zijn ook zodanig opgeleid, dat ze het woord Democratie gebruiken als “de maatschappelijke toestand zoals die nu in Nederland is.  En die toestand vraagt om een andere definitie waarvoor bv.:

“Democratie is een menselijke samenlevingsvorm waarin een bepaalde “meerderheid” de minderheid dwingt om haar regels op te volgen.”

Die meerderheid is meestal niet de meerderheid van alle mensen. Niet alle mensen zijn stemgerechtigd en die stemmen niet eens allemaal. Bovendien stemt men in de meeste gevallen via vertegenwoordigers die zich weer in groepjes verenigen. (Politieke partijen).
Die groepjes of partijen maken dan weer interne en externe afspraakjes, en staan ook nog onder druk van buitenlandse politici (EU . VN , e.d) en van Banken en “Big.Business.
Van de invloed van de persoonlijke stem van de specifieke burger blijf zo goed als niets over.

En als de stemming via een referendum wordt georganiseerd, dan is de ervaring in Nederland ook nog dat zelfs een Meerderheid van bijna twee derde nog wordt weggeritsend door politici. (Zoals door het Verraad van Lissabon)

Al is er wat op aan te merken, toch is het nuttig dat organisaties als NU.jij toch aandacht schenken aan dit probleem.
ZIE: http://www.ninefornews.nl/democratie-bestaat-niet-dit-is-de-reden-waarom-stemmen-geen-nut-heeft/

Hopelijk brengt dat weer een aantal mensen aan het denken.
En mogelijk komen ze dan tot de conclusie dat om te beginnen de bevoegdheden van de politiek om over zaken te beslissen, moet worden beperkt tot uitzonderlijke gevallen.
Voor meer dan 95% moet ieder mens vrij zijn om over zijn eigen leven en eigendom te beslissen.

 

12 REACTIES

 1. Nee hoor, ik bestrijd dat een meerderheid de minderheid dwingt om haar regels op te volgen. Dat zou zo kunnen zijn in een directe democratie, maar die hebben we niet. Het is eerder andersom dat een minderheid de meerderheid dwingt om haar regels op te volgen. Wie die minderheid is, dat weten we niet eens, maar het lijkt mij duidelijk dat beleid niet meer geformuleerd wordt in het Torentje of op eender welk nationaal bestuursorgaan.

  De enige variant waarin mensen direct kunnen kiezen (niet stemmen) voor producten, services of beleid is in een vrijemarktanarchistische orde waarin alles geprivatiseerd is. Je krijgt dan wel dat mensen met meer geld meer keuzes kunnen maken (ofschoon ze vaak andere keuzes zullen maken), maar dat lijkt mij een klein euvel vergeleken bij de huidige wanorde.

 2. Democratie is een illusie voor het volk. Geld maakt de dienst uit. Geen Socialisme, geen kapitalisme maar bank-isme !

 3. Opgelegde collectieve regelingen

  Er zijn in hoofdzaak twee problemen met de besluitvorming ten aanzien van opgelegde collectieve regelingen in onze samenleving. Er zijn mensen die zich wel willen onderwerpen aan zo’n collectieve regeling mits die regeling op een democratische wijze tot stand komt. Een vooraf goed en evenwichtig geïnformeerde meerderheid besluit daartoe. Hun bezwaar is dat de opgelegde collectieve regeling niet door een meerderheid wordt gesteund of die meerderheid niet voorafgaand aan de besluitvorming goed en evenwichtig geïnformeerd is.

  Het tweede probleem betreft de dwang die wordt uitgeoefend op de minderheid door een misschien wel democratisch genomen besluit tot het instellen van de opgelegde collectieve regeling. Het is de verdienste van het libertarisch denken hierop te wijzen. Stel dat het stemgedrag van het individu in onze samenleving at random verdeeld is over de aangenomen opgelegde collectieve regelingen. Stel dat gemiddeld een opgelegde collectieve regeling door een meerderheid van 60 % gesteund wordt. Dan geldt voor een willekeurig individu dat hij zich tegen zijn zin dient te onderwerpen aan 40 % van de opgelegde collectieve regelingen. Hoe meer opgelegde collectieve regelingen, hoe meer daarvan tegen de zin van elke mens en hoe minder persoonlijke keuzes hij kan maken, dus hoe minder vrijheid hij overhoudt, hetgeen dan weer de kwaliteit van leven aantast.

  Bij het verkleinen van het eerste probleem, de ondemocratische besluitvorming, zal de focus wel liggen op de kwetsbaarheid van onze samenleving in dit opzicht door de diep en breed doorgevoerde indirecte in plaats van directe vertegenwoordiging in de ‘bedrijfstakken’ bestuur (inclusief rechtspraak) en maatschappelijke informatievoorziening (media). Deze bedrijfstakken zijn achterop geraakt ten opzichte van de grote stappen die andere bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld private mobiliteit en technische informatieverwerking, wel hebben gemaakt. Als de gemeente mocht bepalen in welke auto jij rijdt, had je nu nog in een Trabant gereden.

  Het aanpakken van het tweede probleem is anders van aard. Het gaat hier niet om ingrijpen, maar juist om los laten. Het besef moet groeien dat bij veel opgelegde collectieve regelingen, ook al zijn ze democratisch genomen, de bestrijding van het euvel erger is dan de kwaal.
  Let wel. Hiermee wordt in dit kader niet bedoeld, dat veel regelingen anders uit blijken te pakken dan men had voorgesteld, doordat de mens reageert op een door de regeling gewijzigde situatie. Dat is nog een bijkomend probleem van veel regelingen. Maar laten we stellen dat een door de meerderheid aangenomen opgelegde collectieve regeling werkt zoals beoogt. Dan nog is de persoonlijke keuzesfeer van de minderheid afgenomen. Het besef van dit laatste leidt tot het achterwege laten van een mens om bijvoorbeeld gedrag van een ander dat men als ongewenst, buiten de normen, ja soms zelfs wel als schadelijk ziet, te bestrijden in een opgelegde collectieve regeling, ook al ervaart die mens dat zij tot een meerderheid behoort die dat gedrag afwijst.

 4. Ik vond dit wel goede opmerkingen

  Mensen kunnen rechten die ze zelf niet hebben ook niet delegeren.

  Democratie : Ik geef mijn instemming dat jij (ik) word berooft. Het idee dat een meerderheid kan instemmen namens een minderheid is geen ” instemming van de burger” het is gedwongen beheersing van de burgers met ” instemming” van een derde partij

  Larken Rose

 5. Democratie… Proef het woord eens… en combineer dat met: Alle peuters moeten naar een kinderopvang. Ik verzin het niet. Uw volksvertegenwoordiger heeft het geroepen. Daar is naar mijn mening zo ongeveer helemaal niets democratisch aan. Dat is dwang. Dat is dictatuur. Ze zijn terug, dragen echter een grijs kostuum in plaats van een bruin overhemd. Het word van kwaad tot erger. Uw kinderen worden in staats scholen gehersenspoeld tot ze precies doen wat de dictator verordent.

  Waar ging het mis?

 6. De meerderheid heeft bepaald dat we niet meer bankieren via de reguliere weg, waarbij de minderheid werd gedwongen te bankieren via internet, banken kunnen sluiten, controle kan toenemen en we uiteindelijk geen macht meer hebben over onze financiën. De meerderheid heeft bepaald dat bijna alles plaatsvindt en afgewikkeld wordt via internet, de minderheid die deze vooruitgang niet wenste heeft mee te gaan in al dat wat een meerderheid wil. En zo zal de makke meerderheid of de enthousiaste massa voor nog meer gaan zorgen wat uiteindelijk geen vooruitgang zal zijn, maar een monster wordt die zich vroeg of laat tegen ons gaat keren.

  Hetzelfde gebeurt met de opgedrongen beeldvorming door de macht die een meerderheid van goedgelovigen vertelt wat en hoe ze hebben te denken of wat ze hebben te doen en hoe een minderheid zich hierin heeft te schikken. Doet de minderheid dit niet, dan wordt deze voor idioot, verward, racist, fantast, staatsgevaarlijk of complotdenker uitgemaakt en zal men vogelvrij worden verklaart of veroordeelt tot het leven als outsider, paria in armoede zonder rechten. Misschien zou zelfs stenigen of ophanging volgens de toekomstige massa de enige oplossing betekenen voor mensen die zich niet wensen te schikken.

  Pendragon [10] reageerde op deze reactie.

 7. @IIS [9]: Er is hoop… Er zullen altijd mensen zijn die “de minderheid” vormen. Het zou zo maar kunnen zijn dat die groep een eigen vrijstaat stichten. Dat zou de hemel op aarde worden… Gewoon cash geld, belasting tot een minimum gereduceerd, een uitgedund ambtenaren korps, vrije handel met wie je maar wilt… Die vrijstaat word een ongekend succes met een enorme welvaart… Daar komen anderen op af. Die anderen zullen ook welvarend worden en uiteindelijk na vele jaren zal er een wereld zijn die vrij is, vrij van corporates, banken en politici.

 8. Democratie is voor mij het verbranden van toekomstige toegestuurde stempassen. Onze volksvertegenwoordigers zijn verraders pur sang.

Comments are closed.