Home Van alles wat Boekbespreking Klassiek-Liberalisme: De Gulden Middenweg

Klassiek-Liberalisme: De Gulden Middenweg

40
474

The Golden MeanIk ontdek vaak dat er een enorm misverstand is over het libertarisme, oftewel het klassiek-liberalisme versus anarchisme. Het is tijd om de wezenlijke verschillen aan te stippen en uit de doeken te doen waarom het anarchisme een ramp is voor elke samenleving.

Exponenten

Er zijn vandaag de dag verschillende exponenten van het klassiek-liberalisme die duidelijk maken wat deze samenleving inhoudt en daarop voortborduren in hun geschriften. We hebben mensen als Nelson Hultberg, Stefan Molyneux, en Hans Hermann Hoppe die de huidige voornaamste zegslieden zijn voor het klassiek-liberalisme en de rijke historische liberale traditie voortzetten van John Locke, Jean-Baptiste Say, Alexis de Toqueville en Frédéric Bastiat.

Nelson-HultbergNelson Hultberg heeft een zeer interessant en essentieel boek geschreven, genaamd The Golden Mean: Libertarian Politics, Conservative Values, waarin hij uitlegt hoe een klassiek-liberale samenleving eruit zou moeten zien. In zijn boek vertelt hij over de bron van het klassiek-liberalisme en dat dat de Griekse filosoof Aristoteles was. Aristoteles had het over de gulden middenweg. Hij beeldde dat uit in twee extremen, oftewel ondeugden en in het midden de enige mogelijke oplossing als deugd. Hultberg haalt deze deugden en ondeugden aan en benoemde deze ondeugden aan de ene kant defect en andere kant exces. Hieronder ziet men de ondeugden en in het midden de deugd, bijvoorbeeld apathie een ondeugd is (defect) evenals fanatisme (exces), terwijl bezorgdheid een deugd is.

Ondeugd deugd 1

We zien in onze samenleving een groot aantal ondeugden via defecten en excessen op deze manier ontstaan. Zo ook met onze staatsinrichting of opbouw van onze samenleving. Men heeft het over rechts of links, zonder dat men precies weet wat deze terminologie eigenlijk betekent.

Tegenpolen

Nelson Hultberg stelt terecht dat we moeten inzien dat rechts en links elkaars tegenpolen zijn, dus is het belangrijk om aan te geven wat deze tegenpolen betekenen in ons leven. Als links meer staat betekent, wat velen onderschrijven, dan zou rechts minder staat moeten zijn. Ook dat wordt vaak onderkend, niet altijd, maar vaak wel. Dan zou je moeten verwachten dat extreem links een totalitaire staat voorstaat en extreem rechts de totale afwezigheid van een staat. Beide vormen noemt Hultberg een ondeugd en extreem. In onderstaande grafiek geeft hij de tegenpolen uitstekend weer.

Ondeugd deugd 2

Hultberg ziet socialisme, communisme en fascisme als een totale overheid, met andere woorden totalitarisme en anarchisme als een totale afwezigheid van een overheid. Als gulden middenweg ziet hij kapitalisme als uitvloeisel van een beperkte overheid.

In de volgende grafiek legt Hultberg de invulling uit van wat deze links-rechtsstromingen hebben betekend in het verleden.

Ondeugd deugd 3

De Sovjet Unie, Communistisch China, Nazi Duitsland en Fascistisch Italië waren allemaal vormen van totalitarisme en extreem links (ondeugd of exces). Minder links is het verzorgingstatisme te zien, waarbij de staat een grote macht uitoefent op het dagelijkse leven van de mensen. Aan de andere kant zien we de andere ondeugd of defect en dat is het anarchisme, wat feitelijk extreem rechts is. Minder naar rechts zien we een mildere vorm van anarchisme, genaamde het anarcho-kapitalisme, waarbij de staat eveneens afwezig is en deze autoriteit is overgenomen door klandestiene organisaties. De gulden middenweg geeft Hultberg aan als constitutioneel republikeinisme.

Anarcho-kapitalisme

Het probleem nu is dat het anarcho-kapitalisme door een aantal libertariërs, zoals Murray Rothbard en Ayn Rand als het summum worden gezien voor de samenleving, maar Hultberg ziet deze ook als defectief.

In onderstaande grafiek is het anarcho-kapitalisme een hellend vlak richting anarchisme. Hultberg geeft daar ook historische bewijzen voor. In de donkere middeleeuwen na de val van het Romeinse rijk zochten volkeren naarstig naar een vorm van bescherming en vonden deze bij krijgsheren en hun soldaten (ridders). In ruil daarvoor werd de vrijheid van deze mensen opgegeven voor horigheid. Men was volledig ondergeschikt aan de krijgsheer en moest land van hem pachten, kinderen afgeven als schildknaap of dagelijkse hulp en meehelpen in de oorlogen tegen rivalen van deze krijgsheer. Het leven in deze anarcho-kapitalistische samenleving was kort, bruut, ongezond en gewelddadig. In elke anarcho-kapitalistische samenleving speelde arbitraire wetgeving en speciale gevestigde belangen van de krijgsheren een grote rol.

Ondeugd deugd 4

Met alle respect voor zowel de economische kwaliteiten van Murray Rothbard als voor de intellectuele aspecten van Ayn Rand sloegen zij toch de plank mis met het instellen van een duurzame en rechtvaardige samenleving. Met het oog op de filosofie van het anarcho-kapitalisme en anarchisme is het belangrijk aan te geven dat er hier tevens sprake is van een defect, namelijk egoïsme in tegenstelling tot individualisme volgens de Grieks-christelijke ethiek. Nelson Hultberg noemt het evenwel de joods-christelijke ethiek.

Ondeugd deugd 5

We zien dat extreem links voor een totale opoffering (altruïsme) is, terwijl extreem rechts voor een totale absorbtie van de ego is (egoïsme). Dit verklaart mede dat de aanhang van zowel het anarchisme als het anarcho-kapitalisme zo laag is. De meeste mensen begrijpen instinctief dat er een defect is en dat is de levering van veiligheid en bescherming door een onafhankelijke autoriteit, i.c. een vorm van overheid samengesteld door de inwoners en die zich alleen maar bezighoudt met deze aspecten zonder interventie in het persoonlijke leven van de inwoners.

Constitutionele Republiek

Hultbergs benoeming van een constitutionele republiek is daarbij zeer van toepassing, omdat deze zich alleen maar bezighoudt met het instand houden van de constitutie en zich daaraan houdt. Founding FathersMassademocratie is juist de ondermijning van zo´n constitutionele republiek en neigt altijd te ontaarden in een exces van meer staat en minder individu, ook wel bekend als verzorgingstatisme. Dit kan versneld gaan via een vertegenwoordigende democratie, omdat dan groeperingen tegen elkaar worden uitgespeeld en gevestigde belangen de grote kans krijgen om privileges naar zich toe te trekken ten koste van het de rest van de bevolking. Het hellende vlak is dan volledig zichtbaar, zie bijvoorbeeld onze eigen democratie in Nederland.

De stichters van de Verenigde Staten in de 18e eeuw wisten heel goed dat een democratie tot een dictatuur kan leiden, dus hebben zij geopteerd voor een constitutionele republiek, waarbij er allerlei controles werden ingevoerd om de macht van de president en het congres te beperken. Als zij een democratie wilden, dan hadden ze niet hoeven te doen, want dan hadden ze dat aan de democratische verkiezingen kunnen overlaten hoe het volk haar land wilde inrichten. Maar dat deden ze niet, dus is het bewezen dat zij weinig vertrouwen hadden in een democratie als zodanig. De enige rol die een democratie kan spelen is om bestuurlijke afgevaardigden te kiezen die het land kunnen besturen en te zorgen voor veiligheid en bescherming voor de burgerij, dus niet om het bestuursmandaat aan derden zoals een Europese Unie of een Verenigde Naties over te dragen. Daar hebben zij de bevoegdheid niet voor en zullen deze ook nooit krijgen. De overdracht richting EU is derhalve illegaal geweest en in een klassiek-liberale samenleving wordt deze meteen teruggedraaid. Hetzelfde geldt trouwens voor het Nato-lidmaatschap.

Immigratie

Dit is een verwarrend onderwerp voor vele libertariërs, dus is het logisch dat men geen duidelijk idee heeft van wat immigratie zou moeten zijn in een libertarische of klassiek-liberale samenleving. Anarcho-kapitalisten en anarchisten ijveren voor ´vrije´ immigratie zonder te weten wat de uitwerking is op de reeds bestaande samenlevingen. Als deze immigratie gepaard gaat met een massa-invasie dan worden de problemen niet alleen enorm, maar onoverkomelijk voor de bestaande samenlevingen zelf. In het klassiek-liberalisme bestaat er derhalve geen vrije immigratie en deze heeft ook nooit bestaan. Het is een fictie die vooral door socialistencorporatisten en anarchisten wordt aangehangen.

De libertarische schrijver Hans Hermann Hoppe geeft duidelijk en onomstotelijk weer dat vrije immigratie of open grenzen  nooit onderdeel kunnen zijn van een klassiek-liberale samenleving. Er is altijd een beperking omtrent immigratie, omdat criminelen, jihadisten en terroristen anders hiervan zouden kunnen Vluchtelingenprofiteren door middel van het leven zuur te maken van de bewoners. Hij noemt de aanhangers van de ´vrije-immigratiebrigade´ links-libertariërs, wat in feite betekent dat het ex-socialisten zijn, die de economische waarheid van het kapitalisme wel hebben onderschreven, maar mentaal er nog niet aan toe zijn om een beperking op immigratie vanwege veiligheid, bescherming en voorspoed van de lokale bewoners in te zien.

Stefan Molyneux beschrijft hoe de massa-immigratie West-Europa heeft veranderd in een vorm van derde-wereldregio met alle ellende van dien. Voor de meeste klassiek-liberalen is dit een overduidelijk bewijs dat immigratie niet heeft geleid tot voorspoed en zaligheid, doch in een modderpoel van ghetto´s, jihadisme, geweld en criminaliteit. Ook in de Verenigde Staten hebben we hetzelfde zien ontstaan. Als je het verzorgingsstatisme en massa-immigratie mengt dan is dat uiteraard een explosief mechanisme, wat ervoor zorgt dat samenlevingen instorten met alle gevolgen van dien.

Als conclusie kunnen we stellen dat het klassiek-liberalisme de enige samenleving kan creëren, waarbij niet alleen voorspoed en welvaart kan worden gegarandeerd, maar ook een veilige en beschermde omgeving als vanzelfsprekend kunnen worden beschouwd. Een samenleving, waar er een vrije markt is, een beperkte overheid, een goedwerkend rechtssysteem, lage belastingen en een zeer restrictief immigratiebeleid.

 

 

 

40 REACTIES

 1. Gulden Middenweg is identiek aan het Algemeen Belang. Rationele mensen trappen daar niet in. Als moreel kompas kan dit in ieder geval niet dienen. Wel handig natuurlijk als je aan de wetgevende kant staat en pretendeert het beter te weten dan het plebs. Voor hun eigen bestwil uiteraard, dat dan weer wel.

  Klassiek liberalen zien dingen niet duidelijk; ze zijn een beetje in de war.

 2. “In any compromise between food and poison, it is only death that can win. In any compromise between good and evil, it is only evil that can profit.” – Ayn Rand

  • Veiligheid via de staat:

   A) Nadat we zelf alles mogelijke gedaan hebben om veilig te zijn, kunnen we voor de strafvervolging uiteindelijk alleen dat gebruiken wat er is. En ja, dat is op dit moment de staat.

   B) De staat garandeert geen veiligheid. Ik dacht dat alleen de leden van de koninklijke familie aanspraak kunnen maken op bescherming. Voor ons burgers is er alleen strafvervolging, i.e. verdronken kalveren en zo…

 3. @Plato [36]: Dat begrijp ik. Het punt is dat de staat zelden levert wat het beloofd (niet alleen wat betreft veiligheid) en nimmer nooit klein blijft. Vandaar dat de veiligheidsconstructie via de staat beter anders geregeld kan worden. Hoe dat er exact uit gaat zien is vooralsnog onduidelijk, vandaar dat je in principes moet denken.

Comments are closed.