The Golden MeanIk ontdek vaak dat er een enorm misverstand is over het libertarisme, oftewel het klassiek-liberalisme versus anarchisme. Het is tijd om de wezenlijke verschillen aan te stippen en uit de doeken te doen waarom het anarchisme een ramp is voor elke samenleving.

Exponenten

Er zijn vandaag de dag verschillende exponenten van het klassiek-liberalisme die duidelijk maken wat deze samenleving inhoudt en daarop voortborduren in hun geschriften. We hebben mensen als Nelson Hultberg, Stefan Molyneux, en Hans Hermann Hoppe die de huidige voornaamste zegslieden zijn voor het klassiek-liberalisme en de rijke historische liberale traditie voortzetten van John Locke, Jean-Baptiste Say, Alexis de Toqueville en Frédéric Bastiat.

Nelson-HultbergNelson Hultberg heeft een zeer interessant en essentieel boek geschreven, genaamd The Golden Mean: Libertarian Politics, Conservative Values, waarin hij uitlegt hoe een klassiek-liberale samenleving eruit zou moeten zien. In zijn boek vertelt hij over de bron van het klassiek-liberalisme en dat dat de Griekse filosoof Aristoteles was. Aristoteles had het over de gulden middenweg. Hij beeldde dat uit in twee extremen, oftewel ondeugden en in het midden de enige mogelijke oplossing als deugd. Hultberg haalt deze deugden en ondeugden aan en benoemde deze ondeugden aan de ene kant defect en andere kant exces. Hieronder ziet men de ondeugden en in het midden de deugd, bijvoorbeeld apathie een ondeugd is (defect) evenals fanatisme (exces), terwijl bezorgdheid een deugd is.

Ondeugd deugd 1

We zien in onze samenleving een groot aantal ondeugden via defecten en excessen op deze manier ontstaan. Zo ook met onze staatsinrichting of opbouw van onze samenleving. Men heeft het over rechts of links, zonder dat men precies weet wat deze terminologie eigenlijk betekent.

Tegenpolen

Nelson Hultberg stelt terecht dat we moeten inzien dat rechts en links elkaars tegenpolen zijn, dus is het belangrijk om aan te geven wat deze tegenpolen betekenen in ons leven. Als links meer staat betekent, wat velen onderschrijven, dan zou rechts minder staat moeten zijn. Ook dat wordt vaak onderkend, niet altijd, maar vaak wel. Dan zou je moeten verwachten dat extreem links een totalitaire staat voorstaat en extreem rechts de totale afwezigheid van een staat. Beide vormen noemt Hultberg een ondeugd en extreem. In onderstaande grafiek geeft hij de tegenpolen uitstekend weer.

Ondeugd deugd 2

Hultberg ziet socialisme, communisme en fascisme als een totale overheid, met andere woorden totalitarisme en anarchisme als een totale afwezigheid van een overheid. Als gulden middenweg ziet hij kapitalisme als uitvloeisel van een beperkte overheid.

In de volgende grafiek legt Hultberg de invulling uit van wat deze links-rechtsstromingen hebben betekend in het verleden.

Ondeugd deugd 3

De Sovjet Unie, Communistisch China, Nazi Duitsland en Fascistisch Italië waren allemaal vormen van totalitarisme en extreem links (ondeugd of exces). Minder links is het verzorgingstatisme te zien, waarbij de staat een grote macht uitoefent op het dagelijkse leven van de mensen. Aan de andere kant zien we de andere ondeugd of defect en dat is het anarchisme, wat feitelijk extreem rechts is. Minder naar rechts zien we een mildere vorm van anarchisme, genaamde het anarcho-kapitalisme, waarbij de staat eveneens afwezig is en deze autoriteit is overgenomen door klandestiene organisaties. De gulden middenweg geeft Hultberg aan als constitutioneel republikeinisme.

Anarcho-kapitalisme

Het probleem nu is dat het anarcho-kapitalisme door een aantal libertariërs, zoals Murray Rothbard en Ayn Rand als het summum worden gezien voor de samenleving, maar Hultberg ziet deze ook als defectief.

In onderstaande grafiek is het anarcho-kapitalisme een hellend vlak richting anarchisme. Hultberg geeft daar ook historische bewijzen voor. In de donkere middeleeuwen na de val van het Romeinse rijk zochten volkeren naarstig naar een vorm van bescherming en vonden deze bij krijgsheren en hun soldaten (ridders). In ruil daarvoor werd de vrijheid van deze mensen opgegeven voor horigheid. Men was volledig ondergeschikt aan de krijgsheer en moest land van hem pachten, kinderen afgeven als schildknaap of dagelijkse hulp en meehelpen in de oorlogen tegen rivalen van deze krijgsheer. Het leven in deze anarcho-kapitalistische samenleving was kort, bruut, ongezond en gewelddadig. In elke anarcho-kapitalistische samenleving speelde arbitraire wetgeving en speciale gevestigde belangen van de krijgsheren een grote rol.

Ondeugd deugd 4

Met alle respect voor zowel de economische kwaliteiten van Murray Rothbard als voor de intellectuele aspecten van Ayn Rand sloegen zij toch de plank mis met het instellen van een duurzame en rechtvaardige samenleving. Met het oog op de filosofie van het anarcho-kapitalisme en anarchisme is het belangrijk aan te geven dat er hier tevens sprake is van een defect, namelijk egoïsme in tegenstelling tot individualisme volgens de Grieks-christelijke ethiek. Nelson Hultberg noemt het evenwel de joods-christelijke ethiek.

Ondeugd deugd 5

We zien dat extreem links voor een totale opoffering (altruïsme) is, terwijl extreem rechts voor een totale absorbtie van de ego is (egoïsme). Dit verklaart mede dat de aanhang van zowel het anarchisme als het anarcho-kapitalisme zo laag is. De meeste mensen begrijpen instinctief dat er een defect is en dat is de levering van veiligheid en bescherming door een onafhankelijke autoriteit, i.c. een vorm van overheid samengesteld door de inwoners en die zich alleen maar bezighoudt met deze aspecten zonder interventie in het persoonlijke leven van de inwoners.

Constitutionele Republiek

Hultbergs benoeming van een constitutionele republiek is daarbij zeer van toepassing, omdat deze zich alleen maar bezighoudt met het instand houden van de constitutie en zich daaraan houdt. Founding FathersMassademocratie is juist de ondermijning van zo´n constitutionele republiek en neigt altijd te ontaarden in een exces van meer staat en minder individu, ook wel bekend als verzorgingstatisme. Dit kan versneld gaan via een vertegenwoordigende democratie, omdat dan groeperingen tegen elkaar worden uitgespeeld en gevestigde belangen de grote kans krijgen om privileges naar zich toe te trekken ten koste van het de rest van de bevolking. Het hellende vlak is dan volledig zichtbaar, zie bijvoorbeeld onze eigen democratie in Nederland.

De stichters van de Verenigde Staten in de 18e eeuw wisten heel goed dat een democratie tot een dictatuur kan leiden, dus hebben zij geopteerd voor een constitutionele republiek, waarbij er allerlei controles werden ingevoerd om de macht van de president en het congres te beperken. Als zij een democratie wilden, dan hadden ze niet hoeven te doen, want dan hadden ze dat aan de democratische verkiezingen kunnen overlaten hoe het volk haar land wilde inrichten. Maar dat deden ze niet, dus is het bewezen dat zij weinig vertrouwen hadden in een democratie als zodanig. De enige rol die een democratie kan spelen is om bestuurlijke afgevaardigden te kiezen die het land kunnen besturen en te zorgen voor veiligheid en bescherming voor de burgerij, dus niet om het bestuursmandaat aan derden zoals een Europese Unie of een Verenigde Naties over te dragen. Daar hebben zij de bevoegdheid niet voor en zullen deze ook nooit krijgen. De overdracht richting EU is derhalve illegaal geweest en in een klassiek-liberale samenleving wordt deze meteen teruggedraaid. Hetzelfde geldt trouwens voor het Nato-lidmaatschap.

Immigratie

Dit is een verwarrend onderwerp voor vele libertariërs, dus is het logisch dat men geen duidelijk idee heeft van wat immigratie zou moeten zijn in een libertarische of klassiek-liberale samenleving. Anarcho-kapitalisten en anarchisten ijveren voor ´vrije´ immigratie zonder te weten wat de uitwerking is op de reeds bestaande samenlevingen. Als deze immigratie gepaard gaat met een massa-invasie dan worden de problemen niet alleen enorm, maar onoverkomelijk voor de bestaande samenlevingen zelf. In het klassiek-liberalisme bestaat er derhalve geen vrije immigratie en deze heeft ook nooit bestaan. Het is een fictie die vooral door socialistencorporatisten en anarchisten wordt aangehangen.

De libertarische schrijver Hans Hermann Hoppe geeft duidelijk en onomstotelijk weer dat vrije immigratie of open grenzen  nooit onderdeel kunnen zijn van een klassiek-liberale samenleving. Er is altijd een beperking omtrent immigratie, omdat criminelen, jihadisten en terroristen anders hiervan zouden kunnen Vluchtelingenprofiteren door middel van het leven zuur te maken van de bewoners. Hij noemt de aanhangers van de ´vrije-immigratiebrigade´ links-libertariërs, wat in feite betekent dat het ex-socialisten zijn, die de economische waarheid van het kapitalisme wel hebben onderschreven, maar mentaal er nog niet aan toe zijn om een beperking op immigratie vanwege veiligheid, bescherming en voorspoed van de lokale bewoners in te zien.

Stefan Molyneux beschrijft hoe de massa-immigratie West-Europa heeft veranderd in een vorm van derde-wereldregio met alle ellende van dien. Voor de meeste klassiek-liberalen is dit een overduidelijk bewijs dat immigratie niet heeft geleid tot voorspoed en zaligheid, doch in een modderpoel van ghetto´s, jihadisme, geweld en criminaliteit. Ook in de Verenigde Staten hebben we hetzelfde zien ontstaan. Als je het verzorgingsstatisme en massa-immigratie mengt dan is dat uiteraard een explosief mechanisme, wat ervoor zorgt dat samenlevingen instorten met alle gevolgen van dien.

Als conclusie kunnen we stellen dat het klassiek-liberalisme de enige samenleving kan creëren, waarbij niet alleen voorspoed en welvaart kan worden gegarandeerd, maar ook een veilige en beschermde omgeving als vanzelfsprekend kunnen worden beschouwd. Een samenleving, waar er een vrije markt is, een beperkte overheid, een goedwerkend rechtssysteem, lage belastingen en een zeer restrictief immigratiebeleid.

 

 

 

40 REACTIES

 1. Immigratie via hoge aantallen geboorten in gezinnen met een asociale of zelfs criminele achtergrond is al geheel vrij.

  Een vuilnisman uit de Goverflinckdwarsgracht in Amsterdam kan zonder bezwaar 20 kinderen op de wereld zetten, die allemaal automatisch de Nederlandse nationaliteit verwerven, terwijl een net meisje dat een echtgenoot uit Tunesië wil importeren deze moet zeggen dat hij alleen onder het riskeren van zijn leven per asielboot een kans maakt het land binnen te komen, omdat zij in het door haar bewoonde perceelgedeelte naar de smaak van de overheid niet over voldoende vierkante meters beschikt om hem te huisvesten.

  Een halve vierkante meter tekort? Geen toegang!

  Het is duidelijk, dat de huidige wetgeving een lapwerk is dat tot groot onrecht, veel menselijk leed en veel ambtelijke verspilling leidt.

  Schaf het dwangverzekeringssysteem af en laat iedereen binnen die zelf of met behulp van vrienden, verwanten of sponsors zijn of haar broek respectievelijk jurk tot de door hem of haar zelf gewenste hoogte kan ophouden.

  Hugo van Reijen

  Albert S. [3] reageerde op deze reactie.

 2. Wat een onzin. Hoppen en Molyneux zijn anarcho kapitalisten.
  Hun immigratie standpunt heeft alleen te maken met de aanwezigheid van een staat.
  ancap betekent ook niet ‘extreem egoïsme’, maar geen heerser.
  wat een gestroman en afwezigheid van enige kennis over de materie.
  Ik kom net terug van congress van Hoppe en hij was een student van Rothbard. Het enige verschil zit hem in de rechtvaardiging van een heerserloze samenleving: natuurrecht of a priori redenering.

  Albert S. [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Matthijs [1]: In tegenstelling tot de bewerking van Larken Rose is er geen enkel succesverhaal te melden t.a.v. anarchisme of anarcho-kapitalisme, wel met het klassiek-liberalisme (VS 1782-1861), Bermuda, Andorra en natuurlijk Zwitserland. Empirische bewijzen moet je hebben om te kunnen staven.

  http://bleedingheartlibertarians.com/2013/05/why-i-am-not-an-anarchist/

  “If men were angels, no government would be necessary.”
  -James Madison

  In elke beschaafde samenleving heb je een onafhankelijk rechtsstelsel nodig, waarbij willekeur wordt uitgesloten. In het socialisme en corporatisme is deze willekeur geinstitutionaliseerd, terwijl in het anarchisme en anarcho-kapitalisme er geen onafhankelijk rechtsstelsel kan ontstaan, vanwege de afwezigheid van financiering via een overheid.

  Matthijs [11] reageerde op deze reactie.

 4. Klassiek liberalisme, anarchisme, minism, ancap en WHTFmore

  NAP is het enigste dat telt, de rest is alleen bedacht om “mooie” groepjes te maken en onderling verdeelt te zijn. Levert heftige discussies op en je kunt wellicht je ei kwijt. Daarna ga je dan weer lekker naar je baan en los je de hypotheek af. (voor alle duidelijkheid, hiermee bedoel ik dat er meer is dan alleen discuteren, leef je waardes is -bijna- het enigste dat telt)

  yourke [22] reageerde op deze reactie.

 5. Hoeveel poep in je salade Is een optimaal compromis?
  Minarchisten klassiek liberalen: een klein beetje poep Is de juiste hoeveelheid.

 6. @Albert S. [3]:
  Beste Albert,

  Helaas, alweer een plank misgeslagen! Eén voordeel: langzamerhand kan ik een heel gebouw neerzetten van al die misgeslagen planken!

  Ik begrijp dat je er de voorkeur aangeeft, het land te bevolken met personen geboren in een asociaal en wellicht zelfs crimineel milieu dan met intelligente en ondernemende immigranten en wel op grond van het feit dat aan een juridisch overheidsvereiste voldaan is.
  De eerste categorie is immers geboren uit personen die over een Nederlands paspoort beschikken en de tweede categorie niet.

  Persoonlijk sta ik volslagen onverschillig tegenover het feit dat iemand bij toeval over een Nederlands paspoort beschikt of welk paspoort dan ook. Iemands religie interesseert mij evenmin.

  Dom als ik ben, vind ik dit slechte criteria bij het selecteren van personen die toegevoegd worden aan de bevolking van een land. Het is deze domheid, die mij bij herhaling de plank mis doet slaan.

  In afwachting van betere cijfers van de beoordelingscommissie,
  beleefd aanbevelend,

  Hugo van Reijen

  Keinstein [13] reageerde op deze reactie.
  pcrs [25] reageerde op deze reactie.

 7. @Albert S. [6]: “Zij hebben het over de overheid en een rechtsstelsel.”

  De crux is dat ook recht en orde beter geprivatiseerd kunnen worden. Omdat alleen bedrijven door hun klanten gefinancierd worden die daadwerkelijk een service leveren waarvoor zij geheel uit vrije wil wensen te betalen, is het niet alleen efficienter, maar ook ‘democratischer’ omdat je als consument directe invloed kunt uitoefenen op het bedrijfsbeleid als het je niet langer bevalt door je contract op te zeggen. Dat is het anarcho-kapitalistische standpunt van Rothbard, Molyneux en vele anderen. Hoppe noemt dit een private law society. Maar hij bedoelt hetzelfde.

  Daarnaast moet je zien dat we komen van een klassiek-liberale structuur met een cultureel conservatieve inslag en die heeft duidelijk geen stand gehouden.

  Ten eerste omdat de heersers vrij zijn om oorlog te voeren en dan de bevolking te dwingen via allerlei wetgeving om mee te doen en mee te betalen. Ik geloof niet dat de mensen in Duitsland veel keuze hadden nadat de Keizer en Adolf anderen de oorlog verklaarden. Dan treden mobilisatieorders in werking en je bent een deserteur als je weigert. Als ik mij niet vergis, stond daar toendertijd nog de doodstraf op.

  Ten tweede omdat politici en burgers in de gaten gaan krijgen dat ze vooruit kunnen komen op kosten van een meer succesvolle minderheid. Er zit kortom een constructiefout in het klassiek-liberalisme; en wel de minimale staat die nooit erg lang klein blijft.

  Op de tegenwerping dat de verschillende private beveiligingsorganisaties elkaar in de haren kunnen vliegen is het antwoord dat het niet waarschijnlijk is dat burgers daarvoor uit vrije wil wensen te betalen. Plus, je hebt dezelfde situatie als wij nu hebben waar eerst veel propaganda mot worden gemaakt om een onwelgevallige heerser (Poetin) in een kwaad daglicht te plaatsen.

 8. @Albert S. [6]:

  Je weet echt totaal niet waar je het over hebt.

  Molyneux is 100% anarchist. Als je meer dan 2 videos van hem had bekeken ( of alleen deze: https://www.youtube.com/watch?v=VDVNL0VyaEI ) dan had je dat geweten. Hij is consistent aanhanger van het Non Agressie beginsel en de Staat kan alleen bestaan bij gratie van grove schending van dit beginsel. Het zou je sieren als je ook eens op zou houden met pleiten voor de initiatie van geweld door een klein groepje mensen jegens een grote groep vredelievende mensen.

  Als je het boek van Hoppe over Democracy goed leest, dan had je moeten weten dat hij Monarchie prefereert over Democratie, maar hij zegt er meteen bij dat een ” Private Law’ society (geen Staat) het meest optimale en ethisch is. Lees alsjeblieft zijn laatste boek ‘ The Great Fiction’ a) om te voorkomen dat je nog vaker foutieve kwalificaties verspreid b) om je nu eindelijk eens van die liefde voor de (minimale) Staat af te helpen.

  Hoppe: ” the State: an institution run by gangs of murderers, plunderers and thieves, surrounded by willing executioners, propagandists, sycophants, crooks, liars, clowns, charlatans, dupes and useful idiots – an institution that dirties and taints everything it touches.”

 9. Ik geef Albert S. volkomen gelijk. In de reacties tref ik een aantal fundamentalisten die los gezongen zijn van de echte wereld. En die is erg hard. Die wordt bevolkt door veel slechte mensen. Kijk nu eens naar Volkswagen. Hoe is het mogelijk dat een dergelijk bedrijf zich tot het getoonde gedrag laat verleiden. En dat is nog maar een redelijk onschuldig onrecht. Hoe moet het dan elders gesteld zijn. Nee, ik ben geen voorstander van een grote overheid, maar ben toch blij dat die er is om mij enige bescherming te bieden. En noem me wat je wil. Ik hoef nergens bij ingedeeld te worden. Weg met dat dwangmatige.

  Keinstein [17] reageerde op deze reactie.
  pcrs [18] reageerde op deze reactie.
  pcrs [20] reageerde op deze reactie.
  pcrs [23] reageerde op deze reactie.

 10. @Plato [16]: En weer geheel geredeneerd vanuit het dromerijtje dat de overheid bevolkt wordt door ‘goede mensen’ die het kwaad bestrijden.

  U legt het geweldsmonopolie bij de staat, geeft ze het recht onbeperkt wetten te maken, op de uitvoering van deze wetten na te zien, zo nodig geweld te gebruiken (ook tegen niet inwonenden). U geeft dus een hele kleine groep mensen rechten over al uw eigendom en dan zegt u tegen ze: en nu wel klein blijven en enigermate efficient voor het algemene belang werken. Wie is er hier nu naief?

  Wat we tegenwoordig dan ook steeds meer zien is dat de politieke elites begrepen hebben dat ze de alleenheerschappij hebben en daar gedragen ze zich dan ook naar. U krijgt kortom precies waar u om vraagt.

  Plato [29] reageerde op deze reactie.

 11. @Plato [16]: oh nee he, niet er zijn slechte mensen, dus je hebt een overheid nodig argument.

  Ik wordt er moe van. Kun je het zelf onderuit halen? Dat spaart weer wat typewerk. ongeveer 30 seconden zoekwerk of nadenkwerk maakt duidelijk waarom dat argument niet klopt.

 12. Interessant artikel. De weg naar anarcho kapitalisme of minarchisme voert waarschijnlijk langs het tussenstation klassiek liberalisme. Ik zou me al heel wat lekkerder voelen in een klassiek liberale samenleving. Dus wil deze niet te hard afvallen.

  Er zijn echter vrij veel tekortkomingen in het artikel. Hoppe heeft het nodige gedaan om te ontkrachten dat binnenlandse veiligheid een taak van de overheid is. Hij is eerder AK dan klassiek liberaal.

  Daarnaast is de gulden middenweg niet altijd zo mooi. Je kan man zijn of vrouw. Mensen die beiden zijn, dus bijvoorbeeld het lichaam van de man hebben maar de spirit van een vrouw, zijn niet de meest gelukkige individuen. Zo geld het ook voor bijvoorbeeld sexuele praktijken, pleit je voor bisexualisme als alternatief voor de extremen home en hetero sexualiteit? Of huwelijkse trouw, is het het beste dat met een korreltje zout te nemen en is het beter geregeld buiten de pot te pissen? Is een gemiddeld onrecht te verkiezen boven rechtvaardigheid? Zo ook met de aanwezigheid of afwezigheid van dwang, van een staat. Minder dwang en onrecht is dat beter? Of kies je voor de suboptimale situatie van de middenweg? Kies je voor gemiddeld onrecht, gemiddelde dwang, of wijs je dat af?

 13. @hugo van reijen [21]: Dat is vanzelfsprekend een kwalijke zaak. Dat heeft u goed begrepen. Nu nog begrijpen dat er ideologieen zijn, vermomd als religie, die precies dat betogen.

  • @Plato [29]:
   Waarom niet meerdere overheden?
   Waarom geven we niet iedere politieke partij een “overheidsrecht”?
   Dan kan iedere partij “regeren” over de mensen die op die partij stemmen. De partijen mogen natuurlijk samenwerken naar hartenlust voor zaken waar ze gelijk over denken. Dan kunnen we gelijk ook het stemmen afschaffen en vervangen door “politieke bijdrages” in plaats van belasting…. :-O

   Rien [32] reageerde op deze reactie.

 14. @Plato [29]: Hallo staatist

  Wie beschermd de mensen tegen het onrecht dat ze bestolen worden door jou mini maffia. De mini maffia?

  En wie beschermd de mensen die niet de minimaffia willen betalen en door de minimaffia m.b.v. pistolen uit hun huis gesleurd en gevangen gezet worden? De mini maffia?

  Of mogen ze zichzelf tegen jou mini maffia beschermen. Net als dat ieder mens zichzelf mag beschermen tegen boeven maffia en moordenaars e.d..

Comments are closed.