We hebben deze zomer gezien wat een invasie van islamitische vluchtelingen betekent voor de sociale cohesie en de economische aderlating van de Europese landen.Vluchtelingen

Het is nu duidelijk geworden wat de uitkomsten zijn geweest van de bombardementen op soevereine staten door het Amerikaanse regime en hun Nato-vazallen in Europa, met name Hollande, Cameron, Renzi en Merkel, alsmede de financiering van terroristische  groeperingen. De bovengenoemde vazallen zijn derhalve volledig in dienst van de Eurocratie en de Nato en geven feitelijk weinig om hun eigen bevolkingen. Deze lieden hebben noch een ruggegraat noch enige kennis van zaken met betrekking tot historisch besef of reële economische inzichten.

De vloedgolf aan islamitische immigranten over de afgelopen maanden heeft geleid tot de vernietiging van de sociale cohesie van de EU-lidstaten. We zien dat langzamerhand er een splitsing is ontstaan tussen enerzijds de Eurocratie en Merkel en anderzijds de rest van de EU-landen. De Oost- en Zuid-MerkelEuropese landen, met uitzondering van Italië, hebben aangegeven dat deze vluchtelingengolf een probleem is voor Duitsland en Brussel en niet die van hun. Daar hebben deze landen natuurlijk groot gelijk in. Deze hele situatie is kunstmatig geschapen, vanwege het idiote Schengenverdrag, waarbij de soevereiniteit van individuele staten is opgeheven en vluchtelingen gemakkelijk van de ene naar de andere lidstaat kunnen doorstromen…

De betrokken volkeren zelf zien nu in wat de consequenties zijn van dit verdrag en de uitwerking van de EU op de sociale cohesie van hun landen. Nu beseffen ze pas wat de prijs is voor aansluiting bij een dubieuze organisatie als de EU en wat dat voor resultaat heeft op hun soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht. Het laatste wat men wil is dat honderdduizenden islamieten zich op hun grondgebied gaan vestigen en dat is zeer terecht. Hun eerste prioriteit is hun eigen bevolking en niet die van een ander land. Dat klinkt wellicht vreemd in de Eurofascismeoren van de Eurofascisten, wiens propaganda we decennialang hebben moeten aanhoren en ondergaan, maar de splitsing is tegenwoordig wel degelijk een feit. Het is een kwestie van tijd dat de West-Europese volkeren deze nieuwe revolutie zullen gaan volgen en hun politici een ultimatum gaan stellen dat ze of moeten ophouden met hun EU-dictaten of dat ze anders de consequenties moeten gaan aanvaarden in de nabije toekomst. Het is niet denkbeeldig dat dit zou kunnen uitmonden in opstanden, revoluties, of burgeroorlogen, als het water iedereen tot aan de lippen staat, het is te hopen dat politici het niet zover laten komen en eieren voor hun geld kiezen door middel van een zeer restrictief immigratiebeleid toe te passen en dat economische vluchtelingen direct terug naar de regio worden gestuurd.

De onmiddellijke klassiek-liberale oplossing is duidelijk, de soevereiniteit dient weer terug te worden gegeven aan de lidstaten, bijvoorbeeld elke bewoner is aandeelhouder in het land waar hij of zij woont, men betaalt immers belasting en zorgt mede voor de infrastructuur, dus heeft elke bewoner het recht om volledige inspraak te hebben in deze problematiek en derhalve de besluitvorming niet alleen bij de politiek en zeker nooit bij de Eurocratie ligt.

De EU als zodanig dient zo spoedig mogelijk te worden ontmanteld en grenscontroles zullen opnieuw worden ingevoerd om de macht weer te verkrijgen over het eigen grondgebied. De EU wordt vervangen door EVAeen Europese Vrijhandelsassociatie die reeds bestaat en gemakkelijk kan worden geïntegreerd in een Euraziatische vrijhandelszone, waarbij er een vrije markt komt van goederen en diensten in deze zone en men voortaan ophoudt met het bombarderen van soevereine landen of het financieren en ondersteunen van terroristische organisaties.

De economische vluchtelingen dienen direct teruggezonden te worden naar hun land van oorsprong of te worden opgevangen in de regio, waar bijvoorbeeld het huidige ontwikkelingsgeld naar toe kan worden gesluisd. De zeeën worden bewaakt door oorlogschepen, zodat alle boten die worden aangehouden rechtstreeks worden teruggestuurd naar het land waar men vandaan komt. Het Somalische piratenprobleem is op deze manier ook opgelost. Mensensmokkelaars die veel geld verdienen aan de ellende van deze vluchtelingen worden kaalgeplukt en voor een lange tijd opgesloten in gevangenissen, waar ze kunnen werken om hun schuld aan hun slachtoffers af te lossen.

Er is namelijk weinig toekomst voor deze grotendeels analfabete en cultuurvreemde volkeren in Europa, die de samenleving miljarden kost, geld dat eigenlijk zou moeten worden geïnvesteerd in de productieve economie ten behoeve van de lokale inwoners. De aanslag op de beschikbare middelen in het westen is enorm en onoverkomelijk. Hoe ga je miljoenen islamieten laten integreren in een van oorsprong christelijk en seculier continent? Dat lukt nooit en zorgt in de toekomst alleen maar voor gigantische problemen op het gebied van zorg, onderdak, onderwijs en werk. De meeste asielzoekers zijn nog steeds werkloos dus is het een fabel om te denken dat deze mensen ooit allemaal betaald werk zullen krijgen en als dat in vele gevallen zou gebeuren dan is het ongeschoold werk, waarbij er een verdere druk bestaat op de inkomens van de aanwezige laaggeschoolden. Het is wel begrijpelijk waarom socialisten voor een massa-immigratie van kanslozen zijn, want dat vergroot hun electoraat, waarbij zij de macht kunnen behouden. De corporatisten vinden het fijn als de loonkosten nog verder naar beneden kunnen worden bijgesteld vanwege de enorm toegenome concurrentie van ongeschoolden. De onderhandelingspositie van de autochtone laagbetaalden wordt weggevaagd namelijk, iets wat de libertariër Stefan Molyneux duidelijk signaleert.

Verder is het noodzakelijk dat de mensen zelf in de regio blijven, want wanneer de oorlog of het conflict voorbij is kunnen deze mensen weer in hun eigen culturele omgeving de economie opbouwen. Een land als Gambia in West-Afrika is leeggelopen, vanwege de migratie van voornamelijk jonge mannen naar Europa. De economie is daardoor verder ingestort, geheel vanwege het slappe en weinig realistische immigratiebeleid van de EU-lidstaten.

Al met al heeft deze massamigratie alleen maar nadelen voor iedereen, behalve dan voor de socialistische machthebbers en de corporatistische gevestigde belangen, dat moge duidelijk zijn.

 

 

 

 

 

 

 

47 REACTIES

 1. Het is wel begrijpelijk waarom socialisten voor een massa-immigratie van kanslozen zijn, want dat vergroot hun electoraat, waarbij zij de macht kunnen behouden.

  En laten we niet vergeten dat massa-immigratie bovendien voor veel overheidsdienaren een hoger salaris oplevert!
  http://www.binnenlandsbestuur.nl/carriere/cao-s/salarisschalen-burgemeester-wethouders.129109.lynkx

  Natuurlijk is geld ook macht. Maar ik vond het toch belangrijk om dit er even uit te lichten. Ook om wat objectiever te kunnen beoordelen waarom sommige gemeenten meer genegen dan andere gemeenten zijn om vluchtelingen op te nemen.

 2. Google maar eens op Great Israël dan weet U meteen wat er aan de hand is. Het is altijd makkelijk om lege landen te veroveren.

 3. Mensensmokkelaars die veel geld verdienen aan de ellende van deze vluchtelingen worden kaalgeplukt en voor een lange tijd opgesloten in gevangenissen, waar ze kunnen werken om hun schuld aan hun slachtoffers af te lossen. Mensensmokkelaars zijn de nieuwe drugsdealers. Verketterd door de politici. Ze voorzien echter in een behoefte. Migranten kiezen bewust voor hun diensten. Eens of oneens? Het verdronken Syrische jongetje had waarschijnlijk nog geleefd als zijn vader niet zelf een lekke boot had gekocht om als amateur dat te doen wat de mensensmokkelaars inmiddels als professie hebben.

  Het vervullen van behoeftes middels vrijwillige transacties is de kern van kapitalisme. Als je dat ontkent en verdienen aan de ellende van anderen intussen een misdaad is, dan ben je volgens mij communistisch geindoctrineerd. Doktoren verdienen ook aan de ellende van anderen. Begrafenis ondernemers verdienen aan de ultieme ellende, de dood. Bakkers bestaan omdat we anders honger zouden hebben. Moeten we onze medici dan maar opsluiten omdat ze mensen in nood helpen?

  Door de EU is een markt geschapen waarin veel migranten slechts via het smokkel model de EU kunnen bereiken. De smokkelaars bieden diensten aan die zorgen dat men een redelijke kans heeft de EU te bereiken. De marktverstorende factor die zorgt voor gevaarzetting is het EU toelatingsbeleid. Verstoor je de markt met verboden dan zorg je automatisch voor zogenaamde criminelen die toch dat bieden wat gevraagd wordt.

  Er is niets mis met het verdienen aan ellende, de verpleegkundigen op de spoedafdeling van ziekenhuizen, die verdienen ook aan ellende. Maar redden wel mooi levens. De rolstoelbouwer maakt invaliden mobiel en verdient aan ellende. Laat je svp niet bespelen door de gedachte dat verdienen aan ellende fout is. Dat grijpt terug op de gedachte dat het vervullen van behoeftes middels vrijwillige transacties fout is. En dat betekent dat je klassiek liberalisme afzweert en socialisme omarmt. De staat moet kennelijk marktmeester zijn over migratie en je weet 1 ding, als de staat iets doet gaat het waarschijnlijk fout, en dat zie je nu gebeuren. Maar geef dan de staat de schuld en niet de smokkelaar.

  Tenminste, zo zie ik het.

  ratio [4] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 4. @ratio [3]: NB: Albert, ik ga er een beetje fel in, maar ik ben van mening dat de staat in deze de schuldige is. En niet de smokkelaar of de migrant. Net zoals de stompzinnige drooglegging, of de stompzinnige strijd tegen drugs. Allemaal domme acties. Een veel opener toelatingsbeleid voor mensen die echt waarde toevoegen ontbreekt, waardoor we met name de meest kansarmen binnenhalen. Die ook nog eens cultureel het meest van ons vervreemd zijn. Veel dommer had de EU dit niet kunnen regelen.

  Sander [6] reageerde op deze reactie.

 5. “Het is niet denkbeeldig dat dit zou kunnen uitmonden in opstanden, revoluties, of burgeroorlogen, als het water iedereen tot aan de lippen staat, het is te hopen dat politici het niet zover laten komen en eieren voor hun geld kiezen door middel van een zeer restrictief immigratiebeleid toe te passen en dat economische vluchtelingen direct terug naar de regio worden gestuurd”.

  Hoewel ik van nature een vredelievend mens ben, het NAP van harte uitdraag, vind ik dit een van de beste citaten uit het stuk. Er moet toch een moment komen dat de autochtone bevolking er helemaal klaar mee is. Het ruikt naar “eigen volk eerst”, maar gezien de huidige invasie wordt het wel degelijk tijd om die kreet van stal te halen. De multiculturele (lees maakbare) samenleving past ons niet. Culturen botsten nou eenmaal op dit van historie doordrenkte continent.

  Waarom is er nou niet een beleid denkbaar waarbij we accepteren dat er verschillen zijn en vreedzaam naast elkaar – ieder op zijn eigen plekje – kunnen wonen, leven en handelen?
  Het is helemaal niet erg dat er verschillen zijn. Het is wel erg dat die verschillen als water een olie zijn… Het mixt niet.

  Sander [7] reageerde op deze reactie.

 6. @ratio [4]: Ik ben het met je eens dat de staat de 1e schuldige is, edoch meer om andere redenen. Zoals je zelf zegt ‘Veel dommer had de EU dit niet kunnen regelen’. Dat klopt. En we weten allemaal dat politici dom zijn en juist daardoor nog dommere kiezers weten te trekken. Maar zo krankzinnig debiel dom als dit? Men kan toch nog wel zelfstandig poepen en de billen afvegen? Of wordt dat binnen de EU burelen ook al door een ander gedaan?

  Wat ik wil zeggen: Dit EU vluchtelingenverhaal is dermate krankzinnig en idioot dat het niet ander dan een vooropgezet plan kan betreffen! (Dit betekent dus planmatig met inzicht van de gevolgen) Tenminste, zolang ik nog geen bewijzen hoor of zie dat de dames en heren EU elite werkelijk niet meer zelfstandig kunnen poepen!

 7. Ik heb nog steeds problemen met (minstens !!) twee punten.
  1. Mensensmokkelaars: Zie Ratio reactie @ratio [3]: Helemaal mee eens, mensen die een gevraagde dienst vrijwillig aanbieden.
  Door het verbod, net als bij drugs, trek je ook boeven aan die met onverantwoorde boten of vrachtwagens mensen gaan vervoeren.
  Herinner je nog de mensensmokkelaars die vluchtelingen (Joden) door de Berlijnse muur of over de Noordzee smokkelden?
  Dat waren toen helden die een medaille kregen.

  2.Economische vluchtelingen.
  Dat zijn dus mensen die willen (kunnen?) werken en die ingeschakeld kunnen worden om bij te dragen aan onze welvaart?
  Waarom die niet met voorrang er uit pikken en hier laten werken?
  Met bv 5 jaar geen uitkeringen, en dan pas in het sociale (socialistsche) systeem opnemen?

  G.Deckzeijl [9] reageerde op deze reactie.
  Keinstein [12] reageerde op deze reactie.
  Sander [13] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [45] reageerde op deze reactie.

 8. http://www.nu.nl/politiek/2250925/immigratie-kost-72-miljard-per-jaar.html <–dit artikel is achterhaald. Een immigrant is vaker wel dan niet een "gebroken ruitje". De kosten per gebroken ruitje zijn exponentieel, niet lineair. Een groffe schatting van openlijke en verborgen kosten is momenteel tegen de 50 miljard per jaar, en snel toenemend, en dan zit ik nog aan de lage kant. Het is zelfmoord wat politici ons willen opdringen.

  Dit omdat de opvang van immigranten gepaard gaat met verlies van faciliteiten voor iedereen. Dus reken ook de effecten van kreperende ouderen in verzorgingshuizen, langere wachtrijen overal, toenemende werkloosheid, toenemende algemene verarming, kapotgaande economie, 'nivellering' etc etc mee. https://www.youtube.com/watch?v=hXC9FI1nAqs

 9. “De onmiddellijke klassiek-liberale oplossing is duidelijk, de soevereiniteit dient weer terug te worden gegeven aan de lidstaten,…” Nou nee, de lidstaten hebben bij vol bewustzijn juist hun souvereiniteit uit handen gegeven, soms zelfs tegen de uitdrukkelijke wens van hun bevolking in. Als je de beslissingsbevoegdheid weer terug legt bij de nationale politieke elites gaan ze hetzelfde beleid in een andere vorm uitvoeren. Want het mag duidelijk zijn dat dit beleid van massaimmigratie en daarmee van culturele genocide; tevens van het weggeven van eigendom geen vergissing is. Dit is wat de politieke elites willen. Een Groot-Europa moet en zal er komen. Daarom wordt ook tegen elk verstand en economisch dogma in Griekenland in de euro gehouden. De opstand, revolutie en oorlog is dus al lang bezig. Alleen is het een inverse opstand, revolutie en oorlog; en wel van de bestuurders tegen hun bevolkingen.

  Nu dat de zogenaamde populistische partijen wat tractie beginnen te krijgen wordt er een versnelling doorgevoerd in het gevoerde beleid. Vanzelfsprekend gaat dat niet integreren, Europeanen niet met islam en de diverse islamitische fracties onderling, die elkaar niet minder naar het leven staan, evenmin. Het resultaat zal zijn de balkanisering van Europa. Met streng gescheiden gemeenschappen. Sommige zullen welvarend zijn, anderen zullen in diepe armoede leven. Veiligheid zal altijd een issue zijn. En dat kan allemaal gebeuren als jij bestuurd wilt worden en daarvoor je eigen souvereiniteit weggeeft aan, in dit geval, de nationale politiek.

 10. @Hub Jongen [8]: “Waarom die niet met voorrang er uit pikken en hier laten werken?”

  Omdat het doel van dit beleid niet economisch van aard is.

 11. @Hub Jongen [8]: Hub, t.a.v.2:

  Als je een bedrijf hebt, dan weet je dat (magazijn)voorraad ‘dood kapitaal’ betreft. Dus als je een staat hebt met veel werkelozen dan betekent ook dit: ‘dood kapitaal’. Als je nu maar genoeg van dat dood kapitaal binnenhaalt zal jouw bedrijf op enig -nabij- moment de deuren kunnen sluiten.

  (Ik had eens een discussie met een allerhoogste baas binnen een verkooporganisatie. Hij was van mening dat meer personeel moest worden binnengehaald om hogere omzetten te kunnen realiseren. Ik zei hem dat hij gek was omdat de markt structureel krimpende was. Toch kwam er meer personeel. Resultaat vandaag: bedrijf failliet.)

 12. @kosten immigratie: een heel akelig ‘verlies van faciliteiten’ doet zich voor bij het onderwijs. Het totale gebrek aan integratie tussen de verschillende bevolkingsgroepen komt hier het hardst aan. Gevolg: ‘dumbing down’, overspannen leraren, overspannen kinderen, ‘individueel onderwijs’, meer scholen (want meer kinderen bij immigranten), zwarte en witte scholen, grotere klassen, totaal verlies aan kwaliteit.

  De PVV zit er met zijn schatting van 7,2 miljard geheel naast. Kosten – dwz het verlies – van 5 jaar geleden mag je wel nu wel kwadrateren (of erger), zelfs al hou je het aantal immigranten stabiel. Dit zijn de koude cijfers waar ik eigenlijk niemand over hoor, maar ze komen neer op collectieve zelfmoord. http://opiniez.com/2015/09/05/immigratie-is-meer-dan-een-simpele-rekensom/

 13. Iedereen kan zien en dat wisten we al jaren, de islam is aan de winnende hand. Wij plassen tegen de wind, wij zijn schreeuwende geworden in de woestijn. Leg je er aar bij neer dit is niet meer te stoppen. De macht ligt niet meer in onze handen of in een de handen van een paar toneelspelers in Den Haag, de macht ligt in de VS (SA) en bij een club kapo’s in Brussel.

  Binnen een paar jaar lopen Nederlanders de alle vrouwen hier in NL met een hoofddoek, bidden we 5 keer per dag naar Mekka en hoogst waarschijnlijk hebben de fascisten ons allen gechipt. Dat is ons voorland of we willen of niet, Nederlanders zijn gewoon te soft, te simpel om te begrijpen wat onze toekomst zal brengen.

  De ondergang van Nederland
  Mohamed Rasoel

  http://www.dbnl.org/tekst/raso001onde01_01/raso001onde01_01.pdf

 14. @IIS [16]: lol tegen die tijd draagt iedereen een hoofddoekje, tegen de luizen: http://www.rtvnh.nl/nieuws/169551/hoofdluis-heeft-hekel-aan-gel-en-haarlak

  Het gaat me niet om vreemdelingenangst of islam-haat, of demonisering van een groep. Het is heel jammer dat enig besef van economische schade vooral opgeld doet in ‘rechtse’ kringen en/of direkt gekoppeld wordt aan de Islam als godsdienst. Die economische schade is mij heel duidelijk, en is vele malen erger dan men doorgaans denkt. Maar dat weet de EU donders goed. Zelf heb ik geen religieuze voorkeuren. De makke van Islam is de makke van alle godsdiensten – zwaar misbruik.

  Albert S. [18] reageerde op deze reactie.

 15. @Ness [17]: Beste Ness, ik weet niet of je voldoende weet hebt van de islam, maar ik heb een aantal vragen voor je. Islamexperts, geestelijken en vrome moslims kunnen deze beantwoorden:

  1. Hoe is de koran opgebouwd alfabetisch, numeriek of chronologisch?

  2. Wat is de bron van de islam?

  3. Wat is de hijra en waarom is dit belangrijk?

  4. Welke twee soorten verzen zijn er en kun je deze benoemen?

  5. Waarom is de islam anders dan het christendom en dat is met twee woorden te beschrijven?

  6. Welke drie boeken zijn er in de islam?

  Dit zijn geen ‘rechtse’ meningen, maar gewoon letterlijk uit de islam geciteerd.

  Het getuigt van intellectuele luiheid om alle religies over een kam te scheren. Let wel ik zie de islam als het grootste gevaar voor onze beschaving, tezamen met de oorlogszucht van de VS, de Nato en de EU.

  IIS [19] reageerde op deze reactie.
  Ness [20] reageerde op deze reactie.
  Raymond [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Albert S. [18]:

  Het getuigt van intellectuele luiheid om alle religies over een kam te scheren. Let wel ik zie de islam als het grootste gevaar voor onze beschaving, tezamen met de oorlogszucht van de VS, de Nato en de EU.

  En zo is het en jammer genoeg, zo zij het.

  Nederland verkeert in het stadium van veronderstelling ten aanzien van de huidige toestand in de wereld, maar de veronderstelling is misleidend. Zodra men veronderstelt dat bijv. de banken het goed met ons voorhebben en de politiek het voor ons opneemt, de mainstream media de waarheid verkondigt, en religie een zaak is waar de gelovige zich tussen de vier muren mee bezighoudt, dan komt Nederland met zijn veronderstellingen binnenkort van een heel koude kermis thuis….En weet wat de consequentie daarvan zijn, die zijn onomkeerbaar en de rekening zal, om in “rechtse” termen te blijven, bij ieder Nederlander worden gepresenteerd.

  Rechts is voor mij het vrije woord, het vrije denken, de vrije mens. Daar vanuit gaande is mij duidelijk geworden dat in heel Nederland en Europa tot aan de VS nog nooit een rechtse partij heeft geregeerd.

 17. @Albert S. [18]: Ik heb heel veel ervaring met de Islamitische cultuur vanwege langdurig verblijf in Islamitische landen, als vrouw. Sommige ervaringen zijn me niet goed bekomen, en andere weer wel. En zonder in te gaan op specifieke kennis kan ik je zo wel zeggen dat mi Islam en de NL cultuur domweg niet verenigbaar zijn, en dat pogingen tot integratie van de 2 culturen beide culturen kapot zal maken.

  Wie hier de sharia en Islamitische tradities wil doorvoeren zal echt over mijn lijk moeten gaan, want ik heb daar onoverkomelijke bezwaren tegen. Aan de andere kant kost het me geen moeite om een moslim als een gewoon mens te zien, en, mits deze mens mij niet zijn gezichtspunten opdringt, te accepteren. Helaas ligt dat bij godsdienstigen altijd moeilijk, en de leer van de Islam bevat welzeker gevaarlijke componenten, omdat zij politiek/religieus stelling neemt.

  Dat is een van de kernpunten waardoor totale of zelfs maar gedeeltelijke integratie mi niet mogelijk is. Alleen individuen ontsnappen aan deze nekklem, een minderheid dus.

  Albert S. [23] reageerde op deze reactie.

 18. Media Fakery and the Distortion of History

  Lionel of LionelMedia.com joins us today for an epic discussion on fake stories in the media and the manipulation of the historical record. We discuss the fake Syria sniper boy video, the Corbett/Lionel law, and the importance of self-correction. As an added bonus, James reveals his biggest boner to the audience!

  https://www.youtube.com/watch?v=4O0eG_Wme58

  IRAQ WAR – Incubator Baby Death Lies & Liars

  https://www.youtube.com/watch?v=b56UVnc_M7o

  -’50’ refugees found dead in Lorry – Austria.

  https://www.youtube.com/watch?v=ypdXvqoAUuE

 19. @Ness [20]: Goed om te horen Ness, maar je moet evenwel begrijpen dat moslims als individuen wel de islam aanhangen, dus moet je wel kunnen differentiëren tussen enerzijds moslims die de islam niet praktiseren en anderzijds moslims die de islam letterlijk volgen. Het is moeilijk zo niet onmogelijk daarin te differentiëren, dus moet je als klassiek-liberaal beleid accepteren dat bepaalde ideologieën niet in overeenstemming zijn met onze westerse waarden.

  Moslims kunnen dat bewijzen door zich te bekeren naar een ander geloof (christendom, boedhisme of hindoeisme). Doen ze dat niet dan kunnen ze niet worden toegelaten.

  Ness [29] reageerde op deze reactie.

 20. Aan de reacties zie ik dat er veel verwarring is omtrent het klassiek-liberalisme. Het wordt verward met anarchisme en anarcho-kapitalisme, maar dat zijn twee geheel andere stromingen. Ik ga volgende keer een compleet artikel schrijven over het klassiek-liberalisme uiteengezet door Frédéric Bastiat, Alexis de Toqueville en tegenwoordig Nelson Hultberg en Hans Hermann Hoppe.

  Keinstein [28] reageerde op deze reactie.

 21. @Raymond [22]:

  De islam is bezig aan een grote, niet aflatende, veroverende opmars en een sharia wetgeving in wording. Met daarbij sterke islamitische repressie van andersdenkenden. Andere religies zie ik dat alles niet doen. De EU, de VS, de SA, steunt de islam daarbij financieel en moreel. Waarom ze dan doen, dat afbreken van de EU op deze manier is mij een raadsel. Het zullen wel financiële motieven zijn, met daarbij het scheppen van een stuurbaardere massa?

  Ben benieuwd hoe men denkt dat de islam zich verhoud ten opzichte van de economie en de huidige maatstaven van welvaart. Realiseert men zich wel dat de huidige economie het echt niet moet hebben van verboden (rookverbod, alcoholverbod, drugsverbod, verboden te lopen in niet afdekkende kleding of het nuttigen van allerlei door de islam verboden etenswaren)). We gaan met de islam volledig terug naar de inquisitie en onderdrukking van de vrije markt en -mens. De overheid lijkt daarbij een inleidende rol te hebben gespeeld en effende het pad. Of was het allemaal toeval?

  Banken haken in, geen rente op geld, wel binnen harken, maar niet meer uitkeren, het is één groot Arabisch lentefeest….Rente afbreken, allemaal toeval?….. http://www.spitsnieuws.nl/buitenland/2015/03/eerste-sharia-bank-van-duitsland-opent-in-juni

 22. @Albert S. [25]: Ik kijk uit naar je artikel. Op voorhand wil ik alvast de opmerking maken dat Nederland ooit een klassiek-liberaal land was, net als de nodige andere westerse landen, en dat hetgeen we nu hebben daaruit geevolueerd is. Dat geeft te denken over de duurzaamheid van een klassiek-liberale samenleving.

  Albert S. [38] reageerde op deze reactie.

 23. @Albert S. [23]: Dat is onzin. Om religie of ideologie uit iemands kop te krijgen zul je hem de kop moeten afhakken – je kunt mensen niet hun paspoort afpakken op grond van hun geloof, en mbt gedwongen bekeringen, komop heeh! Kom je daarna mij bekeren tot een of andere gristelijke sekte? Ga je mensen afmeten aan hun godsdienst? Denk je nou heus dat andere godsdiensten beter zijn? Persoonlijk heb ik zwaar de pest aan ALLEMAAL, en ook aan alle andere ideologien cq vormen van hersenspoelend geloof.

  Aan het gedrag van christenen kun je aflezen dat zij hun politieke doelstellingen maar achter zich hebben gelaten; ze invoeren is een hopeloze onderneming gebleken. Dat kan een moslim ook hoor, zonder van zijn geloof af te vallen. Evengoed zijn er nog steeds groepen gristenen die alle homo’s en overspeligen willen executeren en rustig hun kans afwachten.

  Je HOEFT bepaalde onderdelen van een geloof niet te onderschrijven; je hoeft niet alles even serieus te nemen, je kunt zaken in historisch perspectief (leren) zien. Natuurlijk zijn mensen met een veel vrijere opvatting van de Islam ‘verraders’ en ‘ketters’ in de ogen van provocateurs. Maar ze zijn er wel degelijk en draaien gewoon mee in NL. Je zult ze alleen niet vaak in een moskee aantreffen…

  Albert S. [37] reageerde op deze reactie.

 24. Sry ik bedoel dat je mensen niet van immigratie kunt uitsluiten op grond van hun geloof, wegens bovenstaande redenen. Hooguit om een heel scala van redenen, waarbij dan eventueel de religie een negatieve rol zou kunnen gaan spelen. Het punt is, wij kunnen als maatschappij geen immigranten meer aan, emotioneel niet, economisch niet, financieel niet, sociaal niet. We moeten eerst maar eens zien of de problemen die we nu hebben te verwerken zijn. Ik ben het op veel punten met libertariers eens, maar niet op alle. Op dit punt dus zeker niet.

Comments are closed.