Wilders-RoemersIn het “belangrijke”  Tweede Kamerdebat over Algemene Beschouwingen staan Wilders (PVV) er Roemers (SP) fel tegen elkaar verwijten en slecht beleid toe te roepen. *****
Het interessante in deze show voor de buehne is dat ze allebei gelijk hebben! 

Allebei gelijk op HUN eigen punt betreffende vluchtelingen.
Roemers pleit voor open grenzen. Je kunt een stervende moerde met kind niet voor een groot hek late liggen en dood gaan. Vooral emotionele argumenten.

Wilders zegt dat vluchtelingen in massa binnen laten komen is gevaarlijk voor de burgers omdat bewezen is dat er (onherkenbare) terroristen tussen zitten. En een inbreuk op de huidige levensomstandigheden en privacy en veiligheid van de burgers. Vooral rationele argumenten.

Kortom Wilders pleit voor Grenzen dicht, Roemers voor grenzen open.

Het zal heel moeilijk worden om goede oplossingen te bereiken. Er zal daarvoor een goede oplossing binnen het NAP gevonden moeten worden voor de langere termijn.
En een oplossing voor de hinderduizenden mensen die nu al onderweg zijn en spoedeisende hulp nodig hebben.

Een erste gemakkelijke stapje zou kunnen zijn dat “Nederland” stopt met bommen gooien op de emigratielanden.
Dan afschaffen van invoerrechten op producten uit die landen zodat daar de overlevingskansen groter worden.
(En als ze daar toch mee bezig zijn, meteen de pro-oorlog-sancties tegen Rusland opheffen).

12 REACTIES

 1. Landen als Irak hebben ook heel lang sancties te verduren gehad, welke vele duizenden levens hebben gekost, bijvoorbeeld door een verbod op handel in medicijnen met die landen.

 2. Het is heel duidelijk wie er gelijk heeft en dat is Wilders. In geen enkele libertarische samenleving is er een vrije immigratie. In anarchistische en socialistische samenlevingen wel, dat heet invasie. Beide stromingen zijn daarom gedoemd te mislukken.

  http://beforeitsnews.com/libertarian/2013/06/a-libertarian-case-against-mass-immigration-2-2507122.html

  Daarom heb je ook grenzen in het klassiek-liberalisme, zodat niet iedereen wordt binnen gelaten. Criminelen, terroristen, jihadisten etc. moeten sowieso buiten de deur worden gehouden en economische vluchtelingen is een oxymoron. Overal is er een economie en het is aan de mensen zelf om lokaal te zorgen voor hun eigen inkomen en levensgeluk. Dat is nooit de westerse taak geweest en zal het ook nooit worden.

 3. Volgens mij is de grenzen openzetten iets anders dan mensen helpen. Als de grenzen openstaan heeft men kans dat mensen die hulp nodig zijn totaal onder de voet worden gelopen door honderdduizenden gelukszoekers waardoor hulpzoekenden reddeloos verloren zijn. Wil men in de EU kwalitatieve hulp bieden aan echte vluchtelingen of kwantitatieve hulp aan grote hoeveelheden gelukszoekers die komen uit allerlei werelddelen?

  Het ongecontroleerd en permanent binnenlaten van grote stromen vluchtelingen, waarbij door politici duidelijk wordt gesproken over permanente integratie door allerlei aanpassingen te verrichten en nergens wordt gesproken over de terugkeer van mensen, waarmee men heel sterk de indruk wekt dat bij het binnenlaten/binnenhalen van mensen er heel andere motieven zijn dan slechts “eerste en tijdelijke hulp” bieden aan mensen die vluchten voor hun leven en het hierbij niet meer gaat om mensen primaire hulp te bieden of de tijd te geven om ooit zo snel mogelijk weer terug te keren naar het land van herkomst.

  Als mensen er op gespitst zijn om alleen maar hulp en opvang te verwachten in de noordelijke EU landen en niet in oostelijke of zuidelijke landen mag er dan nog worden gesproken over mensen die vluchten voor hun leven? Of vluchten mensen, uit alle delen van de wereld, voor een beter en een goed verzorgd leven met gebruik makend van allerlei sociale voorzieningen wat ogenschijnlijk sterk gepromoot wordt via social-media om zich vooral te vestigen in de noordelijke EU landen?

  Door vluchtelingen richting noordelijke EU landen te laten gaan zal hoe dan ook tot grote en onoplosbare problemen leiden en kan een klein land als Nederland economisch en sociaal compleet ontwrichten. Het grenzeloos binnenhalen van mensen kan niet eindeloos doorgaan zonder zeer grote negatieve gevolgen.

 4. @Rien [3]:

  Er woedt een verschrikkelijke oorlog (ieder oorlog is verschrikkelijk, uiteraard) in Syrië en die moet stoppen, maar waarom dan mensen uit heel andere landen of werelddelen worden binnengehaald onder de noemer “vluchteling” is voor mij een groot raadsel. Natuurlijk begrijp ik ook dat een oorlog in Syrië voor het verstevigen van de islam in de EU een uitgelezen kans is en daarom deze oorlog zo nog wel even door mag gaan. Dat Saoedi-Arabië en andere rijke oliestaten zelf geen vluchtelingen willen opnemen, maar hier in de EU wel de bouw van honderden moskeeën willen financieren, dan lijkt me het duidelijk waarom er een exodus is van mensen uit vooral/alleen islamitische landen richting de EU is.

  Is het olie voor emigratie? Geen immigratie naar de EU dan draaien de olie staten de kraan dicht? Worden EU landen gechanteerd op wat voor manier dan ook, verdienen de EU goed aan levering van oorlogtuig? Of vinden de EU landen het prima om binnen niet al te lange tijd een sharia wetgeving in te voeren en de macht te leggen in de handen van de islam?

  What the hell is going on?

  Rien [8] reageerde op deze reactie.

 5. @IIS [7]:

  Geweld komt altijd terug. “Het westen” voert oorlog in andere landen -> vluchtelingen -> Immigratie -> Islamisering -> Geweld in eigen land.

  Ik vermoed dat de enigste manier om onder het toekomstige geweld in de EU uit te komen de opleiding van de Islamitische vrouwen is. Alleen zo kan de Islam de ontwikkeling doormaken die ook het katholicisme heeft doorgemaakt. Zonder deze ontwikkeling staat ons een nieuwe “donkere middeleeuwen” te wachten.

  IIS [9] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Rien [8]:

  Dat is ook een punt, Nederland moet afwachten wat ze in huis heeft/willen/moeten halen. Het kan dus alle kanten op en wij als geheel moeten dus maar afwachten en accepteren wat het gaat worden. Dit kan nog over decennia gaan (bij leven en welzijn), maar één ding is heel zeker, de migranten blijven ook omdat ze worden overladen met privileges waar de doorsnee Nederlander alleen maar van kan dromen, de islam krijgt meer macht in de EU en zal hoe dan ook meer macht naar zich toe willen trekken en overrulen. Het is de schuld van de overheid die verzaakt en geen harde toon durft te zetten over wat van migranten wordt verwacht, het hele softe en het pamperen zal deze mensen het gevoel geven dat ze helemaal niets hoeven en zelfs mogen opstaan tegen Nederland. Deze mensen zijn gewend om met harde hand te worden geregeerd en zullen de Nederlanders ervaren als heel zachtaardige gekken die wegkruipen en niet in verweer (mogen) komen. Komen ze wel in verweer dan krijgen ze te maken met betichtingen van discriminatie, racisme of krijgen ze sancties en straf opgelegd door de autoriteiten, want wij hebben maar even rekening te houden met de gevoelens, de levens en culturele en religieuze denkwijze van anderen, dit hoeft niet andersom. Normaal gesproken past de gast zich aan bij zijn gastheer, maar hier past de gastheer zich aan -onder dwang- bij zijn gasten en krijgt deze te horen wat deze moet doen in zijn eigen huis en als het even tegen zit schoppen ze hem nog uit zijn eigen huis met mederking van de autoriteiten en mag zijn vrouw blijven als een soort van derderangs huishoudster.

  Feitelijk zijn het de politici, de overheid het hele bestuurlijke apparaat tot aan de maatschappelijke sector aan toe die het mogelijk maakt dat Nederlanders de mond wordt gesnoerd, de rekening krijgen gepresenteerd en in de verdrukking komen. De islam, de nieuwe bewoners, zullen hoe dan ook de overhand krijgen. Het is natuurlijk van de gekke dat we moeten afwachten hoe de islam of moslim zich wil ontwikkelen in Europa of hoe men denkt over integratie door ons. Dat de islam de vrouw ziet als een tweederangs of derderangs persoon en deze openlijk wordt achtergesteld of onderdrukt en de vrouwen in Nederland, met al haar vrijheden en emancipatie staan daar compleet haaks op en zegt al genoeg over wat men hier in eigen land mag verwachten. Nederlands vrouwen zullen zich in de toekomst gaan aanpassen aan de islam, dat is mijn voorspelling, wie niet met een hoofddoek op straat gaat en geen gepaste kleding draagt zal met geweld duidelijk worden gemaakt dat de islam dat niet tolereert. Dus zullen vrouwen in de (heel nabije) toekomst nog wel drie nadenken voor ze te bloot, te vrij, te open over straat gaan, want de kans dat je dan met geweld krijgt te maken is groot.

  In de rijke oliestaten is het heel gewoon dat vrouwen worden gezien als lijfeigenen en worden dissidenten an publiek aan kranen opgehangen, krijgen dieven de handen afgekapt en worden mensen op pleinen de hoofden afgehakt en vrouwen gestenigd. Dit zijn mensen met geheel andere opvattingen, geheel andere wereldbeleving en zijn mentaal gehard en zonder pardon. Deze mensen leven en denken zoals mensen in Europa drie eeuwen geleden dachten. Natuurlijk passen ze zich aan wat betreft het materialistisch leven met al zijn nieuwe technisch vernuft, maar het omgaan met elkaar en het sociaal denken ligt op een geheel ander niveau en is gevormd door het denken vanuit een strenge religie. Mensen die vanaf de kinderenjaren zijn gehersenspoeld met een heel dwingende religie in een cultuur die totaal niet overeenkomt met die van Europa zal vroeg of laat problemen opleveren, mits de Nederlanders of Europeanen bereid zijn zich aan te passen en rekening te houden met een andere religie en cultuur. Nederlanders en de overheid kennende moet dat geen probleem zijn.

 7. @Rien [8]: Volledig mee eens Rien. Zolang we slaafjes blijven van het Amerikaanse militair-industrieel complex (corporatisme) of de Eurodictatuur (socialisme en corporatisme), waarbij soevereine landen in het Midden-Oosten worden platgebombardeert zullen we problemen blijven ondervinden.

  1. Stoppen met het lidmaatschap van de Nato
  2. Stoppen met het lidmaatschap van de EU
  3. Vluchelingen in de regio opvangen met geld vanuit de ontwikkelingssamenwerkingsot (ca. 4 miljard euro)
  4. Grenzen sluiten voor vluchtelingen uit derde landen
  5. Vrije markt installeren via de EVA en de Euraziatische Handelsunie, dus geen TTIP, want dat is Amerikaans corporatisme.
  6. Immigratie aan banden leggen via een Australisch puntensysteem
  7. De grensbewaking van Mediterrane landen helpen ondersteunen via het sturen van oorlogsbodems.
  8. Mensensmokkelaars keihard aanpakken via veroordeling tot arbeidsstraffen.

  Dat is dan het begin van een gedegen oplossing. Niet het opvangen van honderdduizenden cultuurvreemde en inherente religieus vijandige volksstammen.

 8. @Rien [2]:
  Ook de niet zo verre voorouders van Wilders zijn Nederland binnengekomen na Sukabumi te hebben verlaten.
  Evenmin hoeft men in de stamboom van Wilders ver terug te gaan om zuivere moslims te vinden.
  Waarom zet Wilders zich zo af tegen een religie die door zijn eigen voorouders beleden werd?

 9. UIT TROUW
  Wilders’ overgrootmoeder was moslim of boeddhist
  Seije Slager − 20/06/09, 00:00
  Maria heette ze, de Indische oudovergrootmoeder van Geert Wilders. Een christelijke naam, maar schijn bedriegt: in de archieven staat ze vermeld als ’vrije onchristenvrouw’. Een inlandse dus en daarmee was ze zo goed als zeker een moslima, zegt Roel de Neve, historicus en secretaris van de Indische Genealogische Vereniging. „Maria kan ook een Chinese zijn geweest en dus boeddhist.”

  Zij is niet Wilders’ enige islamitische voorouder. Een andere voormoeder, Elisabeth Bachet, trouwde met een telg uit de bekende Indische familie Canter Visscher. „Die had ook een Aziatische moeder.”

  Genealoog De Neve volgde het spoor van de familie van Wilders tot zes generaties terug, via de vrouwelijke lijn. Wilders is deels van Indische afkomst, zijn moeder werd in Nederlands-Indië geboren.

  De Neve’s onderzoek is niet ingegeven door de wens een politiek statement te maken. De Neve: „Maar Wilders’ familiegeschiedenis toont wel aan dat het idee van een homogene identiteit een fictie is. Dat geldt niet alleen voor het individu, maar ook voor de samenleving als geheel.”

  Er zijn talloze bekende en onbekende Nederlanders die Aziatische wortels hebben, vaak zonder dat ze het zelf beseffen, zegt De Neve. „Vlak voor de Japanse inval woonden er in Nederlands-Indië zo’n 170.000 Nederlanders van gemengd bloed. Die hebben allemaal kinderen en kleinkinderen gekregen.”

  Hij vindt het belangrijk dat de geschiedenis van Indische Nederlanders wordt vastgelegd via genealogieën. „Ik behoor tot de laatste generatie die in Nederlands-Indië geboren is. Over dertig jaar kan nauwelijks nog iemand dat zeggen.”

Comments are closed.