Binnenkort krijgen we het Wilders ll proces waarin Geert zich moet verantwoorden voor zijn “minder, minder” Marokkanen oproep.

Het is mij niet geheel duidelijk waarom iemand niet “minder, minder”  van een bepaalde bevolkingsgroep  zou mogen wensen en daarvoor strafrechtelijk kan worden veroordeeld.

Kennelijk is het dus bij wet verboden om “minder, minder” Marokkanen te willen maar geldt dat verbod dan ook voor iedere andere willekeurige bevolkingsgroep of alleen voor Marokkanen ? Mag men wel “ minder, minder” Polen of Eskimo’s willen ?

En als Geert nu om “meer, meer” of “evenveel, evenveel” Marokkanen had geroepen, was dat dan ook strafbaar ? Gaat het erom dat men geen voorkeur mag hebben voor een bepaald aantal Marokkanen of mag men alleen niet minder Marokkanen wensen terwijl  meer of  evenveel wel toegestaan is ?

31 REACTIES

 1. Wat Geert doet is het oude Wij Zij denken blijven reanimeren..Maar zij die gaan vervolgen het Om, politiek geinstrumenteerd, doet nu het zelfde…willen we meer of minder Geertje= verdeel en heers!

 2. Ik moet zeggen dat -zover ik begrijp- het kernverweer van Wilders bestaat uit het feit dat Marokkanen helemaal geen ras betreft. Dat derhalve de complete aanklacht, in wettelijk opzicht, een volledige klucht betreft. (B.t.w. ik hoor zelf ook wel eens in 100% correcte ‘huizenprogramma’s’ de Belgen zeggen dat ze wel wat minder Hollanders in België willen zien, die daar de huizen net over de grens opkopen) Maar doordat het een politieke klucht betreft, kan vanzelfsprekend geen enkel argument van Wilders of zijn advocaten en experts, worden geaccepteerd. Want daarmee zou de complete aanklacht alle lachers op de hand krijgen! En dat zijn er nogal een paar.

  Vilseledd [9] reageerde op deze reactie.

 3. “Het is mij niet geheel duidelijk waarom iemand niet “minder, minder” van een bepaalde bevolkingsgroep zou mogen wensen en daarvoor strafrechtelijk kan worden veroordeeld.”

  De entourage geeft de doorslag. De heer Wilders heeft niet in een interview gezegd, dat het beter is, dat de bevolking evenwichtig verdeeld is over autochtonen en allochtonen, met andere woorden: hij gaf geen analyse. Hij stelde als een volksmenner een retorische vraag, waarop een aantal partijgenoten riepen: “Minder! Minder! Minder!” Dit is geen gewoon antwoord, dit neemt de vorm aan van een mantra, dat diep in de psyche van de toehoorder moet doordringen en doet denken aan de toespraken van Hitler.

  “En als Geert nu om “meer, meer” of “evenveel, evenveel” Marokkanen had geroepen, was dat dan ook strafbaar ?”

  Je blijft op het spoor van de nuchtere analyse zitten. “Meer” zou kunnen zijn uitgelegd als ironie. Als ik zeg: “Je mag Rutte helemaal niet bedreigen op zijn adres aan …” en dit vervolgens noemen, dan heb ik een serieus probleem al doe ik ogenschijnlijk het tegenovergestelde van wat me verweten wordt. Rechters kennen dit soort trucjes al eeuwen en zullen er niet in trappen.

  “Even veel” had niet lekker gebekt. In een analyse had het kunnen werken in een partijtje scanderen moet het metrisch zijn, zoals bij alle onelinerroepers.

  Overigens vind ik wel, dat hij een serieus maatschappelijk probleem aansnijdt, hij terecht tegen politici fulmineert en des te meer nooit aan verdeel-en-heers-tactieken zou moeten doen.

  Wladimir van Kiel [5] reageerde op deze reactie.
  Bertus [6] reageerde op deze reactie.
  Schiepers [20] reageerde op deze reactie.

 4. Ik wil er nog aan toevoegen, dat ik Nigel Farage een veel betere persoon vind om dezelfde problematiek aan te maken dan Wilders. Farage legt de vinger op de zere plek zonder bevolkingsgroepen te demoniseren.

 5. @Vilseledd [3]: Het spoor van de nuchtere analyse is zo gek nog niet. Bij het uitspreken van de woorden “minder, minder” ging het om een oproep. Hij sprak niet slechts die woorden. Hij vroeg om een reactie en kreeg die. En bij de dreiging ten laste van Rutte is de toevoeging “op zijn adres” onnodig. “Je mag Rutte bedreigen” is genoeg om je punt te maken. Dat iets niet lekker bekt, lijkt me juridisch niet relevant. Een oproep tot evenveel zou als positieve discriminatie uitgelegd kunnen worden, maar is wel discriminatie.

  Vilseledd [10] reageerde op deze reactie.

 6. het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar lijkt mij ook onhoudbaar. Dan zouden grote groepen mensen die eerst gek waren op Marokkanen opeens een hekel aan ze hebben gekregen nadat ze naar Geert hadden geluisterd. Lijkt mij niet dat er zelfs 1 echt persoon aan te wijzen is die dit is overkomen, laat staan hele bevolkingsgroepen..

 7. Wordt de plucheverwarmer Samsom dan ook vervolgd voor: Er kunnen en MOETEN meer asielzoekers bij? Of is dat dat weer wel bon-ton?
  Mij dunkt dat het zuurbekje Samsom dan ook vervolgd zou moeten worden. Sterker nog, alle zuurbekjes moeten vervolgd worden omdat ze een mening hebben en die uiten… Iets met vrijheid van meningsuiting…

  Klucht, inderdaad… Goedvolk tegen realisme… Dat is het en niets anders.
  En ja, Farrage heeft gelijk. Groot gelijk…
  Maar dat is een ander topic.

 8. @Sander [2]:

  Het woord ‘racisme’ moet je iets breder zien dan de indeling, die ooit gemaakt is in de ‘vier hoofdrassen’. Het belangrijkste is, dat je niet kijkt naar de beschouwer van het gebezigd racisme, maar dat je als vertrekpunt degene neemt, die zich schuldig maakt aan het feit. Die maakt namelijk op grond van uiterlijke kenmerken, vermeende karakterkenmerken binnen het volk, taal, religie en bakermat van het bedoelde volk onderscheid. Dit heeft hij ook wel bewezen, toen hij de integriteit van ‘blanke’ staatssecretaris Albayrak in twijfel trok vanwege haar dubbele paspoort (‘dubbele nationaliteit is dubbele loyaliteit’ volgens hem) en er aan toevoegde, dat hij precies hetzelfde had gedaan, wanneer ze Zweeds was geweest. Toen zich die situatie vervolgens een tijd later echt voordeed met staatssecretaris Marlies velthuijzen van Zanten, bleek hij er geen probleem mee te hebben.

  In de beleving van Wilders ligt de grens dus bij een ander kleurtje, een andere godsdienst en ook het niet spreken van een Romaanse of Germaanse taal. Alles buiten West-Europa beschouwt hij als vreemd en ongewenst. Dat hij handig wat blanken uitsluit en zodoende het verwijt van racisme denkt te kunnen verwerpen, zal een trucje zijn, waar rechters niet in trappen. De racist maakt zijn eigen voorstelling van wat een ras is en baseert daar zijn racisme op. Dat dit afwijkt van de rassenindelingen, die ooit door volkenkundigen en biologen gemaakt zijn en dat Wilders daar willens en wetens van afwijkt, zal hem niet gaan helpen, als de rechter zich tenminste niet laat inpakken door het vlakke argument, dat Marokkanen blank zijn.

  obsi [12] reageerde op deze reactie.
  Sander [18] reageerde op deze reactie.

 9. @Wladimir van Kiel [5]:

  Als hij meer Marokkanen wilde, dan had de groep zich niet in een hoek gedrukt gevoeld. Ik meen ooit gelezen te hebben, dat Noorwegen specifiek naar Nederlanders zoekt om de bevolking en het voorzieningenniveau op peil te houden. Strikt genomen is dat ook onderscheid maken, maar een aanklacht zal weinig succes hebben. Overigens gebeurt dat niet in de fascistoïde entourage, die Wilders gekozen heeft.

  “En blijft nog steeds de vraag waarom hij niet mag vinden dat er hier minder Marokkanen zouden moeten zijn.”

  Volgens mij heb ik die vraag beantwoord. Hij mag het vinden, maar hij mag geen vorm kiezen, die doet denken aan een haatdragend regime en mensen schrik aanjaagt.

  @Bertus [6]:

  Jawel, omdat het om de vorm gaat. Je kunt niet “Willen jullie even veel Marokkanen als er nu zijn of niet?”

  Kijk hier maar eens:

  Wil-len jul-lie meer of min-der Ma-rok-ka-nen.

  Dat is een heuse hexameter van zes trocheeën. Wilders is een botte boer, maar niet achterlijk. En dan mag je eens een uitspraak met ‘even veel’ in een mooie versmaat proppen. Overigens gaat het antwoord ‘minder’ lekker verder met trocheeën en is er met ‘meer’ weinig uit te halen.

 10. Om te beoordelen of een rechter zich zou moeten bemoeien met wat mensen zeggen dient in een rechtstaat in ieder geval het volgende overwogen te worden:
  1. Wordt met het gezegde een oproep tot schending van mensenrechten gedaan?
  Nee.
  2. Heeft louter de uitspraak zoveel invloed dat verwacht mag worden dat daardoor de mensenrechten geschonden gaan worden?
  Nee.
  3. Heeft het gezegde een begrijpelijke achtergrond gezien maatschappelijke gebeurtenissen?
  Ja.
  4. Wordt de uitspraak gedaan door een machthebber of juist door een onderliggende partij?
  Er is steun van een zich machteloos voelend bevolkingsdeel.
  5. Wordt serieus geprobeerd met de uitspraak een bestaand maatschappelijk probleem kleiner te maken?
  Ja.
  6. Hoe verhoudt zich de scherpte van de uitspraak tot andere uitspraken in de maatschappij over hetzelfde of soortgelijke onderwerpen die maatschappelijk blijkbaar door de beugel gaan, laat staan vervolgd worden?
  Niet bijzonder.
  7. Heeft de partij die bezwaar maakt tegen de uitspraak reeds gelegenheid gehad in de publieke opinie over zijn afkeer gewag te maken?
  Uitgebreid.
  8. Heeft de partij die bezwaar maakt tegen de uitspraak zuivere motieven of streeft zij politieke doeleinden na die voorbijgaan aan het punt van de mensenrechten die in het geding zouden zijn?
  Het laatste.
  9. Getuigt de partij die bezwaar maakt wellicht van een overdreven emotionele reactie als gevolg van teleurstelling bijvoorbeeld direct na afloop van een verloren verkiezing?
  Ja.

  Op grond van deze negen punten dient een rechter zich in een rechtstaat in dit geval afzijdig te houden.

  Vilseledd [14] reageerde op deze reactie.

 11. als Indianen een ras waren maar dat zijn ze niet, trouwens rassen bestaan niet eens alle mensen behoren tot 1 ras met willekeurige uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur maar zwarte mensen kunnen geen ras zijn, kijk eens naar Papoea’s, Indiërs, negers uit het noorden van Afrika en die uit het zuiden, totaal verschillend. We zouden ook de schoenmaat als raskenmerk kunnen nemen dan hadden we het ras van de maat 43-ers. Kortom, niemand weet wat een ras is en toch kun je wegens racisme worden vervolgd.

  Vilseledd [16] reageerde op deze reactie.

 12. @anp rebel [11]:

  En waar komen die punten vandaan dan? Ik mis er bijvoorbeeld in, zoals in het strafrecht gebruikelijk, of de slachtoffers pijn en/of angst ondergaan hebben. Om er toch eens op in te gaan, ervan uitgaand, dat het gewoon je eigen vragen zijn:

  1. Wordt met het gezegde een oproep tot schending van mensenrechten gedaan?
  Nee, maar de vraag wordt voor de Wildersstemmer wel ‘salonfähig’ gemaakt. Het kan de aanzet zijn tot latere schending van mensenrechten. Hitler hamerde keer op keer op het ‘jodenvraagstuk’, waardoor het bestaan van dat vraagstuk niet meer ter discussie werd gesteld, maar men het alleen over de oplossing had.

  2. Heeft louter de uitspraak zoveel invloed dat verwacht mag worden dat daardoor de mensenrechten geschonden gaan worden?
  Ja; hij maakt namelijk de vraag opportuun, of je bij een (door hem beleefd) teveel aan Marokkanen mag denken aan deportatie.

  3. Heeft het gezegde een begrijpelijke achtergrond gezien maatschappelijke gebeurtenissen?
  Nee, want het betrof gemeenteraadsverkiezingen. Het kwam volledig uit de lucht vallen.

  4. Wordt de uitspraak gedaan door een machthebber of juist door een onderliggende partij?

  Het gros van de bevolking weet het onderscheid tussen een minister of Kamerlid niet en er zijn er zelfs, die denken dat Rutte president is. In het buitenland denkt men ook, dat Wilders een machtig politicus of zelfs premier is. Formeel is hij geen machthebber, zelfs oppositielid, maar zijn invloed is behoorlijk groot en ik zou ‘m zeker niet als onderliggende partij kwalificeren. Bij zijn medepolitici is hij dat nog wel, maar dat is zijn eigen gedrag; hij heeft de mogelijkheid gehad mee te beslissen in 2010-2012. Meneer is zelf weggelopen van het zoveelste ‘slechtste kabinet ooit’.

  Het bevolkingsdeel, dat hij aantrekt voelt zich inderdaad machteloos en uit hun keuze voor Wilders kun je zien, dat ze met de emotie reageren en niet met het verstand. Wilders stemt vaak met de coalitie mee, waar het de onderwerpen betreft, die zijn achterban aan het hart gaan. Wilders zal de ouderen ontzien, maar hij zal geen einde maken aan het straffe bijstandsregime, waar ook veel mensen, die uit de middenklasse gestoten gaan worden, mee te maken krijgen. De SP, waar veel overlopers vandaan komen, probeert er nog iets aan te doen (al stemmen ze in Leiden en Amsterdam in met dat beleid). Wilders heeft niet geageerd tegen de versoberde dagloonregels (als specialist sociale verzekeringen nota bene!), Wilders heeft ingestemd met de bouw van extra AZC’s als onderdeel van de crisis- en herstelwet. Wilders heb ik nog nooit een fout horen toegeven, ook zoiets vreemds.

  5. Wordt serieus geprobeerd met de uitspraak een bestaand maatschappelijk probleem kleiner te maken?

  Daar zeg je ‘ja’ op, maar ik mis de onderbouwing. Zijn uitspraken kunnen deze voor hem averechtse uitwerking hebben, maar hij heeft zeker niet de bedoeling gehad het probleem kleiner te maken. Hij hoopte zo op zetelwinst bij volgende verkiezingen.

  6. Hoe verhoudt zich de scherpte van de uitspraak tot andere uitspraken in de maatschappij over hetzelfde of soortgelijke onderwerpen die maatschappelijk blijkbaar door de beugel gaan, laat staan vervolgd worden?

  Zeer bijzonder, want hij is een geboren dichter, die weet, dat je ook in het emotionele deel van het brein moet doordringen. Het is al een fenomeen op zich, dat iedereen zich deze uitspraak van maart 2014 nog kan herinneren en dat ‘willen we meer of minder’ zelfs als model is gaan dienen voor andere echte of ervaren ‘misstanden’.

  7. Heeft de partij die bezwaar maakt tegen de uitspraak reeds gelegenheid gehad in de publieke opinie over zijn afkeer gewag te maken?

  Maar ik mis het daderinzicht, dat het fout was om zoiets op deze wijze te berde te brengen. Zijn houding van ‘ik doe nooit iets fout’, maakt deze bezwaren vrij krachteloos. Wilders geeft reactie op deze media.

  8. Heeft de partij die bezwaar maakt tegen de uitspraak zuivere motieven of streeft zij politieke doeleinden na die voorbijgaan aan het punt van de mensenrechten die in het geding zouden zijn?

  Dat kan, maar dat beoordeelt de rechter. In het Nederlands recht is dat geen sterk argument tegen; de rechter kijkt naar de feiten en omstandigheden en of er uit wraak gehandeld wordt, is geen sterk argument tegen. In andere sectoren van het recht is dat al helemaal geen thema. Zo zal bij fraude in de sociale zekerheid nooit een rechter de afweging maken, of een ex uit wraak gehandeld heeft. Men stelt de fraude vast en je bent gehouden terug te betalen en je straf te ondergaan. Wilders moet dus voorzichtig zijn met vijanden maken.

  9. Getuigt de partij die bezwaar maakt wellicht van een overdreven emotionele reactie als gevolg van teleurstelling bijvoorbeeld direct na afloop van een verloren verkiezing?

  Een overdreven emotionele reactie als gevolg van een gewonnen verkiezingen van de kant van Wilders lijkt me hier meer aan de hand. Temeer daar zijn reactie na enkele uren kan en zijn opponenten over de stap hebben nagedacht.

 13. Dit gezever over wat Wilders heeft geroepen is flauwekul.
  Het OM weet het, u weet het, en ik weet het, we weten het allemaal.
  Men wil Wilders monddood maken, kijk maar naar het verleden.
  Toen met Koekoek, Janmaat, Fortuyn en NU met Wilders.
  De politiek is bang, heel bang om haar macht te verliezen, daarom is geen middel te min om de vijand buiten gevecht te zetten.
  Het ware gezicht liet men zien toen in 2002, toen men Fortuyn verketterde.
  Marcel van Dam PVDA tegen Fortuyn: u bent een verwerpelijk mens.
  Hij riep ook: Fortuyn was de Adolf Eichmann der lage landen!
  De politiek is ziek, heel ziek en is niet te genezen!

  Vilseledd [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Wladimir van Kiel [13]:

  “Rassen bestaan niet, dus racisten bestaan niet,” is de algemene bevinding van het blanke deel der bevolking. Het gaat erom, dat de racist voor zichzelf een beeld heeft gemaakt van wat een ras is en als die Indianen afknallen vanuit de trein geen probleem vindt, dan is het een heuse racist, ook al delen velen je mening, dat rassen niet bestaan of dat de grenzen uiterst vaag zijn. Tot het zogenaamde Arische ras behoren bijvoorbeeld ook pikzwarte mensen en Hitler had weinig op met het ‘Slavische ras’, terwijl ze toch blank waren. Het gaat er dus niet om of de rassenindeling van de racist overeenkomt met verlaten ‘wetenschappelijke’ rassenmodellen, maar dat er in zijn hoofd een onderscheid is, die losjes dergelijke indelingen volgen.

 15. @dr. heinz [15]:

  Jammer, dat Wilders ze het zo makkelijk maakt. Waarom geeft hij niet toe, dat dat een uitglijder was, dan kan hij verder met de problemen aan de kaak te stellen. Geen enkel mens is perfect en maakt nooit fouten. Wilders heb ik nog nooit een fout horen toegeven. Dat is niet geloofwaardig en dat gaat hem in de problemen brengen. Laat hem op zoek gaan naar de Nederlandse Nigel Farage en zelf terugtreden.

 16. @Vilseledd [9]: Toegegeven, ik ben geen jurist, maar zo werkt het volgens mij niet. Eerst moet worden vastgesteld of een verdachte daadwerkelijk de wet (letterlijk) heeft overtreden/geschonden. Zo ja, dan pas gaat de rechtbank ‘wegen’ en kunnen zaken worden betrokken als motief en intentie (zoals jij die opsomt) tot bepaling van de strafmaat. Maar vooraleerst: is er een wet (letterlijk) overtreden of geschonden? Ik meen van niet.

  Sander [19] reageerde op deze reactie.

 17. @Schiepers [20]:

  Tjongejonge………….

  Kijk eens beter naar wat er gebeurt is in het verleden en nu in het heden!
  De politiek wil haar macht niet afstaan, nu niet en in het verleden ook niet.
  Kijk maar naar: Koekoek, Janmaat, Fortuyn en Nu Wilders.
  En dan Wilders beschuldigen van machtsgeile populist??
  Man , man, we weten nu wat u stemt.

  Als ik het voor het zeggen had, en daar komen steeds meer bij dan: De politiek weg, en een zakenkabinet.
  Een zakenkabinet met deskundigen die het landsbelang dienen en uw en mijn belang.
  En niet, ik herhaal niet steeds dat verfoeide partijbelang die ons belang niet eens is.
  Dat heeft het verleden wel bewezen, en nu met Rutte2 wel héél duidelijk te zien en niet te vergeten te voelen!

  Vilseledd [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Schiepers [20]:
  Al te vaak wordt met minachting gesproken over degenen die stemmen op populisten
  als Wilders, Dewinter, Haider, Fortuyn en Le Pen, hoe verschillend deze onderling
  ook zijn (geweest). Het zou gaan om een onderklasse, met als (meestal niet uitgesproken) bijbetekenis dat deze stemmen niet voor 100% serieus genomen hoeven te worden.
  Met deze minachting wordt voorbij gegaan aan het reële en terechte protest tegen
  de bureaucratisering van de werkelijkheid.

  We zouden beter zelfs van intellectualisering van de werkelijkheid kunnen spreken, omdat het intellect, de rede, de onderscheidingen maakt die later door de bureaucratie in de werkelijkheid worden doorgevoerd.

  Iedereen heeft met dit probleem te maken, maar sommigen (juist de
  beter opgeleiden die meer inzicht hebben in bureaucratische abstracties) kunnen er
  beter mee omgaan. Door intellectualisering van de werkelijkheid worden mensen die niet goed kunnen
  abstraheren (wat vaak samen zal gaan met een laag opleidingsniveau) op achterstand gezet. Ze voelen zich meer dan anderen in een hoek gedreven, tegenover onbegrijpelijke machten geplaatst, en vormen daardoor voor populisten een natuurlijk electoraat.

  Het doet er daarbij niet zo veel toe dat Wilders in tegenstelling tot veel van zijn kiezers onvoorwaardelijk is toegewijd aan de zaak van Israël, en dat Fortuyn in tegenstelling tot veel van zijn kiezers de homo emancipatie was toegedaan. Belangrijk voor het populistische electoraat is dat zij in
  de politicus het protest herkennen tegen de intellectualisering van de werkelijkheid: de meester
  moet weer les gaan geven, de verpleegster moet weer gaan verplegen, in de woorden van Fortuyn. Voeg daarbij het voortdurend dwars liggen, met een continue onderhuidse boodschap van persoonlijke miskenning en verzet tegen ‘hen in Den Haag’, samen met een groot talent om de tegenstander te kakkente zetten, en we hebben enkele onmisbare ingrediënten voor populistisch succes.

  http://www.diederikvanderhoeven.nl/wp-content/uploads/Populisme.pdf

  Bertus [23] reageerde op deze reactie.

 19. @dr. heinz [21]:

  Zou het niet zo kunnen zijn, dat de ‘machtsgeile populist’ en de machtsgeile ‘democraten’ als Pechtold het beiden bij het foute eind kunnen hebben. Het fenomeen Wilders duidt meer op het failliet van de politiek, dan dat ik geloof, dat, wanneer ze Wilders even uitschakelen, alles weer als vanouds wordt. Pechtold, Samsom, Rutte, onze gristenvrindjes, de milieufreaks van Groenlinks hebben ook geen antwoord op de plotselinge volksverhuizing. De antwoorden zijn er wel, maar die zullen hun niet bevallen.

  “Als ik het voor het zeggen had, en daar komen steeds meer bij dan: De politiek weg, en een zakenkabinet.”

  Stoppen met grote nationale staten en terug naar de menselijke maat met de mogelijkheid om te verhuizen of om je vrij te verklaren, als het je niet bevalt, wat het bestuur doet. Wat nu in het groot speelt en autochtone Nederlanders verenigt, speelde op andere tijdstippen in het klein. In het Noorden, Zuiden en Oosten hebben ze het niet zo op de Besserwessies van de Randstad. In Groningen is men het spuugzat om als wingewest voor het aardgas gebruikt te worden en in nieuwe Pekela is mijn bijzonder woest geweest, dat men aldaar als onnozele boeren is weggezet. Dus deze ‘Unie’ is ook geen al te lang leven meer beschoren.

 20. Geert heeft een vraag gesteld, namelijk “Willen jullie meer of minder Marokkanen?”.
  Hij wordt voor iets anders aangeklaagd. Dan is er geen rechtzaak.
  Dat snapt toch iedereen.
  En dan die voorgedrukte formulieren? Dat is schandalige voor ingenomenheid van de uitvoerende macht, de politie.
  Dat is iemand van te voren schuldig verklaren.
  Daar mag wel een parlementair onderzoek naar komen want dat tart de grondrechten heel zwaar.
  Het proces wordt alleen maar door links gebruikt om Wilders zwart te maken, dat lukte de vorige keer ook aardig.

  Vilseledd [28] reageerde op deze reactie.

 21. Vrijheid van menings uiting is vele vele malen belangrijker als alle bullshit aangaande rascisme, discriminatie en belediging.

  De enige beperking op de vrijheid van menings uiting zou wat mij betreft liggen bij het dreigen met geweld.


  En voor de goede orde, ik ben geen wilders fan, sterker nog volgens mij is wilders de gecontroleerde oppositie die in het leven is geroepen om a electorale draagvlak van de fortuyn aanhang niet verloren te laten gaan en geen ruimte te bieden aan een spirituele opvolger van fortuyn.

 22. @Jantje [26]:

  “Geert heeft een vraag gesteld, namelijk “Willen jullie meer of minder Marokkanen?”.”

  Een vraag is weinig anders dan een bewering, dat het antwoord niet evident is. Hij beweert derhalve, dat het aantal Marokkanen ter discussie dient te staan. Dat is grievend voor de betrokkenen. Daarnaast heeft hij zijn vraag in een hexameter gezet, zodat ook het emotionele brein van de toehoorders erop reageert.

  “En dan die voorgedrukte formulieren? Dat is schandalige voor ingenomenheid van de uitvoerende macht, de politie.”

  Zeker, één aangifte is al voldoende, het zijn immers geen verkiezingen, maar in de maatschappij werken we met heel veel voorgedrukte formulieren, die mensen maar te hoeven ondertekenen. De officier maakt uiteindelijk de afweging om te vervolgen.

  “Het proces wordt alleen maar door links gebruikt om Wilders zwart te maken, dat lukte de vorige keer ook aardig.”

  Doet die dat niet zelf, denk je? Excuses aanbieden en de angel zou er al uit zijn. Maar integendeel, Wilders zal zijn imago van ‘ik heb nog nooit iets fout gedaan’ hoog willen houden. Hij is nog nooit ergens op teruggekomen, een kwaal onder politici in het algemeen, maar de meesten willen later nog wel eens een fout toegeven. Maar nooit hoor ik in de debatten: “Goh, inderdaad, zo heb ik er nog nooit tegen aangekeken.” Men blijft een reeds lang onderuit gehaald standpunt tegen de klippen in verdedigen. Als jij en ik zo op ons werk met collega’s omgaan, liggen we er heel snel uit. De bedoeling is, dat je het land of het bedrijf vooruit helpt en niet een potje gaat liggen modderworstelen.

  dr. heinz [29] reageerde op deze reactie.

 23. @Vilseledd [28]:

  De bedoeling is, dat je het land of het bedrijf vooruit helpt en niet een potje gaat liggen modderworstelen.

  Dat kunt u wel roepen maar………
  De politici roepen tijdens verkiezingen een heleboel om maar de kiezer te lokken op hun te stemmen.
  Maar dan…
  Later als ze aan de macht zijn geld er maar 1 ding; das de partij politiek!
  Het landsbelang kan hun gestolen worden.
  Dat zie je al járen, en nu met Rutte2 is het wel héél duidelijk te zien en te horen.
  Onze welvaart word in rap tempo afgebroken door die politici.
  Verzorgingshuizen, kazernes, gevangenissen, rechtbanken en meer worden gesloten omdat de Roverheid er géén geld voor heeft.
  En er gaat miljarden richting het buitenland het kan niet op lijkt het wel.
  Brussel, Griekenland, het ontwikkelingshulp, uitkeringen naar Afrika en de rest…
  Rutte2 trekt Nederland leeg, terwijl de schatkist al járen niet gevuld is, de Roverheid leent geld om sinterklaas te spelen voor de hele wereld.
  En nu met die enorme tsunami van economische profiteurs, dat nooit lijkt op te houden is er ook genoeg geld.
  De grenzen dicht?
  Ho maar, doet men niet, is een bevel van die EURO-PROLETEN uit Brussel.
  Die hebben vreemde plannen met Europa dat wil je niet weten.
  En Den Haag ondergaat dat als een mak lammetje op weg naar de slachtbank.

  Een zakenkabinet!
  En wel NU, voor dat het te laat is.

  Ik voorspel dat het woord politici besmet word verklaart. 😉

  Net als zwarte piet bij die radicalen.

 24. “..Die maakt namelijk op grond van uiterlijke kenmerken, ..”

  Typische leuterpraat van een white-boy-anti-racist-superhero, maar ondertussen wel zijn best doen om niet naast een schotelflat te wonen.

  “Finnen” (geenstijl term) zijn gewoon tuig van de richel. Heeft verder NIETS te maken met het wel-of-niet hebben van kromme neuzen.

  Laten we wel wezen, Als het allah-maal minimale staat ondernemende Elon Musk achtige migranten waren, zou de PC goeigemeente als eerst zeiken over grenzen dicht, muren bouwen en deportatie.

  Wilders had gewoon moeten zeggen “meer of minder tuig-import”.

  ir JKF bogers [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.