gale boetticherIn de jaren zeventig was een groot deel van de wetenschap nog overtuigd dat er snel een zeer koude periode zou aanbreken. Het bewijs daarvoor was zich zo hard aan het ‘opeenstapelen’ dat er van enige twijfel geen sprake kon zijn. Veertig jaar later hoor je dat geen enkele wetenschapper meer zeggen. Nu zou het juist vaststaan dat de mens zorgt voor een snelle opwarming van de aarde. Om de absurditeit daarvan te illustreren zijn hier twee artikelen van Newsweek: één uit 1975 en één uit 2007.

Global Cooling

Wie dit zeer interessante stuk uit 1975 leest zal het opvallen hoe er een beeld wordt geschetst van zekerheid. De wetenschappers zijn er volgens het artikel vrijwel unaniem van overtuigd dat er een zeer koude periode gaat aanbreken. Dat de werking van het klimaat zeer ingewikkeld en lastig te begrijpen is speelt geen rol. De aarde wordt kouder. Feit.

Global Warming

En kijk nu eens naar dit artikel uit 2007. Ook hier schetst de auteur een beeld van zekerheid. De wetenschappers zijn ervan overtuigd dat (door menselijk handelen) de aarde snel opwarmt en dat ook zal blijven doen in de toekomst. Feit. Iedereen die dat in twijfel trekt is een loopjongen van de olie-industrie of beschikt gewoon over een zeer laag IQ.

De ironie. Blijkbaar was Sharon Begley er niet van op de hoogte dat het blad waar zij voor schreef in 1975 nog met even grote zekerheid beweerde dat de aarde flink zou gaan afkoelen.

Dit verhaal over Newsweek is exemplarisch voor de gehele klimaatindustrie. Wetenschappers, journalisten, politici en activisten doen alsof zij precies weten wat er in de komende decennia met het klimaat gaat gebeuren, terwijl we daar in werkelijkheid zeer weinig vanaf weten. Hun voorspellingen en pleidooien voor allerlei groene maatregelen (die in de praktijk gemeen hebben dat ze voor meer overheidsbemoeienis zorgen) kunnen dan ook maar beter met een flink korreltje zout genomen worden.

Gale Boetticher

Dit artikel is eerder gepubliceerd op www.galeboetticher.com

22 REACTIES

 1. Een objectieve kijk op die 1970’s reports?

  http://skeptoid.com/episodes/4487

  “Allow me to summarize. It is true that all this news did appear in the popular mass media and TV shows like In Search Of, but believe it or not, the news media had the same proclivity then as they do now for reporting what’s new and sensational. Climatologists had known for a long time about the greenhouse effect and the warming produced by carbon dioxide, but until the latter half of the 20th century, nobody had really been able to put together predictive models. Then in the late 1960s, the University of Washington published the cooling effects produced by sulfate aerosols in the atmosphere, which reflected solar radiation away from the Earth. This was a profound new twist, and suddenly everyone started testing for sulfate aerosols, an industrial pollutant which is also the cause of acid rain. You may remember that from the 1970s as well. Cooling effects were added onto climate models, and for a time, a number of climatologists weren’t sure which effect was going to be the more significant. That was all it took to make a sensational headline, and the mass media ensured that we’ve have shocking fears to keep us alarmed throughout the decade. But beneath the surface, the response of mainstream climatologists was more measured.”

  Zie de link voor meer.

  anp rebel [4] reageerde op deze reactie.

 2. Het klimaat is niet maakbaar.
  Punt.
  Einde oefening.
  http://tinyurl.com/pct8d3f
  Om te onthouden: het klimaat trekt zich van niemand iets aan, niet van mij, niet van welke wetenschapper dan ook, niet van politiek Den Haag met z’n stupide “klimaatbeleid”, NIEMAND.

 3. Van scheikunde weet ik niet veel. Alleen dat wat ik op het vwo geleerd heb. Lang geleden. Maar waarom profiteren we niet van de verandering. Laten we stofstormen gebruiken. We leggen een stof dat zich bindt aan CO2 in bijvoorbeeld Australië. Zodra er zich een zandstorm voordoet neemt die storm de CO2 bestrijder mee. En hup gepiept.

  Marcel [16] reageerde op deze reactie.

 4. @Rien [1]:

  Ja, de media sloegen door, maar, maar … de ‘mainstream climatologists’ wisten wel beter hoor, hoor.

  Deze reactie is te verwachten, maar niet overtuigend. Immers:
  1. De ‘mainstream media’ laten alleen de alarmbellen horen afkomstig van de ‘mainstream climatologists’.
  2. De ‘mainstream climatologists’ hebben zich destijds nooit afgezet tegen hun vrienden van de ‘mainstream media’.
  3. Na de bedreigingen met afkoeling en de bedreigingen met opwarming lees je nu veel in de media over de ernstige bedreiging van ‘verandering’ van het klimaat. Ook over deze inhoudsloze, want niet-toetsbare kreet in de ‘mainstream media’ hebben de ‘mainstream climatologists’ wederom geen substantiële kritiek laten horen.
  4. De ‘mainstream climatologists’ hebben zich nooit afgezet tegen de politiek die de klimaat alarmbellen gebruiken voor belastingverhogingen.
  5. ‘Mainstream media’ en ‘mainstream wetenschappers’ kennen in onze samenleving een aanzienlijke belangenverstrengeling. De wetenschappers hebben de media nodig om gelden naar henzelf doorgeschoven te krijgen van de politiek, die vooral de media leest. De media hebben de wetenschappers nodig om zoveel als mogelijk hun geloofwaardigheid als informatiekanaal overeind te houden.
  6. Een klimatoloog die komt vertellen dat hij geen grote klimaatveranderingen ziet of niet weet of veranderingen met de mens te maken hebben is politiek niet interessant en krijgt dus heel moeilijk budgetten los. ‘Mainstream climatologists’ onderscheiden zich niet van andere ‘mainstream wetenschappers’ die op hun vakgebied de problemen veel groter willen zien dan ze zijn en meer oplossingen daarvoor willen zien dan er zijn als zij maar goed toebedeeld worden.

  Rien [6] reageerde op deze reactie.

 5. @anp rebel [4]: Heb je de podcast gehoord?
  Ik vond dat hij best wel goede argumenten had.

  Overigens vind ik het een slecht idee om global warming skeptisme te koppelen aan libertarisme.

  De overheid probeert te profiteren van alles wat er in de samenleving leeft, global warming is daar geen uitzondering op.

  PS: Ik ben zelf AGW skeptisch.

 6. Vroeger dacht men dat iemands adem giftiger was dan de beet van een cobra. Nu is het CO². Terwijl je zelf ook CO² uitademt. Het kan zelfs zo zijn dat je zelf meer CO² ‘uitstoot’, dan een zuinige auto, en je dus beter per auto zou kunnen gaan dan te voet. Alles wat verteert, verrot, of verbrandt, genereert CO². En planten hebben dat weer nodig om te groeien.
  Sommige boeren laten zelfs CO² uit cilinders in kassen lopen, zodat hun planten goed groeien.
  Dus dat CO²-verhaal is complete Bollocks.

 7. Na de foutieve uitkomst van voorspellingen als global cooling en global warming is de uitdrukking: “Climate Change” eem geweldige vondst.
  Het klimaat verandert immers al miljarden jaren, en het zal nog wel miljarden jaren langer veranderen.
  “gelijk” gegarandeerd.

 8. Ik ontken dat het broeikaseffect, zoals beschreven door het IPCC ontstaat.
  Dus ik ben niet sceptisch, ik ontken keihard dat het ook maar enige binding heeft met de realiteit.
  De theorie breekt met de wetten van de thermodynamica, dus of de theorie is waar of de wetten.

 9. Ik vindt het altijd zo jammer dat de terechte skeptische houden jegens klimaal and milieu mafia vaak meteen doorslaat naar een houding van: maakt niet uit wat de mensheid doet de planeet/het klimaat/de natuur kan niet kapot, zo van dieren sterven in de natuur ook uit dus als je het leuk vindt maak je ze maar lekker dood.

  “Dit verhaal over Newsweek is exemplarisch voor de gehele klimaatindustrie. Wetenschappers, journalisten, politici en activisten doen alsof zij precies weten wat er in de komende decennia met het klimaat gaat gebeuren, terwijl we daar in werkelijkheid zeer weinig vanaf weten”

  Helemaal mee eens, zou ik aan toevoegen dat ook een flinke groep anti’s zich schuldig maakt aan hetzelfde.

 10. Waarom is de libertarische gemeenschap niet enorm actief aan het lobbyen om iets te doen aan de opwarming van de aarde, in plaats van de kop in het zand te steken? Volgens mij is het namelijk in strijd met het NAP om de medemens het slachtoffer te laten zijn van global warming. Om je dan te verschuilen achter bewijsvoering vind ik nogal een zwaktebod. Het lijkt mij niet zo’n heel rare stap om te bedenken dat als je alle olievoorraden in een noodtempo opbrandt, dat dat enige invloed op het klimaat heeft.

  Naprater [15] reageerde op deze reactie.
  Matthijs [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Erik [14]:
  Ik ben het helemaal eens met Erik:
  Waarom is de libertarische gemeenschap niet enorm actief aan het lobbyen om iets te doen aan de afkoeling van de aarde, in plaats van de kop in het zand te steken? Volgens mij is het namelijk in strijd met het NAP om de medemens het slachtoffer te laten zijn van global cooling. Om je dan te verschuilen achter bewijsvoering vind ik nogal een zwaktebod. Het lijkt mij niet zo’n heel rare stap om te bedenken dat als je alle olievoorraden in een noodtempo opbrandt, dat dat enige invloed op het klimaat heeft. Want dan zit je daarna natuurlijk in de kou!

 12. @Bertus [3]: Ga toch weg joh met je CO2 bestrijding !
  Allemaal humbug. CO2 is noodzakelijk voor plantengroei. Ze nemen het op, halen de C molecuul eruit om hun celstructuur mee op te bouwen en stoten dan het resterende O2 uit omdat ze dat niet lusten. CO2 is een groeikasgas, hoe meer ervan in de lucht zit des te beter zullen planten groeien en de planeet vergroenen.

  Zelfs het laboratoriumexpiriment waarmee Errhenius aantoonde dat CO2 een broeikasgas was was geen waarheidsgetrouwe nabootsing van onze atmosfeer en de invloed van CO2 in de atmosfeer op de gemiddelde temperatuur staat allerminst vast.

  Verder is opwarming van de planeet een zegen voor flora, fauna, en de mensheid. Opzouten met je CO2 gerelateerde klimaatramp ! We hoeven helemaal geen CO2 te bestrijden, idioot !

 13. @Marcel 21-10, 22:35
  Jij zit ook hartstikke FOUT met je “opwarming van de planeet.”
  Dat kan NIET, je weet dat heel goed, je bent net als al die andere simpele zielen in zorgvuldig uitgedokterde (overheids)propaganda getrapt.
  Ergo: hoogstens dat de ATMOSFEER kan opwarmen maar dat is zelfs voor mij veel te technisch.
  Meer via mijn info van 2.!!!
  Kortom: De mens kan blijven vergaderen, discussiëren, debatteren, maar als het bv. regent of stormt valt daar niks aan te veranderen, klimaatbeleid(kuch) of niet.

  Matthijs [19] reageerde op deze reactie.

 14. @G.Deckzeijl [18]: Het klimaat debat, is net zoals alle andere politieke arena’s, een verhaal van verdeel en heers.
  Wat is er zo verdeel en heers aan dan?
  Dat ze de planeet aarde verdelen in;
  een oppervlakte, de bol
  een atmosfeer, de lucht
  Deze twee maken het systeem aarde, ze los van elkaar zien kan niet.
  De oppervlakte is gewoon een laag in de ui die aarde heet. Iedere keer als je een laag weg pelt, wordt de druk hoger en daarmee ook de temperatuur. De oppervlakte is niets meer dan de tweede laag. Maak de eerste laag dikker, zal de druk toenemen en daarmee ook de temperatuur. Vandaar ook dat wanneer je een berg beklimt, het kouder wordt.

  G.Deckzeijl [20] reageerde op deze reactie.

 15. De universitair opgeleide weerkundigen kunnen het nog steeds niet uitstaan, dat zij geen vat hebben op het klimaat, cq weer. De meesr geavanceerde computers worden zodanig geprogrammeerd, dat eruit komt wat men wil dat er uit komt. Helaas. De aarde blijft de baas.
  Zelfs de weersverwachting voor de komende dag klopt meestal niet. Veel weersverwachtingen maken een klimaat.

Comments are closed.