Person_Gogh-Theo


Het (kleine deel)  dat ik over Theo meen te weten, is dat hij het eigendomsrecht van ieder mens op zijn eigen leven erkende.
En toch werd hij vermoord.

Zodra iemand dat recht van ieder mens ontkent, is er geen enkel recht meer. Alleen maar toestemmingen en giften van roverheden.

12 REACTIES

 1. Mooi citaat Hubert. Theo had het grootste gelijk van de wereld. Hij was een strijder voor de vrijheid, tegen propaganda en totalitaire samenlevingen. Hij kwam in feite op voor de slachtoffers en dat is voor elke libertariër een vaststaand gegeven.

  Totalitairen, of ze nu van seculiere aard zijn of religieus, willen alle natuurlijke vrijheden afnemen en daarvoor in de plaats een van bovenaf gestuurde dictatuur vestigen. Wat dat betreft is er bitter weinig verschil tussen ideologieën als het communisme, fascisme, Eurocratie, islam etc.

  Het is derhalve belangrijk om deze factoren altijd voor ogen te houden.

  IIS [6] reageerde op deze reactie.

 2. GwBush zei dat ook na de aanslagen van 11 september: they hate us for our freedom
  Daarna was hij het die de vrijheden afnam.
  Projectie weer denk ik dan maar.

 3. @Igor [2]:
  Hoe het is? Knudde:
  De wereld staat voor een grote depressie, Russen en Amerikanen zijn nu zo dicht bij elkaar in de buurt aan het bombarderen dat éen vergissing een atoomoorlog kan ontketenen, EU-“leiders” spartelen” om de EU bij elkaar te houden op kosten van de burgers, het MO en N-Afrika staan in brand, en . . . . . als je nog even nadenkt, kun je het verder aanvullen.
  En bij dit alles is de groei van het libertarisme, NAP-aanhangers, VEEL te langzaam!!!

  Maar, we zullen doodgraag!! Ende despereert niet.
  We shall overcome!!

  Igor [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Albert S. [3]:

  Wat dat betreft is er bitter weinig verschil tussen ideologieën als het communisme, fascisme, Eurocratie, islam etc.

  Waar de meest verschrikkelijke en moorddadigste praktijken uit voortkomen is de ideologie van de fascistische centrale banken en het fractioneel bankieren. Centrale banken die worden beheerd door en onder controle zijn van een selecte, zeer rijke groep psychopaten. De wereld heeft sinds de oprichting van de private centrale banken mondiaal de meeste ellende veroorzaakt en veroorzaakt deze tot op heden en zal in de nabije toekomst voor nog veel en veel meer ellende zorgen.

  Als we werkelijk vrede en vrijheid willen moeten we af van deze zeer gevaarlijke ideologie en moet het geld weer onder beheer worden gebracht van nationale overheden waar geen enkel andere (corrupte) macht zijn bevoegdheid ooit nog over mag uitspreken. Er heeft op 23 december 1913 een stille coup plaatsgevonden in de VS, toen alle congresleden zich haasten naar huis voor de kerstdagen en de bankiers hun kans schoon zagen.

  “Ze” zijn de werkelijke macht….Theo van Gogh is weliswaar fysiek vermoord door een moslim, maar deze was slechts een symptoom, instrument of vehikel. Moorden en oorlogen tot op heden in Syrië zijn symptomen en geregisseerd door één conglomeraat van machtige bankiers met de daar bovenstaande werkelijke machthebbers. De hele islam industrie tot aan de geflipte olieboeren zijn niet anders dan een vehikel. Dat wij in de EU te maken krijgen met een stroom migranten of het uitbreiden van de islam tot aan het opleggen van de islam met behulp van marionetten in Den Haag en Brussel tot aan de marionetten in Washington, het dient alles slechts één macht die bezig is als een kwaadaardig gezwel te groeien en stukje bij bij beetje de wereld over te nemen en deze compleet naar zijn hand te zetten. De voortschrijdende digitale mogelijkheden maken een versnelde totale machtsovername sneller mogelijk, sneller, denk ik, dan de machthebbers zelf voor mogelijk hadden gehouden.

  http://www.hetvrijenieuws.nl/het-grote-plan-deel-iii-de-hele-wereld-in-oorlog/

 5. ….. mondiaal de meeste ellende veroorzaakt en veroorzaakt deze tot op heden = mondiaal tot op heden de meeste ellende veroorzaakt…

  ….”Ellende” mag ook vertaald worden in het veroorzaken van een totale scheefgroei van een ooit, ergens, gezonde en evenwichtige groei. Waarbij waarde werd geschapen door arbeid en productie en niet slecht waarde scheppen door het laten groeien van geld uit het niets met daaraan verbonden schulden.

Comments are closed.