18438-nederland-onderwijs-scoort-mondiaal-prima_lOp de website van de NOS is een artikel te vinden dat weinig libertariërs zal zijn ontgaan. Staatssecretaris Dekker wil eisen stellen aan thuisonderwijs. Ouders die thuisonderwijs geven moeten voortaan een doortimmerd onderwijsplan hebben en aan minimum opleidingseisen (sic!) voldoen. De ironie van het foutief spellen van ‘minimumopleidingseisen’ nemen we hier maar even voor lief. De ironie dat je voor het beroep van staatssecretaris of zelfs minister geen enkele vorm van opleiding nodig hebt evenzeer. Om de regels voor thuisonderwijs te maken is een opleiding niet noodzakelijk, maar om het te geven wel. Dit is echter niet het punt dat ik wil maken.

Dekker wil het bestaande artikel in de wet over thuisonderwijs schrappen. Volgens hem is er nu geen zicht op de kwaliteit van de lessen en is er zelfs geen garantie dat het kind überhaupt onderwijs krijgt.

Wellicht is dit technisch gezien correct. Dat wil niet zeggen dat thuisonderwijs niet functioneert. In Nederland volgen slechts enkele honderden kinderen thuisonderwijs en dat bijna altijd op religieuze gronden. Voor streng religieuze ouders is het niet altijd mogelijk een school van hun eigen levensbeschouwing in de buurt te vinden en een deel van hen gaat dan over op thuisonderwijs.

Voor wie wat meer bekend is met het verschijnsel ’thuisonderwijs’ is het een bekend gegeven dat thuisonderwijs doorgaans door zeer gedreven ouders wordt gegeven die hun onderwijstaak zeer serieus nemen. Het is immers nogal een taak die men op zich neemt! Het leven zou voor velen gemakkelijker zijn om hun kinderen gewoon naar een school te sturen en er vertrouwen in te hebben dat die school zorg draagt voor deugdelijk onderwijs. Thuisonderwijs is een welbewuste keuze. Het punt dat Dekker hier wil maken ziet er dus veel ernstiger uit dan het is, zeker gezien de minieme hoeveelheid leerlingen die daadwerkelijk thuisonderwijs volgt.

Dekker komt ook voor andere bijzondere gevallen met voorstellen. Zo wordt het voor kinderen die vanwege een lichamelijke of psychische oorzaak tijdelijk niet naar school kunnen mogelijk een deel van het onderwijs buiten de school te volgen.

De school is daarvoor verantwoordelijk. Er zijn voor dit soort situaties nu ook wel mogelijkheden, maar volgens de staatssecretaris voldoen die niet altijd.

De vraag is wat hier wordt verstaan onder ‘lichamelijke of psychische oorzaak’. Voor leerlingen met dergelijke problemen is er het speciaal onderwijs, dat helaas voor een deel is afgekalfd. De school moet er dan blijkbaar nu voor zorgen dat een leerling toch goed onderwijs krijgt. Dit is wel degelijk een loffelijk streven, maar we moeten ervoor waken om niet alleen naar de duidelijk gedefinieerde en goed zichtbare gevallen te kijken, zoals leerlingen met een duidelijke diagnose voor bijvoorbeeld autisme. De groep leerlingen met minder rigide gedefinieerde vormen van ‘psychische problemen’ zullen ongetwijfeld naar een school moeten.

Ik zal enkele voorbeelden noemen.

Een beperkt percentage van de leerlingen is hoogbegaafd. Volgens dit artikel rondt krap 16% van de leerlingen die hoogbegaafd en dus erg intelligent zijn een universitaire opleiding af. Zijn dit gevallen die buiten een school maar op verantwoordelijkheid van dezelfde school tijdelijk – zoals in het artikel staat – een deel van het onderwijs buiten een school mogen volgen?

Volgens de Wikipedia wordt 15 tot 25% van de kinderen gepest op school. Dat is een zeer groot percentage waarbij bijvoorbeeld het percentage leerlingen met ADHD in het niet valt. De gevolgen van pesten kunnen zeer ernstig zijn en tientallen jaren doorwerken in iemands leven, en bepaald niet in positieve zin. Zijn dit ook leerlingen die – wederom – tijdelijk een deel van het onderwijs thuis kunnen volgen? Zou het niet beter zijn ze van school te halen, een andere vorm van onderwijs voor ze te vinden en ze op een andere manier sociaal te ontwikkelen? Ik heb niet de indruk dat Dekker zich hier sterk voor wil maken, al zal het me eveneens niet verbazen als hij het pesten op scholen wil aanpakken zodat leerlingen veiliger en met meer plezier naar school gaan. Gezien de percentages uit de Wikipedia gaat dat nog wel een poosje duren en in de tussentijd vallen de slachtoffers tussen de wal en het schip. Daarnaast is het een illusie te veronderstellen dat pesten op school uitgeroeid kan worden.

Veel leerlingen neigen ernaar meer talent voor alfavakken dan voor bètavakken te hebben, de zogenaamde alfa’s en bèta’s. Onderwijs dat daarop niet goed is toegespitst kan desastreus zijn voor een onderwijscarrière omdat de richting waarin het talent gebrekkig aanwezig is het niveau kan bepalen voor de richting waarin de leerling zeer getalenteerd is. Moeten deze leerlingen koste wat het kost naar school, mijnheer Dekker?

Voeg aan dit rijtje nog even aandoeningen als ADD, ADHD, autisme, PDD-NOS en wat dies meer zij toe en het moge duidelijk zijn dat een ‘school’ niet de ultieme onderwijsvorm is waarin kinderen hun talenten op aangename wijze ten volste ontwikkelen. Het is slechts één van de vormen van onderwijs, met een evenzeer specifieke doelgroep. Volgens Dekker is die doelgroep vrijwel de gehele leerlingenpopulatie. Helaas, dromen zijn bedrog…

Als geen enkele onderwijsinstelling een passende plek kan bieden, wordt het in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk onderwijs te volgen via een particuliere instelling.

Dit is een zeer opmerkelijk citaat uit het artikel. Particuliere instellingen zijn er dus alleen voor ‘zeer uitzonderlijke gevallen’? Dekker raaskalt er hier lustig op los. In dit artikel wordt een beschouwing gegeven over particuliere scholen en wat blijkt? De ouders en de leerlingen zijn er erg tevreden over. Het is jammer dat de hoge kosten veel ouders afschrikken. Waarom de kosten zo hoog zijn en waarom dat helemaal niet zo hoeft te zijn staat eveneens in het artikel uitgelegd. Particulier onderwijs kan eenvoudig binnen handbereik van smallere beurzen worden gebracht!

Het probleem dat Dekker met particuliere instellingen heeft lijkt niet te zijn dat ze niet goed functioneren, maar dat ze particulier zijn. Dit is een staaltje kristalzuivere machtswellust waarvoor hij zich zou moeten schamen!

Functioneert het staatsonderwijs zo goed? De recente onderwijsvernieuwingen hebben het onderwijs geen goed gedaan. Een kwart van de leerlingen valt uit op het vmbo en op het mbo is dat evenzeer het geval. Zo’n 55% van de vmbo’ers haalt dus een diploma op mbo-niveau. Maar particuliere instellingen mogen alleen in ‘zeer uitzonderlijke gevallen’? Absurditeit ten top…

Dekker wil verder dat basisschoolleerlingen met een bijzonder talent voor sport of cultuur schooltijd mogen missen. De school en de ouders moeten dan afspraken maken om ervoor te zorgen dat de leerling geen achterstand oploopt. In het voortgezet onderwijs kan dat al.

Ook dit is opmerkelijk. Iemand die goed is in rekenen mag geen schooltijd missen en iemand die goed is in taal ook niet. Iemand die goed viool kan spelen of kan voetballen mag dat wel, mits hij geen achterstand oploopt. Niemand komt blijkbaar op het idee om leerlingen met talent voor schoolvakken er wat minder tijd aan te laten besteden en die tijd bijvoorbeeld te gebruiken om andere talenten te ontwikkelen. Daarvoor moet hij dan eerst viool leren spelen of leren voetballen.

De staat wil zijn ijzeren greep op het onderwijs nog een stuk verder versterken ten koste van een handvol leerlingen dat thuisonderwijs volgt en een vele malen grotere groep voor wie het een uitkomst zou kunnen zijn. Om de kwaliteit van het daadwerkelijke onderwijs dat leerlingen daadwerkelijk zouden kunnen volgen lijkt het ze niet te doen te zijn…

2 REACTIES

  1. (citaat)De ironie dat je voor het beroep van staatssecretaris of zelfs minister geen enkele vorm van opleiding nodig hebt evenzeer. (/citaat)
    En dan bedenk ik me weer hoe vaak ik het volgende al wel niet genoemd heb : Hoe hoger de functie, hoe lager het IQ.. 😉

    En nu zal het best zo kunnen zijn dat ze bij de bilderberg / brussel conferenties de slaaf indoctrinatie hoog willen houden. Jong geleerd/oud gedaan immers…
    Het zal me niets verwonderen dat ze denken dat een ieder die buiten die verplichte indoctrinatie komt, dat die een potentieel gevaar voor de samenleving zal zijn… eh.. hoest hoest… voor bilderberg en brussel zal zijn..

  2. Dus op het gebied van onderwijs wil de staatssecretaris zijn macht doen gelden of dat nou slim is of niet.
    Helaas zijn er zo nog wat ministeries die niet in staat blijken verder te kijken dan de gebaande paden.

Comments are closed.