OnderwijsMet dank aan FREESKOOL NEDERLAND, die ons onderstaande artikel toezond met toestemming dit te plaatsen.

Thuisonderwijs werkt! Een tevreden kind dat goed in zijn vel zit, weet wat hij wil, geniet van wat hij doet, studeert en werkt, eigenwaarde heeft, open is en zich goed kan uitdrukken, bereid is te leren, te oefenen, gedreven is en sociaal. Op weg naar een volwassen kerel worden. Ik schrijf het niet alleen op ons conto, als ouders zijnde. Ik schrijf het ook toe aan de juiste omgeving op het juiste moment, de bewustzijnsontwikkeling volgend in het kind, zoals we ook in ons boek helder beschrijven.*

Het is weer eens zo ver.. de overheid zet de aanval weer eens in op een groep mensen die, gedreven door eigen wijsheid en ieder om eigen moverende redenen, besloten hun kinderen zelf te begeleiden in hun ontwikkeling en dat niet wilde overlaten aan de op eenheidsworst gerichte staat. En dat thuisonderwijzers dat uitstekend doen is allang aangetoond via onderzoek dat de overheid zelf liet uitvoeren.

In plaats dat deze mensen die op het pluche zitten van onze centen, onze keuzes faciliteren, vallen ze ons aan. Ze zijn ook nog eens onwettig bezig. In een reactie van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs lees ik: ‘De gemeente Rotterdam probeert op deze zaken vooruit te lopen door op de stoel van de wetgever te gaan zitten en eigen beleid op te stellen. In dit beleid worden eisen aan de ouders gesteld die in strijd zijn met de wet en worden zij verplicht tot een niet bij wet geregeld gesprek met de leerplichtambtenaar. De gemeente probeert nu de gezinnen die hier niet aan willen meewerken, en zich hierbij op de wet beroepen, door middel van een melding bij de kinderbescherming alsnog tot medewerking te dwingen.’

Wat kan het betekenen als de overheid moedwillig haar eigen wetten overtreedt? Wat is daar de reden voor? Denk er eens over na!

Dan vertel ik in de tussentijd dat Thuisonderwijs werkt. Dat is meer dan eens aangetoond, bewezen in binnen- en buitenland. Het levert levendige, goed in hun vel zittende goed onderwezen kinderen op die zich prima staande kunnen houden en hun plek goed vinden in de maatschappij.

Interesseert dit de overheid ook maar ene ruk? Niet, he.. Het interesseert ze geen bal. Hoe bizar.

En wat denkt u? Waarom valt de overheid een groep mensen aan waarvan is aangetoond dat zij hun kinderen prima begeleiden? Wat zou daar de reden voor kunnen zijn?

Ik zal u vast mijn antwoord geven: de overheid wil geen vrijdenkers in de bevolking. De overheid wil alles en iedereen onder controle. Niemand mag ontsnappen aan de bemoeizucht van die groep in Den Haag en het enorme legioen aan mensen die in de uitvoering van die controle zitten. Want zonder dat legioen zouden dat handjevol mensen in Den Haag niets kunnen.

Het is in- en intriest. En dan druk ik mij vriendelijk uit. Wat schitterend is wordt kapot gemaakt. Bewust kapot gemaakt. Dat is een station waar velen nog niet willen uitstappen omdat het zoveel makkelijker is te denken dat de mensen aan wie wij alle verantwoordelijkheid voor ons leven afgaven het wel goed met ons voor hebben maar gewoon een beetje dom zijn. Inzien, dat wat er nu weer in Rotterdam gebeurt, bewust gebeurt, is te erg voor de meesten om binnen te laten. Wat ik snap want het is verschrikkelijk om te moeten beseffen. Er is veel, veel moed voor nodig.

Er is niets mis met de thuisonderwijswereld. Er is niets mis met het authentieke verlangen je kinderen de optimale omgeving te bieden en je eigen persoonlijke keuzes daarin te maken. Er is niets mis met onderwijsvernieuwing, gebaseerd op voortschrijdend inzicht. Er is niets mis mee om de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de hersens van kinderen en de ontwikkeling daarin, mee te nemen in de vraag wat de optimale omgeving is voor kinderen. Er is niets mis met je kind als die niet in dit compleet verouderde  onderwijssysteem past; het is een teken van ontwikkeling en vooruitgang! Er is niets mis met de schreeuw om onderwijsvernieuwing vanuit de duizenden en duizenden thuiszitters. Er is niets mis met de talloze hoogbegaafde kinderen in dit land die ook gelukkig willen zijn en zoeken naar een omgeving die deugt. En een omgeving die deugt is een omgeving die aansluit bij hun huidige wereld en niet een die gebaseerd is op het begin van de 20ste eeuw. U moet voor de gein eens deze link aanklikken om diep te beseffen wat ik zeg. Het onderwijs dat de overheid de bevolking nog steeds opdringt, is het onderwijs wat gangbaar was in 1919. Rekent u zelf maar uit hoeveel jaar de overheid achterloopt. Maar nog veel belangrijker: vraagt u zich af WAAROM iemand zou willen dat we onze kinderen onderwijzen op de manier van 1919. Klik serieus eens om een gevoel te krijgen bij wat ik zeg op deze link. Er staat: historische kleding. Juist. De kleding is behoorlijk veranderd sinds die tijd, het onderwijs niet. Het onderwijs van vandaag de dag is gestoeld op die periode. En er is sindsdien niets wezenlijks veranderd in de structuur van het onderwijs. We hebben dus historisch onderwijs.

Doen wat een vreemde volwassene zegt opdat je goede cijfers haalt, die je een rapport geven, die je een diploma kan geven welke een plekje op de arbeidsmarkt zou garanderen, waarmee je je torenhoge studieschuld moet zien af te betalen terwijl je in de tussentijd wordt gemonitord en elke beweging die je maakt wordt gedocumenteerd . Wat een leven.. Begint u het te zien? Resoneert er iets?

Ik kom ontzettend veel ouders tegen wiens kinderen kapot gaan in dit huidige, volstrekt verouderde en dus onmenselijke ‘onderwijs’. Het internet staat vol met diep treurige verhalen, geweld van overheid tegen onschuldige ouders, kinderen die onterecht uit hun veilige omgeving worden gerukt omdat de overheid ‘vindt’ dat het in die gezinnen ‘anders moet’.

Ik zou graag zien dat mensen die zich nog WEL oprecht kunnen vinden in dit systeem, zich melden.

En dan heb ik het niet NIET over de lieve juffies of meesters die zich inspannen en alles geven. Die zijn er. Maar ik wil hen niet meer misbruikt zien worden als excuus om een geloof op te tuigen dat dit systeem wel zou werken. Dat er gezonde, liefdevolle mensen werken binnen een ziek systeem rechtvaardigt het zieke systeem niet. Die tijd is wat mij betreft voorbij.

Ik pleit voor onderwijsvrijheid: onderwijs op maat. Aangepast aan dat specifieke kind, dat gezin, die omstandigheden. En kom me niet vertellen dat er geen geld voor is. Stop maar eens met investeren in bommen die je in een ander land op onschuldige ouders en kinderen gooit. Dat is een goed begin.

Thuisonderwijs werkt. Mijn zoon weet wat hij wil, zet zijn schouders onder wat hij wil bereiken, haalt achten en negens, worstelt zich door issues heen bij zijn werk (en doet dat heel goed voor zijn leeftijd), is gemotiveerd en bereid risico’s te nemen, te leren. Hij leeft, hij heeft passie en heeft meer dan voldoende eigenwaarde om zich in moeilijke situaties staande te houden.

En neem van mij aan dat hij in zijn opgroeien niet de 100% optimale omstandigheden heeft gekend die nodig waren. Ik noem maar wat: in de leeftijd vanaf 9 tot een jaar of 13 wil het kind de wereld in, met vriendjes en vriendinnetjes zijn, de hele dag, terwijl het elk moment terug kan keren naar het thuisfront. Die omstandigheden bestaan niet meer in onze doorgerotte maatschappij. En toch is zijn passie die oprijst vanuit wie hij is, nooit gedoofd.

Thuisonderwijs werkt. Alles werkt, wat aansluit op het kind. Er werkt zoveel. Hier, onderzoek dit eens, een prima initiatief: Hartverwarmendwijs. Als we het over vernieuwend hebben. Perfect initiatief. Krijgt het steun van de overheid? Nope. En hier:Open Space Onderwijs voor hoogbegaafden, dat ze niet hoeven weg te stoffen in doodsaaie klaslokalen waar voor hen niets te vinden is, laat staan te zoeken. En wat vindt u hiervan? Een nieuwe ontwikkeling binnen het schoolgebeuren waar de kinderen en de ouders erg tevreden mee zijn maar de overheid financiert niet: School De Hofakker waar de docent het onderwijs naar eigen vrijheid inricht en afstemt op het kind. Er zijn zoveel pogingen! De overheid ondersteunt niets, gedoogt een tijdje of rijdt dit soort initiatieven met 100 kom per uur het asfalt in. Initiatieven die gericht zijn op het intact houden en bewaken van de levenslust van het kind. Van de leergierigheid.

Denkt u dat een onderwijssysteem gebaseerd op de leefwereld van 1919 onze kinderen recht doet? Of vindt u ook dat zo’n systeem de levenslust, de talenten en mogelijkheden van kinderen van nu geen recht doet. Wat zeg ik. Sloopt.

Het vraagt heel veel, heel veel om de levenslust in een kind te doven.

Wanneer is genoeg genoeg?

Wanneer?

4 REACTIES

  1. Uitwijken naar Belgie. Daar is thuisonderwijs wel normaal.
    Wat is belangrijker: je kind of je job?
    Hier vechten voor thuisonderwijs is edel, maar voor je resultaten hebt zit je kind al onder de medicijnen en loop je van psychiater naar psychiater en/of je kind kwijnt langzaam maar zeker weg.

  2. Ik ben het volkomen met je eens, maar dat moge duidelijk zijn gezien het artikel dat ik hier zelf vandaag publiceerde. Ik heb vooral de lagere school eigenlijk alleen maar als ‘uitzitten’ gezien. Je ging er ’s ochtends heen en om 15:30 luidde de bel de vrijheid weer en de tussentijd vond ik niet bijster relevant…

  3. interesant artiekel maar ik raat de outeur aan om wa minder spelfauten te maken immers die halen de inhaut nogal onderuit

Comments are closed.