31 REACTIES

 1. Deze video is een illustratie van het gegeven dat je over geschiedenis om het even welk verhaal kunt vertellen. Wat is waar? Niemand die het kan controleren, behalve ‘deskundigen’ en ‘onderzoekers’ die op hun woord geloofd zouden moeten worden.

  Het enige verifieerbare voor een mens is zijn eigen bestaan.
  Kan een mens zinvolle, nuttige en bevredigende arbeid verrichten, of ziet hij zich gedwongen om te werken voor…
  Zodra een mens zich gedwongen voelt, is er sprake van slavernij. Iemand kan een slaaf zijn van zijn eigen materialistische verlangens (nooit genoeg hebben maar altijd meer willen), een slaaf van een hypotheekverstrekker, enzovoort.

  peter [3] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico [1]: Hoe moet ik je reactie zien wanneer ik niet materialistisch nog steeds rij in m’n mb 200d en in vrijheid bedenk eens Utrecht van dichtbij te gaan bekijken en daar geconfronteerd word met de milieu-zone besluit als vrij mens toch door te rijden en de daar uit voort vloeiende boete besluit niet te betalen….want je weet vrij. Zo zijn er nog zeker 33 problemen te herkennen voor vrije mensen…toch?

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. @peter [3]: Een burger moet niet de illusie hebben vrij te zijn, want voor een burger is alles verboden tenzij er onder voorwaarden toestemming is gegeven. Dat is de vrije vertaling van wetgeving. Daarna is er nog strafrecht, waarbij de vraag gesteld kan worden in welke mate van recht gesproken kan worden.

  Onder de grondwet ligt een fundament, het statuut voor het koninkrijk der Nederlanden. Daarin worden fundamentele vrijheden en rechten voor een mens aangehaald. De vraag is wat daarmee bedoeld wordt, aangezien de grondwet en omhoog (wet- en regelgeving) heel andere taal spreekt.

  peter [5] reageerde op deze reactie.

 4. @peter [5]: Onder de radar door proberen te blijven betekent feitelijk levenslang op de vlucht zijn. Big Brother is overal ter wereld en zal nooit nalaten zijn neus in je leven te steken, je lastig te vallen, te dwingen etc. Kort door de bocht moet en zal een goedwillend mens gekruisigd worden voor de zonden van anderen. Dat gaat door tot iemand niet meer aan het spel meedoet en er geen beweging meer in hem te krijgen is. Door een hel gaan is de enige weg die ik zie om ervoor te zorgen dat Big Brother eindelijk eens zegt; ga maar.
  Al is het wel zo dat het leven van iemand die in de stand ‘burger’ geboren is voor Big Brother geen drol waard is en hij goedwillende mensen die hem financieel niets opleveren als een stuk stront behandelt. Voor geen enkele staat maakt een burger meer of minder iets uit, wat betekent dat je misschien in leven mag blijven als je niet te lastig bent voor Big Brother.

  Vijandschap resulteert in vijandschap. Het verhaal van de vloek en tegelijkertijd de belofte na het paradijs:
  “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”
  De slang (Ouroboros) zal de hiel van goedwillenden vermorzelen, zodat hun levensweg bepaald niet eenvoudig bewandeld kan worden. Anderzijds geloof ik dat de kop van de Ouroboros vroeger of later vermorzeld zal worden, zodat de opeenvolgende machtcyclussen ophouden en de mens eindelijk weer werkelijk vrij zal zijn.

  peter [9] reageerde op deze reactie.

 5. Wat moet je met het eeuwige gelul over het verleden? We leven in het heden wat niet vrij geleefd kan worden en er is niets veranderd aan de huidige slavernij en corrupte, onderdrukkende, oorlogszuchtige en moorddadige systeem. We leven hier en nu en niet toen, fuck daarom het verleden, het enige wat nu telt is het aanvechten en aftuigen van de huidige belasting slavernij, het afpersen, het afnemen met geweld en dreigen met opsluiting door overheden, met daarnaast de false flag oorlogen en in scene gezette aanslagen ten behoeve van het militair industrieel complex. Verder worstelen we nog met de klimaatleugens die nodig zijn voor het invoeren van nieuwe milieubelastingen en last but not least de alles vernietigende en het zichzelf boven de wet plaatsende handelsverdrag TTIP.

  peter [8] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.

 6. @peter [8]:

  De kruik gaat zo lang te water tot ze barst, daarom doen de overheden zaken op z’n egeltjes of juist met de snelheid van het licht. Een stevig pot vaseline doet bij de overheid het ook altijd goed, waarmee ze de burgers veel dieper en harder kan naaien zonder al te veel pijn te veroorzaken….En dan passen ze ook steeds vaker cold turkey toe en natuurlijk de net doen alsof de burger niet meer bestaat of simpelweg compleet negeren zijn ook werkzame doch heel doorzichtige tactieke….En dat alles met de arrogantie van de macht.

  Maar het barsten van de kruik, daar is het domweg het wachten op. Dit door en door zieke land verlaten kan ook, ik broed er al tijden op, maar lees voldoende om te begrijpen dat overheden en hun feodale VS nazi systeem wereldwijd als een kanker zich hebben verspreid en over zich hebben ingenesteld. Dus voor je te veel moeite verspeeld denk goed na waar anders te gaan wonen. Gegevens uitwisselingen komen ook steeds meer, men wil weten waar u fysiek veel uithangt als u bijv. niet meer ingeschreven staat….Het wachten is op een chip, en die gaat komen zowaar als de huidige slaaf/burger verkracht wordt door en met behulp van de politiek en overheid.

 7. @IIS [7]:
  @peter [8]:
  “. . . . We leven hier en nu en niet toen, fuck daarom het verleden, het enige wat nu telt is het aanvechten en aftuigen van de huidige belasting slavernij, het afpersen, het afnemen met geweld en dreigen met opsluiten. . . enz.”
  ” . . . .Ik op zoek naar een blijvende oplossing…. . .”

  Die weg moet door rationeel denkende mensen te vinden zijn.
  Het zal niet eenvoudig zijn, en ook niet snel.
  Maar ik denk dat een conditio qua non daarbij is dat er (veel) meer mensen komen die inzien dat ze in een staat van slavernij leven, en weer “vrije mensen” willen worden.

  Zonder dit ze steeds weer terug vallen in de lethargie van “Het heeft geen zin,ZE doen toch wat ze willen” of zelfs van
  “We hebben het beter dan anderen, en met democratie en rechtstaat het beste systeem dat er is.”

  Waarom heeft het zin om OOK methodes te ontwikkelen om meer mensen te leren inzien dat het anders kan . moet.

  Wie heeft voorstellen??

  IIS [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Hub Jongen [11]:

  Op zoveel mogelijk verschillende vlakken het hele Europese circus boycotten. Ze afknijpen van de poen/revenuen (= lucht voor ze), dat zal een gevoelige steek voor ze zijn. Niet meer uitgeven dan nodig is en dan maar even door blijven rijden met het oude blikje, dan maar geen ander droom c.q. nachtmerrie huis en ook de dagelijkse niet al te belangrijke zaken laten liggen. Kijk eens naar de Turken met hun o zo geliefde dictator Erdogan die het land wil terugkatapulteren naar een middeleeuwse kalifaat en de EU “Hem” dient te volgen, van de VS/SA uiteraard. Als de toeristen inderdaad massaal wegblijven uit Turkije en de toeristenindustrie met alles wat daarop draait een beste tik krijgt en de nodige revenuen uitblijven, dan zal zijn hoge kalief SA Erdogan niet zo heel lang dictator kunnen spelen.

  Maar we kunnen ook niets doen en gewoon wachten en leven voor wat er nog valt te leven totdat de bom spreekwoordelijk of letterlijk valt. Misschien verdient de wereld met al zijn hoogbejubelde psychopathische leiders niet anders dan met de grond gelijk gemaakt te worden. Ik denk namelijk dat de ‘helderen’ van geest waar ons land mee is vergeven liever voetballers eren of zich verdiepen in goedkope shows en andere hoogdravende activiteiten, met daarnaast niet te vergeten hebben we nog te maken als zeer groot onoverwinnelijk obstakel de dienstbare ordetroepen en aanverwante NSB figuren die uit de staatsruif mee mogen vreten en vooral af en toe even mee mogen huilen met de grijze wolven in het bos. De dienstbaren en ordeuitvoerders die als een soort van hoogopgeleide kippen zonder kop niet anders kunnen dan leven van hun staats broodheren en deze daarom dan ook met hand en tand zullen verdedigen tegen weldenkende mensen. Bij deze NSB mensen kan de oprechtheid en het gezonde verstand niet doordringen en er al helemaal niet van winnen, want ze beschikken over einzatgruppen en financieel veel statelijke steun. Ook daarom gaan we vroeg of laat over worden geleverd aan nog meer en meer slavernij met de daarbij behorende frustraties en ellende, totdat op een gegeven moment de kruik of de bom barst, dit is bijna een natuurlijke wetmatigheid die ergens als een dief in de nacht zal komen, het grote keerpunt. Het zal eerst volledig uit de hand moeten lopen eerder wordt de slavenmassa niet wakker en kan het schip niet gekeerd worden.

 9. @peter [9]: Juist. De enige vraag is hoe dit mechanisme feitelijk werkt. De dood wordt genoemd als een einde, een overgang naar een ander bestaan. Dat kun je zowel fysiek als metaforisch bekijken. Met metaforisch bedoel ik zoiets als de [vrijwillige] burgerlijke dood, waarin je vrijwillig afstand neemt van bepaalde denkwijzen en gedrag. Ik herinner me dat onze zoon vroeg: Je wilt toch geen zelfmoord plegen? Mijn antwoord: Nee, maar dit bestaan moet hardstikke dood voor we op een andere manier verder kunnen. We hebben toen vrijwillig een bestaan achter ons gelaten, waarna Big Brother ons op de korrel nam om ons eens uitgebreid te kruisigen voor de zonden van anderen. Ons bestaan waarin we als burger werden beschouwd is klinisch dood en kan niet meer gereanimeerd worden om de doodsimpele reden dat we dat niet toelaten. En dan… verlossing? Wie weet.

  peter [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [13]: Klinkt mij bekent…het afkeren van…knap! Er zijn alleen zo weinig onder ons die de samenleving doorzien en er naar handelen, in mijn omgeving ken ik maar 1 iemand….de rest van de mensen zijn doof en blind voor wat er om ons heen gebeurt. Merendeel doet dit bewust…het gaat mijn deur wel voorbij is de gedachte…onverstoorbaar zijn ze een soort zombies.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 11. @peter [14]: Knap lijkt me geen passend woord. Toen wij in de gaten kregen hoe fiduciar geld werkte, was het puur een morele kwestie. Zwendel is voor ons onaanvaardbaar, evenals het verstrekken van middelen aan zwendelaars. Misdaad mag niet lonen. Ook al gaat het in dit geval om gelegaliseerde zwendel. Stoppen met betalen wordt dan al snel als zelfmoord betiteld. Op het moment dat je die knoop doorhakt, dan weet je van tevoren dat je kaalgeplukt gaat worden. Dat hebben we omgebogen door het merendeel van onze bezittingen weg te geven aan armen, dus maakten we van de morele nood een deugd. Het is niet knap, maar een kwestie van doen waarvan je vind dat het moreel juist is, ongeacht de gevolgen.

  Onze ervaring leert dat als je anderen misstanden voorhoudt, men zich daar bewust voor afsluit. Het excuus is dan ‘het is nu eenmaal zo, je kunt het toch niet veranderen’. Dat vind ik een slap verhaal. Want ook al heb je niet de macht om iets te veranderen, dan nog steeds wil dat niet zeggen dat je eraan mee zou moeten werken.

  Maar goed… op deze manier sloten we ons 4e bestaan, ons 4e leven af. En we namen ons karma mee naar de reïncarnatie van ons leven in een volgend bestaan. We kregen 1 vrij vredig volgend bestaan (wat ca. 2 maanden duurde), daarna barstte de hel los in ons 6e bestaan. Op het moment zitten we in ons 7e leven met een opeenstapeling van karma. Een kat heeft 7 levens zegt men 😉

  Het leven wordt niet leuker als je besluit om op geen enkele wijze nog water bij de wijn te doen. Met een moreel compromis, het woord zegt het al, is iets mis! Wat velen vergeten, is dat je met jezelf moet kunnen leven. Buigen voor het moreel onaanvaardbare en ondanks morele bezwaren toch met de stroom meegaan zorgt ervoor dat je niet met jezelf kunt leven. En dat is iets waar mensen eens over na zouden moeten denken.

  peter [16] reageerde op deze reactie.

 12. @peter [16]: Het achtvoudige pad naar verlichting kende ik inderdaad. En nee hoor, ik maakte me niet druk om een woord. Dingen zijn zoals ze zijn. Niet meer en niet minder. Iemand die held genoemd wordt, zegt zelf dat hij gewoon deed wat hem juist leek. In dit geval leek het me goed om ‘knap’ om te buigen naar ‘doen wat juist leek’. Want meer dan dat is het niet.

  Soms neemt een mens goede beslissingen, soms niet. Sommige van mijn beslissingen betreur ik, voor sommige schaam ik mij, andere beslissingen zou ik ook met wat ik nu weet handhaven. Dat laatste geldt onder meer voor de beslissing rondom fiduciar geld (hypothecaire lening).

 13. @peter [16]: Over verpopping heb ik ooit eens nagedacht. Een rups die vlinder wordt bijvoorbeeld.

  Een denker die mij nogal heeft beïnvloed noemde het overigens transformatie. Transformatie is meer dan gewoon een volgende levensfase. Het is de overgang tot een andere, hogere levensvorm.

  peter [19] reageerde op deze reactie.

 14. @peter [19]: Dat is voor mij de enige reden om tijd te besteden aan reacties; de hoop dat het iemand tot nut is.

  Een moreel kompas geeft inderdaad richting aan. Tegelijk ook een doel. Stel dat je morele kompas je een rechtvaardigheidsgevoel bezorgt. Dan stuurt het je naar een specifiek deel van de horizon waar een rechtvaardige manier geldt om met andere mensen / dieren / planten / natuur / grondstoffen om te gaan.
  Weigert het kompas dienst of geeft het een verkeerde richting aan, dan is de kans ineens veel groter dat het deel van de horizon waar je aankomt gekenmerkt wordt door onrechtvaardigheid.

  Gewoon een voorbeeld…

  peter [21] reageerde op deze reactie.

 15. @peter [21]: Daar heb ik begrip voor. Een doel voor ogen hebben en een richting kiezen zegt ook niets over aankomst. Kijk naar ons… we hebben te maken met kwelgeesten en piraten (je weet wel, overheidsdienaren) die tot nu toe hun uiterste best deden om af te remmen, hinderen, blokkeren, rookgordijnen optrekken, averij veroorzaken etc.

  Tsja… een moreel kompas wordt altijd beproefd door uitschot. Als het niet onder de burgerij is, dan wel vanuit de overheidsmachine.

  Nico [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico [22]: Misschien moet ik de term ‘uitschot’ even verduidelijken. Er lopen uiteraard ontspoorde, gestoorde mensen rond. Er is ook een categorie die vindt een goede doel voor ogen te hebben, namelijk het beproeven van iemand. Als dat zonder toestemming van de betrokkene gedaan wordt, dan zal een utilist vanuit ethisch perspectief geoorloofd vinden. Het doel heiligt de middelen zegt men dan. Die stelling verwerp ik hartgrondig. ik zie meer in de deugdethiek van Aristoteles.

  peter [24] reageerde op deze reactie.

 17. @peter [24]: Het is goed dat mensen zich over ethische vragen buigen denk ik. Dan komt er een intellectuele beredenering. Een bevestiging of een verwerping van wat je intuïtief aanvoelde. Als het goed is zou een verkeerde (niet goede) keuze bijv. gewetenswroeging of schaamte opleveren.

  Als denkmodel stel ik dat de geest morele of anderssoortige gedragsnormen stelt. En een radar genaamd ‘intuïtie’ plus een alarmbel genaamd ‘geweten’ beschikbaar stelt (los van bijv. voorstellingsvermogen). Emoties reageren op bevrediging of schending daarvan. Het intellect biedt het vermogen om te beredeneren of te valideren. Alles wat er met de geest, intellect en emoties gebeurt heeft een weerslag op het fysieke lichaam. Denk aan bijv. psychosomatische klachten.

  peter [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Nico [27]: Ik sta nooit stil om meer informatie op te doen, ik weet dat er iets niet klopt en heb mij verdiept in deze materie…echter nooit diep genoeg…anders was dit gesprek niet gaande…graag die extra verdieping..als e-mail moeilijk is dan misschien wat linkjes? Het staat Vrijspreker vrij om je mijn e-mailadres te verstrekken.

Comments are closed.