alex

Vrijspreker: U zet nogal wat vraagtekens bij de strategie van de onderdanen om van hun onderdrukkers af te komen

Opperdienaar: Ja, als je jarenlang gefaald hebt en je overheid alleen maar groeit, zou je ook verwachten dat er aan een verandering in strategie gedacht wordt.

Vrijspreker: Waar denkt U aan?

Opperdienaar: Vaak wordt het citaat aangehaald van Edmund Burke:

Het enige dat nodig is voor de triomf van het kwaad, is dat goede mensen niets doen.

De basis voor allerlei acties uiteenlopend van referenda, verkiezingsfolders uitdelen tot Rutte aanklagen met een kort geding en allerlei ander activisme. Maar stel nu dat die uitspraak niet klopt. Goede mensen moeten zich de pleuris werken voor tirannie. Kijk naar Isis, die zitten zo krap bij kas dat ze hun eigen strijders ombrengen om hun lichaamsdelen te verkopen op de orgaanmarkt. Kennelijk voelen ze al aan dat belasting verhogen niet meer geld gaat opbrengen (wat ze niet weerhoudt het te proberen). Dit brengt mij tot de volgende uitspraak:

Het enige dat nodig is voor de triomf van het kwaad is dat goede mensen zich 100% blijven inzetten

Het is tenslotte zo dat parasiteren alleen lukt als er een gastheer is die onverdroten door blijft ploeteren. Een parasiet kan niet overleven zonder gastheer. Een roofdier heeft een prooi nodig. De vossenpopulatie gaat niet achteruit zolang de konijnen babies blijven groot brengen. Hoeveel petities en referenda de konijnen ook houden.

Ik denk dan ook aan de volgende parabel. De zon en de wind hadden een weddenschap of ze een man zijn jas konden afnemen. De wind begon eerst en blies hard. De man greep echter zijn jas alleen maar steviger beet. Toen was de zon aan de beurt. Die begon flink te stralen en de man kreeg het zo warm dat hij zelf zijn jas uit trok.

Libertariërs lijken vaak op de wind. Ze proberen hun medeslaven te overtuigen van vrijheid en als het niet lukt, dan blazen ze nog harder en pakt hun medeslaaf zijn standpunt nog steviger vast. “Als jij me zo graag wilt scheiden van mijn illusies, dan moeten mijn illusies wel heel waardevol voor mij zijn” is zijn gedachtegang. Hij trekt de jas van zijn illusies echter pas uit als het kookpunt bereikt is. Dat gebeurt alleen als de goede mensen geen bloed meer naar het gezwel sturen. Dat durven die goede mensen echter niet en daarom gaan ze als compensatie maar actie voeren. Ze kiezen een zinloze en bewezen falende strategie, omdat het alternatief ze nog meer angst aanjaagt.

Vrijspreker: De staat is drijfzand, hoe meer je beweegt, hoe meer je weg zinkt. Gewoon achterover gaan leunen, zodat de andere kant zich zorgen moet gaan maken.

Opperdienaar: Het is natuurlijk een trage en pijnlijke strategie, maar als je er 40 jaar geleden mee begonnen was, had je nu al resultaat bereikt en aangezien er alleen hard gevochten is, zijn we in die tijd alleen maar verder in het drijfzand gezakt.

Met het oog op Koningsdag sluit ik graag af met een couplet van mijn favoriete acrostichon:

Mijn jas ende betrouwen
zijt Gij, o Staat mijn Heer,
op drijfzand wil ik bouwen,
Verlaag mij immer meer.
Dat ik onderdaan mag blijven,
uw dienaar voor t leven
de anarchie verdrijven
die mij mijn hart doet beven

20-6-2015 LEMMER - Princess Beatrix sails on her Yacht the Green Draeck . Princess Beatrix takes a naval review off from Green Draeck „Groene Draeck „ during the jubilee reunion of the Foundation Breed Round & Flatbottomyachts (SSRP), which was founded in 1955. COPYRIGHT ROBIN UTRECHT 20-6-2015 LEMMER - Prinses Beatrix aan het roer van de Groene Dreack .Prinses Beatrix neemt een vlootschouw af vanaf De Groene Draeck tijdens de jubileumreunie van de Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten (SSRP), die werd opgericht in 1955. COPYRIGHT ROBIN UTRECHT

15 REACTIES

 1. De psychologie is erg eenvoudig inderdaad. In de woorden van velen op deze website: Als er voor een roverheid niets meer te roven valt, is de lol er vanaf. Een parasiet druipt af naar een volgende gastheer, of sterft, wanneer zijn doelwit sterft. Eigenlijk verwoordt Pcrs hier de Ghandi strategie van niet-gewelddadig verzet.

  De plaatjes op deze pagina suggereren dat koningen niet alleen aan het roer staan, maar ook verantwoordelijk zijn voor tirannie. Dat is discutabel. Koningen zijn mensen, die door een stukje kosmisch toeval (geboorte) in een bepaalde positie terecht zijn gekomen. Ik denk dat de menselijke natuur zodanig in elkaar zit dat er geen lol aan is om bestuurd te worden door anderen en het een hels karwei is om anderen te besturen. Wie bestuurd wordt zal altijd klagen, wie bestuurt zal altijd worstelen tegen nukken. Beter is om naast elkaar te staan, dat voorkomt allerlei onnodige ellende.

  Machtspiramides; een interessant architectonisch bouwwerk om te ontwerpen of om naar te kijken, maar daar houdt het mee op. Uiteindelijk is het niet meer dan een manifestatie van doodscultuur.

 2. Beïnvloeding van menselijk maatschappelijk denken

  Mensen die we bezig zien in hun eigen nadeel te handelen en te denken, ten gunste van een partij die daar voordeel van heeft, geven een onaangenaam gevoel. Mensen die met een vlaggetje naar een Koninklijk Huislid staan te zwaaien. Mensen die hard klappen voor een vakbondsman die staat te beweren het uiterste voor hen er uit te halen. Mensen in een rotbaan die enthousiast socialistisch stemmen. Arme mensen die altijd al nettobetaler zijn geweest aan de fiscus en geloven dat ze van de overheid juist veel terug krijgen. Mensen die toch eens een keer naar de rechter stappen nadat ze door een machtige tegenpartij weer belazerd zijn en geloven dat ze verloren hebben, omdat de rechter niet anders kon; omdat die toch wijs en onpartijdig is en dus eerlijk de wet- en regelgeving zal hebben toegepast.
  Mannen die hoge kinderalimentatie opgelegd hebben gekregen en zonder morren betalen omdat ze goed willen zijn voor het kind en niet willen zien dat het grootste deel in de zakken van hun luie ex-vrouw verdwijnt. Gepensioneerde vrouwen die geloven dat hun pensioenfonds het recht heeft hun pensioenrechten af te nemen als deze krap bij kas zou zitten hetgeen ze ook weer geloven. De vrijwilliger voor de voedselbank die de goed betaalde bestuursbaantjes van een ander daarmee in stand houdt en gelooft in het blijven bestrijden van symptomen in plaats van het stellen van het probleem. Bijna allemaal schatten van mensen waarvan we allemaal houden. Dat maakt het zo pijnlijk.

  Van daaruit ontstaat de neiging om juist die mensen bij te praten. Dat zal dan weinig effect hebben. De reden daarvan is dat deze mensen bij uitstek sociaal voelend, hulpvaardig, sociaal volgend en gezagsgetrouw zijn. Een ongunstige combinatie van eigenschappen voor het aanzetten tot maatschappijkritisch denken. Feiten en argumenten spelen minder een rol bij hun attitude dan de mening van in hun ogen de mensen met gezag of de groep. De benadering van deze mensen is dan ook het meest effectief via dat gezag of de groep.

  Veruit het meest effectief vandaag is het bezit van de media. Wie de media kan aansturen heeft de politieke macht. Dat wordt veroorzaakt door de bovengenoemde grote groep mensen. De zwijgende meerderheid. De media vertegenwoordigen in de ogen van deze mensen een enorm gezag. De politieke invloed van de groep mensen waarvan men zelf in het dagelijkse leven deel uitmaakt is in onze mediacratie kleiner geworden. Daarom is de verdeling van de mogelijkheden om efficiënt de medemens te bereiken over maatschappelijke zaken zo belangrijk geworden. Het gaat daarbij niet zozeer om de vrijheid van meningsuiting. Niet om het recht van een tv-er om iemand een geitenneuker te noemen. Het gaat om het op gelijkwaardige schaal door mensen in uiteenlopende maatschappelijke posities kunnen bereiken van de bevolking met feiten en argumenten. De toekomst van de mensheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door haar capaciteit om de verspreiding van zinnige maatschappelijke informatie beter te laten verlopen. De bedrijfstak media zal op een hoger niveau moeten gaan functioneren en zich meer los moeten maken van politieke deelbelangen.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. @anp rebel [3]: Voor de één is iets zo “omdat de dominee het zegt”. Voor de ander omdat het op TV werd verteld of getoond. Waar het om gaat is dat mensen veelal niet zelf nadenken en niet uit eigen beweging het goede doen.

  Een dominee wil zijn eigen functie in stand houden. Media ook. Wie zegt waar het op staat komt per definitie onder vuur te liggen. Eigenbelang, de status quo handhaven, speelt een rol. Het eigenbelang van de één is een rem op ontwikkeling van velen. Daarom worden onder het mom van leiden en opvoeden mensen feitelijk dom gehouden door hen informatie te onthouden en misleidende plaatjes voor te houden.

  Eagle_Eye [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [4]: Zelf nadenken is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Zo heb ik nu bij alles al een houding van: “Ik geloof er geen snars van”. Daarmee scherm ik me continu af van allen rotzooi die er naar me toe wordt geslingerd (lees: berichten/media). Het probleem is alleen dat ik nu op het punt ben beland waarin ik nergens meer in geloof en ook niet meer weet wat ik wel moet geloven. Een erg lastige positie kan ik je vertellen. Want wie spreekt nog wel de waarheid?

  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  Nico [7] reageerde op deze reactie.
  pcrs [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Eagle_Eye [5] aka Arendsoog: Dat is exact hoe ik er ook over denk. Sterker, iemand kan de waarheid spreken waarbij er ondertussen sprake is van een verhaal achter een verhaal.

  Het enige wat je kunt doen is inderdaad zeer kritisch zijn en je onder geen enkele voorwaarde laten gebruiken als pion in het spel van anderen. Dat betekent dat je alleen je inwendige stuwkracht op gang laat komen voor een activiteit of missie waar je met heel je hart achter staat omdat ze kloppen met zuivere morele normen en kernwaarden die je erop na houdt. En er ondertussen zeer alert op zijn dat veronderstelde medestanders er geen dubbele agenda op na houden.

 6. @Eagle_Eye [5]: “nergens meer in geloof” heb ik in mijn comment geïnterpreteerd als “de verhalen van medemensen”. Iedereen gelooft ergens in! (denk aan; rechtvaardigheid als gedragsnorm)
  Het is het best zelf je gedragsnormen en waarden gedefinieerd te hebben, daar in te geloven omdat je weet wat ze waard zijn en vervolgens overeenkomstig te handelen.

 7. @pcrs [10] en @Nico [11]: Het woord epistomologie heb ik ca. 2-3 jaar geleden voor het laatst gebruikt en sindsdien niet meer voorbij zien komen.

  Misschien is een nuance op zijn plaats: Daar waar het gaat om jezelf, eventueel in relatie tot dieren, planten en grondstoffen is de zaak nog vrij overzichtelijk. Waar het gaat om medemensen wordt het anders. Hoe detecteer je een verhaal achter een
  verhaal?

  Voorbeeld: Je hoort over een terroristische aanslag. Is er werkelijk een aanslag gepleegd of is er sprake van een typische PR stunt om de publieke opinie te beïnvloeden. Iedere aanslag is een boodschap. Wie is de zender van die boodschap en wat is de boodschap?

  Voorbeeld: Je maakt een projectplan om een structuur op te zetten waarin mensen op een innovatieve manier samen kunnen werken. Een aantal anderen zijn enthousiast en je start met de uitvoering. Het initiatief wordt van overheidswege geduld, in de gaten gehouden, en zodra het wind onder de vleugels krijgt wordt het gekaapt door het dwingend te reguleren zodat er bijv. meer belastingopbrengsten worden gegenereerd. In eerste instantie reageerden ambtenaren en/of bestuurders positief op het initiatief, maar later bleek dat er een achterliggende agenda was. Als eindresultaat heb je je tijd en energie verspild.

  Er zijn vele varianten op dit thema van dit verhaal. Vanwege de ondoorzichtigheid van de bedoelingen van anderen is het daardoor lastig te bepalen hoe geloofwaardig en betrouwbaar veronderstelde probleemsituaties, sympathisanten of medestanders zijn en waar je al dan niet drijfkracht aan moet besteden.

  pcrs [14] reageerde op deze reactie.
  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [13]: Het is niet altijd eenvoudig, maar je kunt bijvoorbeeld lezingen over 11 september naast de beelden leggen en de bekende natuurkunde. Dan kun je zien of alles met elkaar klopt.
  Laatst las ik een piloot zeggen die beschuldigd werd van het neerschieten van MH17
  -Ik was die dag niet in de lucht
  -Ik had geen luchtdoelraketten, maar grondraketten bij me

  Dan denk je: wacht eens even? Had hij die die grondraketten dan onder zijn armen?
  De overheid geeft een heleboel wetten uit, en ze geven daar redenen voor. Wij beboeten mensen vanwege de veiligheid, maar het gaat ons niet om het geld. Dan kun je kijken of hun overige akties daarmee in overeenstemming zijn.
  Wij geven om je gezondheid en daarom dwingen we je je te verzekeren. Als je niet gehoorzaamt en je verzet, schieten we je dood.
  Als dingen niet met elkaar kloppen, kunnen ze niet juist zijn. Door tegenstrijdigheden consistent uit te bannen vallen de leugens er uit en blijft de waarheid hopelijk over.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [14]: Het doorvorsen van een verhaal is altijd boeiend en een leuke intellectuele uitdaging. Ik heb respect voor revisionisten die door verhalen proberen heen te prikken inzake geschiedenis (geschreven door overwinnaars). Onder meer de auteur van het personage Sherlock Holmes reikt in zijn boeken goede tips aan.

  De vraag is altijd in welke mate je bij de volle waarheid en niets dan de waarheid aankomt. Ik hou van puur. Alles dat minder is laat bij mij een wat vieze smaak achter.

  Gebeurtenissen die reeds hebben plaatsgevonden zijn andere koek dan inschattingen m.b.t. de toekomst. Zie het voorbeeld inzake het projectplan in reactie 13. Wat gebeurt is is onveranderlijk. Het enige dat overblijft is het vinden van de waarheid. Wat gaat gebeuren kan zich op allerlei, soms onverwachte, manieren ontwikkelen. “De praktijk is weerbarstig” is de negatieve duiding. “Het leven is vol verrassing” duidt op een bepaalde positieve sprankeling, de magie van het leven. Het is leuk om te verrassen of in positieve zin verrast te worden!

Comments are closed.