10 REACTIES

 1. Een les wat allemaal onderdeel is van een script.. en vooropgezet script, wat in ons brein wordt geduwd via (zoals gewoonlijk weer vooral de Amerikaanse) media en televisieprogramma’s, films en TV series? Nee dank je, dat zie ik alles behalve een les en al helemaal geen integriteitsles. Voor diegene die het nog niet wisent, ALLES wat je op TV ziet heeft totaal NIKS met de werkelijkheid en de echte realiteit te maken. I rest my case.

 2. Alvorens over integriteit te gaan praten rijst de vraag: Wat is integriteit eigenlijk? Eerlijk zijn? Of… Kennelijk staat integriteit niet gelijk aan eerlijk zijn. Volgens wiktionary beschrijft integriteit een bepaalde toestand van onveranderlijkheid, iets dat intact blijft.

  Dat is ook terug te zien in mensenrechtenverdragen:
  1) Geestelijke integriteit:
  Niemand heeft het recht om morele normen (zoals natuurwetten) onder vuur te nemen door iemand te dwingen daarvan afwijkende normen te aanvaarden (zoals de overheidsmachine en haar programma ‘wetgeving’ pogen).
  2)
  De integriteit van het gezin:
  Niemand heeft het recht met geweld een gezin uiteen te drijven of banden binnen een gezin middels dwang te verstoren (zoals bijvoorbeeld soldaten en geheime diensten plegen te doen).

 3. Niks is absoluut. In het dierenrijk bestaat geen moraliteit. Maar omdat wij mensen hersenen hebben, kunnen we tot afspraken komen. Of het wordt moor en doodslag, of we houden ons aan bepaalde regels. Maar wat die regels dan moeten zijn, staat ter discussie. Je kan wel stellen dat iemand met uitsluiting van anderen recht heeft op de vruchten van zijn inspanningen, maar je kan net zo goed stellen dat je een deel moet afstaan. Er kan hier geen sprake zijn van en hoger gebod of iets dergelijks. Wel van een soort evenwicht waar iedereen min of meer mee kan leven. Totdat de afspraken geschonden worden en er weer naar een nieuw evenwicht gezocht wordt. Dus gewoon een kwestie van machtsstrijd.

  Kollinski [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Plato [3]: Niks is absoluut vs alles is absoluut! En in het dierenrijk bestaat geen moraliteit omdat ze die niet nodig hebben. Ik heb geen last van dieren omdat ze alleen datgene nemen wat ze nodig hebben, en niks meer of minder. Bij mensen is dat precies andersom. Wij mensen hebben wel moraal nodig of eisen eigenlijk moraal van de ander. Ons eigen moraal staat nauwelijks ter discussie.

  Plato [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Kollinski [4]: Mensen zijn ook gewoon dieren. Alleen soms van de ergste soort. Apengroepen kunnen elkaar ook te lijf aan. Daarbij kunnen ook slachtoffers vallen. Alleen wij doen dat in veel sterkere mate, maar de principes zijn het zelfde (survival of the fittest). Aangezien we hersens hebben om het allemaal veel erger te maken, zijn we die zelfde hersens gaan gebruiken om er paal aan perk aan te stellen. Maar er is nergens een hoger gebod waar we ons aan zouden moeten houden. Gewoon een kwestie (ongeschreven) afspraken. Moraliteit moet wel degelijk ergens op gebaseerd zijn. In feite is dat een bepaalde filosofie, maar welke de juiste is, daarover bestaat veel discussie. Wel moet ik toegeven dat het lijkt of we een aangeboren geweten hebben. Maar is dat aangeboren en bij iedereen het zelfde?

  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  Kollinski [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Plato [5]: Geldt onder mensen niet veelal, zoals bij dieren, het ‘recht’ van de sterkste? Waarbij de sterkste doet wat hij wil, gewoon omdat het kan? Niemand kan immers de sterkste tegenhouden… tenzij in groepsverband of met hulp van buitenaf.

  Uiteraard is deze gang nog niet zoals het zou moeten zijn, vandaar ethiek. Maar ook ethisch verantwoord handelen staat of valt met zelfbeheersing en als dat niet lukt correctie van buitenaf. Vooral omdat de mens zich kennelijk, in tegenstelling tot dieren, maar bar weinig aantrekt van natuurwetten en de innerlijke natuur.

  Misschien omdat de mens teveel ontmenselijkt is en een identiteitscrisis is gemouvreerd, de integriteit van zijn innerlijke natuurljik te zeer onder vuur is genomen om de oorspronkelijke staat nog te kunnen herkennen, maar dat is een ander thema. Waar het om gaat is dat de mens op een hoger niveau dan een dier kan functioneren, maar te vaak het dierlijke niveau zelfs niet haalt.

 7. @Plato [8]: Of er al dan niet een vrije wil bestaat is een eeuwenoude discussie. Zie hier.

  Uiteindelijk komt het er denk ik op neer dat een vrije wil bestaat voor zover en voor zolang die vrijheid aan iemand gelaten wordt. Van nature zijn er alleen natuurwetten. Maar, mensen willen kennelijk heersen en domineren (vandaar de SM-meesteres als dominatrix) en uiteindelijk geldt dan toch weer het ‘recht’ van de sterkste die zijn plannetjes met het leven van anderen door pure dwang en geweld ten uitvoer kan brengen.

  Heb ik dat zo goed samengevat Plato?

  Plato [10] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.