gale boetticherIn een libertarische samenleving is alle grond privaat eigendom. Er is geen overheid die de wegen bouwt en beheert, er zijn geen gemeentes die parken aanleggen en onderhouden, er zijn geen waterschappen die zorgen dat de rivier niet overstroomt, enzovoort.

Dat er geen staat meer is, betekent echter niet dat er ook geen wegen of dijken meer zijn. Ze worden dan simpelweg door de vrije markt en op basis van particulier initiatief gebouwd en onderhouden. Maar hoe werkt dat dan precies? Dat zien we in dit artikel.

Dorpen en steden

In een vrije, staatloze maatschappij woont niet iedereen eenzaam in een hutje in de bossen, volledig zelfvoorzienend. Het mag natuurlijk wel, maar de meeste mensen zullen toch liever deel uitmaken van een grote en moderne gemeenschap.

Dorpen en steden blijven bestaan, en zullen in veel gevallen juist moderner en welvarender zijn dan ooit tevoren. Het belangrijkste verschil met nu is dat ze privaat zijn. Dat betekent dat er nog steeds regels en een bestuur zijn, maar dat je mensen niet mag dwingen eraan mee te doen.

Als iemand geen deel meer wil uitmaken van die gemeenschap, dan kan hij gebruikmaken van zijn recht op zelfbeschikking en zich – met of zonder zijn grond – afscheiden van het bestuur (tenzij hij bij zij toetreding tot de gemeenschap expliciet van dat recht heeft afgezien). Hij kan na zijn uittreding ervoor kiezen om onderdeel te worden van een andere gemeenschap of om volledig aan zelfbestuur te doen.

Dat klinkt wellicht nog een beetje vaag, dus laten we kijken hoe zo’n private gemeenschap er in de praktijk uitziet. Deze zullen sterk lijken op gated communities, zoals we die al kennen uit landen als de VS en Brazilië. De financiering van de beveiliging en van gemeenschappelijke ruimtes zoals parkjes en woonerven gebeurt via een bijdrage aan de vereniging van eigenaren (VVE).

Hoe die gated communities er precies uit zullen zien, hangt volledig af van de wensen van de bewoners. Hippies kunnen ervoor kiezen om biologische tuintjes aan te leggen of om groene stroom te produceren via windmolens en zonnepanelen, terwijl de meer materialistische mens zich in een woongemeenschap kan verzamelen waar er genoeg plaats is om drie SUV’s te parkeren.

Eén van de mooie eigenschappen van een libertarische maatschappij is dat iedereen de vrijheid heeft om zijn leven in te richten zoals hij zelf wil, in plaats van dat iedereen elkaars voorkeuren probeert op te dringen. Zo voorkom je conflict en creëer je een maatschappij waarin iedereen vreedzaam naast elkaar leeft.

Socialisten zouden in een soort kibboetsen kunnen wonen waar de grond gemeenschappelijk bezit is, iedere cultuur welkom is en iedereen vrijwillig meebetaalt aan een sociaal vangnet voor de zieken en zwakkeren. Kapitalisten kunnen juist in een zeer individualistische gemeenschap leven, waar veel ruimte is om te ondernemen en waar mensen zelf hun zorgrekening betalen als ze ziek zijn. Zolang dit allemaal maar op vrijwillige basis gebeurt, is er niks mis mee.

Wegen

Als libertariërs uitleggen dat zij de staat willen afschaffen, dan krijgen ze vaak de vraag: ‘maar wie bouwt dan de wegen?’ Het antwoord daarop is simpel: dezelfde constructiebedrijven als die dat nu doen. De staat bouwt geen wegen, ze financiert en beheert ze alleen. In een libertarische samenleving worden de wegen gebouwd, gefinancierd én beheerd door ondernemers. Na de oplevering van een weg, verdienen zij hun investering terug door tol te heffen.

‘Maar’, zo zeggen tegenstanders, ‘moet je dan niet iedere honderd meter voor een tolpoortje stoppen?’ Nee, dat is een groot ongemak voor consumenten, en wegbeheerders willen het hen juist zo makkelijk mogelijk maken om geen klandizie te verliezen. Als ze dat niet doen lopen ze inkomsten mis, bijvoorbeeld doordat mensen dan liever met de trein reizen of een stukje omrijden via een weg waar je niet steeds hoeft te stoppen.

Zelfs al zou iedere honderd meter weg van een andere eigenaar zijn, wat erg onwaarschijnlijk is, dan zullen de beheerders daarvan samenwerken om de doorstroming zo snel mogelijk te maken. In plaats van met een tolpoortje, kan er bijvoorbeeld via een elektronische chip in de auto of via kentekenregistratie betaald worden zonder te hoeven stoppen. Die technologie bestaat al lang en wordt ook gebruikt door overheden die tol op hun (snel-)wegen heffen, zoals in Frankrijk.

Geprivatiseerde wegen hebben grote voordelen. Allereerst worden ze een stuk veiliger. Criminaliteit en ongelukken schrikken klanten af, en dus zullen wegbeheerders er zoveel mogelijk aan doen om die tot een minimum te beperken. Dat kan betekenen dat hangjongeren of figuren met een criminele geschiedenis niet worden toegelaten, zodat iedereen veilig over straat kan. Verkeershandhavers en bewakers zullen patrouilleren om te voorkomen dat de weg een slechte reputatie krijgt.

Een ander voordeel is dat het aantal files sterk verminderd wordt. Door in de spits de toltarieven te verhogen, en die op rustige wegen te verlagen, kunnen wegbeheerders het verkeer over de dag verspreiden en te drukke momenten voorkomen. Zij hebben daar zelf alle belang bij, want stilstaand verkeer levert hen minder tol op door een tragere doorstroming en minder klandizie.

De privatisering van wegen zorgt er ook voor dat de gebruiker betaalt. In de huidige maatschappij betaalt iedereen via de belastingen mee aan de bouw van wegen, ook al reis je nooit met de auto. Dat zorgt voor een continu conflict tussen mensen die willen dat de staat meer wegen bouwt en zij die vinden dat er al teveel asfalt is. In een libertarische samenleving betalen mensen alleen als ze van een weg gebruikmaken, en komt er precies zoveel asfalt als de markt vraagt.

Andere infrastructuur

Er wordt vaak gezegd dat de spoorwegen in Nederland al geprivatiseerd zijn. Niets is minder waar. Het spoor is eigendom van de staat, en de grootste gebruiker ervan, de NS, is ook een staatsbedrijf. Het is dan ook niet verrassend dat er zo vaak vertraging en treinuitval is, want alles waar de overheid zich mee bemoeit mislukt.

Als de spoorwegen echt aan de vrije markt overgelaten wordt, dan zijn zowel het spoor als de treinen in handen van ondernemers. Net als bij ieder ander bedrijf moeten zij de klanten tevreden stellen om hen niet weg te jagen naar concurrerende treindiensten of andere vormen van vervoer. Doen ze dat niet, dan gaan ze failliet.

Dat zal voor veel lezers niet moeilijk om zijn om te geloven, want private treinen bestaan al lange tijd en zullen dat ook blijven doen. In de negentiende eeuw, voordat de staat zich overal mee ging bemoeien, werden nagenoeg alle treindiensten door de vrije markt geleverd. En nu geven Japan en Zwitserland het goede voorbeeld: hun geprivatiseerde treinen zijn de meest punctuele en populaire van de wereld.

Wat lastiger voor te stellen is, is de privatisering van waterwegen. Deze zullen in een libertarische maatschappij ook in particuliere handen zijn en zullen daarom nagenoeg hetzelfde opereren als private asfaltwegen. Scheepseigenaren betalen tol om van de rivier of het kanaal gebruik te mogen maken, en van dat geld wordt onder andere het onderhoud van de dijken betaald.

Maar wat nou als de eigenaar zijn rivier verwaarloost of er simpelweg niet genoeg scheepsverkeer is om het onderhoud van de dijken te betalen? Tegen waterschade kunnen mensen zich verzekeren, en dus zullen verzekeringsmaatschappijen ingrijpen als er overstromingsgevaar dreigt. Dat is een stuk voordeliger dan voor miljoenen of zelfs miljarden euro’s aan schadevergoedingen te moeten uitkeren. Als de watereigenaar niet meewerkt en dus opzettelijk omwonenden in gevaar brengt, dan kan hij daarvoor onteigend en vervolgd worden.

 Conclusie

Privatiseer iedere vierkante centimeter grond die er op deze aardbol te vinden is.

33 REACTIES

 1. Het valt me op dat dit artikel uitgaat van de gedachte dat ieder stukje grond eigendom zou moeten zijn van iemand. Wanneer mensen eigendomsrecht claimen kan de sfeer al snel omslaan dwingend (zoals tol), ongeacht hoe het eigendom en gebruik is geregeld.

  Je kunt ook uitgaan van de tegenovergestelde gedachte; stukken grond die van niemand eigendom zijn (zoals bos, park). Wat door mensen beheerd wordt die het leuk vinden en een bijdrage willen leveren. Wat door mensen gebruikt wordt door mensen die daar behoefte aan hebben.

  Dat vergt wel een andere manier van denken en met elkaar omgaan. Dit concept functioneert reeds in de praktijk. Denk aan ecodorpen en initiatieve op het gebied van permacultuur die her en der verrijzen op niet langer door eigenaren (privaat of staat) gebruikte grond. Leuke sfeer, gastvrij, hoffelijk gedrag, constructieve bezigheden.

  Terwijl libertariërs een theoretische, intellectuele discussie voeren over eigendomsrecht demonstreren wereldverbeteraars dat de mens praktisch gezien goed kan leven zonder gezeur over eigendomsrecht.

  individualist [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico [1]:

  Beheerders hebben niets te vertellen over grond dat niemands bezit is, en hebben dus geen echte functie. Als ik mijn vuilniszak wil uitstrooien over grond dat van niemand is, wat gaat iemand dan daarvan zeggen? Het grond is immers van niemand en niemand heeft dus iets te zeggen over wat ik doe. Als iemand besluit bomen te kappen voor zijn papierfabriek, in een bos dat van niemand is, wie gaat daar wat van zeggen? Want als het van niemand is, kun je ook niet protesteren. Protesteren impliceert een recht op zeggenschap. Om diezelfde reden zou je dus ook geen dieren kunnen beschermen tegen jagers.

  Alleen als er een eigenaar is kunnen regels vastgesteld worden over wat er wel en niet mag gebeuren en kan dit dus leiden tot echt beheer. Het is dan ook zo dat “geen eigendom” op dit moment helemaal niet bestaat, en bossen e.d. om die reden nog redelijk met rust gelaten worden. Parken zijn natuurlijk per definitie bezit. Hetzij privaat, hetzij “publiek.”

  Er is weinig echt praktisch verschil tussen grond dat van niemand is, en grond dat “van iedereen” is, namelijk een gebrek aan besef van verantwoordelijkheid. Publiek domein wordt vaak slecht beheerd, want het is van iedereen en dus van ”niemand” in het bijzonder. Waarom zouden mensen zich op individueel niveau dan voor verantwoordelijk voor voelen om daar goed mee om te gaan? Dat zie je alleen al bij hoe de overheid omgaat met “publieke middelen.” Maar dat zie je bijvoorbeeld ook met name bij milieuverontreiniging.

  De smog van fabrieken waait in overvloed door de lucht omdat de lucht “van niemand” of “van iedereen” is, waardoor fabrieken niet echt verantwoordelijk gehouden kunnen worden.
  Als alle lucht direct boven persoonlijk eigendom ook persoonlijk eigendom is, zullen fabrieken die de schone lucht (en daarmee zuurstof) boven andermans grond bevuilen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het overtreden van eigendomsrechten. Fabrieken kunnen zo EINDELIJK worden gedwongen hun uitstoot extreem te beperken via bijvoorbeeld innovaties.

  Wereldverbeteraars tonen in feite helemaal niets, want hun initiatieven vallen of staan uiteindelijk altijd bij impliciete of expliciete goedkeuring van de huidige “eigenaar”, de staat. Want dat de staat ondanks alles eigendomsrecht claimt (ook al handelt het daar misschien niet naar), moet vrij duidelijk zijn.

  De wereld waar grond en grondstoffen “van niemand” zijn bestaat niet en zal nooit bestaan. Zodra iemand claimt er iets over te zeggen te mogen hebben (zoals beheerders), claimen zij direct een vorm van eigendom. En omdat mensen altijd dingen zullen doen op ”niemandsbezit” waar andere mensen problemen mee hebben, zullen er altijd conflicten komen.
  De enige manier waarop deze conflicten beperkt kunnen worden is door eigendomsrechten.

  Daarom begrijpt iedereen grosso modo dat het geld in je portemonnee van jou is, en je huis en auto ook. Anders zou iedereen zich aan je geld kunnen helpen en je huis binnen kunnen lopen zonder dat je daar iets tegen te zeggen hebt.

  Henk [7] reageerde op deze reactie.

 3. Overigens is het privatiseren van alle grond ook de enige manier waarop immigratie in morele zin kan bestaan en niet zal leiden tot grootschalige conflicten. Zo worden immigranten welkom geheten door privé-eigenaars en heeft niemand anders daar iets over te vertellen, maar zal de eventuele overlast ook alleen voor de verwelkomende privé-eigenaar zijn. Iedereen tevreden.

  Er zullen geen algemene fondsen meer zijn waarop immigranten beroep kunnen doen, geen voorkeursbehandeling krijgen bij algemene voorzieningen (zoals huizen), geen bescherming tegen persoonlijke voorkeuren ten koste van eigendomsrechten (zoals bij antidiscriminatie-wetgeving), bij criminaliteit geen bescherming door een justitieapparaat die alleenheerschappij over het recht in een land claimt, en ga zo maar door.

  Immigranten worden zo GEDWONGEN zich aan te passen aan de heersende mores.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 4. Ipv privatisering door verkoop zou ook eens gekeken kunnen worden naar het onderbrengen in een vereniging van eigenaren en de uitgifte van aandelen.

  Dit is in ieder geval een stuk eerlijker dan verkoop aan een private partij. Immers is alles wat door de overheid is gebouwd en aangelegd feitelijk door de belastingplichtigen betaald. Zij zouden dan de rechtmatige eigenaren moeten worden.

  Dit zou bijvoorbeeld met lokale infrastructuur gedaan kunnen worden. De bewoners worden eigenaar van hun straat. Elke bewoner krijgt een aandeel dat hij eventueel kan verkopen. Er wordt een vve opgericht die namens de aandeelhouders beslissingen kan uitvoeren zoals het vaststellen en handhaven van de (verkeers)regels, ordehandhaving/bewaking, onderhoud, de bijdrage in de kosten door de bewoners etc.

  individualist [12] reageerde op deze reactie.

 5. @individualist [3]: In deze twee reacties lees ik vooral terug dat (het claimen van) eigendom en eigendomsrecht resulteert in dwingende zeggenschap.

  Ik vernam uit de eerste hand (bezoekers) hoe de gang van zaken is op zognaamde Rainbow gatherings, waar mensen bijeen komen op een stuk niemandsland (= staatseigendom) of een stuk grond dat door bijv. een boer beschikbaar wordt gesteld. Uitermate interessant. Men neemt gezamelijk verantwoordelijkheid voor bijv. hygiëne (shit pits) en het schoon houden van het terrein. Voor het nemen van beslissingen hanteert men het concensus-model. Wat omslachtig, maar er is sprake van onderlinge harmonie.

  Eigendom is niet per definitie verkeerd natuurlijk, maar er komt wel allerlei dwingende ellende uit voort wanneer het geclaimd wordt (in bezit krijgen en in bezit houden). Eigendommen vergaan of worden op de korrel genomen door bloedzuigers / parasieten / dieven / rovers etc.

  Daar tegenover staat het concept van de mensheid (of in ieder geval een groep mensen) die als broederschap functioneert, op een gezonde manier met elkaar omgaat en samen als beheerders en gebruikers functioneren. In die context is er geen sprake van de initiatie van dwang of geweld, oefenen mensen hun vrijheden uti en nemen zij hun verantwoordelijkheden. Het gevolg: Harmonie. Dit kan. Dat wordt niet alleen op Rainbow Gatherings gedemonsteerd, maar ook in ecodorpen, permacultuurprojecten en wat dies meer zij.

  Henk [8] reageerde op deze reactie.

 6. @individualist [2]: ”
  Als alle lucht direct boven persoonlijk eigendom ook persoonlijk eigendom is, zullen fabrieken die de schone lucht (en daarmee zuurstof) boven andermans grond bevuilen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het overtreden van eigendomsrechten. Fabrieken kunnen zo EINDELIJK worden gedwongen hun uitstoot extreem te beperken via bijvoorbeeld innovaties.”

  Dat zagen we reeds gebeuren gedurende de industriële revolutie in de Verenigde Staten toen rechtspraak nog grotendeels gebaseerd was op eigendomsrechten. Rechters stelden klagende mensen in het gelijk en sommeerden bedrijven om hun uitstoot te staken en het uitkeren van schadevergoedingen. Dit leidde tot een sterke daling van de uitstoot en vervuiling en de opkomst van een nieuwe industrie om verontreiniging tegen te gaan, zoals fabrieken die speciale filters produceerden.

  Totdat de Amerikaanse overheid besloot dat niet het eigendomsrecht maar “the greater good” het belangrijkste was en sommeerde rechters daar naar te handelen. Zoveel mogelijk mensen moesten profiteren van de stijgende welvaart en bedrijven moesten waar mogelijk ontzien worden, zodat ze zoveel mogelijk konden produceren en werkgelegenheid konden bieden. Het gevolg laat zich raden: de vervuiling nam weer toe.

  Zoals zo vaak stond de overheid dus aan de basis van vervuilende activiteiten.

  individualist [16] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [6]: En al die zaken zijn mogelijk door eigendomsrechten. Want het recht heeft uiteindelijk slechts 1 functie: het oplossen van intermenselijke conflicten aangaande schaarse middelen teneinde vreedzaam samenleven mogelijk te maken. Het eigendomsrecht maakt het dus mogelijk om dergelijke (en andersoortige( communes te stichten en regels op te stellen om er te kunnen wonen en werken.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 8. Stel je hebt een stuk grond en een aantal mensen gaan zich daar op vestigen. Hoe ga je dit probleem oplossen? Hoe ver mag je gaan om deze mensen van je land te krijgen. Mag je zelfs op ze gaan schieten? Deze mensen zullen dan terug gaan schieten. De ellende is niet te overzien. Het gaat er hier helemaal niet om wie in zijn recht staat. Het gaat er om dat er een conflict is, waar geen instituut is om het op te lossen. Alleen een overheid kan zo iets oplossen. Veel libertariers begrijpen niet dat er een hoop slechte mensen rond lopen waar het kwaad kersen mee eten is. En dan wordt het toch het rechte van de sterkste. Maar dat willen we toch niet?

  individualist [15] reageerde op deze reactie.
  individualist [18] reageerde op deze reactie.

 9. In Zweden is het toch beter geregeld waarbij het land van niemand is.

  Stel nu je geeft iedere NL’er een gelijk stuk grond. Hoe doe je dat dan met bevolkingsgroei? En wat als jij als enige een stuk grond bezit dat anderen nodig hebben om te overleven, de enige bron van drinkwater in een bepaald gebied bv? Hoe ga je voorkomen dat er onredelijke handel in drinkwater ontstaat?

  En als je expliciet van een recht afziet, hoe zie je dat in z’n werk gaan met de volgende generatie. Wordt dat dan ook geërfd of zo? Zo niet stel dat een goed deel van een dorp/stad ondertussen op jou land is gebouwd maar je stapt eruit, wat dan?

  Zo zitten er nog veel meer haken aan. Er is veel uit te werken op libertarisch gebied en naar mate je het uitwerkt wordt het lijntje tussen wel en geen overheid steeds kleiner.

  individualist [13] reageerde op deze reactie.
  individualist [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Henk [8]: Anders gesteld; eigendosmrechten dienen ter bescherming tegen kwaadwillenden. Om even de tanden te kunnen laten zien wanneer het nodig is.

 11. @Henk [5]:

  Bij het opheffen van een overheid zou sowieso de hele schatkist procentueel moeten worden verdeeld naar mate van de hoeveelheid die iedere burger erin gebracht heeft.

 12. @eNdEmiOn [10]:

  Als in Zweden het land van niemand zou zijn, zou er ook niets geregeld kunnen worden.
  Iets regelen impliceert zeggenschap.
  Gezien het feit dat Zweden een democratie is, heeft een meerderheid zeggenschap over een minderheid, in de vorm van de staat.

  Het is dus een fictie dat in Zweden het land van niemand is.

 13. @Plato [9]:

  Stel je hebt een stuk grond en een aantal mensen gaan zich daar op vestigen. Hoe ga je dit probleem oplossen?

  Hoe wordt dit probleem nu opgelost? En door wie? Door bureaucraten in Den Haag? Of door mensen met wapenstokken en pistolen?

  Hoe ver mag je gaan om deze mensen van je land te krijgen. Mag je zelfs op ze gaan schieten?

  Ja.

  Deze mensen zullen dan terug gaan schieten.

  Een private eigenaar zal lid zijn van een privaat bedrijf dat hem en zijn eigendommen verdedigt, desnoods met geweld. Dit zal dus NIET leiden tot oorlog tussen deze privaat bedrijven omdat dit geld en levens kost en leidt tot grote ontevredenheid bij klanten die juist geen oorlog willen maar orde en vrede. Deze bedrijven zullen dus alleen klanten aannemen die geen zin hebben in conflicten, maar wel willen dat hun eigendommen worden gerespecteerd.

  De ellende is niet te overzien. Het gaat er hier helemaal niet om wie in zijn recht staat. Het gaat er om dat er een conflict is, waar geen instituut is om het op te lossen.

  Onzin. Geen overheid is niet hetzelfde als geen regels en geen instituten om conflicten op te lossen. Het verschil is dat er geen monopolie is dat geweld INITITEERT jegens onschuldige burgers.

  Alleen een overheid kan zo iets oplossen.

  Dus alleen een organisatie dat rooft, opsluit, moord en geweld initieert tegen onschuldigen kan roof, opsluiting, moord en initiatie van geweld voorkomen of oplossen?

  Zeer bizarre logica.

  Veel libertariers begrijpen niet dat er een hoop slechte mensen rond lopen waar het kwaad kersen mee eten is.

  Veel niet-libertariërs begrijpen niet dat de overheid – het monopolie op geweld – vol zit met precies die slechte mensen waarmee het kwaad kersen eten is.

  En dan wordt het toch het rechte van de sterkste. Maar dat willen we toch niet?

  Het recht van de sterkste is wat NU geldt, en de sterkste is de overheid. Geloof je dat niet? Probeer dan maar eens je belasting niet te betalen of een beroep uit te oefenen zonder toestemming van de overheid.

  Het lijkt erop dat je je nog niet goed hebt doordrongen van wat de aard van de overheid is. Want alles wat jij op een Libertarische samenleving tegen hebt, is juist nu van toepassing.

  individualist [18] reageerde op deze reactie.

 14. @Sander [4]:

  Volgens mij begrijp je het verschil tussen eigendom en politieke macht niet zo goed.

  Als je veel eigendom hebt betekent dat nog niet dat je, zoals de politiek, het recht hebt geweld te initiëren tegen onschuldige burgers.

  Bovendien, hoe denk je alle bezit naar 0 te resetten zonder precies dat te gebruiken waar men nu juist vanaf wil: namelijk het geweld van de overheid? Of denk je dat alle privé-bezitters maar zonder slag of stoot akkoord zouden gaan?

  Dat is waarom libertarisch communisme zo stupide en tegenstrijdig is. Er is staatsgeweld voor nodig om bezit te verbieden, verboden te houden, en/of te “herverdelen” volgens 1 of andere ideologie.

 15. @Plato [9]:
  @individualist [15]:

  Het recht van de sterkste is wat NU geldt, en de sterkste is de overheid.

  Laat me je simpele vragen stellen over recht van de sterkste.

  Wie pleegt er de grootste massamoorden? Private burgers of overheden?
  Wie schenden er meer mensenrechten? Private burgers of overheden?
  Wie verdedigen met succes juist meer machtige en rijke klootzakken? Private burgers of overheden?
  Wie berooft je vaker (bijvoorbeeld bij elke loonstrook die je krijgt en elk artikel dat je koopt via BTW), en voor meer geld dan een simpele zakkenroller? Private burgers of overheden?
  Wie is sneller geneigd jou op te sluiten als je hun dictaat niet gehoorzaamt? Private burgers of overheden?
  Wie bemoeit zich VEEL meer en VEEL indringender met jouw persoonlijk manier van leven? Private burgers of overheden?
  Wie vertelt jouw veel meer hoe je moet praten, denken, handelen of juist niet moet praten, denken of handelen? Private burgers of overheden?
  Wie vertelt jou wat je met je eigen lichaam wel of niet mag doen zoals roken, drinken, drugs gebruiken, prostitutie, gokken of wat dan ook? Private burgers of overheden?

  Vertel me nu nog eens: Wie heeft nu het recht van de sterkste?

 16. Privatiseer juist helemaal niets. En zeker niet tbv de vrije markt
  Mensen, levende wezens, mogen land claimen, maar zeker geen bedrijven of overheden.
  We zijn al genoeg opgelicht dankzij de privatisering.
  De overheid maakt de nieuwe bussiness om de zakken te vullen van de vriendjes in hun private onderneming.
  De vriendjes staan allemaal al klaar om subsidies te ontvangen, voor het opzetten van de nieuwe bizz.

  Rothschild imperium deed 200 jaar geleden 3 dingen, Napoleon heeft goed zijn werk gedaan.
  1 politiek en democratie opbouwen. (Keizercultus met nieuwe wetten voor de slaven)
  2 Banken imperium opzetten. (Zelf onbeperkt geld.)
  3 Paus verslaan en de kerk zijn macht afnemen. (Het Christendom en Europa vernietigen met oorlog.)

  Alles opkopen en controleren wat aanslaat bij de massa en zo krijg je samen met je verlichte vriendjes de wereldmacht in handen.

  Hoor ze lachen en blij zijn rond minuut 2:30
  https://www.youtube.com/watch?v=gaPoImcs2aA

  Torentje rutte
  https://www.youtube.com/watch?v=LT8n1xcLsr0

  Veel succes met de politieke ambities.

  Henk [20] reageerde op deze reactie.
  Henk [21] reageerde op deze reactie.
  individualist [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Pinokkiocratie [19]: Een bedrijf is niets meer dan een menselijke organisatievorm en bestaat dus uit… mensen. Mensen waarvan je zegt dat ze wel land mogen claimen. Dus mogen mensen die een bedrijf vormen dat net zo goed. Het verschil met de huidige situatie is dat mensen zich in een vrije samenleving niet kunnen verschuilen achter een bedrijf. Ze zijn te alllen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor hun woorden en daden.

  Pinokkiocratie [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Pinokkiocratie [19]: Bovendien zijn we niet opgelicht dankzij de privatisering maar door de overheid. De meeste privatisering is geen privatisering in de strikte zin van het woord. In veel gevallen zit de overheid nog altijd mede op de stoel van de directie en bepaalt zij het beleid zoals bij de NS en de gezondheidszorg.

 19. @Pinokkiocratie [19]:

  “De overheid maakt de nieuwe bussiness om de zakken te vullen van de vriendjes in hun private onderneming.”

  Blijkbaar heb jij het gedeelte gemist waar wij voor de opheffing van de overheid zijn, waardoor de vriendjes in hun private onderneming hun zakken niet meer gevuld kunnen krijgen door machthebbers met pistolen die burgers beroven.

  Heb je dit gedeelte doelbewust gemist of gewoon niet goed gelezen?
  Het is altijd lachen te vernemen dat de daadwerkelijke gewelddadige berovers volgens etatisten juist moeten blijven en alleen de niet-gewelddadige profiteurs moeten verdwijnen.

  Is zeker de bedoeling dat de gestolen buit naar andere ontvangers gaat?

  Pinokkiocratie [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Henk [22]:

  Dat is iets waarover de meningen verschillen. Ik heb het woord in ieder geval opgegeven want kapitalisme blijven definiëren als de echte vrije markt zorgt alleen voor verwarring.

  Ik ben daarom geen kapitalist, maar een vrije markt anarchist.

 21. @Henk [20]: Wat een logica zeg?
  Achter de overheid zitten toch ook mensen. En zijn vriendjes van de mensen achter de bedrijven.

  Met grond claimen door mensen bedoel ik ook als mens claimen. Mens met lichaam en ziel.
  En niet iets claimen als burger zoals in de wetten staat van de democratische keizercultus. Rokerige gordijnen waar alles zich verstopt wazige creaties, daar werken dan burgers die geen idee hebben voor wie ze nou eigenlijk echt werken, verder slapen en gewoon je werk doen.

  Hier een leuk filmpje met Rothschild en Queen Elizabeth bij de Bank of England.
  https://www.youtube.com/watch?v=75Rb7VUzk7I&index=3&list=PLvmCsH33TrM_8w5ldcLos_WssQ97SCVua

  @individualist [23]:

  Wij zijn voor het opheffen van de overheid??
  Wat zijn deze wij dan? een kerk? motorclub? bedrijf? multinational?
  welke naam ga je het beestje geven dan?
  Geen god, geen overheid, geen motorclub. Maar wel privatiseren en vrije markt?

  Als men de boel wil veranderen zal men toch iets verder moeten denken dan het huidig gedachtegoed.

  https://www.youtube.com/watch?v=_2dNr1JtrsU

  individualist [26] reageerde op deze reactie.
  Henk [28] reageerde op deze reactie.

 22. @Pinokkiocratie [25]:

  Je bedoelt veranderen door middel van het succesvolle experiment genaamde communisme, waarbij de gewelddadige monopolist (overheid) blijft en de profiteurs slechts van doelgroep veranderen?

  Wat gaat het op dit moment goed in Venezuela he? Je weet wel, dat land waar Hugo Chavez een oorlog voerde met de vrije markt. Rellen, waterschaarste, lange rijen voor voedsel. Het hele land staat nu op instorten.

  https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=Venezuela

  Ja, vrije markt dus. Jeweetwel, dat wat jij ziet als je je pak koffie en je tandpasta koopt bij de supermarkt. Zo erg dat je het elke dag doet, zelfs nu door de tikken op je toetsenbord.

  Pinokkiocratie [27] reageerde op deze reactie.

 23. @individualist [26]:
  Communisme?? Hoe kom je daar nou weer bij man? wat een logica?

  Ik gebruik paardenvet om me tanden te poetsen, eet varkensspek met haren en spoel na met bleekwater voor witte tanden.

  Internet is een gift, die vervolgens door de vrije markt wordt uitgebuit en uitgehold. Software is een gift zelfde verhaal.
  En zo wordt al 200 jaar alles uitgebuit en uitgehold door de vrije markt.
  Als het aanslaat bij de massa dan is die vrije markt daar heel snel bij om het te kapen.
  Wat jij wilt is nu toch eigenlijk reeds in gang gezet, alles vrije markt, privatiseren en overheid er tussenuit.

  Maar, deze wij die de overheid gaat opheffen, welke naam ga je het beestje geven dan?
  Als het geen overheid is, het is geen kerk, het is geen bedrijf, het is geen motorclub, wat dan wel?

  Remi, alleen op deze wereld foundation of iets dergelijks? Dat moet toch wel passen bij een individualist.

 24. @Pinokkiocratie [25]: Het grote verschil is dat er in de gehele geschiedenis van de mensheid geen enkele staat is gesticht zonder geweld te gebruiken tegen mensen die reeds woonachtig waren in het door de staten geclaimde territoria. Mensen zijn er massaal voor afgeslacht, onteigend, verdreven, verbannen, beroofd en onderdrukt.

  Dat geldt voor de oude stadsstaten uit het vroegere Mesopotamië tot aan de moderne natiestaten van vandaag.

  Pinokkiocratie [29] reageerde op deze reactie.

 25. @Henk [28]:
  Verschil? Sorry hoor, maar ik kan je logica echt niet volgen.
  De een is de verlengde van het andere, hoeveel mensen worden er afgeslacht, onteigend, verdreven, verbannen, beroofd en onderdrukt tbv de vrije markt. Wie maakt de bommen voor de overheid. De overheid maakt simpel gebruik van de middelen vanuit de vrije markt. Soort zoekt soort.
  Land en eigendommen die in handen van wazige vrije markt constructies en projecten belanden ipv mensen.
  Overheid is toch economie economie economie, net als de vrije markt draait ook alles om economie economie economie.

  De mensen uit de overheid zijn dezelfde als van de vrije markt.
  Het staat er zelfs met grote dikke letters op, Royal Shell, Royal KLM, Royal Bijenkorf, Royal….. van alles en nog wat.
  Overheid of vrije markt, wat is het verschil?

  Alle grond privatiseren en vrije markt is een behoorlijke kronkel in het gedachtegoed.

  Henk [30] reageerde op deze reactie.
  Henk [31] reageerde op deze reactie.

 26. @Pinokkiocratie [29]: Een vrije markt betekent slechts dat mensen in vrijheid -dus zonder tussenkomst van een overheid- in alle vrijheid met elkaar mogen handelen. Niks meer en niks minder. Het is geen groep mensen of een collectief, zoals een overheid. Een vrije markt volgt uit vrijheid. De vermenging van bedrijven en de staat waaraan je lijkt te refereren heeft niets met een vrije markt te maken, maar met een gemengde economie. Een fascistische economie waar oveeheden en bedrijven en banken samen in bed liggen. De problemen die je noemt zijn het gevolg van het feit dat er overheden en staten zijn en/of een gebrek aan de erkenning van zelfbeschikkings- en eigendomsrechten door de overheid. Die twee zaken vormen de basis van een vrije samenleving.

  Bommen worden gemaakt in opdracht van overheden en gebruikt door overheden.

  Overigens staat de teller op doden door overheden alleen in de 20e eeuw al op ruim 300.000.000, waarvan het grootste deel het gevolg is van democide: het afslachten of vermoorden van de eigen bevolking door een staat. Mao en Stalin hebben te samen alleen al ruim honderd miljoen mensen afgeslacht onder hun eigen bevolking.

Comments are closed.