De weg van wijheid naar vrijheid is enkele decennia geleden geschreven door Henry Sturman. Het is nog steeds actueel. Vandaar deze herpublicatie. Vandaag het achttiende artikel, over invoerheffingen. Een kort artikel deze keer.

Invoer heffingen zijn een vorm van belasting en dus diefstal en dus anti-libertarisch. Het is misschien de ergste vorm van belasting, omdat zij direct inefficientie verhoogt en welvaart tegen gaat. Als mensen in Japan beter videorecorders kunnen maken dan in Nederland en mensen in Nederland kunnen beter kaas maken dan mensen in Japan, dan is het voordelig als mensen in Japan videorecorders ruilen met kaas van mensen in Nederland (mits de hogere efficientie in productie opweegt tegen extra transport kosten).

Invoerrechten gaan dit soort ruil tegen en verlagen dus de welvaart. Als een product ondanks invoerrechten toch ingevoerd wordt, dan wordt een groot deel van de invoerrechten gewoon doorberekend naar de consument. Invoerrechten en invoerbeperkingen beperken de keuzevrijheid van de consument. Invoerrechten worden uiteindelijk betaald door binnenlandse consumenten en niet door mensen in het buitenland.

En de enige binnenlandse mensen die beschermd worden door invoerrechten zijn mensen die zich bezig houden met inefficiente en verspillende economische activiteiten (ten koste van consumenten die veel moeten betalen voor het binnenlandse product en niet kunnen profiteren van goedkopere buitenlandse producten).

Tekort of overschot op de handelsbalans is een schijnprobleem. In werkelijkheid wordt er over een lange periode van tijd evenveel waarde aan producten in een land ingevoerd als uitgevoerd. Als Japanners een videorecorder verkopen aan mensen in Nederland, krijgen ze daar Nederlands geld voor. Dat geld moet uiteindelijk weer door iemand in Nederland worden uitgegeven en dat kun je dan weer als uitvoer zien, ook als het product binnen de grenzen van Nederland geconsumeerd wordt.

Het invoeren van een videorecorder is alleen maar voordelig en brengt luxe bij degene die hem uiteindelijk gaat bezitten. De invoer gaat niet ten koste van binnenlandse werkgelegenheid. De overgang van invoerbeperkingen naar vrije handel zorgt alleen voor een verschuiving in de werkgelegenheidsstructuur (hier wat meer werk en daar wat minder).

Het is ook helemaal niet relevant of andere landen wel of niet invoerrechten heffen. Ook al doen andere landen dat, dan nog is het voordeliger voor Nederlanders als de Nederlandse staat dat niet doet. Elke keer dat een Nederlander vrijwillig een product uit het buitenland koopt, is dat blijkbaar in zijn voordeel. En als een Nederlander een product verkoopt aan iemand in het buitenland, invoerrechten of niet, hij zal dit alleen doen als hij er voordeel aan heeft.

De welvaart wordt dus niet minder door ruil toe te staan.

Als er in Europa een middel tegen kanker wordt uitgevonden en in de Verenigde Staten een middel tegen aids, dan is het niet voordelig voor Europeanen om de invoer van het aids-middel te beperken, onafhankelijk van of de Verenigde staten het invoeren van het kanker-middel beperken of niet. Het zelfde geldt voor het invoeren van videorecorders uit Japan, terwijl Japan kaas invoert uit Nederland.

8 REACTIES

 1. Hoe zit het eigenlijk met de vrijheid van de planeet aarde?
  Misschien moeten we haar eens haar gang laten gaan betreffende het verhogen van het zeeniveau. Hoog genoeg om alle dijken in Nederland te overstijgen en geheel te doorbreken en ook de rest van Europa en Groot Britanië minimaal 8 meter onder een water te zetten.

  Zijn we eindelijk eens van die bullshit af van corrupte en zelfverrijkende elite en hun politici en de rest van de zelfzuchtige mensheid en hun bullshit.

  Hoeven er ook geen referenda gehouden meer te worden.
  Dan zijn er gewoon simpelweg geen mensen meer.

  Lange leven de vrijheid van de planeet!

  Perspectief [2] reageerde op deze reactie.

 2. @My Little Pony [1]:
  Dat zeeniveau verhogen doe”ze” zelf als “ze” dat doet. Daar kan geen mens ook maar iets aan veranderen.

  Besef je wel dat mensen ook aarde zijn.

  Ik weet niet wie het gedaan heeft maar ze hebben je opgezadeld met een enorme zelfhaat, (en haat voor andere mensen) zodat je je schuldig voelt over je leven.

  Dit is hetzelfde als mensen vertellen dat ze zondig (geboren) zijn,
  Ze zijn dan makkelijk te gebruiken voor de degene die hen dat verteld hebben.

  Het slaat mensen tegen de grond, zodat ze hun macht weggeven, aan mensen die beloven het voor hen op te lossen, juist die macht om het zelf anders te doen en anderen met hun doen te inspireren.

  Moeder aarde heeft jou gemaakt, jij bent natuur, je staat er niet los van.

  My Little Pony [7] reageerde op deze reactie.

 3. Alle belastingen en heffingen veroorzaken vooral dat mensen in een toestand van gebrek wordt gehouden zodat hij als een hond achter een onbereikbare worst blijft aanhollen.

  Dat mechanisme zorgt ervoor dat de mens, die eerst als stemvee de beslissingsbevoegdheid heeft overgedragen, als melkvee geëxploiteerd kan worden.

  In de Bijbel wordt een koning voorgesteld als een goede herder, die niet van vlees maar van de wol van zijn schapen leeft. Als je bedenkt dat haar een metafoor is voor moed, dan is de truc om aan de macht te blijven niets meer of minder dan mensen regelmatig de moed ontnemen. Dat gebeurt tijdens de oogsttijd; voor werknemers maandelijks op de salarisstrook zichtbaar (shit, er is toch best een groot verschil tussen bruto en netto) en voor ondernemers jaarlijks middels de aangifte en aanslag inkomstenbelasting.

  BSN [5] reageerde op deze reactie.

 4. Stemvee verstrekt macht, melkvee levert regelmatig opbrengsten, slachtvee een allerlaatste opbrengst.

  De belastingdienst functioneert soms als uitmelker van melkvee, soms als slachter. Deurwaarders, politie en militairen zijn in deze beeldspraak de medewerkers van het abattoir.

 5. @Nico [3]:

  Ja, dat heet schuldslavernij. Zowat de hele wereld is nu een plantage in Joods eigendom zoals dat in de tijd van de Transatlantische slavenhandel ook was in de ‘nieuwe wereld’. Iets wat nu krampachtig onder het tapijt wordt geveegd maar waar ze voorheen in minder PC tijden zelfs over opschepten en boeken over schreven.

  Anyway, er zijn slechts enkele landen die geen Rothschild centrale bank hebben. Iran en Noord Korea. Geen wonder dus dat deze landen 24/7 gedemoniseerd worden op de jewtube en in de jewpapers en o.a. ook wel als gevaar voor het geweldige land Israel worden beschouwd.

  Libië onder Gadaffi, het welvarendste land van Afrika, had ook geen Rothschild centrale bank, gelukkig hebben de heldhaftige westerse legers, oftewel de privélegers van Rothschild en medeplichtigen, het vernietigd, een politiek initiatief onder de bevlogen leiding van lesbische vleermuis Hillary Clinton, hoogstwaarschijnlijk de volgende POTUS, nadat de uitverkorenen ook al een homofiele neger in die rol hebben geplaatst.

  Maar gelukkig kunnen de Libiërs nu ook genieten van deze schuldslavernij. Worden ze vast heel gelukkig van. Bovendien worden wij in Europa weer verrijkt met veel meer cultuurverrijkers welke Gadaffi tegenhield.

 6. Elk land heeft zijn eigen unieke producten. Veel landen hebben een meer of mindere behoefte aan al die producten uit al de landen.

  Maar het verplaatsen van bestaande produktielijnen door bedrijven naar goedkopere produktielanden om meer winst te maken moet ontmoedigd worden omdat dit de welvaart en het welzijn van de natie schaad. Dit is al lang beweze door de afbraak van produktie in veel westerse landen waar de staatsschuld inmiddels absurde hoogten hebben bereikt. Dus er is alleen maar schijnwelvaart in het huidige westen omdat alles op schuld gebaseerd is. Het internationale sprinkhanenkapitalisme en de kleine cirkel aan de top vaart er wel bij. Maar dat zijn de enigen. Iets wat libertariers/kapitalisten vurig bepleiten dus zij kunnen tevreden achterover leunen.

 7. @Perspectief [2]: vertel dat maar tegen al die dieren die elke dag stelselmatig worden afgeslacht om hun vlees of vacht of andere doeleinden zodat de mens een beter en leuker leventje kan leiden.
  Daar heeft niemand het over heh, nee, en al deze dieren behoren ook tot moeder aarde namelijk. Het portie zelfkritiek heb ik al gedaan wat dat betreft want ik werk daar namelijk geheel niet aan mee. Maar ik mag er natuurlijk niks van zeggen hoe de mensheid een grote schande is voor moeder aarde en hoe ze haar stelselmatig kapot maken. En ondertussen heeft iedereen het alleen maar over het eigen belang en het belang van mensen. Niemand die het over het belang van al het andere leven op aarde heeft. Maar owee als je daar wat van durft te zeggen, dan ben ik haatdragend naar mezelf en naar anderen. Het heeft niks met haat te maken, het heeft met de waarheid te maken en de waarheid doet pijn, bij jou ook, anders had je namelijk niet zo’n zwakzinnig commentaar gegeven.

  Perspectief [8] reageerde op deze reactie.

 8. @My Little Pony [7]:

  Hoe denk je, dat de wens dat alle mensen van de aarde verdwijnen, niet overkomt als haat voor diezelfde mensen ik zie dat nou niet bepaalt als liefde, of iets ertussenin.

  Het maakt mij niet uit hoor dat dingen zo zegt. Ik denk alleen niet dat het je doel verderhelpt. Maar dat is aan jou.

  Wat denk je dat ik voor de “bio” industrie ben, dat ben ik dus niet. En ik heb het niet over eigen belang maar over eigen verantwoordelijkheid. En dat je mensen daarmee eerder kunt overtuigen dan door ze iets te verwensen. Ik besef dat het overgrote deel van de aardbewoners moeilijk uit dat wat voor hun normaal gezien wordt kan komen maar er vinden wel veranderingen plaats. En die vinden eerder plaats door van mens to mens er over te praten dan door het van boven opgelegd te krijgen of grote doemverhalen op te hangen en weer een nieuwe god te scheppen.
  Ik ben zelf de laatste jaren ook veranderd. Maar niet door dreigementen, opgelegde zinloze milieuwetten. Hetgene wat mij overtuigde was niet het volgende angst aanjaag verhaal. Maar gewoon de voordelen van een leven met de natuur in plaats van ertegenin en de overvloedigheid van de natuur enz.

  En natuurlijk helpt de waarheid zoals foto’s en docu’s van de dierenmishandeling in de bio industrie om je keuzes aan te passen. En gesprekken met mensen helpen ook. En ook dat je zegt; vertel dat maar aan die dieren.

  Maar ik denk ook dat het nodig is om de mensenmishandeling en menshouderij te zien voor wat het is, en dat dat een veel grotere inpakt zal hebben op het verminderen van dieren mishandeling en houderij, vervuiling, verkwisting, overconsumptie, dan welk regerings EU NWO agenda 21 programma dan ook, Deze verergeren de boel alleen maar, helpen de aarde niets, zetten mensen tegen elkaar op, zodat deze elkaar altijd als vijand zien.

  Hoe kun je nou als je zelf mishandeld/gehouden wordt, andere levensvormen die mishandeld en gehouden worden helpen. Ik heb me eerst mentaal uit de situatie moeten wurmen en dan pas kun je echt wat doen aan je leven.

  Ik denk dat overcomsuptie verkwisting en dat soort zaken een syptoom zijn van de mens houderij/slavernij. Mensen kunnen niet gelukkig zijn als slaaf en gaan dat geluk dan buiten zichzelf zoeken. In eten ,drugs/medicijnen, overconsumptie, geld of wat dan ook. De slavenmeesters zullen dit de slaven ook aanbieden en aanpraten want zo kunnen ze de opbrengst verhogen die ze uit het mensvee halen en het idee dat de slaaf vrij is in de slaaf continueren en daarmee de misbruikcyclus van mens en dier continueren. Maar goed dat is mijn kijk op de zaak.

  Succes

Comments are closed.