split_personalityVrijspreker: Volgens U verzinnen onderdanen vaak maar wat om een kromme wereld recht te praten. Heeft U daar ook voorbeelden van?

OpperDienaar: Ik kende vroeger een dame die nogal gecharmeerd was van een jongen die in een schreeuwbandje zong. In adoratie bezocht ze zijn optredens en eindigde vaak in zijn bed. De volgende ochtend werd ze dan snel het huis uitgewerkt met wat geld voor een taxi en de opmerking dat ze er maar niet te veel van moest verwachten. Daar was ze nogal ontdaan over en klaagde er over tegen de OpperDienaar die daarbij gefrustreerd naar zijn biertje tuurde.

Maar deze dame, laten we haar voor het gemak Ciska noemen, had de zaak goed overpeinsd en was met de volgende verklaring gekomen: schreeuwband zanger, laten we hem voor het gemak Bob noemen, leed aan een gespleten persoonlijkheid. Bob had een avond persoonlijkheid, die vriendelijk lachte en allerlei positieve signalen afgaf en een ochtend persoonlijkheid die Ciska zo snel mogelijk de deur uit wilde. Het hele probleem was gediagnosticeerd. Binnenkort had de medische wetenschap er waarschijnlijk een oplossing voor gevonden.

Vrijspreker: Een anekdotisch voorbeeld, kunt U dat nog wat verdiepen?

OpperDienaar: Ik denk dat meer mensen dit verschijnsel herkennen in een andere vorm. Neem bijvoorbeeld de alcoholist. Die maakt vaak een verschil tussen avond alcohol en ochtend alcohol. In de avond is het goed en in de ochtend is het slecht. Alcohol heeft een gespleten persoonlijkheid. Inflatie wordt ook vaak vergeleken met alcohol. De centrale bankier die meer alcohol in de punch doet om het feestje van de economie op gang te krijgen (lage rente, geldpers aan) en er alcohol uit haalt als het feestje uit de hand dreigt te lopen (bubbel, rente omhoog). Er is een avondinflatie en een ochtendinflatie. Inflatie heeft een gespleten persoonlijkheid net als Bob. Eerst voelt het goed, want je voelt je extra rijk met die extra pegels. De eerste bestemming voor onverwacht nieuw geld, is immers niet eerste levensbehoefte. Die zijn al gedekt. Dus het nieuwe geld gaat in dotcom aandelen en andere investeringen. De onderdaan ziet zijn investeringen omhoog gaan zonder dat zijn boodschappenmand duurder wordt en voelt zich ontzettend rijk en gelukkig. Tijd van de bubbel, tijd van de avondinflatie.

De ochtendinflatie is de kater. Alles wat je perse nodig hebt, zoals eten en brandstof gaan in prijs omhoog en alles wat je niet nodig hebt zoals je dotcom aandelen en je tweede huis gaan in prijs omlaag. In de avond inflatie wordt alles duurder wat je hebt en goedkoper wat je nodig hebt en in de ochtendinflatie wordt alles goedkoper wat je hebt en duurder wat je nodig hebt.

Vrijspreker: Hoe zit de overheid hier verder in behalve via de geldpers van hun (onafhankelijke) centrale bank?

OpperDienaar: De overheid heeft ook een avond en een ochtend versie. In de avond versie ben je omgeven door hardwerkende mensen die van alles uitvinden en produceren, krijg je allemaal gratis uitkeringen en gezondheidszorg terwijl de overheid een schuld opbouwt op jouw naam waar je niets van merkt. In de ochtendversie van de overheid ben je omgeven door schorriemorrie, zijn je belastingen torenhoog, staan je wegen vol met files, vallen de treinen uit, haten allerlei buitenlanders je, waar je nooit van gehoord had voordat je overheid besloot ze onder vaderlandse vlag te bombarderen. Een overheid die alles afluistert en iedereen in de gaten houdt en elk conflict in de samenleving aanjaagt.

Of neem een Hitler die in het begin de werkeloosheid van de grote depressie oplost en prachtige wegen aanlegt plus een bloeiende wapenindustrie, maar aan het einde helaas een wereldoorlog begint. Een avond en een ochtend Hitler, hij had een gespleten persoonlijkheid. Of neem communisme dat in het begin gelijkheid belooft en aan het einde dood en verderf brengt, of de Franse revolutie die aan het begin bevrijding van het koningshuis regelt en aan het einde een bloedbad. Bij veel dode Tirannen leggen sommige onderdanen nog steeds bloemen aan het graf.

Vrijspreker: Dus de onderdaan diagnosticeert zijn overheid als lijdend aan een gespleten persoonlijkheid?

gespleten-persoonlijkheid

 

Opperdienaar: Ja, de overheid waarvan je alleen de gratis cadeautjes wilt hebben, maar niet de SM. Een zieke overheid waar binnenkort waarschijnlijk een medicijn voor gevonden wordt (referenda, directe democratie), om de gespleten persoonlijkheid te genezen, zodat deze je alleen nog maar cadeautjes geeft zonder de SM. Alleen de avond overheid, zonder de ochtend overheid.

Vrijspreker: Een groot libertariër zei ooit:”Socialisme is als in je broek plassen, eerst voelt het lekker warm, maar als snel wordt het koud en gaat het stinken”

OpperDienaar: Pis heeft een gespleten persoonlijkheid. Voor de overheid heb je daarom heb je onderdanen zoals Michael Glennon die denken het antwoord gevonden te hebben: Er is een dubbele overheid, een waar je op stemt en een die de lakens uitdeelt.

 

27 REACTIES

 1. Zou alcohol ZICHZELF als een gespleten persoonlijkheid beschouwen? Zou de overheid zichzelf als een gespleten persoonlijk beschouwen? Ik denk het niet, want de overheid is net zoals alcohol gewoon een ding. De overheid is hetzelfde als een koffiezetapparaat wat we zelf gecreëerd hebben en wat we de taak hebben gegeven om zich voor te doen als iets dat we denken nodig te moeten hebben maar wat vanuit onze organische authentieke zelf helemaal niet nodig is.

  pcrs [3] reageerde op deze reactie.

 2. Een vlot geschreven lijkend stukje in de avond in de ochtend eens nuchter bekeken

  De voorbeelden hebben weinig met elkaar gemeen anders dat de schrijver er telkens hetzelfde tijdsverband, avond en ochtend, bij haalt. Dit heeft echter alleen betekenis in de eerste twee voorbeelden.
  Bij het meisje dat verliefd is op een muzikant gaat het over het zich niet emotioneel willen binden van de jongen waar de ander door teleurgesteld is.
  Bij de alcoholist gaat het juist om het eigen gedrag waar deze zich naderhand slecht door voelt.
  Bij de geldcreatie door politici, aan de bevolking verkocht als onafhankelijk bepaald en wetenschappelijk voorgeschreven door een centrale bank, gaat het om gedrag waar de betrokkenen voordeel van hebben, maar de maatschappij van meet af aan helemaal niet. De daders worden hier juist nooit persoonlijk op afgerekend.
  Bij het voorbeeld over de overheid gaat het om in eerste instantie waardevolle initiatieven om tot efficiënt werkende collectieve regelingen te komen. Daarna worden initiatieven genomen die schadelijk zijn en tenslotte kunnen de negatieve aspecten de positieve aspecten van collectieve regelingen overschaduwen. Het gaat hier juist om een en dezelfde partij die eerst macht krijgt omdat zij onbetwist een nuttige rol speelt, maar deze macht steeds meer aanwendt voor activiteiten die vooral voor de mensen die er werken, de overheid zelf, nuttig zijn en voor veel anderen zelfs schadelijk worden.
  Het voorbeeld van nazi Duitsland ligt in dezelfde sfeer. Alleen wordt ten onrechte gesteld dat deze maatschappelijke ontwikkeling bepaald zou zijn door één persoon. Daarmee de rol van de burger zelf buiten schot latend. Kan men de burger lastiger verwijten dat zij de ontsporing van de overheid te laat in de gaten heeft, bij het enthousiasme voor de politiek van de nationaal socialisten is de bevolking veel meer betrokken geweest. Tenslotte is afwijkend dat de daders die hier voor op liepen wel de gevolgen ervan ondervonden.

  Bij elk van de voorbeelden zie je dat de verhoudingen tussen de betrokken partijen anders liggen. Dit alles op één hoop gooien is niet informatief.

  pcrs [3] reageerde op deze reactie.

 3. @anp rebel [2]: Het gaat in alle gevallen over het zoet dat eerst komt en het zuur er na en mensen die graag alleen het zoet willen zonder het zuur.
  Als je het verband tussen zaken niet kunt zien, betekent het niet dat er geen verband is.
  @Limon & Nada [1]:
  Nee de alcoholist beschouwt alcohol als iets waar hij wel de lusten maar niet de lasten van wil.
  De overheid zichzelf ook niet. De onderdaan beschouwt de overheid als hebbende een gespleten persoonlijkheid.

  Limon & Nada [4] reageerde op deze reactie.
  Andre [6] reageerde op deze reactie.

 4. @pcrs [3]: ja precies, en wij creëren zelf deze overheid, we gaan tenslotte elke keer braaf naar de stembus en/of geven de overheid vorm of houden het instant door het steeds aandacht en focus te geven. Dus de overheid is een reflectie van onszelf (zowel in individuele als in collectieve zin).

  Alcohol is dan een reflectie van de alcoholist. Zodra wij onze eigen potentie afgeven aan iets buiten onszelf en het kracht geven beperkt het ons met onze eigen krachten. Sterker nog, we hebben alcohol zelf ooit gecreëerd voor dit doel.

  De overheid hebben we ooit zelf gecreëerd specifiek voor dit doel, om ons te reflecteren op de kracht en potentie die we werklijk hebben en de organische wezens die we werkelijk zijn.

  Andre [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Limon & Nada [4]:

  “Dus de overheid is een reflectie van onszelf (zowel in individuele als in collectieve zin).”

  Wat is “onszelf” in “individuele zin” ?
  Wat is “onszelf” in “collectieve zin” ?
  Is “individueel” hetzelfde als “collectief” ?

  “De overheid hebben we ooit zelf gecreëerd specifiek voor dit doel”
  Wie zijn “we” ?
  Heeft iedereen hetzelfde doel ?
  Zo ja, hoe kun je dat weten ?

  Limon & Nada [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Andre [5]: Met onszelf bedoel ik ons Organische Zelf. Vanuit deze connectie zijn wij zowel individueel als collectief, tegelijkertijd. Die twee polariteiten kan je samensmelten (Omnipresent). Waarin WIJ alles in compleetheid zijn en ervaren.

  Is individueel hetzelfde als collectief?
  Ja en nee, het hangt er vanaf vanaf welk level je het bekijkt.
  Vanuit een synthetisch level of vanuit een organisch level, of beide.

  Er bestaat geen waarheid, doel of les om te leren, er is alleen De Ervaring. Ervaring heeft geen eindstation, ervaring is oneindig en ongelimiteerd.

  Alles is altijd en overal in een constante staat van verandering. Dus wat vandaag waarheid is, is morgen weer totaal niet meer relevant. Dus wat voor nut heeft dan een doel? Vanuit een synthetisch oogpunt heeft waarheid een doel en zijn we op weg naar dat doel, maar vanuit een organisch oogpunt is het allemaal alleen maar puur ervaring.

  Hoe kan ik dat weten? Kijk maar om je heen, wat hebben we allemaal echt gemeen met elkaar: We zijn allemaal ervaring aan het opdoen.

  De ellende begint alleen zodra de wet van vrije wil wordt geschonden.
  Dit is de enige echt relevante wet die er bestaat in deze realiteit.
  Maar dat is weer een ander verhaal… 😉

  Limon & Nada [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Limon & Nada [7]: maar ook het schenden van de wet van vrije wil is weer een ervaring op zichzelf. Hoe ervaren we de consequenties hiervan en hoe kunnen we die kennis gebruiken om weer via onze creativiteit een andere realiteit op te zetten waarin we onze kennis via ervaring weer verder kunnen expanderen.

  ERVAREN = WETEN
  WETEN = EXPANDEREN
  EXPANDEREN = ERVAREN

  Wij zijn namelijk altijd al geweest en zullen ook oneindig zijn.
  Dus ja dan moet je wat, om dat in te vullen.

  Verwarde Man [9] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [13]: Volgens mij bestaat dit hele universum uit een gespleten persoonlijkheid in de vorm van dualisme. Het begint al bij negatieve energie vs positieve energie.

  Ook onze hersenen bestaan uit een linker en een rechter helft.
  En een gespleten persoonlijkheid waarnemen bij iets of iemand is dus gewoon de gespleten persoonlijkheid waarnemen bij jezelf.

  Mooi voorbeeld wat je noemt is Hitler. Iedereen kent hem als negatief maar hij had ook een positieve kant. Zo was hij enorm gesteld op dieren en was hij de Partij voor de dieren ver vooruit en had hij al daadwerkelijk wetten ingevoerd die de rechten en veiligheid van dieren moest waarborgen.

  Volgens jou komen we niet alleen verder in deze commentaar-sectie maar met dit hele artikel komen we geen meter verder behalve het vingertje naar iets buiten onszelf wijzen terwijl we (weer) eens niet kritisch naar onszelf willen of kunnen kijken.

  En elk commentaar waar we ons mateloos aan ergeren (zoals de mijne) is omdat diegene waar wij ons het meest aan ergeren ons het meest confronteer met ons eigen spiegelbeeld.

  Of ben ik dan weer de spelbreker?

  Klavan [16] reageerde op deze reactie.

 9. @pcrs [13]:

  Eigenlijk moesten alleen mensen die deze site financieël ondersteunen in staat kunnen zijn om te reageren. Dat vermindert automatisch het aantal reakties, en wie weet krijg je een betere kwaliteit reakties van mensen die daadwerkelijk met vragen zitten in plaats van gewauwel en gezever.

  Making lemonade from lemons met andere woorden 🙂

  pcrs [17] reageerde op deze reactie.

 10. @Limon & Nada [14]:

  “…het vingertje naar iets buiten onszelf wijzen terwijl we (weer) eens niet kritisch naar onszelf willen of kunnen kijken.”

  Je bedoelt bijvoorbeeld dat “een dikke V (omgekeerde piramide) en het Octodon acht-puntige symbool.” een reden voor je was waardoor je “meteen gestopt bent met kijken nadat je de logo’s bij het filmpje zag.” ? http://www.vrijspreker.nl/wp/2016/07/de-beste-video-over-economie-in-40-min/

  Niet om het één of ander, maar is je de dikke “V” van Vrijspreker ook al opgevallen ? Je zou er bijna wat van denken.

  Limon & Nada [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Klavan [16]: heel goed opgemerkt. Mijn complimenten. Elke keer als ik commentaar lever bedenk ik dat dit een expressie is vanuit mijn synthetische zelf en me in de matrix begeef en zo aan het spel meedoe. Ook als ik de matrix gewoon observeer vallen mij dingen op en heb de vrije keuze om het zowel negatief als positief te bekijken en de keuze om het te benoemen of te bekijken.

  Ik heb niet alleen vrije wil maar ook vrije keuze.

  Als ik een filmpje of artikel wel of niet wil lezen omdat ik de waarschuwing van de bron der beperking zie, heb ik gewoon een keuze. Als ik dan bedrogen uitkom, tja dan heb ik die consequenties gewoon maar te aanvaarden. Zoals de op matrix-echo gebaseerde tegencommentaren. Want het matrix-brein heeft zo’n grote echo dat het bij elke vorm van kritiek alleen maar een reactie van boosheid te kennen geeft en tegelijk als een op de tenen getrapt kleutertje begint te huilen.

  Ik was er overigens allang achter dat deze website beheert wordt vanuit de matrix. De schrijvers van alle artikelen wijzen alleen maar vingertjes terwijl er niemand met oplossingen aankomt.
  Dus moet ik het maar doen, en als mijn commentaar je niet zint dan heb je de keuze om het niet te lezen.

  Zo simpel kan het leven zijn.

 12. @pcrs [17]: het is meer boosheid denk ik. Er zijn nou eenmaal mensen die gewoon niet willen horen naar iemand die ze kritisch naar zichzelf laat kijken. Deze mensen zijn geheel ingepakt door de matrix en willen dit met hand en tand verdedigen. En daar mogen ze best boos om zijn, ook zij hebben de vrije wil om hun mening te uiten. Ook als schrijver van dit artikel zul je het nooit iedereen naar de zin kunnen maken.

  Maar ja de titel van deze website heet vrijspreker, dus we mogen vrij spreken… toch?

  pcrs [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Limon & Nada [19]: De titel is eigenlijk wat ongelukkig. Het is niet zo dat je hier alles maar uit mag kramen. Daarvoor is er ook een moderator. Eigenlijk kun je het beter zien als prive eigendom: de regels van de eigenaars gelden.
  Misschien moet ik niet zeuren. Allang mooi dat er mensen reageren, ook al schrijven ze dingen als: “Ik was er overigens allang achter dat deze website beheert wordt vanuit de matrix.”
  (beheerd)
  We hebben trouwens wel oplossingen, maar mensen vragen altijd: Waar ga je het kankergezwel door vervangen als je het verwijderd hebt? Waar ga je het vuur mee vervangen als de brand geblust is? Oplossingen.
  Tja dat deze site vanuit de matrix bestuurd werd, we wisten dat jij de eerste slimmerik zou zijn die daar achter zou komen. Bespraken het nog op de laatste vergadering: Die Limon & Nada heeft ons door. Let maar op.

  Limon & Nada [21] reageerde op deze reactie.
  Limon & Nada [22] reageerde op deze reactie.

 14. @pcrs [20]: als ik naar de matrix refereer bedoel ik dat zowel negatief als positief. De matrix beheert mij namelijk ook, zodra ik mezelf open gooi.
  Elke website is in beheer van de matrix wat dat betreft, want je legt je eigen potentie buiten je zelf. Ben ik een slimmerik als ik dat probeert over te brengen? Vanuit een matrix-brein gezien wel dus.

 15. @pcrs [20]: btw vrijheid zit in jezelf en die oplossing mis ik bij alle artikelen. Tja kunnen we wel de negatieve focus op mij gaan leggen maar leg die kritische noot eens een keertje bij jezelf zou ik zeggen, maar ja, met die boodschap maak je jezelf niet populair mee natuurlijk.

  We wijzen liever vingertjes naar de ander… want dat is lekker makkelijk. En zelf willen we zo graag een leuk en vrij leven terwijl we het zelfde moment een lekker mals lammetje naar binnen aan het werken zijn. Ik snap dat het niet leuk is om voor hypocriet te worden uitgemaakt, maar boontje komt om z’n loontje. Als je een hypocriet bent, mag je er gewoon voor één worden uitgemaakt.

  Deal with IT

Comments are closed.