rechtvaardigheid en solidariteitIn een democratische verzorgingsstaat betekent immigratie delen. De migranten krijgen na verloop van tijd kiesrecht. En kunnen dus mede beslissen over de besteding van het staatsinkomen. In praktijk betekent immigratie van relatief grote groepen niet westerse allochtonen waarvan de meesten geen goede startkwalificatie hebben tot de arbeidsmarkt het volgende:

1] De verhouding netto belastingbetalers versus netto ontvangers verschuift nog verder. De minderheid die werk heeft bij een niet overheidsorganisatie mag nog meer mensen onderhouden.

2] De druk op sociale voorzieningen en sociale woningbouw neemt toe, indien de belastingen niet verder verhoogd kunnen worden moet er meer gedeeld worden door de netto ontvangers van staatssteun. Solidariteit dus. Eerlijk zal alles gedeeld moeten worden, het betekent minder – minder – minder per netto ontvanger van staatsondersteuning.

3] Door de achterstand op de arbeidsmarkt is er grote kans dat er een etnisch – religieuze onderklasse ontstaat die duurzaam van staatsondersteuning afhankelijk is

4] Een onderklasse zorgt voor een minder stabiele samenleving

5] Omdat de migranten stemrecht hebben beslissen ze als volwaardige burgers mee. Special interest wetgeving zal ontstaan. Zoals de christenen nog steeds dwars liggen om winkels op zondag open te stellen, zal er een hele serie van beperkingen komen om de allochtone kiezer te paaien.

6] De verdeling van de niet westerse allochtonen zal ongelijkmatig over het land plaatsvinden, er zal sprake zijn van concentratie, waardoor een aantal wijken, en wellicht ook steden, in de toekomst door niet westerse allochtonen, en hun nakomelingen gedomineerd gaan worden. Aangezien in een democratie de helft plus 1 beslist hebben de autochtonen dan het nakijken.

Migratie van grote groepen, en de migratie van niet westerse allochtonen is al meerdere decennia aan de gang, zal het land onvermijdelijk destabiliseren, de onderlinge solidariteit onder druk zetten en betekent in praktijk het overhandigen van de sleutels van bepaalde wijken en steden aan de migranten.

Hiermee wil ik niet stellen dat migratie slecht is. Vrije handel betekent vrij verkeer van goederen. Maar ook van grondstoffen, kapitaal en arbeid. Onttrek een van die componenten en er is geen vrijhandel maar staatsplanning. Vrije migratie zie ik als een noodzaak. En iedere beperking door de overheid zie ik als ongewenst.

Wat niet werkt is de combinatie van democratie – verzorgingsstaat en selectieve gesubsidieerde migratie van mensen die in de praktijk toch wel erg kansloos zijn op de arbeidsmarkt. De kanslozen op de arbeidsmarkt zouden in een situatie van vrije migratie juist niet deze kant op komen, dat kan alleen maar indien de staat dit subsidieert.

Er moet dus meer vrijheid van migratie komen, maar dan zonder subsidies. Door de burger meer eigen verantwoordelijkheden te geven, en meer vrijheid, en dus minder overheid, neemt de nefaste invloed van democratie als (gedwongen) herverdelingsmechanisme af.

En aangezien minder overheid er nog even niet in zit, is het minste wat men kan doen bovenstaande 6 punten goed te communiceren. Want de politici zwijgen deze punten het liefste dood. Een democratie zal nog verder disfunctioneel zijn zolang men de kiezer de nevatieve consequenties van het huidige selectieve en gesubsidieerde migratie model niet goed voorschotelt. De huidige migratie is in hoge mate kunstmatig. Het is een beleidskeuze met een aantal consequenties waarvan ik vrij eenzijdig de negatieve aspecten heb benaderd, de positieve aspecten krijgen immers al genoeg aandacht.

16 REACTIES

 1. “de positieve aspecten krijgen immers al genoeg aandacht”.
  Die zin raakte me. Welke positieve aspecten bedoel je hiermee? Als ik naar de cijfers kijk zie ik eerlijk gezegd alleen maar instromers die gebruik maken van uitkeringen zonder dat er ook maar enig zicht is op een positieve (economische) bijdrage. Laten we vaststellen dat het echt niet allemaal tandartsen zijn, of apothekers die deze kant op komen. De enige bijdrage die ik zou kunnen bedenken is een afgeleide bijdrage, immers door de instroom wordt er een hele kudde maatschappelijk werkers, COA neuzen en dergelijke aan het werk gehouden.

  anp rebel [3] reageerde op deze reactie.

 2. Het zou interessant zijn, tevens een analyse te maken van het
  aantal nieuwe Nederlanders dat geproduceerd wordt door
  dat deel van de autochtone bevolking dat minder begaafd is en
  niet aarzelt de kinderen in overmaat het licht te doen zien:
  zoals, maar niet beperkt tot het intelligentiedieptepunt URK.

 3. @Pendragon [1]:

  De immigratie verkoop praatjes van de media

  De schrijver bedoelt waarschijnlijk met zijn uitspraak “De positieve aspecten krijgen immers al genoeg aandacht” de wijze waarop de door de politiek aangestuurde media over de immigratie rapporteerden toen deze goed op gang kwam en de burgers de wenkbrauwen begonnen op te trekken:
  1. Het gaat om vluchtelingen die in eigen land allemaal vanwege hun politieke activiteiten vervolgd worden. Ze kunnen daar onmogelijk blijven.
  2. Hun naburige landen liggen voor hen veel te ver uit de buurt. De omtrekkende beweging van de zeereis die ze daarvoor moeten maken overleven velen al niet. Laatst spoelde er nog een jongetje dood aan op een Turks strand. Kijk maar.
  3. Uit sociaal oogpunt is het mooi dat wij met onze rijkdom deze mensen kunnen helpen. Wij hebben toch geld zat.
  4. Niet vooral de economische machthebbers van vroeger, maar wij met zijn allen nu hebben ons al eeuwen schuldig gemaakt aan onderdrukking van andere volkeren. Als we de nazaten van hen hier nu een prettig verblijf geven kunnen we iets terug doen. Dat geeft een goed gevoel.
  5. We hebben door de vergrijzing van onze eigen bevolking sowieso veel vers bloed nodig. Als we minder monden krijgen om te voeden als onze bejaarden dood gaan dan zullen we veel armer worden.
  6. Veel van deze vluchtelingen hebben voor onze arbeidsmarkt grote waarde. Het zijn mensen in de kracht van hun leven die moeiteloos inzetbaar zijn in ons bedrijfsleven. Dat komt door hun doorgaans hoge opleiding, die niet op hun, maar op onze maatschappij is ingericht.
  7. Deze mensen zullen ons dankbaar zijn en blijven dat zij hier mogen werken in onze handige flexbanen van tegenwoordig.
  8. Deze mensen zullen geen integratie problemen kennen, want, goed als wij moeten zijn, wij passen ons aan hen aan.

  Pendragon [4] reageerde op deze reactie.
  dr. heinz [13] reageerde op deze reactie.

 4. Nicht nur Deutschland schafft sich ab …..maar … Dit is wat hij zei in het Handelblatt in september 2015: Alles, was ich in Deutschland schafft sich ab geschrieben habe, hat sich nicht nur voll bestätigt, es ist weitaus schlimmer geworden.
  De brei aan problemen die zijn ontstaan als blowback/ moedwillig veroorzaakt zijn, worden uiteindelijk een gordiaanse knoop.

 5. Wat wij structureel fout doen is mensen als economisch product beschouwen. Het menselijke is volledig verdwenen. Oorlogen, aanslagen, geweld en andere lelijke zaken zijn aan de orde van de dag. Mensen worden gedwongen uit hun huis te vluchten en zoeken hun heil in landen waar het rustig is en waar ze voorzien worden in hun basisbehoeftes. Natuurlijk kost het geld, maar misschien moeten we dan maar ophouden met geld? Of een alternatief vinden waarmee we mensen weer als mensen kunnen zien en niet als economische producten.
  Ik weet niet wat erger is, etnisch profileren of economisch profileren…

  Bertuz [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Eagle_Eye [6]: Je schrijft het menselijke is volledig verdwenen. Volgens mij niet. Het menselijke is oorzaak van deze fenomenen. Mensen zijn hebzuchtig, jaloers, uit op macht, onzeker, enz. Waarom ophouden met geld? Geld is slechts een (ruil)middel. Degene die dat middel aanwendt, is de verantwoordelijke niet het middel zelf. Wat bedoel je precies met economisch product? Dat de mens een productiemiddel is? Of dat zijn leven op geld wordt gewaardeerd?

 7. We weten het allemaal het overlopen van ons land met allerlei gepeupel die zogenaamd zielig zijn grenzen dicht en wie hier onterecht is retour heimat .en verder door dit gedoe doe is ONZE maatschappij ontregeld en we zijn alleen nog maar bezig met dit soort gezeik .stoppen met die handel en gewoon aan het werk
  van die nieuwe hoeven we niks te verwachtten ze vreten ons zo kaal als een luis.

 8. Merkel blijft maar roepen tegen de Duitsers (en de EU) “das wir es schaffen”. Merkel blijft tegen beter weten in en tegen de wil van haar burgers volhouden dat wij asielzoekers moeten blijven opnemen.
  Het is voor haar ego niet mogelijk om haar ongelijk, falen en domheid te erkennen.

  Het ongecontroleerd toelaten van asielzoekers met ook terroristische neigingen zal haar hopelijk de politieke kop kosten.
  Ik ben er van overtuigd dat de EU-burgers (en vooral de Duitsers) “es schaffen werden” om haar uit de politiek te verwijderen.

  dr. heinz [16] reageerde op deze reactie.

 9. Heeft u ook dat stuk gelezen van die FBI directeur. Er komt kennelijk een hele kudde Islamisten West-Europa bezoeken. IS, zo is zijn betoog zal binnenkort verslagen zijn, maar helaas zullen niet alle IS strijders op het slagveld vallen. Er bestaat best een redelijke kans dat de resterende IS strijders niet allemaal de meest goede bedoelingen hebben met de West-Europese samenleving. Je verwacht het niet he.

 10. @anp rebel [3]: Wie die lijst heeft opgesteld is totaal geschift.
  Komt altijd uit de linkse hoek met de WEG MET ONS mentaliteit.
  Moeten wij heden 2016 schuldig voelen wat onze verre voorouders eeuwen geleden hebben gedaan?
  Kom op zeg!
  Wij waren er niet bij, en hebben het niet gedaan!
  En dan roepen dat onze verre voorouders daar geroofd hebben.
  Nou dat had men beter moeten doen, dan zaten we heden 2016 ook niet in een crisis die niet over gaat.
  En dat komt natuurlijk ook door die enorme tsunami van economische profiteurs die werkelijk heel Europa overspoelen.
  Met dank aan die EU proleten!!
  Denk dat Nederland maar eens ouderwets een paar landen weer moet koloniseren, komen we weer uit de crisis!

 11. @Harrie van Vaore Tjeu [14]: Ja met net zo`n dooddoener kwam de PVDA ook mee aanzetten in de jaren zeventig, of was het de jaren negentig.
  En zulke onzin kraamt men heden 2016 nog steeds uit.
  In dit geval is immigratie overbodig, je kunt ook via de media contact leggen, zien en horen wat er in het buitenland speelt. 😉
  Dat is al vanaf begin van de radio en later in de jaren zestig in beeld en geluid.
  Daar voor was er telegram, telefoon en telex.
  Wat wil je nog meer!
  Immigratie is alleen wenselijk als de immigranten hoog zijn opgeleid, die op zeer korte termijn een baan hebben.
  En dus niet aan de Roverheids infuus gaan zoals dankzij de politiek correcten al 50 jaar gebeurt.
  Das een feit!

Comments are closed.