Vorige week is in Canada de Red Tape Reduction Act (C-21) in werking getreden. Daarmee is redtapeCanada het eerste land in de wereld geworden waarbij er voor iedere nieuwe wet een oude van gelijke zwaarte geschrapt moet worden. C-21 functioneerde al een aantal jaar in de vorm dat de kosten van nieuwe wetgeving ingeschat moesten worden en gelijkwaardige – of hogere – kosten kwamen te vervallen.

Regulering en wetgeving zijn in Canada – net als in Nederland – een zware verborgen belasting voor de bevolking. De laatste schatting van de Canadian Federation of Independent Business meldt dat regulering $ 37 miljard per jaar kost. 30% van die kosten ($ 11 miljard) kunnen geschrapt worden zonder negatieve impact op de menselijke gezondheid, veiligheid of het milieu. Dit getal lijkt reeël omdat Brits Columbia haar wetgeving en regulering in de laatste 10 jaar met 40% teruggebracht heeft en dat hoegenaamd zonder negatief gevolg.

Minister President Harper noemt bureaucratie ‘een stille moordenaar van banen’. Een van de verontrustende conclusies uit het CFIB rapport is dat één op de vier ondernemers hun kinderen adviseren niet in zaken te gaan vanwege de groeiende last om te voldoen aan de eisen van de overheid. Het beperkt de keus in de markt, legt een steeds zwaardere tol op de samenleving en zorgt voor apathie en Kafka-achtige situaties.

Hoog tijd dat een dergelijk initiatief in Nederland – en de EU – wordt overgenomen in plaats van de continue groeiende verstikkende regel- en wetgevingbrij die nu aan de orde van de dag is.

 

 

19 REACTIES

 1. Goed initiatief, toch?

  Als je een tuin hebt, dan zul je planten af en toe snoeien. Om dode of zieke bladeren weg te knippen. Of overbodige takken. Zodat een plant geen andere planten gaat verstikken door zonlicht weg te nemen of teveel voedingsstoffen te absorberen.

  Als je een kind hebt, dan doe je hetzelfde. Zodat er geen wildgroei van activiteiten plaatsvindt die anderen als lastig gaan ervaren. Want iedereen wil ruimte om te spelen. Soms alleen (voor experimenten), soms samen (als gezelschapsspel).

  Wetgevers hebben dit soort dingen niet in de gaten. Er groeit een onoverzichtelijk en complex oerwoud aan wetten. Tenzij er gesnoeid wordt. Het gaat zelfs verder dan dat; minder is meer. Minder bemoeizucht = hogere levenskwaliteit.

  Dus… bij de introductie van de ene wet een andere met eenzelfde impact schrappen is een stap in de goede richting.

 2. Zieke bladeren kunnen een bron zijn om gezonde bladeren ziek te maken. Zieke wetten kunnen een bron zijn om gezonde wetten ziek te maken. Het zieke wegknippen om het gezonde ruimte te bieden is dus een goede gewoonte.

 3. Libertariërs die soeverein willen worden zullen nu denken: Als ik soeverein wordt, dan schrijft niemand mij de wet voor. En geldt het NAP plus diplomatieke betrekkingen (of gewapende vrede, of oorlog). Het is maar net hoe je tegen iets aankijkt. Wil je burger blijven of soeverein worden.

 4. Probleem hier is dat men altijd minder regels wil. Maar om minder regels te hebben moeten er juist eerst meer regels komen. Is de mening van de meeste politici. Dit is repeterend. Maar wie wil nu de kip met de gouden eieren slachten van een ander, waar men eerst tegen was, en op eens touwtjes van in handen hebben. VB Het kwartje van Kok.

 5. Vanmorgen ontmoette ik iemand op straat. En we hadden een praatje. Over IT-problemen, best een leuk beeld voor het ‘programma’ (wetgeving) van de overheidsmachine.

  Ik legde het volgende uit wat relevant is voor dit topic:

  Vroeger had je mainframes met zogenaamde ’thin clients’. Het programma draaide op de server en de terminals waren dom.

  Vervolgens kwam een beweging op gang; er kwamen Personal Computers met rekenkracht en opslagcapaciteit. Waardoor de server tot een file-server (opslag en backup van bestanden) verwerd.

  En toen kwam weer een andere beweging; webapplicaties waarbij het programma niet alleen op de server draait, maar er ook rekenkracht van de PC wordt gebruikt. Gmail is een goed voorbeeld. Die dienst schuift ongemerkt veel programmacode door naar de gebruiker. Dus dat is een hybride situatie waarbij de rekenkracht zowel bij de client als server wordt gebruikt.

  Weten de programmeurs eigenlijk wel wat ze willen? Waarom niet voor een deugdelijke architectuur kiezen en daar blij mee zijn? Is dit een typisch gevalletje van voortschrijdend inzicht? Of is het telkens herontwerpen en herbouwen van systemen gewoon een leuke inkomstenbron?

  Hetzelfde geldt voor wetgeving.

  In de middeleeuwen draaide het programma, de rekenkracht en de opslagcapaciteit op de ‘server’ van de geestelijkheid en de overheidsmachine. Burgers waren als het ware ’thin clients’. Ze werden dom gehouden en werden geacht niet veel informatie op te slaan. Denken moet je aan een paard overlaten; de ridder op het witte paard (adel) die je wel redt en je leven wel regelt.

  Na de reformatie kwam er ineens meer rekenkacht en opslagcapaciteit bij burgers terecht. Mensen werden geacht zelfstandig(er) na te denken en informatie daadwerkelijk op te slaan. Eigen verantwoordelijkheid.

  Er heeft echter een contra-reformatie heeft plaatsgevonden die een groeiend oerwoud van wetten veroorzaakte. Een ongemakkelijke spagaat waarbij burgers enerzijds geacht worden zelf verantwoordelijkheid te nemen (burgerparticipatie) en anderszijds uitgebreid aan bijvoorbeeld data-mining en regulering van gedrag wordt gedaan (overheidsparticipatie). Een hybride.

  Een groeiend aantal mensen (inclusief wetenschappers) veronderstelt dat we aan de vooravond van een revolutie staan. Een andere manier van denken die onze huidige denkbeelden doet verbleken. Misschien inclusief het gezicht van mensen die de huidige denkbeelden tegen beter weten in blijven propageren. Of misschien stijgt het schaamrood hen wel naar de kaken. Want… men had beter kunnen weten.

  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [9]:
  P.S.: De Reformatie viel niet geheel toevallig samen met de Verlichting. Het ging om een verschuiving van ‘rekenkracht’.

  De Verlichting heeft een blinde vlek veroorzaakt: Wie denkt dat hij het alleen met de rede afkan loopt vroeger of later vast. Vandaar dat mensen tegenwoordig zo hard op zoek zijn naar het geestelijke annex spiritualiteit.

  Het valt me zeer op dat als ik tijdens gesprekken op straat die twee elementen samenbreng, er ineens een gevoelige snaar geraakt blijkt te zijn en mensen spontaan gaan resoneren. Er bestaat in allerlei landen waar ik dit verschijnsel meemaakt een ware honger naar meer menselijkheid en menswaardigheid. Hoe krijg je dat voor elkaar?

  Om dat in beeld te brengen heb ik het voornemen opgevat om een proefschrift te maken, voor het afstuderen aan de ‘university of life’. Iets dat als discussiestuk kan dienen en met een beetje geluk gebruikt kan worden als een fundament om iets moois op te bouwen. Met vereende krachten wel te verstaan.

  Raymond V. [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [10]:

  Geachte Nico voor wat betreft de reformatie ( her formeren ) en de verlichting ( ver / tele – lichten ) , is het naar mijn inschatting , niets meer of minder een Hegeliaans dialectisch concept geweest .

  these + antithese = synthese .

  Nu snappen wij wat gaande is in Rome ….christendom + islam = christlam .net zoals de belachelijk term joods-christenlijke traditie .

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Raymond V. [11]: Het is een wat ondoorzichtig verhaal. Bijvoorbeeld: Luther werd onder bescherming genomen door vorsten en adel. Dat klinkt mooi, maar ik weet toevallig dat hij om politieke redenen bepaalde woorden heeft ingeslikt die de reformatie van karakter hadden kunnen veranderen.

  De reformatie en verlichting vielen aardig samen (hoewel de reformatie veel eerder begon). Waar het destijds om ging is dat de eigen verantwoordelijkheid en de rede meer benut moesten worden. Dat lijkt me een stap in de goede richting.

  Maar het werk is nog niet afgemaakt. Want hoe gaat men heden met de eigen verantwoordelijkheid en de rede om? Je hoort overal geluiden dat mensen steeds meer ik-gericht worden. In de woorden van Willem-Alexander als ‘selfies’ leven, oftewel als los zand zonder sociale cohesie.

  Is het echt zo? Ieder voor zich en God voor ons allen?
  Of zoals velen denken ieder voor zich en de staat voor ons allen?
  Of is er meer?

  Da’s iets om over na te denken.
  Volgens Ghandi: Wordt de verandering die je in je omgeving zou willen zien.
  Volgens Jezus: Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden.
  Ligt daar misschien de kiem van iets dat een ieder eigenlijk zou willen?

  Raymond V. [14] reageerde op deze reactie.

 9. In de woorden van Willem-Alexander als ‘selfies’ leven, oftewel als los zand zonder sociale cohesie.

  Zijn dat de woorden…….ik zou zeggen , live by example , not by words.

  Een voorbeeldje

  Ja…ik ben het spugzat continu mij te laten vertellen dat overal camera toezicht moet zijn , om er vervolgens achter te komen , dat de grootste propagandisten , zelf er voor zorgen dat ze strategisch op bepaalde locaties NIET aanwezig zijn , dat zijn de plekjes waar zij graag vertoeven.

  Wat staat er ook al weer in het NT : luistert niet naar wat zij zeggen , kijk naar de vrucht van hun arbeid !!!!!!!

 10. @Raymond V. [14]: Ja… dit is een oude aanklacht. Jezus had het er ook over. Degenen die wetten uitschrijven, uitvoeren en handhaven als beroepshuichelaars, vijanden van menselijkheid en menswaardigheid.

  Zou er een reden zijn dat dit spel maar blijft doorgaan?

 11. En wat te denken van de gebeden van David in de Psalmen met de volgende teneur:

  Het probleem is zus en zo. Dit is wat er moet gebeuren. Sta op, o God!

  Gezien het doorgaande spel… had Friedrich Nietsche gelijk en is God dood?

 12. @Nico [17]:

  Waarde Nico , de correcte spelling hoort te zijn Raimond ( zo staat het op een document dat verteld waar en wanneer ik geboren ben ) , maar vanuit de macht der gewoonte , is de i praktisch gewijzigd in een y , en omdat er ook iemand schrijft onder de naam Raymond , heb ik de V. ( eerste letter van mijn achternaam ) , hieraan toegevoegd , om te duiden dat ik niet dezelfde ben als die andere ” Raymond “.

  En ja , ik heb inderdaad het een en ander uitgezocht ( gematria , geboorte cijfers …8-8-8 , levenspad =6 . sommige zeggen dan weer 33 ) , maar hoeveel waarde moet men hieraan toekennen ?

  Je bent hier duidelijk beter in onderlegd dan ik .

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 13. BesteRaymond V. [18]: Het lijkt me dat Raimond een verbastering is van Raymond. Er werden bij registraties weleens wat spelfouten gemaakt. De betekenissen van namen vind ik best interessant, zij het dat niet iedereen zijn naam eer aandoet. Maar dat kan veranderen natuurlijk!

  We kwamen op Facebook ook een Raymond (of Raimond) tegen. Van Surinaamse afkomst meen ik. Goeie vent. Gelukkig lopen er hier en daar best goede mensen rond! Ik zie veel talent en potentieel. Latente mogelijkheden. Waar het om gaat is dat mensen tot bloei kunnen komen. Wat is daarvoor nodig? Gewoon natuurlijk gedrag en liefst geen gezeik van anderen. Want van dat soort uitwerpselen kun je cholera (= zwartgalligheid) krijgen!

Comments are closed.