Fout. We hadden een eigen leger tot na de eerste wereldoorlog. We namen een zelfstandige positie in tussen de grootmachten Duitsland, Frankrijk en Engeland. De prijs die ieder van die landen moest betalen om ons leger te verslaan woog niet op tegen de verwachte baten. Dan ben je een zelfstandig land, als je je grenzen op eigen kracht kan verdedigen.

Het Nederlandse leger werd zelfs in staat geacht om op een zeker moment de oorlog te beëindigen. De rol die de Amerikanen in 1917 en 1918 speelden konden wij een jaar eerder spelen. In rrn paar weken tijd. En wel volgens de Duitsers zelf. Zie dit artikel (longread alert).

Dit stukje is geen propaganda voor een sterk leger. De gevolgen van een zwak leger bemerkten we in 1940. De Duitsers wilden deze keer niet vastlopen in Noord Frankrijk. En besloten dat doortocht door Nederland hun kansen tegen Frankrijk vergrootte.

Na de tweede wereldoorlog is het Nederlandse leger al snel gedegradeerd tot leverancier van hulptroepen voor de Amerikanen in NATO verband. Nederland is een land dat niet langer is ingericht om zich zelfstandig te verdedigen.

De basis van de NATO wordt soms omschreven als onderlinge solidariteit. Stel nu dat Erdogan ruzie krijgt met een ander land, Iran, Rusland, verzin maar wat. En een van die landen valt Turkije aan. Dan worden we meegezogen in de strijd van onze NATO partner Turkije. Dat is de solidariteit van de NATO. We staan dan achter Erdogan en Turkije

Nu weet ik niet precies hoe Amerika in dit specifieke geval zal reageren. Opportunistisch, dat is zeker. Maar wat Amerika dan precies gaat doen weet niemand.

In praktijk is de rol van het Nederlandse leger er een van hand en spandiensten voor de Amerikanen. Het is vooral een middel om onze loyaliteit te tonen in zogenaamde vredesoperaties. Waarin onze participatie in de coalitie een verdere legitimatie verschaft aan buitenlands ingrijpen van Amerika.

“Onze jongens” delen geen teddy beren uit in Afghanistan of Mali. Maar doen lastig gevaarlijk werk in een moeilijke omgeving. Waarbij de blijvende positieve effecten voor de lokale bevolking vaak verwaarloosbaar klein blijken. Zeker als we kijken naar de meeste operaties in het Midden Oosten en Afghanistan in het afgelopen decennium.

Met het verdedigen van ons land hebben de vredesoperaties vaak niet veel te maken. Met het behouden van de positie binnen de politieke pikorde van de hulptroepen leverende landen des te meer. Heel triest voor de mannen en vrouwen in het leger die dit moeten uitvoeren.

4 REACTIES

 1. In allerlei artikelen en discussies over militairen mis ik een eenvoudige kern: Is het niet gewoon de bedoeling om eigen huis en haard te beschermen en buren te hulp te schieten wanneer dat nodig is? Als iedereen dat nu in zijn eigen woonomgeving doet… wordt het leven een stuk eenvoudiger.

  Dat heeft men vooral in Zwitserland door. Daar staan wapens en zelfs tanks in en om gewone woningen. Waardoor men uitermate snel paraat kan zijn als er daadwerkelijk militair ingegrepen moet worden.

  Hiermee wordt niets afgedaan van het nut van een vredesmissie. Vrede stichten is een goed ding. Partijen nader tot elkaar brengen zodat ze het verder zelf af kunnen moet echter geen oeverloos verhaal worden, zoals dat nu het geval lijkt te zijn. En wat te denken van miljoenen mensen die nu door (burger)oorlog ontheemd zijn geraakt en bijvoorbeeld jarenlang in tentenkampen verblijven? Kunnen dit soort problemen nu echt niet kordaat afgehandeld worden, of worden zij bewust in stand gehouden?

 2. Nederlandse leger??
  Waar dan??
  Onze? Roverheid en den gehelen politieke kliek en al die ambtenaren, dienaren der linkse kerk en wie al niet meer,..oja de EU proleten heden hebben geen cent voor het leger over.
  Dat verfoeide gebroken geweertje mentaliteit, is altijd aanwezig geweest en zal ook nooit verdwijnen.
  De kerken en wat daar allemaal bij hoort zijn ook tegen een sterk leger die het eigen land en volk beschermt.
  En ja die EU proleten schreeuwen al jaren vanaf de daken dat: Met de EU, nooit meer oorlog!
  Welnu, het is zo dat dankzij die EU proleten en de linkse kerk en alle andere kerken en wat daar bij hoort dat: Europa op de vooravond staat van een oorlog!
  Dankzij die EU proleten word héél Europa overspoeld door economische profiteurs, en die willen allemaal een gratis huis, inboedel, uitkering en wat allemaal meer.
  Er staan 20.000.000 klaar in Afrika, om de oversteek te maken naar rijk Europa!
  Niemand doet wat, ze lijken wel totaal geschift geworden te zijn.
  Moeder EU kloek Merkel met haar lokroep; maakt Europa kapot!
  Dit gaat gigantisch fout aflopen.

 3. Oja…..
  In Den Haag hebben onze? politici niks beters te doen dan Rutte aan te vallen om zijn uitspraak: Pleur op.
  Wat een dwazen!!
  De wereld staat in brand, Europa word overspoeld door economische profiteurs, en wat doet men: kakelen als een kip zonder kop.
  Daar sta je mooi voor lul als een natie!!

Comments are closed.