120px-McIntosh_with_sticker_by_Lars_Zapf_2006-03-30_croppedApple moet van de Europese Commissie € 13 miljard aan Ierland betalen wegens onterecht ontvangen staatssteun. Apple betaalde – en betaalt – in Ierland namelijk praktisch geen winstbelasting, en volgens de Europese Commissie is dat vorm van staatssteun, want het tarief van de Ierse vennootschapsbelasting is 12,5%.

Over de kwalificatie van een effectieve belastingdruk van praktisch nihil als ‘staatssteun’ is het laatste woord nog niet gezegd. Apple gaat dit oordeel in rechte aanvechten. Het kan dus nog jaren duren voordat we weten wie het Europese recht aan zijn kant heeft, Apple of de EU-Commissie.

Politiek en sociaal-economisch is er ondertussen wel wat over te zeggen.

Ondernemingen scheppen welvaart. Dat doen zij doordat ze producten of diensten verkopen voor geld. Om dat te kunnen doen nemen ze mensen in dienst die betaald krijgen voor hun werk. Tevens besteden ondernemingen werk uit aan toeleveranciers, die ook betaald krijgen. De overheid profiteert mee middels heffing van BTW, loon- en inkomstenbelasting en heffing op dividenden.

Je kunt je afvragen of het wel een goed idee is om winsten van bedrijven te belasten. Belasting op winst is immers een onttrekking van vermogen uit de onderneming. Onttrokken vermogen dat niet langer beschikbaar is voor investeringen, inkopen, lonen en dividenden. Het grootste deel van de welvaart die bedrijven als Apple scheppen ontstaat juist door het betalen van leveranciers, personeel en aandeelhouders. Er is daarom alles voor te zeggen om de belasting op winsten zo laag mogelijk te houden en pas belasting te heffen als geld de onderneming verlaat in de vorm van lonen en dividenden. Dat geeft ondernemingen financiële armslag en doet recht aan het idee dat een bedrijf in feite alleen maar een machine is, een generator van welvaart, en dus zelf geen welvaart kan genieten.

In de Engelstalige landen heeft men daar een gezegde voor: corporations don’t pay tax, only people pay tax. Met andere woorden: een NV of een BV is een juridische fictie. Alleen natuurlijke personen kunnen belastingdruk ervaren, net zo goed als alleen natuurlijke personen welvaart kunnen genieten.

Apple heeft dat goed begrepen en bewijst dus al jarenlang dat het niet alleen op technologisch gebied slimmer en geavanceerder is dan de rest van het veld.

Paul Verhaegh

10 REACTIES

 1. Dus het niet hoeven te betalen van belastingen wordt gezien als staatssteun? Interessant. Doet me denken aan Tsjechië, waar burgers die geen belasting afdragen een strafbaar feit plegen.
  Wat hebben ze gedaan volgens de denkwijze die daar massaal is ingeprogrammeerd? Ze hebben (belasting)geld gestolen van de staat.
  Logisch toch? Als de burger staatseigendom is, dan zijn ook de vruchten van zijn arbeid staatseigendom. En die mag je natuurlijk niet stelen! En al helemaal niet denken dat wat je hebt gestolen van jou is. Foei!

  De apple/appel staat overigens bekend als de twistappel waarmee de Trojaanse oorlog begon. De twist die ontstaat als denkwijzen met elkaar botsen en mensen elkaar de wet willen voorschrijven.

  Apple doet hetzelfde als de regeerindustrie. Als je een Apple hebt gekocht dan ben je in de val van een Vendor lock-in getrapt. En is het moeilijk om ervan af te komen en over te stappen op bijv. een IBM-kloon met een universele architectuur die iedereen kan produceren.

 2. “Dus het niet hoeven te betalen van belastingen wordt gezien als staatssteun?”

  Ja, want het effect is hetzelfde: 13 miljard overhouden, of het nu in de vorm van subsidie of belastingkorting komt.

 3. Vreemde redenering van de Europese Commissie. In wezen gaat de Commissie ervan uit dat een staat recht heeft op inkomsten uit belastingen. En dat is nog maar de vraag. Bovendien beschikt een staat niet over “eigen geld”. Een staat pompt andermans geld rond. Los van een en ander denk ik dat het goed is dat er concurrentie tussen staten bestaat. Dat houdt de staat scherp. Anders smijten staten nog meer geld over de balk.

 4. Als de Engelsen slim zijn ,….

  Gaan ze toch naar Engeland, daar kunnen ze andere regels hanteren.

  Bv. belastingen betalen naar gebruik van infra en verder niets.

 5. Als iemand ergens voordeel heeft dat anderen niet hebben, is dat niet geoorloofd.
  En de schapen vinden het geweldig als bedrijven kapotbelast worden.
  En maar jammeren als er weer een dicht gaat.

 6. “… corporations don’t pay tax, only people pay tax.”

  Inderdaad, dat verwijst naar Milton Friedman’s, there is no free lunch. Je kunt bedrijven niet belasten omdat dit enkel een kostenpost is voor een bedrijf wat doorberekend moet worden in de prijs van het product, het salaris van de medewerkers en de winstuitkering voor aandeelhouders. Dit grijpt terug op discussies uit de jaren 80 ten tijde van de Thatcher revolutie. Veel liberale sociaaldemocraten in de EU, en de rest van de politiek, hebben die discussies gemist en menen nog altijd dat ze bedrijven flink moeten belasten. Maar goed, ze menen ook dat bedrijven het kwaad zijn die de hegemonie van de staat verzwakt. En het is juist dat succesvolle bedrijven een bedreiging vormen voor de alleenmacht van de staat. Uiteindelijk is het weer een ordinair machtsspel zoals gewoonlijk gespeeld over de ruggen van het plebs.

 7. Het eigenlijke probleem is transfer pricing. Met dat probleem kampen alle overheden. Een Chinese producent van televisies sluit een overeenkomst met Philips om de naam Philips op de toestellen te zetten. Philips is in principe een Nederlands bedrijf, maar reken maar niet dat de opbrengst van die overeenkomst naar Nederland gaat. Philips heeft daar ongetwijfeld een vestiging voor in Zwitserland of where ever. Terwijl de merknaam Philips toch vooral via Nederland is opgebouwd. De kosten van adverteren zijn in mindering gekomen op de Nederlandse winst. Het spijtige is, is dat het midden- en kleinbedrijf van dit soort constructie geen gebruik kan maken.

 8. Ik vraag me wel eens af… Stel dat NL de Vennootschapsbelasting afschaft. Dan komt er 20 tot 25% meer geld vrij voor de ondernemer die daar mee kan ondernemen, of zijn oude dag mee kan financieren. Uitgaande van het feit dat ondernemingen geld creëren en daarmee banen zou je toch denken dat een politicus dit simpele rekensommetje ook kan maken? In plaats van doodbelasten, levend laten investeren…. Ideetje voor VNL?

 9. Fiscaal is het best apart dan mensen een vennootschap willen. Kijk maar eens wat er gebeurt met winst / loon / divendend en vergelijk dat met optreden als natuurlijk persoon zonder rechtspersoon

Comments are closed.