hubHub schreef in 2003 het volgende: In een studie van de NRC blijkt dat de “Betuwe lijn” acht (8 x) keer zo duur wordt als oorspronkelijk aan het volk verkocht. Maar niet alleen de aanleg is duurder, ook de exploitatie blijkt niet rendabel te zijn. Men zegt dat er de zeker de eerste 10 tot 20 jaar belastinggeld in deze put gegooid moet worden. Let wel, als de overheid dat nu al erkent, dat het dan mogelijk ook acht keer zo lang wordt. Met andere woorden: de lijn wordt nooit rendabel!

Denk eens wat er allemaal voor andere dingen met al die miljarden had kunnen gebeuren, en nog zou kunnen gebeuren.

Bij het lezen van dergelijke berichten komt altijd de neiging om van de daken te schreeuwen dat wij daar al jarenlang voor waarschuwen. Maar het gaat ons ook vandaag niet om een stukje zelfbevrediging.
Waar het om gaat, is dat ook hier weer is aangetoond dat:
“Alles wat een overheid doet, heeft onbedoelde (?) consequenties en heeft het tegengestelde resultaat.”

De oproep die zeven hoogleraren vandaag weer deden om met die verkwisterij te stoppen, verdient dan ook een serieuze behandeling.
De groep van zeven bestaat uit: emeritus hoogleraar economie Heertje, hoogleraar ruimtelijke economie Oosterhaven, emeritus hoogleraar vervoerseconomie Polak, hoogleraar vervoerseconomie Rietveld, emeritus hoogleraar bedrijfskunde Tilanus, hoogleraar planning Pols en hoogleraar politieke wetenschappen Tromp.

Een aantal van deze hoogleraren stuurt al sinds 1998 aan op heroverweging van de Betuwelijn. Ook toen waarschuwden zij de Kamer dat uitstel van de aanleg van de lijn noodzakelijk was om ‘te voorkomen dat de Betuweroute tot een bestuurs- en planningsramp leidt’

We konden zelfs snel een negatief oordeel van de Rekenkamer opdiepen:”Al eerder, 22 juni 2000, [al drie jaar geleden, maar er zijn nog oudere waarschuwingen] publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Beleidsinformatie Betuweroute’. De hoofdconclusie van dit rapport was: bij de besluitvorming over de Betuweroute was de beschikbare informatie vaak onvolledig of gebrekkig. Onder andere ontbrak een goede kosten-batenanalyse

Mede omdat er sprake is van valse voorlichting, bedrog, moet er een parlementaire enquête komen en moeten de schuldigen gestraft worden.

21 REACTIES

 1. Tsja… als een overheidsmachine een route uitzet is er altijd sprake van mooie plannen, is het altijd onnodig duur, vinden vaak budgetoverschrijdingen plaats, duurt het gewoonlijk langer dan gedacht, kiezen mensen uiteindelijk toch een andere route en vallen de opbrengsten altijd weer tegen.

  Heb ik dat zo goed samengevat?

  😀

 2. Oh… en voor deze ‘knappe staaltjes’ van bestuur moeten anderen de rekening betalen natuurlijk. Want eigen verantwoordelijkheid bestaat in organisaties nauwelijks. Wel bonussen en andere beloningen voor wangedrag; bekend van de bancaire wereld en bijvoorbeeld het EU-apparaat (vertelt bijv. Nigel Farage).

 3. @John [4]: Alles wat afgeperst, gestolen of bij elkaar gezwendeld is moet teruggegeven worden. Daar houdt schade vergoeden niet op. Want ondertussen is er ook bijkomende en soms indirecte schade (inkomstenderving, tijdsverlies, etc.) veroorzaakt.

  Opsluiten in een hok (een cel in een gevangeniscomplex) geeft burgers het idee dat er rechtvaardigheid is geschiedt. Maar strafrecht gaat alleen over de verhouding tussen een dader en de staat. Het doelwit staat buitenspel en moet maar een civiele procedure starten (bijkomende schade) voor schadevergoeding, smartengeld en verder genoegdoening – voor zover mogelijk.

  Wat je kunt vergoeden hangt af van wat je wilt vergoeden of wat afgedwongen wordt. Maar daar maakt een dader zich gewoonlijk niet druk om (sociopathisch of psychopatisch gedrag). Die baalt hoogstens dat hij gepakt is en zal een spel spelen om zo min mogelijk boete te doen. Uitzonderingen daargelaten.

  John [8] reageerde op deze reactie.

 4. In het rijtje mist nog beroving en fraude. En misschien nog meer. Bestuurders van organisaties hebben kennelijk de neiging hun zakken te vullen. Macht corrumpeert. Dus is het van belang macht niet te centraliseren, dan kan er ook niet veel schade aangericht worden.

  Wat nu als een burger wordt wat hier rechtsboven op de website vermeld staat, soeverein? Wat is hem precies afhandig gemaakt, hoe ver is hij op achterstand gezet, wie gaat dat compenseren en hoe kan dat plaatsvinden? Interessante gedachte als je erover nadenkt 😉

 5. @Vilseledd [5]:
  Het idee was dat er veel meer over het spoor zou gaan, om de weg te ontlasten dacht ik.

  @Nico [6]:
  Het gaat niet alleen geld dat weggesluisd is, maar ook over oorlogen die door hen begonnen zijn om “Questionable Reasons”.
  Volgens mij is geen gevangenisstraf daarom hoog genoeg.
  Moeten we hen voor iedere miljard, of ieder onschuldig leven, een jaar extra achter de tralies stoppen?
  Dan komen ze nu over een paar eeuwen vrij.

  Vilseledd [9] reageerde op deze reactie.
  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 6. @John [8]:

  “Het idee was dat er veel meer over het spoor zou gaan, om de weg te ontlasten dacht ik.”

  Tussen treinen moet een behoorlijke ruimte zitten vanwege de lange remweg. Er kan verder voornamelijk alleen ’s nachts gereden worden en dan nog met 30 km/h. Ook hebben maar weinig bedrijven een rechtstreekse aansluiting met het spoor. Het geringe gebruik was dus te voorspellen.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 7. @John [8]: Bij gevangenisstraf betaalt de belastingbetaler. Die al had betaald voor het project. Da’s dubbelop. Extra kosten voor belastingbetalers lijken me moreel onaanvaardbaar. Dus wat dan? Gebruik je creativiteit.

  Kinderen in India staan nu tot in de knieën in de chemicaliën om goedkope spijkerbroeken voor Nederlanders te produceren. Ruiltje doen? Bestuurders de chemicaliën insturen (zaten ze metaforisch toch al) en de kinderen menswaardigheid bieden? Dan blijft de toestroom van spijkerbroeken gehandhaaft!

  Of de poep in bejaardentehuizen opruimen? Dan kan het personeel wat waardiger werk uitvoeren.

  Legio mogelijkheden!

 8. @Vilseledd [9]:
  “Tussen treinen moet een behoorlijke ruimte zitten vanwege de lange remweg. Er kan verder voornamelijk alleen ’s nachts gereden worden en dan nog met 30 km/h. Ook hebben maar weinig bedrijven een rechtstreekse aansluiting met het spoor. Het geringe gebruik was dus te voorspellen.”

  Een organisatie zoals een overheidsmachine is als een trein. Met die lange remweg valt het wel mee als de overheidsmachientjes maar netjes dezelfde snelheid rijden en tegelijk remmen. Kwestie van management. Daar is dan de EU voor 😉

  Overheidsmachine werken alleen in de nacht annex duistere. Ze zitten in een parallelle dimensie, want in huishoudens toeft men best wel wat sneller voort op de levensweg.

  Een huishouden probeert aan sociaal verantwoord ondernemen te doen (naastenliefde). De overheidsmachine en gerelateerde clubs aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (winstgericht). Da’s niet echt (of echt niet) compatible met elkaar. Aansluiting zoeken is moeilijk, zo niet ondoenlijk. Maar zou men dat eigenlijk wel moeten willen?

  Vilseledd [14] reageerde op deze reactie.

 9. Pardon, correctie:

  Overheidsmachine werken alleen in de nacht annex duistere tijden. Ze zitten in een parallelle dimensie, want in huishoudens toeft men best wel wat sneller voort op de levensweg. En ontsteekt men tenminste een lichtje. Soms zoveel dat de buurt ervan kan meegenieten 😀

 10. Eigenlijk om te lachen dat hr Heertje dit soort zaken vertelt en waarom?.
  China, Rusland en India hebben 1 jaar terug de AIIB opgericht.
  Deze bank is voor investeringen in het transportsysteem van de toekomst tussen Azie en Europa namelijk de nieuwe zijderoute per spoor.
  Het worden shuttle treinen volledig automatisch zonder dat een mens erbij te pas komt.
  4 sporen heen en 4 terug.
  Delen zijn reeds in China en India in bedrijf en sluiten nu aan op de Trans Siberie Expres.
  Als alles volgens plan uitgevoerd word is het geheel gereed 2022 tot 2024 en eindig in Wenen Oostenrijk.
  Een van de redenen waarom de VS regime chance heeft uit gevoerd in Oekraine om dit project te dwarsbomen en hun rede is simpel.
  Heden gaat het transito vervoer per zeeschip en VS controleerd de zeeën en heeft nu een belangrijk strategisch middel om eventueel China ed te dwarsbomen of te dwingen op bepaalde manier te handelen.
  En dan is hun macht gereduseert tot 0,0
  Frankrijk en Duitsland zijn ook aan het investeren in spoorvervoer.
  Het zal een ieder toch hopelijk duidelijk zijn dat wat op het spoor staat niet meer per binnenvaart verder vervoert.
  In 2015 ging al 12% vanuit China per spoor naar EU.
  De betuwe route gaat op termijn echt wel renderend worden.

  Vilseledd [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Bartje [13]:

  Van dat project, ‘de nieuwe zijderoute’ heb ik ook gehoord, maar dat gaat nooit wat worden. Goederentreinen rijden 30 km/h, schepen varen 38 km/h. Aan een trein kun je 100 containers hangen, op een flink goederenschip kunnen er 14.000. Daarnaast moet j er ook voor zorgen, dat al die landen decennia en zelfs eeuwen stabiel blijven, wil het een gevestigde manier van transport worden. Tot slot vergt de hele route voortdurend onderhoud in tegenstelling tot de zee.

  “In 2015 ging al 12% vanuit China per spoor naar EU.”

  Met al die verschillende spoorbreedtes?

 12. @Vilseledd [14]: Klopt. Treinen zijn een prachtige metafoor. Waar ik graag tussendoor even de aandacht naar toe stuur.

  Vervoer kan via verschillende wegen.
  Verschillende spoorbreedtes openen mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren. Er moet immers overslag plaatsvinden, net zoals vanaf een vrachtschip naar een vrachtauto.

 13. @dZvZtKm [17]: Ja, inderdaad. Maar er zit wel een dubbele bodem in. Je ziet en hoort iets waar wat achter zit. Maar wat?

  Als verkeer en waterstaat van job naar job gaat in de betekenis van ‘van klus naar klus’ opent bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een hedendaagse Job op de korrel te nemen. Hoe reageert iemand op onteigening (van bijvoorbeeld een woning en/ grond) en de daarmee gepaard gaande modus operandi? Laat iemand zich omkopen en verandert hij na een impuls, het aanbieden van een bedrag, impulsief van mening? Of gaat hij tegenstribbelen en houdt hij stand, ook als overheidsdienaren hun best doen om zijn leven zuur en bitter te maken teneinde hun zin door te drijven?

  Ieder project is een mooie kans voor de betrokkenen om eens te laten zien wat ze waard zijn. Politici vertellen mooie verhaaltjes, bestuurders proberen de praktijk te sturen, enzovoort.

  Of iedereen daar uiteindelijk nou zo blij mee is, is weer een andere vraag. Want als men van een job naar een Job gaat… dan ken je het verhaal misschien wel genoeg om te weten dat hij een berg ellende meemaakte. Niet iedereen wil net als Job een gouden ring (van macht) en goudstukken. Want je wilt toch kiezen in welk gezelschap je je begeeft. Al geef je een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding! En politici zeggen behoorlijk lelijke dingen! Hoor ze elkaar eens toeschreeuwen op het politieke toneel 😀

  DZvZtKm [20] reageerde op deze reactie.

 14. Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat veel van wat er gebeurt op het politieke toneel toneel een klucht is. Kijk maar eens na wat een klucht (toneelspel) eigenlijk betekent.

  Politiek betekent zoveel als hoe mensen de onderlinge verhoudingen geregeld hebben. Aangezien wetgeving mensen dwingt, is dat dan de manier om met elkaar om te gaan? “Dat zouden ze moeten verbieden” Of verplichten?

  Economie betekent zoveel als hoe mensen met hun middelen omgaan. Politici slagen er maar niet in hun huishoudbudget sluitend te krijgen. Er is altijd een begrotingstekort. Er zijn nogal wat gepflopte projecten en budgetoverschrijdingen. Fouten maken is menselijk, maar de manier waarop regeringen fouten maken doet opzet vermoeden.

 15. @Nico [18]:

  van job naar job bedoelde ik, dat ze nooit 2 zaken tegelijk onderhanden nemen, zo bescherm je je eigen “loopbaan”
  na de diverse delta werken, de betuwelijn, de hsl en straks de reconstructie het TerbregsePlein en die van het KleinPolderPlein

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 16. @DZvZtKm [20]: Vanuit de IT ken ik delta’s als toe te passen patches die per delta het totaal wat aanpassen en daarmee hopelijk verbeteren. Zoiets als RNA (een ‘envelopje’ met genetische informatie) met DNA doet.

  In die zin kan van job naar job gaan om telkens weer een upgrade uit te voeren best een goede zaak zijn. Er zitten natuurlijk altijd haken en ogen aan; een upgrade kan onnodig duur zijn, kan enerzijds problemen verhelpen maar anderzijds problemen introduceren, etc.

Comments are closed.