logo lpEr waait een nieuwe wind door de LP. Ik presenteer een stukje van het verkiezingsprogramma: (deel van punt 10.3). De LP ziet graag dat de staatsschuld zo snel mogelijk wordt afgelost. Er is immers een contract aangegaan met degene die het geld heeft uitgeleend. Belastingverhoging is daarvoor geen optie, omdat mensen recht hebben op het geld waar ze hard voor gewerkt hebben. De overheid zal dus aan kostenbesparing moeten doen. Dat is mogelijk door de regeldruk omlaag te brengen, waardoor er minder ambtenaren nodig zullen zijn.

 

U moet dus belasting betalen om de staatsschuld af te lossen. Het is kennelijk zo dat als iemand in uw naam een schuld is aangegaan u gedwongen kan worden deze af te lossen. Dat is de basisgedachte die achter dit onderdeel steekt van het verkiezingsprogramma. Er is zonder uw toestemming in uw naam een verplichting aangegaan die u dient in te lossen. De LP onderschrijft hiermee het sociaal contract.

Niet alleen moet u dit aflossen, het moet van de LP ook nog eens zo snel mogelijk gebeuren. De contracten moeten kennelijk worden open gebroken om de financiële sector als eerste genoegdoening te geven.

Hieruit spreekt een ongehoorde naïviteit. Libertariërs zouden als geen andere moeten beseffen wat voor schade de financiële sector heeft aangericht door de manipulatie van geldhoeveelheid en kunstmatige inflatie. Er is een schuldstelsel geschapen van ongehoorde omvang door het introduceren van fiat valuta en het afzweren van goud en zilver als betaalmiddel. En het in handen geven van geldschepping aan centrale banken en het toestaan van fractional reserve banking. Het laatste dat zou moeten plaatsvinden is nog meer geld afdragen aan de financiële sector. Door versneld de staatsschuld te gaan aflossen. Een schadevergoeding van de sector aan de burgers is veel eerder op zijn plaats.

Hiermee is de LP dienaar geworden van de financiële sector.

Ik begrijp best dat water bij de ideologische wijn groei kan brengen. De SP en voorheen de SDAP (voorloper van PvdA) waren nooit zo groot geworden als de oprichters trouw waren gebleven aan hun ideologische basis. Maar dit punt uit het partijprogramma is wel een erg grote concessie aan libertarische uitgangspunten. Met dit punt onderschrijven ze het sociale contract en dienen ze de financiële sector. In plaats van slachtoffers van de staat zo snel mogelijk te compenseren kiezen ze ervoor om als eerste de belangen van “het grootkapitaal” veilig te stellen.

45 REACTIES

 1. @Overnight [2]: tja, dat de minister van Financien schijnbaar klem zit en dus door meent te moeten gaan met dit parasitaire systeem, dat is een. Echter, wanneer de LP al in het verkiezingsprogramma de mensen schuldig verklaart, dan is het einde zoek. Wie moet dan de regering bewegen tot het nemen van passende maatregelen?
  Namelijk het doorhalen van de staatsschulden en het terugvorderen van de ten onrechte betaalde rente.

 2. Tja, het is niet de eerste keer dat een veelbelovende beweging het glijdend pad inzet en onherkenbaar is. Co-opting is standaard, standvastig blijven de uitzondering.

 3. Controlled opposition.
  Stemmen is immoreel, maakt niet uit op welke partij. Waar het in het eind op draait is opkomstpercentage. Dat geeft het vertrouwen in de politiek weer. Door op LP te stemmen en dan te verwachten dat de overheid dan krimpt, is net zo nutteloos als water naar de zee dragen.
  Wat we nodig hebben is mensen die inzien dat een overheid je armer maakt en niet rijker. Zolang de opkomst op 75%+ blijft, blijft het een zooitje.

 4. Voorde rest niets eens met het artikel, het geld dient opgehaald te worden bij diegene die hun verantwoordelijkheid hebben overgedragen aan de staat; de stemmers. De niet stemmers dienen te worden ontslagen van iedere verantwoordelijkheid van deze schuld.

 5. @Naam * [8]: @jhon [4]: Rob Brockhus tegen Mark Rutte over het aflossen van de staats schuld.Maar waar moeten de pensioenfondsen dan hun geld in beleggen.Op de aandelen beurs zegt Mark hahahahaha

 6. @Romee [9]: Saneren of Failliet is ook een optie.Maar de pensioen gerechtigde hun pensioen stelen en door gaan op deze weg vind ik onaanvaardbaar.Zorg dan voor een alternatieve bank full reserve zo dat je over kan stappen en schrap alle belastingen en regels enz.De LP is mij kwijt als kiezer.Want de staats schuld/bezit vind ik best wel een belangrijk issue.Even checken wat vnl daar over zegt.De piraten partij heeft ook wel goeie puntjes.

  Matthijs [14] reageerde op deze reactie.

 7. Dit artikel raakt kant noch wal. Hoe wil je de vrijheidsbeweging in Nederland groot maken als het eerst wat je voorstelt is om 400 miljard euro van de eigen burgers te onteigenen. Welke socialist heeft dat nou weer bedacht?

 8. Dit lijkt een voorbeeld te zijn van een beweging die is gekaapt. Of waar teveel water bij de wijn gedaan is. Er zijn een aantal perspectieven.

  Normaliter zouden mensen uit vrije wil moeten bijdragen aan bijvoorbeeld infrastructuur en onderwijs, waar welvaart uit voortkomt. Net als bij de opvoeding van kinderen geldt dat er regels gelden zolang er nog geen begrip is waar vrije wil uit voortvloeit. Vandaar belastingen. Los van de verantwoordelijkheid om die zo goed als mogelijk te besteden. Praten over de hoogte en besteding van belastingen is politiek mogelijk. Maar een partij die belastingen wil schrappen zal waarschijnlijk niet toegelaten worden.

  Dienstbaarheid aan de financiële sector (of andersom?) lijkt me ongeveer eenzelfde verhaal. Feitelijk is er sprake van gelegaliseerde zwendel (fiduciar geld). Dat ontkent de sector zelf ook niet, hoewel men mooie woorden gebruikt zoals geldschepping. Maar als je de poten onder dit systeem weg zaagt, dan moet er wel een alternatief zijn om allerlei ellende te voorkomen.

  Staatschuld is ook een interessant thema. Waarom zou iemand verantwoordelijk zijn voor het gedrag van voorouders? Misschien maakten voorouders wel een zootje van hun beslissingen. En het is nog maar zeer de vraag in welke mate de beslissingen van voorouders hebben bijgedragen aan een gezonde situatie in het heden. Sommige beslissingen misschien wel, andere juist niet (integendeel). Het concept ‘odious debt’ vanuit de internationale rechtsgeleerdheid is feitelijk een ethisch vraagstuk dat serieus behandeld zou moeten worden. Dingen zijn zoals ze zijn. Niets meer en niets minder.

  Het goede van de LP is denk ik dat mensen zouden kunnen denken: “Libertarisme, wa’s da?” En vervolgens kunnen gaan zoeken naar informatie en daarover nadenken. Want wat politici (net als geestelijken) van onderwerpen bakken is in onze beleving hoogstens een stapje in het denkproces.

 9. Staatsschuld wordt in religie overigens weergegeven als het dogma van de erfzonde. Een mens erft de gevolgen van de beslissingen van voorgaande generaties. Tenzij hij die erfenis afwijst. Want die erfenis is volgens religie een bedrieglijke schaduw van een werkelijke erfenis, het recht om de aarde te regeren. Men kan zich afvragen wat precies met ‘aarde’ bedoeld wordt. Het eigen leven, een stukje grond waarop geleefd wordt of de gehele aardbol.

  Om een erfenis in ontvangst te nemen moet de erflater wel eerst dood zijn (volgens Friedrich Nietszche is God dood, dus dat komt goed uit). De volgende vraag is waar deze erfenis geclaimd en in ontvangst genomen kan worden.

 10. Pardon, het ‘recht’ om de aarde te regeren moet zijn ‘de vrijheid verkrijgen’. Zoals in kinderen die eerst opgevoed zijn en vervolgens uitvliegen om hun eigen leven verder te regelen. Het verschil tussen ‘recht’ en ‘vrijheid’ klinkt misschien als letterneuken, maar er zit een belangrijk verschil in de onderliggende gedachten.

 11. @Ratio De LP is inderdaad niet libertarisch meer. Die term wordt overigens niet of nauwelijks meer door ze gebruikt. Maar wat betekent dat voor jou? Zou je er niet meer op stemmen? Of zie je het toch als “lesser of the evils”? De partij is en blijft toch voor veel meer vrijheid dan de andere partijen…

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.

 12. Als de LP een overheid erkent, klein of groot, wat is het problem dan? En hoe zo dienstbaar aan de financiële sector? Bovendien heeft de maatschappij toch ook geprofiteerd van die kredieten en zijn we die toch zelf aangegaan? Of hebben LPers hun huizen contant betaald?

 13. Tegenover de staatsschuld staan de bezittingen van de staat. In principe zou je alles kunnen verkopen. Dat zou wel eens heel wat meer op kunnen brengen dan de totale schuld. Overigens zitten er op deze site wel een paar mensen die beter naar een andere planeet kunnen emigreren. Dan kunnen ze van nul af aan beginnen.

  Bertuz [24] reageerde op deze reactie.

 14. beste Libertarian guy [20]: je stelt De LP is inderdaad niet libertarisch meer. Die term wordt overigens niet of nauwelijks meer door ze gebruikt.

  Als ik op de site kijk zie ik nog steeds deze beginselverklaring:
  http://stemlp.nl/beginselverklaring/
  Ik haal aan: Wij, de leden van de Libertarische Partij, in vrijheid verenigd, verklaren hierbij onze onwrikbare overtuiging dat alle mensen een geboorterecht genieten om in vrijheid te leven. Als libertariërs streven wij naar een samenleving waarin niemand wordt gedwongen, bedreigd of met geweld wordt aangevallen.

  Wellicht is het dan tijd ook deze beginselverklaring van de site af te halen en aan te passen? En duidelijk te maken dat de L in de LP voor liberaal staat? Nu is het allemaal verwarrend. Ik stel voor dat de partij ofwel officieel afstand neemt van de libertarische gemeenschap ofwel wederom libertarische standpunten gaat verkondigen, nu doen ze meer kwaad dan goed want er is een duidelijk verschil tussen libertarisch en liberaal.

  Libertarian guy [27] reageerde op deze reactie.
  Nico [28] reageerde op deze reactie.

 15. @Matthijs [21]: Nico,ik ben het met een heleboel zaken niet eens.Ik ben in Nederland geboren Maar zoals het nu is daar heb ik niet om gevraagd.Als ik zo om me heen kijk en wat mij overkomen is dan vraag ik me af waar zijn we mee bezig.Is dit nou het leven en hoe we met elkaar om moeten gaan.Ik kan wel een heel lang verhaal gaan houden en zal zelf ook wel fouten hebben gemaakt maar zoals het nu is vind ik droevig.Daarom vond ik het libertarisme wel interessant om dat ik gevoelsmatig denk dat daar de oplossing ligt en eigenlijk altijd al iets in die richting dacht.Heb gewoon veel pech gehad door mijn naïviteit.Ik had gewoon naar mijn gevoel moeten luisteren.Door schade en schande ben ik wel iets wijzer geworden.Nu ben ik compleet afgestompt en afhankelijk van de staat en zit ik ziek thuis.DIT HEB IK NOOIT ZO GEWILD.Maar ik ben er nog.Ik zit de rit wel uit.

  Nico [29] reageerde op deze reactie.

 16. @Ratio [25]: Volledig mee eens 🙂 Ik hoop ook, dat ze afstand van gaan nemen van de term “libertarisch”. In de VS is er al niets meer over van dat begrip met Gary Johnson…. Het zou jammer zijn als het in NL ook die kant op gaat….

 17. Beste Ratio [25]: Eigenlijk stel je, in andere woorden, dat de LP een grondbeginsel heeft verkwanseld. Een soort van hoogverraad jegens de libertarische beweging dat de ‘interne veiligheid’ daarvan in gevaar brengt. Want niemand weet door deze gang van zaken nog wat hij aan het libertarisme heeft. Dat is althans wat ik uit je woorden opmaak.

  Algemeen gesteld: Als er libertariërs zijn die menen dat het fundament van het libertarisme aangetast wordt, dan is het zaak om op te staan, het woord te nemen en dat te corrigeren. De LP zal daar toch wel mogelijkheden voor hebben?

  Je kunt stellen dat het libertarisme momenteel gekaapt wordt. En vinden dat je machteloos moet toekijken. Maar… als iemand een vliegtuig wil kapen, rust er dan bij de passagiers niet een verantwoordelijkheid om de kaper te stoppen en onschadelijk te maken? Of moet je dan maar lijdzaam afwachten waar ‘het schip strandt’?

  Wie de schoen past, trekke hem aan.

  ratio [33] reageerde op deze reactie.

 18. Beste dickie [26]: Er blijkt niet duidelijk uit je reactie of die gericht is aan Matthijs of aan mij. Maar ik zou wel willen ingaan op je opmerking “dit heb ik nooit zo gewild. Maar ik ben er nog. Ik zit de rit wel uit”. Dat klinkt als een spanningsveld en opgegeven hoop. Mag ik je wat wijzer maken en proberen een hart onder de riem steken?

  Omgevingsfactoren heb je niet voor het kiezen. Je kunt wel proberen er invloed op uit te oefenen. Soms lukt dat, soms niet. Als je de allegorie van de grot (Plato) leest, dan zou je kunnen concluderen dat:
  – Anderen je schaduwen van de werkelijkheid presenteren.
  – Een context waarin je leeft een schaduw kan zijn van wat er zou kunnen zijn.
  – Een mens een schaduw kan zijn van wie hij zou kunnen zijn.

  Wat je stelt “dit heb ik nooit zo gewild” is eigenlijk, hoe raar het misschien ook klinkt, een incompleet gebed. Een gebed heeft namelijk een aantal elementen: Je spreekt iemand aan (aanhef), je beschrijft een situatie, je spreekt een besluit uit (dit is wat er moet gebeuren) en je sluit af met amen (bekrachtiging besluit).

  In religieuze kringen is een gebed verworden tot een ritueel met gevouwen (gebonden) handen. Maar het kan ook anders zijn. Luister ter inspiratie een stukje uit de Matrix film. Vooraf was aangekondigd dat Morpheus een gebed zou uitspreken. Hij spreekt vervolgens een bemoedigende toespraak (2 min.) uit, voor mensen die zich in een grot (denk nog even aan de allegorie van de grot) verzameld hebben en bepaald niet blij zijn met een bepaalde gang van zaken.

  Vergelijk dit met een stelling van Jezus, dat degenen die wetten uitschrijven en anderen opleggen (politici) voor de schijn lange gebeden uitspreken. Ze gaan immers toch wel hun gang, wat – ook weer volgens Jezus – neerkomt op bedrog en het uitzuigen van onderdanen. Zie onder andere Mattheüs 23, een nog altijd actuele strafrede tegen huichelachtige politici. Niemand heeft behoefte aan misleidend toneelspel.

  Politici staan ver van mensen af. Maar politiek is een woord dat aanduidt hoe mensen hun onderlinge verhoudingen hebben geregeld. En dat kun je ook dichterbij halen. Je kunt zeggen “ik zit de rit wel uit”, of “ik doe met mijn middelen wat mogelijk is”. In het eerste geval doof je je levensvlam als het ware uit, in het laatste geval neem je een besluit om zoveel als mogelijk sprankeling in je leven te brengen. En daarmee in het leven van anderen, want het een gaat niet zonder het ander. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  Als je zegt “dit is niet wat ik heb gewild” dan kun je ook besluiten “dit en dat is wat ik wil. En ik ga daar zus en zo naar toe werken”. Snap je het verschil tussen jezelf neerleggen bij omgevingsfactoren (en die je laten beheersen) of jezelf daar juist niet bij neerleggen en kijken hoe en in welke mate je die kunt veranderen? Je kunt dat overigens zowel klein als groot zien. Het begint in het klein, gewoon in en om je woning.

  Politici spreken mooie woorden over bijvoorbeeld internationale handel, culturele uitwisselingsprojecten en de huisvesting van vluchtelingen. Vertaal dat naar je eigen huishouding. Gastvrijheid is bijvoorbeeld zoiets als medemensen de vrijheid bieden langs te komen, mee te eten, hun verhaal te doen en om advies of hulp te vragen. In geval van behoefte of nood betekent het ook logeerruimte of noodopvang bieden. Bij elkaar op bezoek gaan is zoiets als een cultureel uitwisselingsproject op poten zetten. Internationale handel is zoiets als twee huishoudens die elkaar helpen om in behoeften te voorzien.

  Als je er zo tegenaan kijkt, dan kun je een schijnbaar uitzichtloze situatie veranderen in een constructief, gezellig en warm klimaat. Verkilling bestrijdt je door te verwarmen, zo simpel is het eigenlijk. De rit uitzitten is alleen goed voor terminale patiënten, nietwaar?

  Dit praatje omgezet naar libertarische principes: Als je het non-agressieprincipe (NAP) consequent hanteert en niet alleen gericht bent op je eigen vrijheid, maar ook op het constructief en aanwenden van vrijheden ten gunste van medemensen (en bijvoorbeeld dieren) dan kan er heel wat goeds groeien.

  dickie [38] reageerde op deze reactie.

 19. Als je iets wil richting libertarisme zal je
  democratie moeten terugbrengen naar enkel
  wetgeving m.b.t be dreiging of over last.

  Anders is het starten op mars met nul sneller uitvoerbaar.

Comments are closed.