gale boettischerDoor de vluchtelingencrisis en de gebrekkige integratie van veel allochtone Nederlanders, is de discussie over de westerse cultuur weer opgelaaid. Kun je zeggen dat die superieur is aan de cultuur van het islamitische Midden-Oosten? Het antwoord is een volmondig ‘Ja’.

Over deze vraag voerde ik in de afgelopen week een discussie met een paar vrienden. Zij zeiden dat je niet kunt spreken van een westerse of Midden-Oosterse cultuur, omdat die gebieden veel te divers zijn.

Nu zijn er inderdaad grote verschillen binnen die gebieden, maar de normen en waarden zijn grotendeels hetzelfde.

Zo worden de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van pers, de vrijheid van religie, de vrijheid om uit te komen voor je geaardheid en de vrijheid om wetenschappelijk onderzoek te doen breed gedragen in het Westen. In het Midden-Oosten gebeurt dat juist niet.

Er zijn weliswaar ook mensen in het Westen die deze waarden niet steunen en mensen in het Midden-Oosten die dat wel doen, maar zij vormen slechts een kleine minderheid.

Betekent dit dat de westerse cultuur perfect is? Nee, er zijn ook westerse waarden die ik niet steun, zoals de breedgedragen liefde voor de verzorgingsstaat.

Als je echter de gedeelde waarden binnen het Westen en het Midden-Oosten met elkaar vergelijkt, dan is het duidelijk dat die in het Westen beter zijn.

Is de vrijheid van pers beter dan het niet hebben van die vrijheid? Is de vrijheid van meningsuiting beter dan het niet hebben van die vrijheid? Is de vrijheid om uit te komen voor je seksuele geaardheid beter dan het niet hebben van die vrijheid? Is de vrijheid van religie beter dan het niet hebben van die vrijheid? Is de vrijheid om wetenschappelijk onderzoek te doen beter dan het niet hebben van die vrijheid?

Als het antwoord op al die vragen ‘Ja’ is, dan kun je niet ontkennen dat de westerse cultuur beter is dan die van het Midden-Oosten.

Het valt te hopen dat het Midden-Oosten ooit deze westerse waarden overneemt. Oost-Aziatische landen als Japan, Zuid-Korea en Taiwan hebben al eerder bewezen dat dit mogelijk is zonder volledig de eigen identiteit te verliezen.

Zolang dat echter niet gebeurt, is het beter om niet teveel van het Midden-Oosten hierheen te halen. Dat gaat alleen maar ten koste van onze westerse cultuur.

Gale Boetticher

Gale Boetticher is de auteur van Een Pleidooi voor Vrijheid – libertarisme in ’t kort. In dat boek wordt onder andere uitgelegd waarom: het libertarisme de meest rechtvaardige politieke filosofie is, de vrije markt voor de grootste welvaart zorgt en de overheid het probleem is, niet de oplossing. Bestel Een Pleidooi voor Vrijheid hier. Of lees er eerst meer over via deze link.

33 REACTIES

 1. Ik heb geen argument gelezen, waarom de Westerse cultuur beter is. Wel non-argumenten en drogredenen:

  – volmondigheid van het ‘ja’. Dus als je oefent op het luid en duidelijk geaticuleerd uitspreken van een ‘ja’, dan heb je gelijk?
  – “dan is het duidelijk dat die in het Westen beter zijn”. In de wiskunde noem je dat ‘triviaal’. Als je een heel artikel wijdt aan een ‘triviaal’ iets, dan is het verre van triviaal.
  – “Als het antwoord op al die vragen ‘Ja’ is, dan kun je niet ontkennen dat de westerse cultuur beter is dan die van het Midden-Oosten.” Iemand wil weten, waarom het zo is.

  Het is overigens al knap, dat de schrijver de drogreden ‘ad novitatem’ heeft vermeden.

  Ness [10] reageerde op deze reactie.

 2. Wow, die heeft echt te veel boeken gelezen, die libertariërs zijn helemaal de weg kwijt. Denken alle libers op die manier, wat een dom volk zeg.

  We zijn toch vrij sinds de verlichting, toen we zogenaamde burgerrechten kregen die onze vrijheden garandeert? 200 jaar later nog geen vrijheid?

  De europese cultuur? Bestudeer het Kalergi plan, opgesteld door de grondleggers van de EU. http://directedemocratie.nu/de-masonische-een-wereld-regering-coundenhove-kalergi-plan/

 3. Ik geef momenteel ook nog steeds de voorkeur aan het westen boven het midden oosten, maar dit is natuurlijk altijd maar van tijdelijke aard.
  Een vraagje: Veranderde de cultuur in Duitsland tussen 1910 en 1940?

 4. Om nu te stellen dat hier vrijheid van meningsuiting en religie is. ‘It ain’t over untill the fat lady sings’, het zou me niet verbazen als bij de volgende depressie, de moslims hier in een concentratiekamp verdwijnen.
  Het gaat ook voorbij aan de westerse oorlogen om het midden oosten (en bezettingen) van de afgelopen 200 jaar.
  500.000 kinderen dood door Madeleine Albright’s blokkade van Irak. ‘It was a tough decision, but worth it.’
  Wel een interessant boek
  https://www.amazon.com/Americas-War-Greater-Middle-East-ebook/dp/B0174PRIY4

 5. Eerlijk gezegd snap ik dit stuk niet. In de Westerse wereld leven we onder dwang van staten. Dat betekent dat we redelijk veel mogen zeggen, maar feitelijk niet vrij zijn en geen zelfbeschikking kennen. We hebben de illusie dat we er “zelf voor hebben gekozen” en bij het grenzen stellen en terecht wijzen gebeurt dat hier minder gewelddadig dan in sommige andere delen van de wereld.

  Maar is dat gedrag van bukken, wegkijken, de schijn ophouden etc. dan beter dan dat andere gedrag? En hoe zien die anderen ons gedrag? Als beter? Als leugens om bestwil of gewoon als gedrag van “watjes”?

 6. Ken je bedrijfsblindheid? Zo werkt het ook met culturen. ‘Uiteraard’ is ‘onze’ cultuur de beste. Totdat je ontdekt dat ieder bedrijf en iedere cultuur sterke en zwakke punten heeft.

  De sleutel om dat te ontdekken is van werkkring of cultuur te veranderen. Of om desnoods mensen vanuit andere werkkringen of culturen binnen te halen. Gebeurt dat niet, dan blijven mensen in het sprookje – dat de eigen kring superieur – zou zijn geloven.

 7. @Ness [10]:

  “Sleep er geen wiskunde bij als je het wiskundig begrip ‘triviaal’ niet snapt.”

  Waarom denk je dus, dat ik het erbij gesleept heb?

 8. @Rien [5]: jawel, de geest is sterk. de verleidingen en afleiding evenredig. controll yo mind

  prettige voortzetting

 9. @dZvZtKm [12]: je oogst wat je mogelijkerwijs kan zaaien, en door oorzaken en omstandigheden kunt oogsten. het zijn geen gebraade kippen die je zomaar in je mond vliegen. zeg maar.

 10. @Pietje Puk [16]: Omgevingsfactoren in termen van bijvoorbeeld denkwijzen, gedrag en sfeer.

  In je eigen woning creëer je een cultuur.
  In een dorp of stad is er een ‘heersende’ cultuur die de inwoners samen hebben gecreëerd.
  Eén keer tegen een muur pissen wordt vervelend gevonden, maar wanneer mensen dat regelmatig doen heet het ineens ‘plaatselijke cultuur’ 😉

  Bertuz [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico [17]: Wat bedoel je hiermee te zeggen. In een woning scheppen de bewoners een cultuur, toch? In een dorp of stad eveneens. Bedoel je nu wel of geen verschil aan te brengen in een cultuur thuis en een cultuur in en stad of dorp? Of gaat het om schaalgrootte?

  Een “plaatselijke cultuur” kan toch nog steeds vervelend gevonden worden? Het woord maar duidt op een tegenstelling. Maar wat is die dan in deze context? Help me je stukje duiden.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Bertuz [18]: Ja, in een woning scheppen mensen een cultuur. Je kunt ook zeggen een klimaat. Een cultuur zijn omgevingsfactoren die net als een klimaat geschapen en beheerst wordt. Soms wordt er een klimaatverandering op gang gebracht. Dat kan zowel langzaam als snel gaan. In een woning kan er door tocht kille lucht binnenkomen. Of kan de verwarming aangezet worden om de boel eens flink op te stoken, zodat het weer behaaglijk wordt.

  Op eenzelfde manier kunnen mensen in een huishouden onder invloed van omgevingsfactoren verkillen of juist hun hartverwarming aanzetten om het klimaat eens te verbeteren.

  Dat kun je ook naar een wat hoger niveau tillen. Mijn schoonvader gebruikte het voorbeeld van iemand die tegen een muur pist; afwijkend gedrag. Als het een enkeling is, dan past hij kennelijk niet in de ‘heersende cultuur’ die dit soort gedrag verbiedt. Maar als iedereen het doet dan is het kennelijk een culturele traditie geworden.

  Dat geldt ook voor bijvoorbeeld kleding; de enkeling (afwijkend gedrag) die maling heeft aan mode wordt een buitenbeentje, excentriekeling of zonderling genoemd. Wordt het echter mode, dan schakelt een hele groep mensen collectief over naar een andere kledingmodus.
  Vroeger sprongen mensen in hun nakie de zee in; gewoon niet moeilijk doen en puur natuur zonder gezeur. Vanaf de Victoriaanse tijd werd preutsheid een modeverschijnsel en werd de naturist als zonderling of zondaar gestigmatiseerd.

  Het woordje ‘maar’ duidde dus op de tegenstelling tussen individueel gedrag dat eerst onaanvaardbaar wordt geacht en ineens aanvaardbaar wordt wanneer de kudde als geheel in een andere richting galoppeert.

  Sommige culturele tradities worden actief in stand gehouden en beschermd. Het is best opmerkelijk dat verknipte tradities beter in stand gehouden en beschermd worden dan wat gezond en natuurlijk is.

  Het leuke van cultuur is dat het (door trendsetters) gecreëerd wordt en (door trendvolgers) in stand gehouden wordt. Dus als er creatieve trendsetters zijn met een gezond gevoel voor natuurwetten en moraliteit, die niet meedoen aan dwangmatig, neurotisch en rigide gedrag, dan kan er best een heel leuke, warme en vooral gezonde cultuur gecreëerd worden. Waarbij men ervoor moet waken dat de cultuur niet ‘heersend’ wordt, want daarmee wordt een klimaat vergiftigd en verstikt.

  Cultuur wordt overigens door geesteswetenschappen (in zgn. alfa-vakken) bestudeerd. Wanneer een gewone alfa cultuur creëert is het meestal gebrekkig. Een mens moet dus van een beter kaliber zijn om een gezonde cultuur te creëren. De speelvijver en laboratoriumomgeving is de eigen woning, het eigen gezin. Wie daar ervaring heeft opgedaan kan wellicht ‘buiten gaan spelen’ om als trendsetter het leven voor anderen wat aangenamer te maken – beter klimaat.

  Bertuz [22] reageerde op deze reactie.

 13. Even met een knipoog:

  Wanneer mensen de ambtenarencultuur echt spuugzat zijn van vanwege bureaucratische muren, dan kiest men er soms voor om als middel van protest tegen de muren van overheidsgebouwen te pissen. Waarop dan een blik ambtenaren (zoals politieagenten) wordt opengetrokken om de muren te beschermen en de status quo te handhaven 😀

 14. Ik ga nu even bewust zondigen tegen mijn zelf-opgelegde quotum van vier reacties per dag. Nood breekt wet 😉

  In cultuur wordt de functie van gebarentaal sterk onderschat. Het is een vrijwel allesbepalende factor. Wie denkt aan gebarentaal, denkt bijv. aan de opgestoken duim of middelvinger. Maar dat is lang niet alles!

  Gebarentaal is de taal van gebaren. Denk aan het gebaar wat een ‘bureaucratisch apparaat’ kan maken door te eisen dat iemand voldoet aan kwalificaties, door te eisen dat iemand iets bewijst zodat een bureaucraat langzamerhand kan ontdekken dat iemand daadwerkelijk kundig of ter goeder trouw is. Het woord van de betrokkene wordt niet genoeg geacht, nee, de betrokkene dient te bewijzen middels magisch geachte papiertjes etc.
  Het is niet alleen waanzin, maar ook en vooral een gebaar van wantrouwen en superioriteitsgevoel. En dat gebaar spreekt zeer duidelijke taal.

  Gebarentaal is ook behulpzaamheid. Denk je eens in wat voor een toerist of vreemdeling de waarde is van iemand die hem de weg wijst. Of de waarde van behulpzaamheid voor iemand die met pech aan de kant van de weg staat. Behulpzaamheid is een niet mis te verstaan gebaar dat past in een gezonde cultuur.

  Gebarentaal is ook onwilligheid. Denk je eens in welk gebaar iemand maakt wanneer iemand hulp nodig heeft en anderen dat negeren of eerst eisen stellen alvorens een helpende hand toe te steken. Denk aan de automobilist die pech krijgt en eerst genegeerd wordt en vervolgens wordt ‘geholpen’ door een hulpdienst die voor een kleine reparatie bijv. viermaal de gebruikelijke prijs eist op straffe van in de steek laten en laten staan. Ook dat is een niet mis te verstaan gebaar.

  Iemand die met ‘afwijkende’ kleding loopt, kan een ander ontmoeten die zegt: “Wow, wat mooi!”. En ook mensen die hem negeren, simpelweg omdat het afwijkend is. Deze gebaren zijn tekenend voor de cultuur; open of gesloten en rigide.

  Ooit deed ik mee aan verkleedpartijen (in pak met stropdas naar afspraken). Omdat ik uiterlijk vertoon onbelangrijk vind, heb ik er ooit bewust voor gekozen om in informele kleding naar afspraken te gaan. Want wie meer waarde hecht aan uiterlijk vertoon dan aan de inhoud, is niet degene met wie ik te maken wil hebben. Belangstelling in iemand tonen, zonder onderscheid des persoons, is een belangrijk en niet mis verstaan gebaar.

  Ooit hebben we (na emigratie) bewust een oude roestbak gekocht, een auto waar de locals hun neus voor ophaalden. Dat was best interessant, want vanuit allerlei sociale klassen waren er enerzijds mensen die geïnteresseerd waren in wie we zijn en anderzijds mensen die alleen naar het statussymbool keken en hun neus wegdraaiden. Een prachtig selectiemiddel! En het was best grappig om deze gebarentaal te lezen!

  Zo bezien begrijpt en spreekt iedereen gebarentaal. Uit eigen ervaring weet ik dat er dan zelfs geen woorden nodig zijn. In omgevingen waar je niet de spreektaal beheerst, fungeert gebarentaal uitstekend en is het een effectief instrument om opiniepeiligen uit te voeren en te zien hoe bijvoorbeeld de heersende cultuur functioneert.

 15. @Nico [19]: Ineens aanvaardbaar gedrag kan toch nog steeds vervelend gevonden worden? En moet het woord “aanvaardbaar” niet vervangen worden door dominant. Mijn zoon voetbalt. Veel zaken die “horen bij voetbal” vind ik vervelend en velen met mij. Toch wordt er maar weinig aan bestrijding van dat vervelende gedrag gedaan. Men laat het zo.

  Nico [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Bertuz [22]: Cultuur gaat over brede acceptatie en omarming van gedrag(snormen) – in een huishouden of in bijv. een dorp of stad.

  Voetbalsport is competitief van aard. Dat zegt iets over het fundament van de voetbalcultuur. Die cultuur kan sportief gehouden worden of verziekt worden met onnodige agressie. Door te zwijgen over ongewenste agressie, en die niet te corrigeren, wordt ongewenste agressie ineens geaccepteerd en – weliswaar mopperend – omarmd. Want het hoort erbij vindt het klootjesvolk. Waar de KNVB het niet per sé mee eens is, dus die proberen middels bewustmaking het getijde (wegebbende sportiviteit) te keren.
  Wat vroeger een gezellig balletje trappen of een eerbare wedstrijd was is nu gecommercialiseerd. Ook weer een invloed op de voetbalcultuur, een invloed die toegestaan wordt, geaccepteerd en middels bijv. VIP-boxen en merchandise omarmd wordt. Want als mensen er niet voor zouden betalen, zouden die verschijnselen een zachte dood sterven.

  De hamvraag bij cultuur is dus hoe mensen die gezamenlijk creëren en in stand houden of juist gezamenlijk verzieken.

 17. @Pietje Puk [16]:
  Cult is een sekte
  uur is 60 min.
  Wat ik met die 60 minuten moet weet ik niet.
  Maar dat de cultuur waarin je geboren bent een sekte is, is me de laatste jaren wel duidelijk geworden

 18. @Perspectief [25]: Daar wordt gesteld dat cultuur per definitie dwingend is en als zodanig een machtsinstrument is. Dat klopt deels, want sommige culturen zijn vergiftigd door bijv. angst en apathie, en zijn daardoor verstikkend.

  Daar tegenover staan faciliterende en open culturen, zoals de Rainbow Family of Living Light (een soort hippies) die mensen vanuit alle ‘stammen’ (annex etniciteiten) en vanuit elke filosofische en religieuze achtergrond van harte verwelkomt.
  In die cultuur staat het NAP centraal. Een cultuur die is gebaseerd op vrijwilligheid en probeert te bestaan tussen dwingende culturen. Dat vergt zorgvuldig navigeren en men doet soms dan ook water bij de wijn om grensconflicten te vermijden. Aangezien wereldwijd het ‘recht’ van de sterkste en/of de sluwste geldt delft men daarbij af en toe het onderspit.

  Deze Rainbow Family is met de libertarische praktijk veel verder gevorderd dan intellectuele libertariërs. Het belangrijkste verschil tussen deze club en mensen die zich libertariërs noemen is dat deze club de nadrukt legt op menselijkheid en menswaardigheid. Terwijl libertariërs maar door blijven praten over economie, politiek etc. De ene club ‘doet het’ zo goed als mogelijk (zolang het NAP maar overeind blijft, ook al noemt men dat in die kringen niet zo), de andere club praat erover en vergeet ‘het’ te gaan doen zodat men feitelijk actief de bestaande gang van zaken in stand houdt.

  Bertuz [27] reageerde op deze reactie.
  Perspectief [31] reageerde op deze reactie.

 19. @Nico [26]: Ook deze cultuur is dwingend. Je wordt geacht open te zijn en alle mensen te verwelkomen. Dat is ook dwingend. En word je geacht mensen toe te laten die de filosofie aanhangen zorgvuldig navigeren tot norm te verheffen? En wat is menselijkheid? Wie bepaalt dat? Wat is menswaardig? Vragen, vragen. En wat is vrijwillig? Terwijl er mensen zijn die zeggen dat de vrije wil niet bestaat?

  Nico [29] reageerde op deze reactie.

 20. Ik wil het boek van Machteld Zee “Heilige Identiteiten” aanbevelen; dat gaat over de Sharia en de druk van Moslimlanden om de Sharia in het Westen door te drukken. Sharia rechtbanken bestaan al o.a. in Engeland.
  Wat het griezelige is: onze politieke leiders hebben geen flauw benul wat de Sharia inhoudt, zijn nog nooit bij een Sharia rechtbank geweest, maar vinden wel dat die rechtbanken mogen werken in plaats van onze Westerse rechtbanken.

  En zo worden we uitgeleverd aan een vóór-Middeleeuwse religie door stompzinnige en laffe politici!
  Over mijn lijk en dat bedoel ik letterlijk!

 21. @Bertuz [27]: Als je vragen hebt, dan zal men je van harte verwelkomen op een zgn. Rainbow Gathering. Zodat je zelf kunt horen wat men over allerlei onderwerpen denkt en met eigen ogen kunt zien hoe men bepaalde principes praktiseert.

  Niets is perfect. Maar geloof het of niet, er zijn mensen die echt hun best doen om na te denken en hun gedachten in de praktijk te brengen. En het lukt ze, met vallen en opstaan, soms best aardig.

  De vrije wil discussie is eeuwenoud. Maar weinig meer dan theoretiseren. Uiteindelijk denkt een mens na en doet. Als hij achteraf merkt dat zijn gedachten en gedrag in een bepaalde richting gestuurd is… so what? Als de uitkomst maar goed is, want dat is het enige waar het om gaat. Vergelijk dit met de Tao gedachte.

 22. “Als de uitkomst maar goed is” geldt voor mij bij vrijwilligheid. Dus het verhaal van “het doel heiligt de middelen” en dan ‘dus’ maar dwang en geweld op goedwillende loslaten beschouw ik als noble cause corruption.

  Dat is het lastige van groepsgedrag (culturen); men denkt een nobele zaak voor ogen te hebben en maakt dan tijdens stapjes onderweg denkfouten om bepaald gedrag te rechtvaardigen. Op die manier krijg je zowel (eerst) individueel karakterbederf als (later) een bedorven groepskarakter. Waarbij de betrokkenen blijven vinden dat ze goed bezig zijn en iedere vorm van kritiek veelal afwimpelen of beschouwen als een ongeoorloofde aanval op een ‘nobele zaak’.

  Cultuur, prima. Maar dan wel uitgaande van vrijwilligheid.
  Macht, prima. Maar dan wel beperkt tot individueel niveau en op moreel aanvaardbare wijze aangewend.

Comments are closed.