Als kwetsen van gevoelens de enige manier is om dogmatisch denkende mensen te helpen om hun inzichten te herijken, wat is daar dan mis mee? U kunt vandaag Theo van Gogh herdenken in Amsterdam. Theo stond niet alleen kritisch ten opzichte van de islam, dogmatisch links Nederland en het christelijke geloof moesten het ook ontgelden. Hieronder filmopnames voor een parodie op de Heere Jezus. 

Heel jammer dat hij er niet meer is, moge Theo vandaag niet alleen in zure boosheid herdacht worden. Vandaar de keuze voor dit filmpje.

3 REACTIES

  1. Theo dreef ook mooi de spot met een foto van hemzelf, liggend op het strand, met de tekst “red de walvis”. Ongetwijfeld spottend met de milieufanaten. Als ik een linkje van die foto kan vinden, dan zal ik deze plakken hier.

    Ik wens iedereen veel plezier met de herdenking. Ben er zelf niet bij want ik heb niet zo veel zin om tussen LPF-types rond te lopen. Zuur-rechts vind ik net zo erg als zuur-links. Dat mag je op zichzelf dan ook wel weer zuur noemen… 😉

  2. “Als kwetsen van gevoelens de enige manier is om dogmatisch denkende mensen te helpen om hun inzichten te herijken, wat is daar dan mis mee?”

    Goede vraag. Hangt vermoedelijk af van wat ervoor kwam. Vanuit eigen ervaring, inhakend op ‘heere Jezus’: Na emigratie vanuit Nederland kwamen we in een atheïstische omgeving terecht. Tijd om religieuze denkwijzen eens kritisch onder de loep te nemen en te zien wat daar nu eigenlijk achter schuilt. Spitten levert constateringen en kritische vragen op. Toen die niet bespreekbaar bleken met dogmatici, kreeg ik minachting voor denkwijzen en de manier waarop met met cognitieve dissonantie omging. En ontpopten dogmatici zich tot religieuze fanatici; de aap kwam uit de mouw, het masker viel. Een mooi moment om de draak met bepaalde denkwijzen te steken. Vervolgens werd ik al vuurspuwend beschuldigt een duivel te zijn. Het is allemaal wat wrang, maar we hebben in ons gezin ook best wel wat gelachen om de beslistheid die mensen demonstreren om toch vooral in onverdedigbare denkwijzen te blijven hangen.

    Daar tegenover stelden en stellen wij een voorbeeld: Een mens kan op grond van huidige inzichten bepaalde stellingen vol vuur verdedigen of propageren. Maar als blijkt dat er goede argumenten zijn om een andere positie in te nemen, dan moet je dus wel zo sportief zijn om even te slikken, te buigen voor de waarheid, toegeven dat je er naast zat en vervolgens een nieuwe stelling vol vuur verdedigen of propageren. Dat is progressie. Het is niet erg om fouten te maken, maar wel om ze tegen beter weten in te handhaven. Van dat laatste walgen wij.

  3. Whahaha… ik zie zojuist dat de naam Theo godsgeschenk betekent. Kostelijk. Het was beslist een interessante man. Wat ook geldt voor mensen waar hij mee omging zoals Pamela Hemelrijk. Interessante voorbeelden van gezond roken. Waarbij aangetekend moet worden dat het een goede zaak is om een rustig te gaan zitten om een peuk te roken en eens te babbelen, maar ook om gewoon de handen uit de mouwen te gaan steken en te doen wat er besproken is. Het is allebei nodig.

Comments are closed.