In een vergelijking tussen oa Venezuela en Syrië laat Chelsea Follet in FEE zien dat de baby sterfte in Venezuela hoger is geworden dan in Syrie!. Socialisme is killing

Gelukkig is de babysterfte in de hele wereld nog steeds dalend, maar een goede les is dit wel.

Het wordt nog duidelijker wanneer de schrijfster Venezuela met Chili vergelijkt. Venezuela had totdat Chavez begon een lagere babysterfte dan Chili. Je kunt er blijkbaar de socialistische klok op gelijk zetten.

Sterker, we zien veel minder baby sterfte afname dan voorheen en later, onder het bewind van de marxist Allende in Chili!

infantmortality2

Die arme kinderen.

 

7 REACTIES

 1. Zonder iets positiefs over Chavez, noch socialisme te impliceren, maar ik meen dat er een fout in het artikel sloop: zo lijkt de grafiek immers aan te tonen dat de kindersterfte in Chile reeds rond 1980 onder die van Venezuela dook, terwijl Chavez er naar ik me herinner pas rond 2000 aan de macht kwam.

 2. Allereerst; de aantallen in de grafiek zijn laag. Het gaat hier kennelijk om nuanceverschillen waar grote conclusies aan verbonden worden. En waar is het causale verband?

  Wij hechten waarde aan nieuw leven. Laten we eens kijken wat er met babies gebeurt:

  Kapitalisme resulteert kennelijk in een oorlog tegen ongeboren babies. Er circuleren verhalen dat abortus provocatus plaatsvindt om de enkele reden dat een zwangerschap en wat daarna komt niet goed uit zou pakken voor bijvoorbeeld een carrière. De baarmoeder moet een veilig gebied zijn voor een ongeboren kind, geen oorlogszone waar indringers een kind uit elkaar rukken met bijvoorbeeld zuigtangen. Een nadeel van kapitalisme.

  Er zijn drugsverslaafde moeders of ouders die duidelijk niet in staat zijn een kind op te voeden. Dat is dodelijk voor een goede toekomst van een kind. Om dit recht te trekken zou afstaan en (binnenlandse) adoptie meer aandacht moeten krijgen.

  Er zijn ouders die werken voor geld belangrijker vinden dan hun kinderen op te voeden. En dus worden kinderen maar op een kinderdagverblijf gedumpt. En later verworden ze tot sleutelkinderen. Zoek het maar uit en doe het met de kruimeltjes tijd die bij de ouders overblijven is dan de boodschap. Een nadeel van kapitalisme.

  Socialisme is zoiets als “wij dringen onze ‘zorg’ aan je op, of je dat nu wenst of niet. En vervolgens verplichten we je om op te draaien voor de zorg voor anderen, ook al regelen we dat op discutabele wijze”.

  Dwingend voor iemand zorgen en vervolgens eisen dat het doelwit voor je zorgt (socialisme) is niets meer of minder dan ordinair pestgedrag. Wat dodelijk is voor potentieel goede verhoudingen. Maar de houding ‘je zoekt het zelf maar uit’ die kenmerkend is voor kapitalisme is dat ook.

  Waar het gaat om dodelijkheid… is iedere denkwijze en activiteit die menselijkheid en menswaardigheid terzijde schuift om de eigen agenda door te duwen beslist dodelijk. Of het nu letterlijk of figuurlijk is doet dan eigenlijk niet meer ter zake. Van pestgedrag en treiterijen kunnen mensen geestelijk dood gaan en kennelijk zelfs tot zelfmoord gedreven worden. Is er werkelijk een verschil met mensen vermoorden, binnen of buiten de baarmoeder?

 3. Chili heeft al vele jaren een lagere babysterfte als Nederland in deze grafiek. Volgens buitenlandse onderzoeken sterven er 17 baby’s op 1000 geboorten in Nederland. Zorgverzekeringen hebben de laatste jaren veel geboorteafdelingen in ziekenhuizen gesloten en de thuisbevalling weer gepromoot met alle gevolgen van dien.

Comments are closed.