Prostitutie is een eerzaam beroep, zo lang het vrijwillig350px-gerrit_van_honthorst_-_de_koppelaarster-1 gebeurt.

Des te aparter is dat gemeenten als Amsterdam, met gemeenschaps !! geld hoerenpanden duur opkopen, of onmogelijk maken door publieke!! vergunningen er voor in te trekken (Utrecht).

Helemaal schunnig wordt het wanneer na opkoop van die panden, een sociale investeerder Start Foundation 14 peeskamers weer van de gemeente koopt, tegen een veel lagere prijs dan de gemeente er voor betaalde en gaat exploiteren.

Volgens mij worden we gena…

53 REACTIES

 1. Grootste percentage prostituees is slachtoffer van mensenhandel en of financiële beklemming, schulden, verslaving etc

 2. Het 1012 beleid van Amsterdam is een grote mislukking geworden. Met dank aan Asscher. De man heeft nog nooit iets bereikt en gaat dadelijk de PvdA leiden. Waarschijnlijk en hopelijk naar de verdoemenis.
  Totaal verkeerde lieden hebben geprofiteerd van het 1012 beleid, zoals Dikke Charles Geurts. Nee laat beleid maken maar over aan de PvdA.

 3. Prostitutie bezoek komt bij vrouwen minder voor, veel en veel minder. Misschien wel bijna niet

 4. Geloof in politieke systemen, van welke aard dan ook, is gebaseerd op zeer vreemde, bizarre uitgangspunten:
  1. dat politieke partijen de juiste mensen met juiste capaciteiten aantrekken,
  2. de politiek de juiste regels en wetten maakt,
  3. dat de politiek haar macht niet misbruikt,
  4. dat verkeerde mensen via het politieke systeem, opzij worden gezet.
  De overheid is eigenlijk een krankzinnige organisatie, vol met mensen die het normaal vinden dat wetten met geweld gehandhaafd moet worden. De burgerij wordt met wantrouwen bekeken, en moet, als het aan hun ligt, vooral geleid worden. Tenslotte, mensen kun je niet vertrouwen, om zichzelf te sturen.

 5. Sommige partijen emhebbem juiste mensen. Zo heeft de SP een stelsel waarin men een deel van het salaris inleverd, om carrière dwazen buiten te houden. Het is meer, de financiële elite stelt de partij coalities samen, niet de democratie. De democratie bestaat niet echt. Landsbelang, lees financieel belang, gaat voor democratie. In de politiek zijn vast wel een paar integere mensen te vinden, maar de dynamiek is per definitie gecorrumpeert

 6. De sp helpt de elite zonder dat ze het zelf door hebben. Door de vele regels maken ze concurrentie voor multinatinationals onmogelijk. De vele regels maakt nl het startkapitaal zeer hoog zodat de comcurrentie het risico niet meer neemt.

  De multinat. hebben meer voordeel als nadeel van deze rompslomp.
  Veel regels zijn beschermende regels voor hun.

  Extreme rijkdom is juist een gebrek aan concurrentie.
  Dit is nu juist waar de sp tegen is, maar zelf veroorzaakt.
  De elitie lacht zicj rot pm de sp.

  De werkende middenklasse is de dupe.

  Overnight [10] reageerde op deze reactie.

 7. “Prostitutie is een eerzaam beroep, zo lang het vrijwillig gebeurt.”

  Dat vind ik een discutabele stelling. Waarom? Als je iets doet voor bijvoorbeeld vrienden dan ben je op dat moment bezig “de naastenliefde te bedrijven”. Iedere betaling voor dergelijke arbeid wordt in die context beschouwd als een belediging. De arbeid is namelijk losgekoppeld van de verplichting om iets terug te doen. Er wordt naar behoefte aan elkaar geschonken, zodat er een bevredigende situatie ontstaat, is en blijft.

  Werken voor geld (als loonslaaf of ondernemer) is daarmee een vorm van prostitutie. Er wordt niet “de naastenliefde bedreven”, maar geld is ineens een voorwaarde om een ander behulpzaam te zijn. Geld als smeermiddel om onwilligen alsnog in beweging te krijgen. Of het nu gaat om sex of andere diensten doet nog niet eens ter zake. Het gaat om het principe dat iemand gedwongen wordt om betaalde diensten te verlenen of gedwongen wordt om ervoor te betalen.

 8. Aan dergelijke dwang is niets eerzaams of waardig.
  Het karakter van de maatschappij is, puntig samengevat, “naai een ander of laat je naaien”.
  Want de één wordt gedwongen om voor geld diensten te verlenen, de ander wordt gedwongen ervoor te betalen. In die zin zijn goed betaalde managers en bestuurders vergelijkbaar met goed betaalde call-girls! Whahahahaha….

 9. Ik weet dat jullie zo denken, zo van regels maken concurrentie onmogelihk etc. Maar stel dat er geen regels zijn, dan kan een groot bedrijf een minder groot bedrijf ook opslokken en inkapselen. Deze race maakt dat een paar Super grote bedrijven over zijn, waarna de markt gemonopoliseerd is. Dat is immers de dynamiek van het kapitalisme. Concurrentie en opslokken, waardoor kapitaal concentreerd,met of zonder staat

  SP probeert regels die de producenten van kapitaal mee zitten. Ze willen het kapitalisme hervormen. Dit lukt vervolgens niet, want de financiële elite zal hen geen ruimte geven.

  Romee [16] reageerde op deze reactie.

 10. Prostitutie. Als we spreken over seks zonder Consent, dan spreken we over veerkrachtig. Als we spreken over seks zonder Consent en zonder wederzijdige dynamiek, waarin beide partijen kunnen zeggen : dit wil ik eigenlijk niet, dan spreken we over een. Inktzwarte situatie

  Maar gooi wat geld in dit proces, koop het af en het is zogenaamd geen rape meer, maar ‘ het oudste beroep ‘ etc. Dat is wat ik altijd hypocriet heb gevonden aan zei die prostitutie verheerlijken

  De persoon die moet betalen zit in dezelfde positie als de persoon die betaald moet worden ? Nee, want iemand die miljoenen heeft, voor deze persoon is geld niet zo een dwangmiddel. De persoon die betaald moet worden is zo afhankelijk van de persoon die kan betalen, die kan missen en daarmee van alles kan eisen. Ook hele wrede dingen. Ik heb loonarbeid gedaan, ik weet waar ik over spreek

  Romee [16] reageerde op deze reactie.

 11. Daarnaast, de gemiddelde arbeider in een sweatshop denkt echt niet, ohh, maar dit is slechts staatskapitaal, het echte kapitaal, dat word veel beter. Aangezien dit echte kapitaal nooit bestaan heeft, blijven we speculeren over een fantoom, een abstractie, die afwijkt van de dagelijkse realiteit van mensen.

 12. @Jaas [13]: “Super grote bedrijven over zijn”

  Super grote bedrijven zijn log. Wat houd de startende concurrentie tegen wanneer er bijna geen regels zijn?

  @Jaas [14]: Regels maken de zgn werkplekken schaars, waar de pooier weer misbruik van maakt.

  Als ze iets anders willen beginnen moeten ze door regels eerst een redelijk startkapitaal verdienen. Dit dwingt hun langer in hun beroep te blijven terwijl men dan men misschien eigenlijk wil.

 13. Dit dwingt hun langer hun huidige beroep te blijven doen, dan men misschien eigenlijk zou willen.

 14. Ja, maar nu is dat grote kapitaal er toch al, stel dat jullie naratief het juiste is en dat grootkapitaal ontstond door staatinmenigen, dan nog krijg je geen eerlijke start meer, een frisse start, waar eerlijke concurrentie is. Die basis kan niet gemaakt worden, haal de staat nu weg , hoe je dat überhaupt wilt doen is een tweede, want libertariers zijn tegen geweld NAP. Maargoed, haal het weg en Ahold staat nog steeds als een huis.

  We zien in iedere straat dezelfde bedrijven, waarom, omdat die kapitaal hebben, om de extreem hoge huren te betalen van panden, minder kapitaal krachtige mensen kunnen dit niet, krijgen nooit krediet. Kortom, kapitaal is de sleutel tot ondernemerschap, maar heb geen kapitaal en je kan geen kapitaal maken.

  De transacties van woningbouw corporaties en een Ahold, hebben niet echt een staat nodig. De staat springt in als ‘ landsbelang’ in gevaar is en dat is inderdaad meten met twee maten . waarin burgers geen rechten hebben , maar grote financiële entiteiten wel. Maar die entiteiten zijn wel zo gegroeid, door overname, op overname, erfenis op erfenis. Een Ahold begon ooit vier generaties geleden als een kleine winkel en is nu, na eeuwen van spaarzaamheid en herinvestering, een Titaan geworden, waardoor ze in het domein van Mama staat vallen, in het blikveld van Mama staat. Maar de staat doet twee dingen. Zowel monopolie faciliteren, als rechten beschermen, als monopolies breken. De staat werkt als de voorwaarde van dat kapitaal. Het weet het in banen te leiden , weet er een nationale draai aan te geven.

  Andries Wijma [24] reageerde op deze reactie.

 15. Prostitutie hangt samen met armoede en mensenhandel, laten we eerlijk zijn, de meeste prostitutie gaat niet van harte. Hoer weer de vinger wijzen op die staat, is voorspelbaar , maar beperkt qua analyse. Waar armoede is, daar is prostitutie. Kapitalisme kan niet iedereen een bestaan geven, dus is prostitutie de uitweg. Daarnaast wijst onderzoek uit dat iets van tachtig procent onder dwang werkt

 16. Als je overigens opnieuw zou kunnen starten, met bijvoorbeeld allemaal kleine kruideniers, met elkaar in concurrentie, zonder staatinmenig, Kortom het romantische Libertarische beeld , dan heb je na enkele generaties, door de accumulatie van kapitaal, een financiële elite, die een monopolie op de productiemiddelen kan hebben. Nachtwakerstaat zal nu handelen om het bezit van deze grootmacht te beschermen en aangezien nachtwakerstaat ook uit landsbelang handels, want grenzen, want Staten, is de verbintenis tussen financiële grootmacht en de staat ineens minder groot, zo groeien ze naar elkaar toe en corrumpeert het, waarna liberalisme ineens niet meer zo liberaal voor iedereen is , waarna je mensen als jullie krijgt, reactionairen, romantici, die dat oude liberalisme terug willen

  Andries Wijma [25] reageerde op deze reactie.

 17. “Prostitutie is een eerzaam beroep, zo lang het vrijwillig gebeurt.”

  Waarom eerzaam? Merkwaardig om dit te stellen zonder enige toelichting.
  Ik mag hopen dat vrijwilligheid niet het argument hiervoor is. Voor de zekerheid wil ik benadrukken dat uit het libertarisme niet volgt dat activiteiten die vrijwillig gebeuren (dus niet in strijd zijn met het non-agressieprincipe) als moreel aanvaardbaar, goed of gewenst moeten worden gezien. De politieke filosofie moet niet vermengd en verward worden met standpunten over sociale kwesties.

  Ik ben van mening dat prostitutie in de praktijk gepaard gaat met veel problemen en schending van het NAP. Een andere (politieke) inrichting van de samenleving zou een positief effect kunnen hebben. Echter, de aard van prostitutie maakt dat het altijd gevaarlijk terrein blijft.

 18. Andries

  Ik Ben blij dat libertariers dit begrijpen. In linkse kringen word prostitutie vaak als feminisme gezien, terwijl het natuurlijk juist een mannelijk privilege is om vrouwen te kunnen kopen en dus niets met feminisme te maken. Als de erkenning van onderdrukking, als je daar een soort paradoxale empowering uit moet halen, wat mij betreft is dat geen feminisme

  Andries Wijma [23] reageerde op deze reactie.

 19. @Jaas [22]:

  De paradox van libertarisme is dat het enerzijds de politiek minimaliseert (geen of zo klein mogelijke staat) en anderzijds juist overal politiek van lijkt te maken door alles consequent terug te brengen op het non-agressieprincipe. Ik ben daar helemaal voor maar het is wel de gunstige rol van de maximaal vrije mens die de meeste mensen niet goed kunnen plaatsen. Een degelijke politiek-sociale analyse maakt volgens mij meer indruk dan harde woorden over het falen van beleid.

  De lat ligt hoog om mensen te kunnen overtuigen dat het gebrek aan ‘oplossingen’ niet de zwakte maar de kracht is van het libertarisme. Toegegeven, het is en blijft moeilijk vanwege de menselijke behoefte aan zekerheid en dan is geloof in de (gecentraliseerde) maakbaarheid van de samenleving aantrekkelijker dan anarchisme.

 20. @Jaas [18]:

  “stel dat jullie naratief het juiste is en dat grootkapitaal ontstond door staatinmenigen”

  > Een gedachte-experiment is toe te juichen maar ontspoort gemakkelijk…

  “haal het [de staat, AW] weg en Ahold staat nog steeds als een huis.”

  > …zoals hier waar je meteen met een aanname komt…

  “We zien in iedere straat dezelfde bedrijven, waarom, omdat die kapitaal hebben, om de extreem hoge huren te betalen van panden”

  > …onderbouwd vanuit de realiteit van staatsinmenging en je dus het gedachte-experiment al hebt beëindigd voordat je goed en wel bent begonnen en in werkelijkheid schrijft over de gevolgen van staatsinmenging…

  “Maar de staat doet twee dingen. Zowel monopolie faciliteren, als rechten beschermen, als monopolies breken. De staat werkt als de voorwaarde van dat kapitaal. Het weet het in banen te leiden , weet er een nationale draai aan te geven.”

 21. @Jaas [20]:

  “…dan heb je na enkele generaties…”

  > Je kan elke politieke stroming onderuit halen door te bepleiten dat het gaat uitmonden in een ongewenste situatie.

  “…door de accumulatie van kapitaal, een financiële elite, die een monopolie op de productiemiddelen kan hebben…”

  > Dit is natuurlijk het grote twistpunt tussen links anarchisme en rechts anarchisme. Mijn korte reactie: de aanname dat accumulatie van kapitaal leidt tot een financiële elite die de productiemiddelen monopoliseert is volgens mij onjuist.

 22. Proudhon zoet het zo, de liberale constitutie is paradoxaal, omdat het vrijheid voor ieder wilt, maar ook recht op property. Proudhon toont aan dat recht op property leidt tot accumulatie , waardoor ieder vrijheid geen bestaansrecht meer heeft. Kapitalisme kan niet een liberaal vehikel zijn, als je liberalisme ziet als iets voor ieder en niet slechts iets voor enkelingen.

  Het experiment met Ahold kan niet uitgevoerd worden, mijn stelling kan dus niet bewezen worden, maar jullie stelling evenmin

  Dit terwijl jullie ideologie berust op iets zonder weerspiegeling in de realiteit, geen geslaagde projecten, waarop onderbouwing kan plaats vinden. Slechts de stelling, staat perverteerd. Het is als zeggen, iedereen denkt dat vuur warm is, maar echt vuur daar brand men zich niet aan en dan niet met bewijzen kunnen komen, van vuur dat niet brand, maar de stelling als gegeven opzich aanhangen.Steek je huis maar in brand, dit is echt vuur, geen staatsvuur.

  Anarchisme heeft nog Spanje, Oekraïne, Hongarije, Parijs, waar collectivisme, mutualisme en ancom is toegepast. Libertarisme heeft slechts het gekanker op sociale voorzieningen en andere staatsuitwassen, zowel terecht als onterechte kritieken op de sociale democratie, maar niets eigens.

  Andries Wijma [29] reageerde op deze reactie.

 23. Jij kan daarnaast natuurlijk fel geloven in een staatloos kapitaal, dat respecteer ik dan. Toen ik nog libertarier was heb ik hier heel lang over gepiekerd, tot ik me realiseerde, deze stellingname is niet houdbaar, dit is te simpel allemaal. Vooral Proudhon en mutualisme C4SS Alliance of the libertarian left etc, heeft mij geïnspireerd

 24. Geïnspireerd om een linkser, kritischer libertarisme te formuleren, dat menselijke vrijheid als uitgangspunt heef t, maar voor wie kapitalisme niet heilig is.

 25. @Jaas [26]: Niets mis met accumulatie van kapitaal. Dat verzet tegen privé-kapitaal is de logische aanleiding van de rechtse karikatuur van het linkse economische denken: ‘liever met zijn allen even arm, dan ongelijk rijk’.
  Volgens mij is de theorie van de nulsom in algemene relatie tot de economie behoorlijk achterhaald met de twintigste eeuw als groot praktijkvoorbeeld.

  Ik begrijp dat Proudhon tegen staatskapitaal was maar het is niet moeilijk om te zien dat zijn ideeën in feite gewoon weer de basis vormen van een overheid.
  Toegegeven, ik heb slechts snel hier en daar wat gelezen. Ik zal nog wel eens tot verdere verdieping in links anarchistische theorie komen. Ik ben overigens vanaf links komen aanvliegen tot het libertarisme, via o.a. basisinkomen en Henry George, en ‘rechts’ uitgekomen.

  Jij hebt dus ‘rechts libertarisme’ al onderzocht en het kan nooit kwaad om juist na je latere inzichten, het nog eens onder de loep te nemen. Uit je schrijven meen ik op te maken dat er nog heel wat inzichten en argumenten vanuit libertarische hoek zijn die nog niet of onvoldoende tot je zijn gekomen.

  Mijn ervaring: in discussies kun je elkaar inspireren en in beweging brengen. De echte vernieuwing en aanscherping van je denken verkrijg je door zelf te onderzoeken.

  Je schreef: “Anarchisme heeft nog Spanje, Oekraïne, Hongarije, Parijs, waar collectivisme, mutualisme en ancom is toegepast.”

  Op dezelfde manier kunnen libertarische en kapitalistische principes worden verbonden aan vele landen en steden.
  De realiteit is dat overal een mengeling is van economische principes. Daarmee springen oorzaak en gevolg er zelden overduidelijk uit en kunnen zowel links als rechts naar hartelust wijzen op de successen van de toepassing van hun idealen terwijl kwalijke zaken altijd aan iets anders liggen.

  Hier overigens een verwijzing naar een ‘geslaagd project’, al heb ik het zelf niet onderzocht:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2016/11/anarcho-capitalist-ancient-ireland/
  De in een reactie genoemde Friese Vrijheid is zeker ook interessant om nog eens te bestuderen.

 26. Proudhon vind vooral loonarbeid ergelijk , omdat het maakt dat er geen directe lijn is van werk naar winst. Voeg waarde toe, maak winst, maakt dat je überhaupt iets wilt doen, anders blijft je loon toch wel gelijk, met als dwang het ontslag, alleen maar een negatieve prikkel om te werken dus. Hij wilt zegmaar, tien mensen maken winst, tien mensen delen dan winst en niet dat een de ondernemingszin van de ander gepresenteerd. Het is dus zegmaar de collectieve invulling van liberalisme. Liberalisme als het op iedereen van toepassing is.

  Gebeurt die winstdeling niet, dan is het geen mutualisme.

  Proudhon is tegen de staat en tegen kapitaal concentratie, in de handen van enkelingen. Hij is voor gedecentraliseerde markten tussen producenten.

  Ik zie rijkdom niet echt in bezit van allerlei spullen. Liever een bestaansminimum genereren voor iedereen, dan de rijkdom van een enkeling faciliteren, met onze arbeid. Rijkdom is het niet hoeven werken voor noch een staat, nog de Libertarische variant van Unilever.

  Waarom is volgens jou niets mis dan, met die accumulatie ?

  Andries Wijma [33] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.