https://www.youtube.com/watch?v=bOh1Ad5pupg

50 REACTIES

 1. Rooit heb ik mij verdiept in de geschiedenis van Che en Fidel en de revolutie op Cuba

  We moeten niet vergeten dat deze revolutie een reactie was op extreme uitbuiting van de bevolking, door grootgrondbezitters en een generaals regiem. Fidel en zijn vrienden zijn extreem gemarteld, hierover heb ik ook gelezen

  Het probleem met communisme is dat het zelf altijd dezelfde fouten maakt. Het word al gauw een soort anti dictatuur, dictatuur

  Een tegenhanger van Amerika, maar niet minder wreed

  Easymoney [4] reageerde op deze reactie.
  ergo [5] reageerde op deze reactie.

 2. @Jaas [3]: Ik kan een heel relaas erover maken waarom politieke systemen falen, maar ik kan het ook reduceren tot iets simpels:
  – macht corrumpeert, en absolute macht corrumpeert absoluut.

 3. @mario [2]:
  Vind dat nogal een pro Castro artikel.@Jaas [3]:
  “extreme uitbuiting van de bevolking”…
  Toen Castro de boel overnam verdienden de Cubaanse havenarbeiders, bijv., meer dan hun Amerikaanse collega’s.

  Overigens, nu het toch over Cuba gaat, had ooit een concullega
  die mij vertelde ‘Cubaanse economie’ te hebben gestudeerd.
  We zijn van hetzelfde bouwjaar, dus dat moet eind ’60-er jaren
  zijn geweest. Aan de UvA, dat dan weer wel, uiteraard.

  Tenslotte, Graham Green heeft een hilarisch boek geschreven,
  min of meer in het hele prille begin van de aanloop naar
  uiteindelijk Castro, ‘Our Man in Havana’. (Ook verfilmd).

 4. Slaaf, uitbuiting, onderdrukking en indoctrinatie onder communisme of onder het westerse democratische fascisme, beiden zijn verachtelijk en beiden zullen beweren dat het libertarisme geen antwoord is op een betere samenleving.

 5. Ik Ben niet Pro ca stro, maar vind communisme wel een logische reactie op feodalisme. In China was er sprake van een geschiedenis vol feodalisme. De respons daarop is communisme, de hoop op de mogelijkheid een nieuwe wereld af te dwingen, desnoods met geweld, waarna men in dezelfde kuilen valt. Corruptie is daar waar de verbanden te groot zijn en oncontroleerbaar, waardoor opportunisten een vrijbrief hebben

  Andries Wijma [17] reageerde op deze reactie.

 6. Vriend, het is wel Fox nieuws he, wat je deelde

  Communisme is ontstaan vanuit de frictie tussen twee klassen, ontstaan in de negentiende eeuw. Deze frictie, deze spanning is uiteindelijk geëscaleerd. Zoals de burgerij stond tegenover de adel, zo stond het fabrieks proletariaat tegenover de bezitter van kapitaal. Dit is geëscaleerd en door de communisten vorm gegeven. Ook anarchisten hebben geprobeerd die Spanningen te kanaliseren, beide concurreerde over wie de revolutie zou vormgeven.

  De dialectiek waar jullie nog op doelen, is de dialectiek van de Franse revolutie, de adel tegenover de adel, waarin jullie de adel zien als de multi nationale elite in combinatie met de politieke elite, maar dit is slechts een uitwas van dit liberalisme

 7. @Jaas [13]:

  Allemaal heel leuk en aardig, en we zouden het ook kunnen gaan hebben over Kant, Hegel, Fichte en over Anthony Sutton en Carol Quigley, -maar- dat leidt alleen de aandacht af van het feit dat minkukel annex neukfout Castro thans zo dood als een pier is en hij dus zijn immorele handelingen niet meer kan uitvoeren. En dat is goed nieuws.

  @Jaas [1]:

  Relatief meevallen ? Iedere moord is er één te veel. Dat kun je niet goedpraten, tenzij je een latente aanhanger van de moordenaar in kwestie bent of een enorm bord voor je kop hebt. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik stel dat beide categorieën in ruime mate voorhanden zijn binnen de gehersenspoelde groep der intelligentia.

  Dat ding, Fidel Castro, was zo gek als een deur. Had niet veel gescheeld of er waren aanzienlijke glasvlaktes op diverse plaatsen geweest. Maar ach, het valt allemaal relatief nog wel mee, hè.

 8. Zoals ik al zei, ik ben geen communist en iets kan in vergelijking minder erg zijn, waarmee ik niet zeg dat het goed was.

  Als je kijkt naar wat de US via satelliet staten, gesteunde dictators, en imperialisme hebben gedaan, dan is dat niet minder brutal dan wat communisten gedaan hebben

  Beide handelde om eigen bolwerken te rechtvaardigen en vijandige elementen uit te schakelen.

  US imperialisme heeft altijd in het belang gewerkt van de Libertarische financiële elite.

  Ik weet niet de getallen, maar ik weet dat zowel de communistische wereld, als de Ayan Rand utopie, miljoenen liters aan hun handen hebben.

  Ik Ben niet die ‘ gehersenspoelde’ intelligentie. Zoals ik al aangaf Ben ik een linkse individualistische anarchist. Ook anarchisten zijn onderdrukt in Cuba

  Andries Wijma [18] reageerde op deze reactie.

 9. Een vriend van mij ging naar Cuba op vakantie 1998.
  Die maakte een opmerking over Castro in een Bar en dat koste hem bijna zijn leven.
  Hij kwam er snel achter hoe het volk over hun leider dacht en maakte even aan hem wijs dat een vakantie naar Haiti wel goed zou zijn om er achter te komen wat en hoe het op Cuba was geweest.
  Wij zien het heden hier en voelen aan den lijve wat Neo liberaal kapitalisme.

 10. @Jaas [9]:

  Veranderingen in politiek door de tijd heen kunnen zien als ‘een logische reactie op’ is een goede insteek. Wat je ook vindt van bepaalde ideeën, het is goed om te proberen te analyseren.

  Ik vind het wel eens jammer dat ‘links’ en ‘rechts’ vaak vroegtijdig hun eigen afslag volgen, nog voor de feiten op tafel liggen. Daarom geef ik toe: ik heb me te weinig in dit specifieke onderwerp (Castro en communistische regimes) verdiept om daarover een oordeel te vellen.

 11. @Jaas [15]:

  Veroorzaakte ellende komt vanuit meerdere hoeken en er mag ruimte zijn om te vergelijken, al onthoud ik me daar nu van.

  Wat ik me wel afvraag is hoe je US imperialisme en een financiële elite kunt verbinden met het libertarisme. En waarom je over Ayn Rand begint. Het komt op mij nogal willekeurig over.

 12. Eerlijk gezegd, communisme en zeker Marx is iets waar veel mensen een oordeel over hebben, maar wat erg ingewikkeld is.

  Het zien als een product van de industrialisatie, net als anarchisme dat is, is nog geen steunbetuiging. Marxisme was voor zijn tijd een consistente, moderne ideologie. We kennen nu de uitwassen ervan, maar we moeten het plaatje niet uit het oog verliezen, van waar het op respondeerde, hoe het redeneert. Fascisten en conservatieven spreken weleens van cultureel marxisme, om alles af te doen wat progressief is. Een hele simplistishe perceptie van de geschiedenis. Marxisme is iets dat belangrijk is om de huidige tijd te begrijpen, of je nou links of rechts bent.

 13. Stan rand is het boegbeeld van rechts, dat kapitaal als vehikel van het individuele ziet en dit individuele moet de samenleving dragen. Neoliberalisme fungeerde zo om dat individuele kapitaal te beschermen, ook via imperialisme. Libertarisme is eerder een soort romantisch liberalisme, dat de uitwassen van kapitalisme verwerpt, maar kapitalisme zelf niet wilt bekritiseren.

  US imperialisme hangt samen met financiële elites, overal ter wereld. US imperialisme dient kapitalisme

 14. Het probleem is dat het begrip kapitalisme keer op keer wordt gebruikt als een vergaarbak van allerlei zaken rond kapitaal die men niet aanstaat.
  Rand zal haar invloed hebben gehad maar om nou te zeggen dat de maatschappij sinds haar tijd kapitalistischer is geworden… Ja, in sommige opzichten, doch in veel opzichten juist minder.

  Libertarisme verwerpt niet de uitwassen van kapitalisme. Het verwerpt de staatsgeleide en gemengde economie. Het neoliberalisme staat voor een gemengde economie en verwerpt daarmee juist het kapitalisme.
  In een gemengde economie ligt de controle uiteindelijk bij de overheid (of verloopt via de overheid) maar bij misstanden krijgt telkens ‘het kapitalisme’ en ‘gebrek aan regulering’ de schuld.

  Imperialisme net zo, het is een staatsgelegenheid dus wat heeft het te maken met kapitalisme? Niets. Tenzij je het begrip kapitalisme misbruikt zoals helaas ook dagelijks in de media gebeurt.

 15. Ieder gebruikt een andere definitie van kapitalisme, net als dat ieder een andere definitie van communisme hanteert. Voor veel libertaristen is anarchisme bijvoorbeeld gelijk aan communisme, terwijl het een wereld van verschil is, twee werelden die altijd met elkaar in conflict zijn geweest en totaal andere tradities en achtergronden hebben.

  Kapitalisme zoals jullie het zien, of zouden willen dat het was. Het is ergens een sympathieke stellingname, althans, als dat waar op gedoeld word iets is voor een meer rechtvaardige wereld en niet slechts een andere vorm van het egoïsme. Het sterven is sympathiek, maar ik geloof er niet in

  Ik bevind mij diep in de markt en ik zie nu ook dat sommige meer zeggingskracht hebben dan andere, met of zonder markt. Sommige ondernemers hebben meer aanhang, meer talent, meer geluk, hoe je het ook noemt. Dat is natuurlijk geen probleem, maar in de dynamiek van het kapitalisme kan dit uit zijn verband groeien, waarna er uiteindelijk geen eerlijke start meer is, voor volgende generaties. De verschillen in mensen moeten niet uit hun verband getrokken worden, binnen het kader van een markt. De verschillen in talent en intellect, hoeven niet per se gemanifesteerd te worden in een markt. Een markt kan dienen ter distributie van goederen, bestaansrechten faciliteren, maar het moet niet een doel op zich worden

  Dat is een beetje die anarchistische positionering. Dan , in het domein van het menselijke, kan iedereen eindeloos divers zijn.

  Andries Wijma [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Jaas [23]:

  Het is en blijft een geklooi met definities, dat is waar…
  Onder libertariërs in Nederland zijn er volgens mij velen die zich net als ik kunnen identificeren met anarcho-kapitalisme. Zo zie je dat anarchisme van twee kanten wordt geclaimd en libertarisme ook. Er is nou eenmaal geen natuurwet die het begrip vrijheid demonstreert.

  De reden dat ik na een korte tussenstop niet de afslag van het links anarchisme ben gevolgd is omdat mijn toenmalige twijfels over (rechts) libertarisme verder afnamen. En voor mij is de libertarische filosofie de kampioen van de vrijheid die het dichtst bij de natuur van de mens staat.

  Het begrip (vrije) markt wordt helaas ook zeer verschillend opgevat. Velen denken aan de financiële wereld terwijl die volgens mij juist helemaal niet de essentie weergeeft en in vele opzichten een slecht voorbeeld (want sterk gereguleerd vanuit libertarisch perspectief).
  Alle handelingen die het proces van vraag en aanbod volgen zijn onderdeel van de markt. Ten eerste geloof ik dat een volledig vrije markt/samleving de beste manier is om juist ook de behoeften van de ‘minder fortuinlijken’ te bevredigen. Dit kan ook in tweede instantie, als reactie op de uitkomsten, maar die handeling is dan alsnog weer onderdeel van de markt.
  Want let op, zovele dagelijkse en sociale gebeurtenissen zijn ongemerkt onderdeel van ‘de markt’ en verlopen succesvol, van buren die elkaar helpen en verenigingen, tot vriendschappen en liefdesrelaties aan toe.
  Vrije markt betekent simpelweg zoiets als ‘vrij zijn om met wederzijdse instemming samen te werken/leven’.

  Statisten willen bij voorbaat ‘de markt’ en dus de samenleving inrichten en corrigeren waardoor allerlei weeffouten muurvast in het systeem komen zitten terwijl de vrijheid eronder leidt.
  Anarchisme is veel overzichtelijker. Het verschil tussen de linkse vorm en de rechtse is volgens mij: links meent dat collectiviteit moet worden afdwongen en rechts niet.

 17. Nee, links dwingt geen collectiviteit afz dat is een misverstand. In anarcho communisme, dat wat het slechts doet is eigen productiemiddelen claimen , in handen brengen, waardoor loonarbeid niet meer nodig is en dus niet meer zal plaatsvinden, want wie wilt dan nog voor een baas werken ? In links anarcho communisme, kon een boer ook individueel een stuk land bewerken, men hoefde niet te participeren in een collectief. Men besloot, extreem grote stukken land bewerken we met dertig man, als je in je eentje bent, krijg je ongeveer een land groot genoeg om te bewerken , waarop je eigen arbeid geprojecteerd kan worden.

  Maar nee, links anarchisme collectiveerd en bestrijd daarmee loonarbeid, maar verbied het niet, we zijn geen Stalinisten. Het idee is meer, armoede vermijden is kapitalisme bestrijden. Als jij zelf werkt, hoef je niet meer voor Unilever. Als er alleen maar Unilevers zijn, .oet je wel voor Unilever werken.

  Bedenk wel, de situatie van totale bezitloosheid, de situatie van het niet bezit, is de eerste situatie. De bewijslast ligt bij de kapitalist, om aan te geven waarom zijn bezit van hem is. Kan deze kapitalist zijn bezit vasthouden, dan is het blijkbaar van deze persoon.

  De collectieven gingen uit van een non bezit, waarop arbeid geprojecteerd kon worden, want arbeid doet de mens in leven blijven. De collectieven kwamen op verschillende manieren voor, en ook individuele arbeid kon. Zelfs markten ontstonden in bijvoorbeeld Barcelona. Markten met spullen. Dit was een libertaire revutie, omdat meerdere economische modellen werden toegepast, niet slechts het NAP model, maar spontaan , meerdere modellen, waaruit mensen kozen.

 18. De informele menselijke interactie waar je op doelt, zijn onvoorwaardelijk en dus juist geen markt. Pietje is een vriend van Jantje en doet iets voor Jantje, is informeel, is anarcho communistisch, omdat het geen vergoeding in de vorm van valuta hanteerd, slechts wederzijdse interactie. Als deze non financiële kracht zou verdwijnen in de maatschappij, dan zou alles vastlopen. De kille transacties van de markt, moet je niet projecteren op sociale verhoudingen

  Dan ‘ de menselijke natuur’ deze is veranderlijk en ook aan cultuur gebonden. Er is geen essentie van ‘ menselijke natuur’ en als deze er al is, is deze complexer dan NAP

  Bertuz [35] reageerde op deze reactie.

 19. Kortom, als alle fabrieken en al de landbouw bewerkt word door mensen zelf, dan kan je nog wel je bedrijf beginnen, maar het idee was juist, we kunnen met onze collectieve inspanningen zoveel bekijken ( open source ) niemand hoeft meer voor IKEA , kasten te tillen, of ranzige fastfood pakketjes in te laden. Als je masochist bent en graag vier euro vijftig ler uit verdiend, niemand houd je tegen, als we maar samen een alternatief formuleren

  Een communaal alternatief.

Comments are closed.