vrijheid kokeshZodra mensen meer konden produceren dan nodig was om te overleven, werd het de moeite waard om ze uit te buiten. Om het ontstaan van de overheid en interpersoonlijk geweld te begrijpen, moeten we helemaal terug naar de natuurlijke toestand, of misschien zelfs eerder naar onze biologische oorsprong. We hebben altijd getracht aan onze behoeften te voldoen door het beheersen van de wereld om ons heen, met inbegrip van andere mensen. De meeste menselijke relaties zijn coöperatief en niet-gewelddadig geweest, maar de wens om anderen te beheersen door middel van geweld is ontstaan uit de eerste verleiding om te stelen tot aan de moderne regeringen die we nu kennen.

Als we overheid definiëren als besturen door middel van geweld, zouden we nog nooit een natuurlijke staat zonder regering hebben meegemaakt. In primitieve jager-verzamelaargroepen, moesten mensen accepteren dat de sterkste de baas was. Het was misschien in het beste belang van het individu om mee te gaan met een dergelijk systeem, omdat het uitdagen ervan zou kunnen betekenen dat je alleen verder moest, of erger, verwond of gedood werd.

Omdat we kuddedieren zijn, ontwikkelden we complexe talen die ons toelieten om te communiceren en te coördineren. Plotseling was de sterkste man niet noodzakelijk meer de baas! Het was de beste jager – degene die effectief een gezamenlijke actie kon leiden die communicatie en samenwerking vereiste. Toen begonnen die geweldige jagers zich leiders te noemen, en daarmee begon het eerste doorlopende racket die op een moderne regering lijkt.

Technologie heeft een primaire rol gespeeld bij het bepalen van de sociale orde, omdat dit bepalend is voor welke productiecapaciteiten kunnen worden benut. Zonder taal of gereedschap, kunnen mensen maar weinig meer verzamelen dan wat aan hun behoeften voldoet. Met de uitvinding van de instrumenten die nodig zijn voor de jacht, kwam er vaak een overschot aan voedsel dat creatieve energie vrijmaakte voor andere productie, maar ook voor andere manipulatie. Met de ontwikkeling van de landbouw, kon men veel meer voedsel creëren dan men kon consumeren en kon men een hele reeks van gespecialiseerde arbeid ondersteunen, waaronder het unieke beroep van “overheidsbloedzuiger.”

Met de opkomst van de industrie, is de productieve output van individuen sterk toegenomen, en ook het totale vermogen van de samenleving om mensen die volledig onproductief, of zelfs contraproductief zijn te ondersteunen. Als overheden de helft van het inkomen van primitieve boeren afnamen en hen nauwelijks genoeg voedsel overlieten om zichzelf te voeden, zouden ze allemaal sterven of opstaan tegen dergelijke massale diefstal. Echter, als regeringen de helft van het inkomen van de moderne industriële werknemers afneemt, van wie de salarissen tien families kunnen voeden, en een deel ervan gebruikt om ze te overtuigen dat het voor hun eigen bestwil is, kunnen ze zelfs nog voor hogere belastingen stemmen. Of op zijn slechtst zullen ze op een andere politicus stemmen die net een beetje minder van hen steelt voor dezelfde sponsors.

Nu we per persoon productiever zijn geworden, zijn we beter opgeleid en ons meer bewust van overheden. Als gevolg daarvan hebben overheden het onderwijs en de massamedia gebruikt om ons te laten denken dat het racket van essentieel belang is, of zelfs gunstig, maar de effecten daarvan nemen af. We hebben geleerd meer controle over onze eigen beslissingen te eisen, en over ons eigen leven te gaan zonder te worden beroofd of aangerand.

De geschiedenis van de overheid wordt gedefinieerd door twee curven: de ontwikkeling van onze capaciteit om diefstal te tolereren, en ons bewustzijn dat we het verdienen te leven zonder bestolen te worden. De eerste curve blijft exponentieel groeien met de technologie, maar de tweede curve zal uiteindelijk de eerste overtreffen. Dit blijkt uit de ontwikkeling van moderne participerende democratieën. Van alle verschillende vormen van overheid, is dit de laatste voor het bereiken van een werkelijk vrije samenleving.

De lange kijk op de geschiedenis biedt een inspirerend verhaal van de ontwikkeling van zelfbestuur. Als we alleen kijken naar de huidige periode, kunnen we het zien als een strijd voor democratie. Vechten voor “gelijke deelname” aan de dwingende controle over anderen weerhoudt ons van het bereiken van het grotere doel, een samenleving die zelfeigenaarschap respecteert. Democratie is een manier om te doen alsof we allemaal gelijke slavenhouders zijn. De werkelijkheid zal altijd veel minder rooskleurig blijken dan dat de kampioenen van de democratie ons beloven, omdat het op een fundamenteel immoreel ideaal is gebaseerd. Niemand heeft het recht om een leider aan iemand op te dringen en geen mandaat van de meerderheid geeft enig leider het recht om geweld te gebruiken tegen iedereen.

Democratie is de rechtvaardiging voor dingen die de superrijken iedereen toch al gingen aandoen. Hoe dan ook, het biedt hen een zeer handige dekmantel om te doen wat ze willen, omdat de democratie hen in staat stelt om te 12 zeggen dat ze het doen op basis van de “wil van het volk.” Dit heeft geleid tot de moderne bureaucratieën die het doen lijken alsof elk aspect van ons leven wordt beïnvloed door de overheid, of beter gezegd, bestuurd door bedreiging met geweld. Toch zorgt de illusie van participatie door te stemmen ervoor dat we blijven terugkomen voor meer

Omdat we pragmatische wezens zijn die niet kunnen ontsnappen aan de bestaande sociale orde wanneer we niets te eten hebben, zijn we min of meer meegegaan in de progressie van het racket. Nu de productiviteit toegenomen is en overheden zijn gegroeid, is de vraag naar zelfbestuur in een versnelling gekomen en de illusie van democratie zal daar niet aan voldoen. Belangrijke historische revoluties hebben het de machthebbers moeilijk, en bij momenten zelfs onwerkbaar gemaakt, maar pas na de wereldwijde paradigmaverschuiving naar vrijheid zullen we het racket voor eens en voor altijd afwerpen.

Als de samenleving evolueert, behouden we onze oerinstincten. Wij zijn een gemeenschapssoort, niet afhankelijk van elkaar, maar afhankelijk van samenwerking om onze levensstandaard te behouden en om onze kansen op overleving en voortplanting te verbeteren. Omdat samenwerking superieur is aan dwang, hebben we steeds betere manieren ontwikkeld om de samenleving te organiseren om zo samenwerking te bevorderen. Het tijdperk van moderne regeringen was een belangrijke stap in het proces, maar het is niet de laatste. De aanvaarding van een nieuw paradigma gebaseerd op vrijheid zal binnenkort alle vormen van georganiseerde uitbuiting als lachwekkend achterhaald maken.

bron: Adam Kokesh, Nederlandse vertaling van Freedom. U kunt dit boek hier downloaden (gratis)

13 REACTIES

 1. Democratie,, voor sommigen is het een Een Euro shop met peperdure artikelen die niet afgerekend hoeven te worden.

 2. Inhakend op de eerste en laatste alinea, traditioneel de belangrijkste alinea’s van een geschreven stuk:

  Ooit sloegen mensen elkaar de hersens niet in (want anders had de mensheid zelfmoord gepleegd) en was er sprake van samenwerking (de keuze tussen gebrek leiden of samenwerken).

  De vraag is dus hoe dwang en geweld zijn ontstaan, en hoe daar een eind aan gemaakt kan worden. Oerinstincten in goede banen leiden.

  Knelpunt: De hedendaagse mens leeft in een kunstmatige omgeving, tussen beton en technologie, en is het contact met zijn innerlijke natuur en ‘de natuur’ kwijtgeraakt.

  Natuur: Waar komt chocolademelk vandaan? Bruine koeien? En waarom is de melk van een zwart/witte koe dan niet zwart/wit? Of klopt er iets niet met die redenering?

  Innerlijke natuur: Waar komen denkwijzen en gedrag eigenlijk vandaan en waar gaan ze naar toe? (oorzaken en gevolgen) Enne… als een mens op school kadaverdiscipline leert, handig voor werkgevers, hoe kom je dan terug naar gezonden zelfdiscipline, zonder vroegtijdig een kadaver te worden?

  Genoeg om over na te denken…

 3. Psychopaten zijn proactief gewelddadig/moordzuchtig, glibberglad, fundamenteel schadelijk (voor de omgeving, m.n. potentiële tegenstanders) leugenachtig, extreem energiek (de last van een normale emotionele wereld die ook echt gevoeld wordt en die soms haast fnuikend kan zijn, ontbreekt) en soms bij deze morele debiliteit (door hen als groot voordeel ervaren en zeker niet als rampzalige stoornis) -zeker niet minder dan onder normale mensen- logisch reteslim.

  Daarbij zijn het grenzenloze sadisten.

  Raden wie internationaal op alle sleutelposities van de macht zit……..: de ‘alien mindset’.

 4. Mijn vader zei het altijd heel mooi, Wij zijn zo vrij als een vogeltje met een vervelende bijkomstigheid, Dat ik moet doen wat een ander mij opdraagt om aan mijn levensbehoeften te voldoen.
  Mijn Poolse vrouw heeft mij voldoende onderricht over het leven in de tijd van socialisme en communisme daardoor is mij het tot de dag van heden een groot raadsel dat het socialisme door het volk om zeep is geholpen.
  Daarbij vermeldend dat het kapitalisme voor ons mensen altijd als een prettig verhaal aan te horen is.
  Immers in het kapitalisme is alles wat men vergaard voor eigen gebruik en het socialisme is feitelijk een deel maatschappij.
  Woon heden 10 jaar in Polen financieel onafhankelijk en de Polen hebben spijt als alle haren op hun hoofd.
  Omdat de kapitalistische werkelijkheid heel anders is als voorgespiegeld maar dan ik als je vele eeuwen bent uitgebeend tot op het bot waarom ga je dan opnieuw in sprookjes geloven.

  mario [7] reageerde op deze reactie.

 5. @mario [7]: Goed artikel in het NRC. Koppel dat met dit (een variant op de trias politica: samenleving als samen leven, maatschappij als samen werken en… de al dan niet vrije markt).

  Wat ik in het artikel van Bas van Bavel mis dat dat sommige instituties puur natuur zijn (gezin, familie), andere instituties langzamerhand steeds kunstmatiger worden (vanaf clan via dorpsgemeenschap naar coöoperatieven of stad). Het kan leuk en/of praktisch zijn, maar de sociologische vraag is welk soort banden het sterkst en stabielst zijn en om welke reden.

 6. De mens is een kudde dier. Daar speelt geloof een grote rol in. En wordt door het nieuw aangenomen geloofsleven van de regering (islam) ons door de strot geduwd, om de groepsvorming te veranderen. Als voordeel om meer onderdanige te rekruteren zodat ze kunnen blijven bevelen. (Een voorbeeld aanhalen) Kardinaal huppel de pup uit België wil samen versmelten met het nieuwe ingevoerde geloof van de vrede. De rede is ook hier weer zeer duidelijk.

  Raymond V. [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Raymond V. [11]:

  …’allah’ is letterlijk de egyptische god MENU – maar dan met een nieuwer masker : zijn attributen zijn dezelfde.
  [een paar jaar geleden heb ik dat uitgezocht] , het belangrijkste over de ‘bedevaard’ was deze : dat de hajj letterlijk ’toverij’ betekent ; dat de mensen stenen moeten oprapen in het ZamZam-veld [reuzen-bloedlijn] , en vervolgens gooien naar 3 pilaren die betekenen “de zwarte myrtle / zal niet ondekken / de Weg” – ….het is een groot occult ritueel, vermaskerd in termen die niemand [van die gelovigen] meer begrijpt, maar het ritueel is bedoeld om “de adam-bloedlijn zichzelf gevangen te laten houden, en niet de Weg [lees: God] te laten ontdekken” : in principe zijn ze dus húlpen van die reuzen-bloedlijn.
  Welke de zonen zijn van MENU.

  …..ik realiseer me dat bovenstaand nog debieler klinkt dan ‘de islam’ zelf — en toch is het 100% waar. Van meer dan een miljard van die misleidde zielen wordt de toestemming verkregen [lees: door trukerij] óm deze wereld *niet* beter te laten worden – zo is de natuur van ieder occult Ritueel.
  En daar wordt handig op ingespeeld door hen, die écht de dienst uitmaken in deze wereld : het door hun [sic] opzetten van het monster ‘isis’ genereert nog eens 10 x zoveel energie [haat,afkeer,boosheid,walging, is allemaal energie waarop gevampierd wordt] , vóor MENU ! [en hun leiden van de wereld]
  …het is absoluut geen toeval dat die naam ‘isis’ is. In werkelijkheid is die onderdrukking de uiterste consequentie van ‘islam’ : nl van die dimensie, welke oud-Egypte beheerste.

  – …wij zijn zó ver weggeraakt van énig begrip nog over deze zaken, en doen het af als ‘ouderwets denken’ : terwijl ons eigen zgn ‘moderne denken’ een direct resultaat is ván diezélfde dimensie !

  …en dat is precies de zere plek in het artikel, boven : het gaat geheel voorbij aan de andere werkelijkheid, en denkt dat de mens daarvan ‘autonoom is’ , en dan ook niet ziet dat ‘democratie / deimos’ subtiel geleid wordt door diegene welke hun onderbewustzijn beheerst, en het kan leiden/manipuleren [vgl isis voorbeeld: en zo zijn er tientallen !]

  vriendelijke groet
  HARMEN

  …was hier 8 ? jr geleden voor t laatst, admin.
  leuk te zien dat je nog strijdt ; )

 8. Harmen.

  Het is voor mij een nieuwe uitleg van de haat-vrede cultus die in NL zijn wortels bij gewillige slaven injecteert. Waardoor de haargroei rijkelijk naar buiten treed. Mijn dank voor de vrijwillige uitleg indeze. En van mij ook vriendelijk gegroet.

Comments are closed.