2003_Brown_et_al._v._the_Board_of_Education_of_Topeka_et_al._Congressional_Gold_Medal_front……deze keer als steuntje in de rug voor zwarte studenten.

Je gelooft het niet, maar aan de Harvard Universiteit hebben zwarte studenten nu hun eigen afstudeerceremonie, apart van niet-zwarte studenten. Dat is niet opgelegd, maar zelfgekozen. En waag het niet om het segregatie (lees: apartheid) te noemen. Zoals een van de studenten het formuleert: ‘This is not about segregation,’ He added. ‘It’s about fellowship and building a community. This is a chance to reaffirm for each other that we enter the work world with a network of supporters standing with us. We are all partners.’

Vanuit de Nederlandse context doet het je denken aan de hoogtijdagen van de verzuiling. ‘In het isolement ligt onze kracht.’ Ofwel: zoek wat scheidt en vermijd wat verbindt.

Het is bijna ironisch dat Amerikanen die in de eerste helft van de vorige eeuw pleitten voor ‘equal, but separate’ als het ging om de zwarte Amerikanen, in die tijd overigens een relatief vooruitstrevend standpunt, door de ‘progressieven’ van nu ex-post facto als racisten worden weggezet, terwijl diezelfde ‘progressieven’ de zelfgekozen segregatie van zwarte Amerikanen toejuichen, of zijn minst goedkeuren.

Met zulke ‘progressieven’ hoef je niet meer de straat op om tegen hun utopische ideetjes te demonstreren. Gewoon een stap opzij doen en ze leveren – al ijverend voor een andere wereld – zelf het bewijs dat de weg naar de ondergang is geplaveid met mooie idealen.

Het kan verkeren, zei Bredero al.

Paul Verhaegh

22 REACTIES

 1. Als je gewoon erkent dat mensen mensen zijn, ongeacht bijvoorbeeld afkomst, huidskleur en niveau van ontwikkeling, dan…. hou je eigenlijk alleen maar een scheiding over tussen gezond en ziek. Dat is een natuurlijke scheiding.

  In de natuur geneest wat ziek is, of gaat het dood. Ook dat zijn natuurlijke processen; zelfherstellend vermogen (eventueel een handje geholpen) of afbraak en ontbinding.

  Hoe verder je verwijderd raakt van datgene wat ‘moedertje natuur’ in je geestelijke, neurologische en biologische processen heeft ‘hardgecodeerd’ (natuurwetten), hoe groter de spanningsvelden en ellende die eruit voortvloeit. Hoe raak je daarvan verwijderd? Door bedenksels en technologie, althans, de categorie die je wenst weg te trekken van wat in je geestelijke, biologische en neurologische ‘systeem’ zit. Andere systemen zijn vaak niet meer dan perversies die perversies kweken.

  Stel je voor dat je onderscheid gaat maken tussen mensen op grond van afkomst (zoals huidskleur of sociale klasse). Dan erken je medemensen niet meer als zodanig, maar ga je jezelf afzetten tegen medemensen, met alle gevolgen van dien. Dat onderscheid maken is welbeschouwd een geestesziekte, een perversie van je denken.

  Als je onderscheid maakt tussen gezond en ziek (op te splitsen in gebreken en aandoeningen), dan kun je twee kanten op:
  1) In quarantaine plaatsen of afmaken onder het mom ‘sterf maar’.
  2) Jezelf als een geneesheer onder zieken mengen, zorgen dat je niet besmet raakt, en kijken of je een geneeswijze kunt ontdekken. Lukt dat niet, dan kun je de ander alsnog uit zijn lijden verlossen, zodat zowel de ander als de omgeving nodeloos lijden wordt bespaard.

  Oeps, ik raak nu taboe’s aan. Laten we het taboe verklaren om onderwerpen taboe te verklaren, dat helpt om smerige zaakjes uit de wereld te helpen.

  Op dit moment worden perversies gecreëerd en in stand gehouden. Sociale klassen en standen werden bijvoorbeeld gecreëerd om een quarantaine of ‘cordon sanitaire’ te bewerkstelligen. Dat is wat anders dan oplossingen zoeken.
  Het verhaal is dat men dit doet om op veilige afstand oplossingen te zoeken, en ondertussen het ‘gezonde en waardige’ te beschermen. Maar dat verhaal kun je niet eindeloos volhouden. Het wordt naarmate de tijd vordert steeds ongeloofwaardiger. Pas als mensen ermee ophouden boven een ander te staan en naast anderen gaan staan, dan wordt de uitspraak ‘ik zou je willen helpen’ geloofwaardig.

 2. Laat het duidelijk zijn dat wij niet geloven in onnatuurlijke scheidingen op grond van bedenksels.
  Het verschijnsel ‘natiestaat’ kan wat ons betreft aan het gas (voor zover dat mogelijk zou zijn).
  Sociale klassen en standen idem.
  Religies idem.
  Etc.
  Het enige dat het doet is ontmenselijken. Mensen behandelen alsof ze dieren of robots (die een pervers programma dienen te volgen) zouden zijn.

 3. Meerdere zaken spelen hier tegelijk.

  Allereerst zal ik de eerste zijn om toe te geven dat de black lives matter beweging erg afgedwaald is en doet aan omgekeerd racisme. ( blank zijn is het kwaad ) Dit kan dan zogenaamd, omdat de Afro Amerikanen een langere geschiedenis van leed hebben achter zich. Dit laatste is natuurlijk waar, maar legitimeert geen geweld van hun kant. Het is als het rechtvaardigen van school shootings, omdat de daders vroeger gepest zijn, door specifieke leerlingen.

  Daarnaast wil ik wel zeggen dat de afro Amerikaanse gemeenschap zwaar leidt onder politie geweld, dat is absoluut geen fabel.

  Als laatste, als mensen gezamenlijk willen afstuderen, op basis van hun huidskleur, dan hebben ze toch die VRIJHEID om dat te doen. Er is vrijheid van associatie, maar ook vrijheid van dissociatie.

 4. Ik zou nooit afstuderen met alleen maar blanken, omdat mijn blankheid mij geen flikker kan schelen. Maar als deze Afro Amerikanen daar wel een goed gevoel aan overhouden, dan is dat hun keuze toch.

  We moeten ons realiseren dat Amerika een hard land is, waar heel veel mensen in het gevang zitten. Dat een beweging als de black panthers, of black lives matter, hele militante en sektarische trekjes gaan vertonen, dat is niet zo vreemd. In die zin, omdat de staat ook militant en sektarisch functioneert en overal preventief zwarte mensen preventief de tering in slaat, of opsluit.

  We moeten het dus wel allemaal in de context plaatsen.

  Daarnaast ben ik als blanke absoluut niet gediend van mensen die mij beledigen, door mij racist te noemen, op basis van mijn huidskleur. Wat mij betreft ga je dan de pijp uit, met je BLM beweging.

 5. Kunnen we het niet alsvolgt benaderen? Er zijn verschillen tussen mensen. Afkomst, religie, opleiding, inkomen om maar wat indicators te noemen. Zouden we vervolgens kunnen accepteren dat die verschillen er zijn? En daaruit voortvloeiend dat het natuurlijk gedrag is om je aan te sluiten bij je eigen groep? Soort zoekt soort. En als we dan zover zijn, kunnen we het dan ook nog opbrengen dat die groepen het liefst bij elkaar willen wonen? Zonder dat de ene groep overlast berokkend aan de andere groep. Zou dat niet een heleboel narigheid oplossen?

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Pendragon [5]: Kan ook. Maar… no shit please. Liever elkaar gewoon helpen dan anderen dwingen. Dwang of geweld mag pas ontstaan als tegenreactie op eenmaal geïnitieerde dwang of geweld. Als corrigerende maatregel.

 7. Inkomen is een verschil, dat de werkende klasse zelf in handen heeft……..

  Als er ( in theorie) een reusachtig bewustzijn zich bevond onder de leden van de werkende klasse en de wil tot het bezitten van de MOP, dan waren die verschillen binnen een week omgekeerd.

 8. Alsook, dit alles is een beetje onnozel. Ik weet niet wie dit bedacht heeft, maar het samen komen van mensen, op basis van etniciteit, is natuurlijk geen door de overheid gedwongen apartheid, of scheiding op basis van ‘ras’.

  Zodra de overheid gaat zeggen, zwarte bij zwarte, witten bij witten, dan is het apartheid. Dit is slechts vrije associatie, waar ik als anarchist voorstander van ben.

  Dit is net als van die men’s right’s rukkers, die gaan huilen dat ze niet bij vrouwen praatgroepjes mogen en dat dan ‘seksisme’ noemen. Natuurlijk is dat geen seksisme, je bent gewoon niet uitgenodigd op een besloten gebeuren, meer is het niet.

 9. @John [9]: Het is maar net wat je onder een ‘social justice warrior’ verstaat. Bij ons begint sociale gerechtigheid ermee dat mensen niet dwingend lastiggevallen worden. De volgende stap is dat mensen elkaar helpen wanneer dat nodig is. Het eerste kan afgedwongen worden, het laatste niet. Om dit te bereiken moet een systeem ontmanteld worden, zodat er een minimalistische versie van bestuur ontstaat. Anders kan er geen zelfbestuur plaatsvinden.

  Maar dit is niet wat veel ‘social justice warriors’ bedoelen, want die willen het eerste niet bewerkstelligen en het laatste afdwingen. Dus die hebben een satanische versie van het concept sociale gerechtigheid. Waarvoor een heel bestuurlijk systeem opgetuigd moet worden. Alles omgekeerd dus. Welbeschouwd is het communisme en socialisme dus een satanische versie van daadwerkelijke sociale gerechtigheid 😉

  Of je het nu hebt over rassenscheiding of over een scheiding tussen een heersende klasse en een ‘kudde’, het komt allemaal op hetzelfde neer. Als er daadwerkelijk sprake is van sociale gerechtigheid bestaat dergelijke bullshit niet meer of heeft het in ieder geval geen relevantie meer voor het dagelijkse leven. Dan worden alleen nog uitwassen aangepakt, je weet wel, mensen die dwang en geweld initiëren.

  John [12] reageerde op deze reactie.

 10. Ga er geen woorden aan vuil maken. Na meer dan 30 jaar (langjarig bezoek aan de USA) kan ik met zekerheid zeggen: Die zwarten dit dit doen zijn Racisten. (punt)

 11. @John [12]: Het probleem is… dat veel termen allang zijn gekaapt en van een geperverteerde betekenis zijn voorzien. Dat is het nadeel van labels. Het gaat natuurlijk allemaal niet om een label of verpakking, maar om inhoud. Ik bedoel… als iemand iets tegen een huidskleur of afkomst anderszins heeft begrijpt ‘ie bepaalde dingen niet. Het gaat om dingen als natuurwetten, karakter, ethiek, gedrag. In sommige gevallen is het gezond, in andere verziekt (of geperverteerd of gecorrumpeerd, het is maar net hoe je het noemt)

 12. In de context van het bovenstaande artikel en de reacties eronder is het navolgende stukkie dat ik vanmorgen schreef zeer relevant:

  Je bent nu hier: Nederlands / Artikelen
  Home | Artikelen | Contact |
  Bekeer je

  “Bekeer je” heeft helaas een religieuze lading. Jammer. Want als je zou weten wat bekering eigenlijk is, dan zou je je leven aangenamer en eenvoudiger kunnen maken.

  Jezelf bekeren is zoiets als voor jezelf en anderen toegeven dat je een fout hebt gemaakt. Je hebt iets verkeerd gedacht, gezegd of gedaan. Daardoor heb je ergens een verkeerde afslag genomen, ben je op een verkeerde weg terecht gekomen en is een situatie ontspoord. Als je dat ruiterlijk toegeeft, dan is dat de eerste stap onderweg naar een oplossing. Daarna keer je je om (vandaar ‘bekering’) en ga je deze keer de goede kant op. En je doet je best om de gevolgen van je fout te herstellen. Doe je dat niet, dan verandert een fout in opzettelijk gedrag. Een prima manier om anderen woest te maken en bij je weg te jagen. Want fouten maakt iedereen, maar alleen onwaardige lulhannessen corrigeren zichzelf niet.

  Snap je nu waarom conflicten oplopen? Niet willen toegeven, wát er ook gebeurt. Daar kun je de grootste ruzie van krijgen. Of zelfs oorlog. Je hoeft alleen maar de ‘verkeerde’ tegen te komen. Of misschien juist de goede. Want alleen goede mensen zullen een verknipte gang van zaken nooit aanvaarden, ongeacht de consequenties.

  Nu is toegeven dat je fout zat natuurlijk nooit leuk. Het is niet goed voor je ego. De andere kant van het verhaal is dat dingen zijn zoals ze zijn. Niets meer en niets minder. De waarheid zal je vrijmaken. Als je je ego niet langer hoeft te beschermen, jezelf niet langer hoeft te verstoppen (voor jezelf of anderen), dan valt er een last van je af. Echt waar.

  In groepen van mensen is het vaak de gewoonte om gebreken of fouten toe te dekken met de ‘mantel der liefde’. Maar, daardoor blijven problemen bestaan en groeien ze. Eerst onderhuids, vervolgens openlijk. De ‘mantel der liefde’ is dus eigenlijk een mantel van zelfhaat en/of haat jegens anderen.
  “Ik haat mezelf om wat ik gedaan of juist nagelaten heb, maar zie geen uitweg” (bang voor consequenties, verstoppen)
  “Je denkt dat ik fout zat? Jammer dan, val maar lekker dood”

  In een gezonde cultuur, in een gezin, dorp of anderszins, mogen mensen fouten maken, geven ze hun fouten toe en herstellen ze de gevolgen van hun fouten. En zullen ze niet opzettelijk doorgaan met iets waarvan ze heus wel weten dat het niet goed is. En zich niet onder de gevolgen van hun eigen handelen uit proberen te draaien door te glibberen als een aal of een heksenjacht te ontketenen.

  Een ongezonde cultuur kan gezond gemaakt worden door een mentaliteitsverandering. Hardnekkigheid en onbekeerlijkheid veranderen dan in welwillendheid. En dat kan heus wel. Waar een wil is, is immers een weg. Zelfs als er een zootje is ontstaan. Maar, waar de pil is, is pech. Als je anderen een bittere pil toedient door willens en wetens door te gaan met iets dat schadelijk is, wordt een situatie een terminale patiënt. Onvruchtbaar geworden. Rijp om afgeschreven te worden. Einde vriendschap. Einde relatie.

  Uiteraard is het zo dat ‘it takes two to tango’. Maar ja, je kunt in ieder geval wel zelf het goede voorbeeld geven. Door je eigen fouten toe te geven en nooit maar dan ook nooit te buigen voor een verknipte gang van zaken. Door als een profeet jezelf tot orde te roepen en door als een profeet anderen tot orde te roepen.
  Als de rol van profeet is succesvol uitgespeeld schakel je over naar (zelf)onderwijs om de zaak verder te verduidelijken. Hoe is het ontstaan, hoe kan het beter en hoe kan het afgewikkeld worden? Uiteindelijk schakel je over naar de rol van herder om te voorkomen dat de zaak niet nogmaals ontspoort. Hoe dit heet? Nou, gewoon, volwassen gedrag.

  Je hebt toch zeker wel van je ouders geleerd dat iedereen z’n eigen rotzooi dient op te ruimen? Dat dat een vanzelfsprekendheid hoort te zijn? Nou, gedráág jezelf daar dan ook naar!

 13. Rassenscheiding, klassenscheiding en wat dies meer zij gaan ook over waarde. Een meditatie, zojuist geschreven:

  Heb je er al eens over nagedacht hoeveel je waard bent?

  Meestal wordt dit afgemeten in opbrengsten. Als een slaaf onvoldoende opbrengsten produceerde ging eerst de zweep er overheen. Als de opbrengsten niet verbeterden werd ‘ie afgemaakt. Als iemand niet braaf een hypotheek betaalt dat wordt ‘ie z’n huis uit gepleurd. Als iemand eenvoudigweg geen post opent en dus geen aanslagen, boetes of rekeningen betaalt worden bezittingen in beslag genomen of wordt ‘ie in de gevangenis gepleurd. De les is dat iemand opbrengsten dient te genereren of anders kan doodvallen. Want wie geen opbrengsten genereert is minderwaardig. Inferieur.

  Maar ja. Is dat wel zo? Stel nu dat iemand niet zo blij is met zijn omgeving. Maar wel z’n best doet om een goede levenspartner, vader of moeder, vriend of vriendin te zijn. En gastvrij voor kinderen waarvan de ouders altijd maar werken. En behulpzaam voor mensen in nood. Bijvoorbeeld. Dan levert de betrokkene geen poen op voor anderen. Of in ieder geval weinig. Is zo iemand dan minderwaardig? Inferieur? Nee, natuurlijk niet.

  De moraal van dit verhaal is dat je je eigen waarde misschien best aardig kunt inschatten, maar het moeilijk is om de waarde van een ander in te schatten, vooral bij vreemden. Behalve als je anderen voor je karretje wilt spannen (zoals bij slaven en werknemers), want dan is iemand die je zin doet waardevol en iemand die dat niet doet waardeloos. Terwijl andersom iemand die anderen voor z’n karretje spant zichzelf waardeloos maakt. Kan ‘ie het zelf niet dan? Want hij wil anderen werk voor hem laten doen, ook al schaadt dat bij anderen wat waardevol is. De vrijheid en verantwoordelijkheid om helemaal zelf beslissingen te nemen bijvoorbeeld. En om dat goed te doen, dus geen rotzooi te maken of anders zelf je eigen rotzooi op te ruimen.

 14. Ooit dwong de overheid tot rassenscheiding, nu dwingt ze tot het tegendeel: multiculturalisme, of beter: rassenmenging. Dat gaat dan weer mis natuurlijk. Soort zoekt nu eenmaal soort.

  Zelfs Femke Halsema haalde haar kinderen van een gemengde school want, quote: ‘mijn kinderen zijn geen sociaal experiment’.

  Het is voor blanken heel moeilijk te beseffen dan niet-blanken vaak niet zitten te wachten op blanke inmenging – dat ze blanken niet als superieur zien. Blanken zijn hooguit goed als Sinterklaas, en de Sint blijft kort. Hij geeft wat cadeautjes en dondert weer op.

  Blanken zijn gewoon ziek, met hun in elkaar stortende westerse cultuur.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.
  Bogers [19] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico de Geit [16]: Wij hebben met kleurlingen van allerlei snit gesproken. Van de verhalen wordt je bepaald niet vrolijk. Wat vooral wringt is dat blanken armoedzaaiers zijn. Ze zaaien armoede. Da’s wat anders dan mensen met rust laten of verder helpen. Hou ze dom, zorg dat ze het liefst niet kunnen lezen en schrijven, hou ze weg bij bepaalde baantje etc. Kortom, zorg dat er een gebrekkige toestand blijft bestaan. Het zelfde spel wordt trouwens ook door hogere sociale klassen jegens lagere sociale klassen gepeeld. En door lieden die de ‘heilige missie’ op zich hebben genomen om de levens van anderen maar eens te besturen en regeren. Uiteindelijk is het allemaal armoedzaaierij, hoe superieur een partij zich ook acht. Want precies daar zit ‘m natuurlijk het probleem. Als je een ander inferieur acht, dan kun je zo mooi profiteren. Als je tenminste grotere vuurkracht of effectieve leugens kunt produceren.

  Iedereen in een hokje plaatsen en dat hokje bewaken levert allerlei onnodige ellende op. Ellende die zich in de loop der generaties opstapelt. Er komt bijvoorbeeld ook nog eens inteelt bij. Inteelt is niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Er kunnen onderweg genen annex eigenschappen onderweg verloren raken waardoor de berg ellende weer een stukje hoger wordt. Je kunt niet eindeloos blijven volhouden dat bepaalde denkwijzen superieur zijn. Er komt een moment dat het hoofd gebogen moet worden. Want bij hardnekkigheid rollen er vroeger of later koppen.

  Bogers [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico de Geit [16]:
  “..Ooit dwong de overheid tot rassenscheiding, nu dwingt ze tot het tegendeel: multiculturalisme, of beter: rassenmenging..”

  multicultuur is apartheid, puur en simpel, mensen leven langs elkaar heen, hoe mensen dit vertalen naar “menging” is niet normaal.

 17. Thomas Sowell (book: white liberals and black rednecks) …en later Ayaan H Ali.. beschrijven de exotenfettish van de linksblanken, natuurlijk dien je half analfabeet en tribaal te blijven anders ben je geen instrument voor hun nationwrecking agenda.

 18. @Nico [17]:

  “….Wat vooral wringt is dat blanken armoedzaaiers zijn…”

  Die bovenstaande zin gaan we inlijsten.

  Aah ik krabte me eerder aan mijn hoofd hoe je neutraal zweden verantwoordelijk kan houden voor de haat van moslims, omdat andere westerse landen Syrie (etc) bombarderen.

  ….Maar ze delen dus in die schuld omdat Zweden..”ook blank is”

  grappig,

  Terzake:

  Thomas Sowell noemt explicit links-liberalen die “zwakkere” groepen.
  En Nederland is een vrij land, niemand zet een pistool tegen je hoofd om de welfare-parasiet uit te hangen.

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 19. @Bogers [21]: Het lijkt me niet de bedoeling om alles dat ik schrijf tot in detail uit te werken.

  Wanneer iemand algemeen stelt dat blanken armoedzaaier zijn (omdat ze armoede zaaien), dan wordt bedoeld dat clubleden zich daaraan schuldig maken. De blanke die zich niet identificeert met een club (of het nu blank is of gekleurd) maar zichzelf vooral als mens ziet zaait namelijk geen armoede.

  Op eenzelfde manier kun je stellen dat de club van overheidsdienaren galbakken zijn die bitter gif in mensenlevens rondsproeien. Je weet wel, bureaucratisch gezeik en zo. Maar, als er een overheidsdienaar opduikt die zich niet identificeert met die club (een baan of uniform zegt echt niet alles) maar zichzelf vooral als mens ziet, dan wordt er geen gif gesproeid. Dan kun je zowaar een gesprek voeren.

  Enzovoort. Identificeren met een club brengt altijd ellende. Vooral als die club een overheidsmachine is of anderssoortige misdadige organisatie is.

  Nederland een vrij land? Nou, nee. Want in een vrij land zijn mensen niet eenzijdig aan wetgeving (en vooral niet aan bureaucratische tirannie) onderworpen, zoals een slaaf aan een meester. Bestaan er eigenlijk wel vrije landen waar mensen NIET vanaf de geboorte aan wetgeving worden onderworpen, tenzij als tijdelijke maatregel omdat ze ontspoorden?

Comments are closed.