de-icing-wind-turbineSoms lees je juich verhalen dat er weer zoveel GWh aan windmolens is geïnstalleerd en dat een bepaald land heel even ‘ CO2 neutraal ‘ energie heeft opgewekt tijdens een flinke bries. Je zou dan kunnen denken dat windenergie een flinke duit in het zakje doet qua wereldwijde energie opwekking. Echter het tegendeel is het geval.

Zonder het op te zoeken: wat is uw inschatting van het percentage aan wereld energieconsumptie dat is geleverd door windenergie? 10 %, 5 % , 2%?

Het antwoord is nul procent (afgerond naar hele getallen). Zelfs gecombineerd met zonnecellen is het minder dan 1%. Volgens de ‘ International Energy Agency’s 2016 Key Renewables Trends’ produceerde wind 0,46 % van de wereld energieconsumptie.

Lobbyisten en de Groene Khmer gebruiken vaak misleidende getallen. Zoals ‘14 % van de energie is groen’. 75% daarvan is biomassa en een groot deel daarvan is ‘ traditionele biomassa’. Blokken hout en koeienmest die bij verbranding enorme gezondheidsproblemen opleveren.

De energie consumptie stijgt al jaren met gemiddeld 2%. Om dat bij te houden moeten er elk jaar 350.000 windmolens geplaatst worden en omdat windmolens heel veel ruimte in beslag nemen heb je over 50 jaar een landoppervlak ter grootte van Rusland helemaal bedekt met vogelmeppers. Let wel: alleen voor de nieuwe energie vraag, niet ter vervanging van de bestaande.

Laat u niet wijsmaken dat windturbines efficiënter kunnen worden. Er is een fysieke limiet (de wet van Betz) en wind turbines zitten al in de buurt . Hun effectiviteit (de ‘load factor’) wordt bepaald door de wind die beschikbaar is en die varieert nogal zoals u weet. Als machines zijn windturbines al redelijk goed; Het probleem is de wind zelf, en we kunnen dat niet veranderen. Het is een fluctuerende stroom van energie met lage dichtheid. De mensheid stopte met het gebruik ervan voor (belangrijk) transport met een goede reden: Het is knudde.

Wat milieueffecten betreft, zijn de directe effecten van windturbines – het doden van vogels en vleermuizen, het slaan van betonnen palen diep in natuurgebieden, horizonvervuiling – al erg genoeg. Maar verborgen is de immense vervuiling in Mongolië door het ontginnen van zeldzame aardmetalen voor de magneten in de turbines. Dit veroorzaakt giftig en radioactief afval op een epische schaal en daarom is de term ‘schone energie’ zo’n zieke grap dat iedereen die dit debiteert zich diep moet schamen.

de-icing-wind-turbine

Maar het is nog erger. Windturbines, afgezien van de glasvezel bladen, zijn meestal gemaakt van staal, met betonnen fundament. Ze hebben ongeveer 200 keer zoveel materiaal nodig per eenheid energie als een moderne gasturbine. Staal is gemaakt mbv kolen, niet alleen om de warmte te geven voor het smelten van erts, maar om de koolstof in de legering te leveren. Cement wordt ook vaak gemaakt met behulp van kolen.

Een windturbine van twee megawatt weegt ongeveer 250 ton. Grofweg kost het ongeveer een halve ton kolen om een ton staal te maken. Voeg nog eens 25 ton kolen toe voor het cement en je praat over 150 ton kolen per turbine. Dus als we 350.000 windturbines per jaar zullen bouwen, alleen om te voldoen aan de toenemende vraag naar energie, hebben we 50 miljoen ton kolen per jaar nodig. Dat is ongeveer de helft van de EU’s steenkool-mijnbouwproductie.

Feiten, fysica, logica en wiskunde pleiten allemaal tegen wind energie. Maar het zal nog wel even duren voordat feiten, fysica, logica en wiskunde populair worden in Den Haag.

Vertaling artikel van Matt Ridley door Hijseenberg.

16 REACTIES

 1. In IJsland gebruiken ze thermische warmte. En dat gaat prima.

  Energie uit waterstof wordt volgens verhalen door de elite bestreden. Het is natuurlijk niet fijn als mensen onafhankelijk worden, niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dan zullen ze ook niet langer als fossiele brandstof dienen.

  Waterstof is ook de bron voor fusie-energie (zon, sterren). Maar kennelijk is het maatschappelijk zo geregeld dat mensen afhankelijk dienen te zijn en blijven van staatshoofden en sterren. Zodat ze oeverloos als fossiele brandstof kunnen dienen. Voor zonne-energie is technologie noodzakelijk, hoewel gewoon zonnen natuurlijk geen geld kost.

  Wind-energie? Er zijn mensen met grote verhalen. En als ze maar genoeg machtsinstrumenten hebben dan ‘mag’ een mens er als een Don Quichot tegen vechten. “Lekker puh” denken die rukkers dan, laat maar lullen. Hoe wind-energie ook gedraaid wordt, het pakt nooit goed uit.

  Henri [3] reageerde op deze reactie.

 2. Het “windmolens bouwen kost te veel kolen” argument is een hele hele slechte, reken zelf maar. De schrijver, Ridley dus, van het artikel is zeer waarschijnlijk een voorstander van kolenenergie ($$$) en manipuleert daarom al dan niet bewust zijn lezers.

  Een van de sommen die ik mis is de som wat het aan kolenverbruik zou schelen als de vers gebouwde windmolens (350.000 @2Mw in het voorbeeld) energie gaan leveren in plaats van dat dit dan in nieuwe kolencentrales moet worden gedaan. Waarom wordt dit weggelaten? Hierom:

  1 kw/u energie opwekken met kolen kost 222 gram kolen (wrlk meer?)

  het scheelt dus:

  350.000 turbines x 2.000 kw x 1 uur x 222 gram/1000/1000 = 155.400 ton kolen ieder uur dat de turbines op vol vermogen energie leveren. (begint u al te snappen waarom zij die graag geld verdienen kolenenergie interessant vinden?)

  terugverdientijd, in kolen:

  Het totaalverbruik in kolen voor de productie van de turbines is 350.000 x 150 ton = 52.500.000 ton, dit gedeeld door de besparing in kolen per uur van 155.400 ton zou betekenen dat de turbines per stuk in hun leven 52.500.000/155.400 = 337 uur op vol vermogen moeten draaien om de kolen die ze hebben gekost voor productie te compenseren. Valt tegen eej!? Als je de sommen niet maakt vallen zulke dingen ook niet op.

  Een goed geplaatste turbine moet wel 1800 (meen zelfs 2600 uur maar ben de lulligste niet) uur per jaar op vol vermogen kunnen draaien wat scheelt dat aan kolen per jaar:

  350.000 turbines x 2000kw x 1800 uur x 222 gram kolen /1000/1000 = 279.720.000 ton kolen per jaar

  Kosten 52.500.000 ton kolen, besparing 279.720.000 ton kolen netto: 226 miljoen ton besparing aan kolen in jaar 1. Er vanuit gaande dat een molen een jaar of 20 kan blijven draaien:

  jaar 1: 220 miljoen ton kolen
  Jaar 2 t/m 20: 5300 miljoen ton kolen
  Totaal 5500 ton kolen… zeg de Chinese + Amerikaanse jaarproductie

  Omzetderving kolenboeren over de hele periode bij een prijs van 50$ per ton: $275.000.000.000 ketjiiiiinggg zie hier de katalysator van alle desinformatie over energie.

  Leuk he wiskunde en logica? Het is maar net waar je naartoe rekent, dat zie je maar weer… 😉 en nee ik ben geen voorvechter van windenergie. Heb wel een hekel aan schijnargumenten en in dit artikeltje stonden er net even iets te veel. Eentje is nu besproken, windmolens kosten te veel kolen.

  Windmolens kosten veel kolendollars zou een betere uitspraak zijn 🙂

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Henri [3]: Lijkt me inderdaad ook een leuk stukkie land om te bezoeken, maar niet om te wonen. Wat niet wegneemt dat thermische energie een schone energiebron is. Met thermische zonne-energie kun je dingen doen als een gerecht koken, een (kook)wasje draaien etc. Zonder collectoren, maar met spiegels. Handig voor als je in zonniger gebieden woont.

  In regenachtiger gebieden vermoed ik dat mensen versteld zullen staan wat je kunt doen met een stevige regenbui. Opvangen, kanaliseren en vervolgens electriciteit opwekken bijvoorbeeld. De waterkrachtcentrale zonder rivier 😉 Bouw een schoepenrad in de regenpijp(en) van een blok woningen of een flatgebouw en je kunt een dynamo of generator aandrijven.

  Creatieve mogelijkheden voor daadwerkelijke schone energie zijn er zat.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [5]: Het ‘probleem’ van energie uit regenbuien in een zeeklimaat (of regenseizoenen in de tropen) is uiteraard dat mensen onafhankelijker worden van clubs die graag hun zakken vullen. Wat waarschijnlijk tegenwerking impliceert. Want als belastingen of ondernemerswinsten omlaag gaan… treedt de overheidsmachine hoogstwaarschijnlijk regulerend (lees; hinderend) op.

 5. CO2-arme elektriciteit uit een kerncentrale en uit windturbines kosten ongeveer evenveel (11 cent per kWh). Windstroom op windrijke plekken is goedkoper (10 cent per kWh). CO2-uitstotende elektriciteitsopwekking met aardgas en kolen zijn nog goedkoper (6 cent per kWh).

  Bij de berekening van de kWh prijs van windenergie worden alleen investeringskosten en onderhoudskosten van de turbines meegenomen. Vergeten worden de kosten voor het in bedrijf houden van back-up centrales en de investeringskosten voor de noodzakelijke uitbreiding (stopcontact op zee) en verzwaring van de netinfrastructuur (in Nederland enkele tientallen miljarden). Windturbines draaien op subsidie en dat zal voorlopig ook wel zo blijven waarbij enkelen profiteren en velen via energiebelasting mogen meebetalen.

  De CO2-uitstoot van het windpark uit de genoemde studie is over de hele levenscyclus 7 gram per kWh. De directe CO2-uitstoot van een kolencentrale is 750 gram per kWh.

  Dus CO2 is de boeman van de elite die de boel belazeren. Eerst ga je henk en ingrid opnaaien dat CO2 slecht is om daana met een duurder alternatief te komen. Nog een keer CO2 is geen gas wat opwarmt, een lul verhaal van de bovenste plank.Ik heb nog geen een wetenschapper gesproken die het bewijs kan leveren.

  Hier weer een staaltje van hoe ze met de temperaturen klooien: https://www.youtube.com/watch?v=-oxKF6rW-W0

 6. Een windmolen kan wel 50, misschien wel 100 jaar mee. Uiteindelijk zal er veel meer energie uitkomen dan nodig is om hem te bouwen.

  De aarde is voor 99% warmer dan 1000 graden Celsius. Alleen aan de oppervlakte is het kouder. Voor warmte even wat gaatjes boren dus.

 7. Vroeger hadden ze ook al molens. Paardenmolens, watermolens, windmolens. Dat werkt, anders waren ze er allang mee gestopt.

  In Animal Farm werken ze trouwens ook aan een molen. Er waren nogal wat problemen mee.

 8. besteBaphomet [4]: Als ik het nareken, 222 gram = 1 kwh, dan geldt dat 222 kilo kolen is 1 mw, 444 kilo is 2 mw. Per windmolen, dus inderdaad ben je dan indien de cijfers kloppen na 350-400 uur vol vermogen binnen voor een individuele windmolen. En daarna ga je CO2 besparen.

  Het is echter niet alleen kolen wat big business is, dat geldt net zo hard voor zonne en wind energie. Lobbyen in Den Haag en Brussel voor windenergie subsidies, of voor zonne energie, heeft een enorm rendement.

  Het is wel zo dat voor de zeldzame aardmetalen winning wellicht ook veel energie nodig is, wat niet is meegenomen, maar daar heb ik geen cijfers van. Bovendien is het zo dat zoals Doc schrijt ook veel andere aanpassingen nodig zijn die niet echt CO2 neutraal zijn. Maar het lijkt zo te zijn dat de CO2 uitstoot voor de productie van windmolens inderdaad niet zo groot is als voorgesteld.

  Baphomet [14] reageerde op deze reactie.

 9. Ik neem afstand van de politiek en van de Overheid. Ik weiger me nog langer voor de gek te laten houden.
  Tegen het bestelen door politici en overheid kan ik helaas niets doen maar ik verdom het om nog een volgzame loyale burger te zijn.
  Ik doe aan niets meer mee, niet aan vrijwilligerswerk of wat dan ook. Ik houd me alleen nog bezig met mijn eigen interesses.

  Rob [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Pendragon [2]: “je zou toch denken dat die millieumafiosi dit soort berichten ook lezen en op waarde weten te schatten.”

  Dan begrijp je het nog niet: feiten doen niet ter zake. Feiten zijn irrelevant want die worden geproduceerd door het patriarchaat en zijn daarom deel van het probleem. Je praat niet over feiten en onderhand ook niet: daarmee bemoedig je enkel de patriarchaat.

 11. @Rob [11]:

  Ik heb mijn vrijwillige bijdragen aan goede doelen stop gezet; dat doet de overheid verder zelf maar. Vrijwillig bijdragen aan het milieu of maatschappelijke organisaties is voor mij eveneens taboe.
  Aangezien de overheid al ongevraagd miljarden van ons belasting geld besteedt (waar ik niet onderuit kan zonder mezelf in de problemen te brengen) weiger ik dan ook om vrijwillig ergens aan bij te dragen of mee te doen.

 12. @Ratio [10]:

  Haai Ratio

  Cijfer klopt niet excuus, het is 304 gram per kw/h. Iets meer dus.

  1 kilo kolen bevat ongeveer 8kw/u warmte
  de beste kolencentrales zijn 41% efficiënt (weer doen we niet lullig ;-))
  0.41 * 8kw/u = 3.28kw/u elektriciteit per kilo kolen netto
  1000 / 3,28 kw/u = 304 gram kolen per kw/u

  Dan is het op 0 komen in 246 uur geregeld. Had het zelf ook nog nooit uitgerekend, het verbaast me wel hoe snel dat is eigenlijk.

  ratio [15] reageerde op deze reactie.

 13. Grote voordeel van windmolens is dat de brandstof gratis is en de toevoer niet afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen. Het terugverdienmodel is misschien niet erg gunstig, maar wel uitermate voorspelbaar (zolang je zonder subsidies werkt ). Dat is iets wat investeerders van houden.
  Met een (kleine) windmolen ben je echt onafhankelijk, iets dat mij als prepper wel aanspreekt:-)

Comments are closed.