Democratie_JunckerDemocratie is volgens velen de beste manier om de wil van de bevolking om te zetten in beleid. Is Nederland democratisch? Enkele kanttekeningen.

De veiligheidsdriehoek

Een belangrijke taak van de overheid is openbare orde en veiligheid. Een waarborg tegen een politiestaat is democratische beheersing van dit proces. In Nederland zijn voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid drie organisaties betrokken, de politie, de gemeentes en het openbaar ministerie. Deze drie organisaties hebben elkaar nodig. Voor deze onderlinge afstemming is het driehoeksoverleg. Op regionaal niveau gaat het als volgt. Een niet gekozen burgemeester zit met een niet verkozen hoofdofficier van justitie  te overleggen met de regionale politiechef. Die ook niet is verkozen.

Sinds de landelijke politie zijn er nog maar 10 politie regio’s. De gemeenten worden in iedere regio door 1 burgemeester vertegenwoordigd. En zijn er dus maar 10 niet gekozen burgemeesters die het overleg voeren. Formeel heeft de driehoek geen bevoegdheden, maar het is wel de manier waarop onderlinge afstemming tussen de onderdelen tot stand komt. Slechts via een getrapt proces is er sprake van enige democratische invloed. De raadsleden kunnen de burgemeester prioriteiten aanreiken.

De democratische controle op de politie en het OM is nogal beperkt. Ook op landelijk niveau. In een land dat claimt democratisch te zijn zullen de belangrijkste functionarissen van alle onderdelen betrokken bij de openbare veiligheid direct verkiesbaar dienen te zijn. Zowel op regionaal als op landelijk niveau. En daarnaast ook direct afzetbaar te zijn door de bevolking. Dat is de randvoorwaarde van een democratie. Een volk dat de binnenlandse veiligheid in eigen hand houdt. Hier wordt in Nederland slechts in beperkte mate aan voldaan.

De burgemeester

De burgemeester wordt benoemd en niet verkozen. De burgemeester hoort als voorzitter van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders onpartijdig te zijn. Het kaartje hieronder toont aan dat bijna iedere burgemeester in Nederland behoort tot een politieke partij. Vanuit de eis onpartijdig te zijn niet de meest voor de hand liggende keuze:

Nederland_Burgemeesters

In een situatie waarin burgemeesters benoemd worden, wat op zichzelf al vreemd is, zouden de burgemeesters nooit een politieke achtergrond mogen hebben. Het zouden op zichzelf staande integere mensen moeten zijn. Boven iedere verdenking van partijbinding verheven. De slechtste optie is Nederland geografisch verdelen en vervolgens op politieke gronden de burgemeestersposities verdelen, waarbij om de situatie nog belachelijker te maken, een bepaalde partij, de PVV, een van de grootste van het land, keer op keer wordt genegeerd om burgemeesters te leveren.

De kabinetsformatie

De afgelopen maanden heeft de pers vooral geschreven over de kabinetsformatie. Iets dat zo belangrijk is, zal een grondwettelijke basis hebben? Neen. Lees het stuk van Kim Winkelaar over de formatie en de grondwet: Wat er allemaal (in de grondwet) niet staat is eigenlijk belangrijker dan wat er wel staat. Zo is het verschijnsel ‘politieke partij’ nergens genoemd. Ook het idee van een (in-)formateur is de grondwet niet bekend, laat staan het idee dat er per sé een meerderheidsregering gevormd zou moeten worden. Al die zaken waar men het nu in Den Haag over heeft staan niet genoemd in de grondwet. Terwijl dat toch uiteindelijk de handleiding is waar men een eed op aflegt. En die derhalve gevolgd zou moeten worden.

Nawoord

Er zijn vele kanttekeningen te plaatsen bij het democratisch gehalte van Nederland. Dan heb ik het nog niet gehad over de EU, of over de diverse niet democratische internationale organisaties waaraan bevoegdheden zijn overgedragen. Of over de vele ZBO’s (zoals DNB, het UWV, het CBR, etc) die belangrijke taken uitvoeren maar waar democratische controle slechts zeer indirect mogelijk is. Laat staan dat ik de vraag behandeld heb of de wil van de bevolking wel te meten is. En of die gedurende 4 jaren stabiel is. Ook heb ik het partijkartel slechts zijdelings behandeld en het feit dat een van de grootste democratische bewegingen in het land stelselmatig door andere “democratische partijen” wordt genegeerd. Wat op zich een ontkenning is van democratische beginselen.

11 REACTIES

 1. Nederland is één van de landen waar de overheidsmachine als rasechte gangsters met een ‘heilige missie’ opereert.

  Het kan ook anders, zoals een bevolking die voor de gemeenschappelijke belangen een coörperatie gebruikt. De United People Foundation is een Nederlands initiatief in die richting. Ze hebben zowaar een democratisch model geïmplementeerd en een Blije Bank in de oprichtingsfase.

 2. Democratie is een lapmiddel om ongezonde verhoudingen wat gezonder proberen te maken. Ondertussen misbruiken lieden met psychopathische trekjes ieder denkbaar systeem om de vampier uit te hangen, zich op andermans leven te storten en te zuigen.

  Wat is nu eigenlijk de impact van dit geïnstitutionaliseerde vampierisme, de natte droom van psychopaten? En hoe kan de betovering verbroken worden? Vooral als je weet dat als er aan de ‘veilige belevingswereld’ van mensen geschud wordt de reacties vijandig worden?

  Wanneer mensen zich bewust worden van perverse zaken die door gestoorden worden georganiseerd, is er één ding dat gewoonlijk over het hoofd wordt gezien:

  De heersende klasse creëert vijandsbeelden, gewoonlijk ergens ver weg. Omdat vijandsbeelden mensen verenigen. Dat kun je terugkantelen door iedere vorm van dwingend, tegennatuurlijk gedrag tot de vijand te verklaren. Zodat aan het einde van de rit het natuurlijke beschermd wordt en blijft, waarna er andere zaken gebouwd kunnen worden voor zover ze niet het natuurlijke schaden. Als het tegennatuurlijke de vijand is, dan kunnen mensen vanuit gezonde individualiteit samenwerken zonder dat er ongezonde clubs ontstaan waar perverse groepsdruk uit voortkomt.

  Voor de duidelijkheid een verklaring van natuurlijk, tegennatuurlijk en bovennatuurlijk:
  – Natuurlijk klopt met natuurwetten
  – Tegennatuurlijk keert zich tegen natuurwetten
  – Bovennatuurlijk verheft zich boven natuurwetten, om te verzieken, te genezen of te elimineren

 3. Inzake veiligheid en burgermeester is het interessant om naar het vroegere Amerika te kijken, in de beginperiode na de onafhankelijkheidsverklaring. Los van slavernij had met 2 dingen goed in de gaten:
  1) Ieder mens kon zich bewapenen om leven en eigendom te beschermen. Een agressor had gewoon pech als ‘ie met een kogel door de kop eindigde.
  2) Een community (nederzetting, dorp) had een gekozen sheriff die iedereen kende, die eventueel kon bijspringen.
  3) Een community (nederzetting, dorp) had een gekozen hoofd of raad, die iedereen kende(n).

  Dit concept is later ondermijnd door schaalvergroting en lobby-activiteiten. Zo verwerd een burgermeester van een stad tot een politicus die verkiezingscampagne voerde en wordt er campagne gevoerd om individuele mensen liefst te ontwapenen. Weerloos gemaakte mensen kunnen makkelijker uitgebuit worden, zo werkt dat nu eenmaal.

  Een belangrijke bestuurlijke les is dat decentralisatie noodzaak is.

  – Een huishouden moet autonoom kunnen functioneren, in alle opzichten, dus ook qua veiligheid en zelfbestuur. Dat er samenwerking nodig is met andere huishoudens voor bijvoorbeeld voedselvoorziening doet daar niets aan af.

  – Een community moet niet voorbij een bepaalde numerieke grens groeien om gezond te blijven. Voorbij ongeveer 200 mensen ontstaan organisatorische starheid, formeler gedrag, registraties etc. Mensen kennen elkaar dan minder of zelfs niet meer, terwijl beslissingen van schier onbekenden wel invloed op anderen hebben. Dat is zo tegennatuurlijk als de pest.
  Vandaar dat mensen van nature een pesthekel hebben aan anderen die zonder hen (voldoende) te kennen weleens eventjes beslissingen zullen nemen die invloed op hun leven hebben. Van nature is een mens autocraat (‘ik regel het zelf wel’), ook al denkt de heersende klasse andersom (‘ze willen zo graag geleid worden’).

  Als je van een disfunctioneel geheel af wilt, dan moet je dus decentraliseren richting kleine kernen die zichzelf vermenigvuldigen bij groei, iets anders dan maar eindeloos doorgroeien zoals steden. Zo bezien kunnen steden opgeknipt worden in autonome buurten, al is daar wel een mentaliteitsverandering voor nodig. Want mensen zijn er teveel aan gewend dat anderen ‘het’ wel voor hen regelen.

  Maar wat als je zelf de straten schoon moet gaan houden, zelf de afvoer van afval moet regelen, zelf moet gaan beslissen hoe er gebouwd wordt en bouw zelf moet organiseren? Daar is dus een transitieplan voor nodig om mentaliteit om te schakelen naar ‘we gaan het zelf regelen, want we zijn geen kleuters’ met toerusting (kennisoverdracht) en een duidelijk punt in de tijd, een datum waarop de schakelaar om gaat van ‘oud’ naar ‘nieuw’.

 4. Boektip: The Machiavellians, door James Burnham.

  Mogelijk een van de beste boeken over dit onderwerp. Waarschijnlijk daarom zo slecht verkrijgbaar….

 5. SS psychopaat Zur Lippe Biesterfeld zijn USA/GB ‘deep state’ vazalstaat, waarvan de veiligheidsdiensten vollgens Edward Snowden ONDERGESCHIKT zijn en ORDERS op moeten volgen, net als de BRD een democratie?

  En waar komen die orders vandaan?

  Van ‘Far away’, aldus Poetin.

  Dag vogels, dag vissen, dag bloemen, dag soevereine democratische rechtsstaat.
  Welkom DEKMANTEL voor een ongelooflijk brutale hoogverrader, naoorlogse ijskoud doodleuke samenspanner met de naargeestig krankzinnige gruwelmoordenaars (deze walgelijke moord op ongeuniformeerde burgers in een herkenbaar vluchtelingenkamp, sedert geheel wegdrukken met misbruik van staatsmiddelen en -mogelijkheden, niet meer mogelijk is, voorgedaan als niet abnormale oorlogshandeling tussen staten) van o.a. Dresden!

 6. @Marie -Louise [9]: De pedo-club van het Vaticaan trekt inderdaad wereldwijd aan de touwtjes. China trekt zich kennelijk niet zoveel van die club aan, maar, ook daar zijn volgens infiltranten in opdracht van Rome aanwezig. Diep undercover. Jezuïten die zich ingegraven hebben in de juiste kringen.

  De banden tussen het Vaticaan en Nederland zijn innig in plaats van verbroken (zoals de bedoeling was tijdens de Reformatie). Een prins van Oranje is er nota bene ambassadeur, openlijker kan het niet.

  Ooit is een draaiboek voor de wereldgeschiedenis geschreven. Daarin komt ook de ondergang van het Vaticaan en het einde van een van oorsprong Babylonische bestuurlijke methode beschreven. Hoop doet leven!

 7. Democratie betekent dat het volk regeert. Dat is nergens en ook nooit geweest. De interessante vraag is wel: hoe ziet een waarlijke en goed functionerende democratie eruit?

Comments are closed.