triggered

Vrijspreker: Wie naar het gewone nieuws kijkt en zijn gezond verstand niet op nul zet, kan zich niet onttrekken aan het idee dat er van hysterie sprake is. Waar gaat dat naartoe?

Opperdienaar: De westerse wereld lijkt het epicenter te zijn en vooral rond universiteiten en media. Stephen Hawking, de eminente natuurkundige die na diagnose van zijn ziekte ALS nog maar 3 jaar te leven zou hebben, sprak 55 jaar na die diagnose tot ons via zijn computerstem om ons te vertellen dat de planeet temperatuurstijgingen van 250 graden te wachten stonden, met regen van zwavelzuur en Venusiaanse toestanden. Dit omdat Trump de VS uit het Parijs klimaatakkoord terug trok. Een akkoord dat er in voorzag dat 100 miljard per jaar van westerse onderdanen via commissies met wijze en integere ambtenaren naar de onkreukbare heersers van ontwikkelingslanden wordt overgemaakt. Hawking had het overigens over Venusiaanse toestanden en niet over Venezolaanse toestanden.

Ondertussen bekogelen de media Trump met landverraad omdat zijn zoon met iemand uit Rusland gesproken had, die beweerde belastend materiaal over Clinton te hebben, maar dat niet had. Er lijkt een ware rusland hysterie de kop op te steken voornamelijk in de VS, maar de europese media nemen de persberichten maar ook de stemming klakkeloos over.

Ander bewijs van collectieve gekheid is bijvoorbeeld dit: Als je rechten gaat studeren in de VS kun je weggestuurd worden omdat je bij een ontgroeningsritueel een verkeerd grapje maakt (2 zinnetjes: Doe het condoom om je rechterhand. Doe het weer af). Of neem de Australische Premier beweert dat de Australische wet boven mathematische wetten staat. Dat doet wel enigszins denken aan Hitler en zijn ‘primacy of politics‘ die vond dat economische wetten ondergeschikt moest zijn aan de staat en binnenlands beleid ondergeschikt aan buitenlands beleid. Een opsomming van alle hysterie, gaat te ver voor dit artikel en zal ik als bekend veronderstellen voor de lezers van dit artikel.

Vrijspreker: Waar zou die hysterie vandaan komen, zijn er voorbeelden op veilige historische afstand die ons meer duidelijkheid kunnen geven?

Opperdienaar: In de europese middeleeuwen brak vaak hysterie uit als gevolg van moederkorn vergiftiging. Een schimmel die vaak op granen als tarwe en rogge voorkomt. Moederkoorn produceert giftige ergotalkaloïden, zoals ergotamine, die kunnen leiden tot darmkrampen en doorbloedingsproblemen, waardoor vingers en tenen afsterven en hallucinaties kunnen optreden. Voor een volwassen persoon kan vijf tot tien gram moederkoorn dodelijk zijn. LSD is een stof die uitgaande van moederkoornalkaloïden kan worden gesynthetiseerd. Vooral in de middeleeuwen kwamen vaak vergiftigingen voor met besmet meel die soms epidemische proporties aannamen, leidend tot uitroeiing van hele dorpen of steden.

Misschien dat het toeval is, maar het lijkt wel of veel mensen in een LSD trip zitten en overal demonen zien zoals deze neocon. Aan de progressieve kant hebben ze hun eigen demonen: racisme, seksisme, homohaat, wit privilege, anti-semitisme, haatspraak, islamofobie. Het lijkt er op of de manie weer aan alle kanten heeft toegeslagen.

Ook Salem, Massachusetts in 1600 is een beroemd voorbeeld waarbij onderdanen opeens overal heksen zagen in hun mede onderdanen die gelijk werden afgeslacht. Sommigen wijten dit geval aan hallicunaties door moederkorn.

Vrijspreker: Maar het laatst bekende geval van Moederkorn vergiftiging was in 1952 in Frankrijk, dus dat kan het toch niet zijn.

Opperdienaar: Mensen eten pas granen sinds de landbouw revolutie. Dat is slechts de laatste 5% van onze evolutie. Graankorrels zijn de embryos van graanplanten. Een pakketje energie voor de één, maar nageslacht voor de ander. Als dat nageslacht niet chemisch beveiligd was, dan zou het allemaal opgegeten zijn en zouden we geen graanplanten meer hebben. Misschien is hallucinatie de wraak van planten. Misschien verdedigen ze zich door mensen gek te maken. Een beetje gif en het immuunsysteem slaat op hol en de mens voelt zich aangevallen en ziet overal vijanden. Net zoals de aanvallen van 11 september het immuunsysteem van de VS in overdrive zette en het iedereen ging aanvallen, hiermee een schuldenberg verzamelend die tot de eigen destructie leidt. Net zo zeker als de Spaanse Armada dat deed voor het Spaanse rijk.

american flag shirt

Spanish_Armada

the-spanish-armada-4-728

20 REACTIES

 1. Interessante theorie dat van die “moederkorn vergiftiging”. Ben benieuwd naar wat huisprofessor Nico ons daarover verder kan leren.

  Voor je dagelijkse dosis sneeuwvlokjes gekte, voorzien van grappig commentaar, is Paul Joseph Watson mijn favoriet: https://twitter.com/prisonplanet
  In het bijzonder in zijn videos, abonneer je er op zodat hij eindelijk aan z’n miljoen volgers komt. Wordt hij blij van zegt hij. https://www.youtube.com/channel/UCittVh8imKanO_5KohzDbpg

  Nico [2] reageerde op deze reactie.

 2. @jaas [5]: Sommigen beschouwen vrouwen en burgers als bestuurbare mensen. Die prikkels nodig zouden hebben voor impulsief gedrag (een impuls komt van buiten, spontaniteit van binnen). Jammer dat vooral perverse prikkels in de mode zijn.

 3. @pcrs [7]: Weleens gehoord van symbiose wat via parabiose overgaat in parasitisme?

  Parabiose is wat je in een gezin aantreft. Het kan ook in een community ontstaan. Als leiderschap te autoritair / dominant wordt, dan schiet het door en verwordt het tot parasitisme.

  De uiterste variant van parabiose is dat ouderen het bloed van jongeren gebruiken om veroudering en verval tegen te gaan, zoiets als de ‘bron van eeuwig leven’. Als ‘gebruiken’ met open vizier en vrijwillig gebeurt kan het nog net, als jongeren onder dwang moeten afstaan, wordt de grens naar parasitisme overschreden.
  Een variant op dit thema is onnodig zware belastingheffing om hobbies, pleziertjes en speeltjes te financieren. Of topzware organisaties. Enz.

  pcrs [11] reageerde op deze reactie.

 4. Het deel “para” in het woord parabiose betekent bij parachutes “verzet tegen” (de wind), bij parabiose “naast”. Je kunt stellen dat wanneer mensen en gezinnen naast elkaar leven, dat iets heel anders is dan jezelf verzetten tegen de mogelijkheid voor anderen om een gezond bestaan te leiden.

  Minachting leidt tot perversies zoals MGTOW of heersende klassen die zich als aasgieren op werkende klassen storten.

 5. Pcrs: Achter de moederkoorn zit zoals je opmerkt een verhaal. En daarachter een verhaal over heiligen. En daarachter wéér een verhaal over een in feite bestuurlijke werkelijkheid. Ik heb het bekeken. Het is net of je lagen van een ui af pelt. Kom je bij de kern, dan arriveer je bij discutabele uitgangspunten, de kern van ‘bestuurlijk DNA’. Het is gevoeglijk bekend dat één of meer verkeerd geschoten genen in een monster (misgroeing) kan resulteren. Bij accumulatie krijg je dan bestuurlijk dingen als bureaucratische monsters die zich als bestuurlijke draken gedragen.

 6. @pcrs [11]: Het is een glijdende schaal met fasen die simpel is. Je moet het gewoon even doorhebben.

  Fasen:
  1) Symbiose. Samen leven. Alle organismen leven samen op deze planeet, hoewel ze in de nabije leefomgeving gescheiden ‘life support systems’ georganiseerd hebben; autonoom gebruik maken van bijv. drinkwater- en voedselvoorziening.
  Zoals twee dieren of diersoorten, twee mensen(lichamen) of twee groepen van mensen (bijv. dorpen).
  Twee dorpen bestaan samen, maar autonoom, en kunnen bijv. op grond van vrijwilligheid groenten en fruit uitwisselen om een gevarieerder dieet te creëren. Mensen vanuit twee dorpen kunnen ook kennis uitwisselen en elkaar kunstjes (ambachten) aanleren. Met een gezonde ‘handelsbalans’ voor beiden voordelig, zo niet, dan stop het en worden andere partners gezocht.

  2) Parabiose. Twee dieren of diersoorten, twee mensen of twee dorpen naderen tot elkaar en gaan een ‘life support system’ delen. Dieren die samen een nest (of grot) gebruiken, mensen die samen een woning delen / huishouding voeren, dorpen die fuseren. Je kunt het ook vergelijken met doeners (handige jongens) die samen met denkers (slimme jongens met twee linkerhanden) een gezamenlijk ‘life support system’ (bijv. infrastructuur van huisvesting, wegennetwerk) gebruiken.

  Vooral in een nest / grot / huishouding merk je dat er een soort balans ontstaat. In opgroeiende kinderen wordt eerst eenzijdig geïnvesteerd waarna ze langzamerhand gaan meehelpen (bijdragen) met simpele klusjes zoals opruimen. Meerderjarigen kunnen elkaars inspanningen balanceren zoals meerderjarigen dat ook in dorpen doen. Doeners (werkende klasse) kunnen dat met denkers (heersende klasse, elite aristocratie) doen. Dat, naast elkaar bestaan, is pure parabiose. Niets mis mee.

  Ontspoorde parabiose: Dit evenwicht kan verstoord raken doordat een partij overmatig aan zichzelf en de veronderstelde eigen belangen gaat denken. Denk aan laksheid, luiheid, willen profiteren zonder daar voldoende tegenover te stellen (reciprociteit). Dan gaat de balans schuiven. Als de een zich inspant en de ander de kantjes ervan af loopt, ontstaat wrevel.
  Zo kan een elite voor zichzelf overvloed genereren door bij een werkende klasse gebrek (aan middelen) te veroorzaken, met als smoes dat al haar noeste denkwerk meer waard zou zijn dan het noeste uitvoerende werk.
  Er zijn voorbeelden van vorsten die baadden in bloed van onderdanen om zich jong en gezond te houden, afgedwongen bloedtransfusies of orgaandonaties van jongeren uit de werkende klasse naar ouderen in de heersende klasse, afgedwongen mensenoffers om de heersende klasse ‘superkrachten’ te geven, enz. Als je dergelijke verhalen doorziet, dan begrijp je dat de gang van zaken walgelijk is, hoewel een vorst of heersende klasse de gehanteerde methoden als noodzakelijk beschouwt.

  3) Parasiteren. Religie kent het verschijnsel van de ‘zwijgende god’ die nog wel offers en verering eist; een afspiegeling van een staatshoofd die vooral bezig is om opbrengsten uit een bevolking te verkrijgen. Een behoorlijke god behoort zich te laten zien, te spreken, profeten op pad te sturen om mensen te corrigeren en onrechtvaardigheid met donder en bliksem af te straffen. Een behoorlijk staatshoofd hoort opvoedkundig in te grijpen als de moraal onder een bevolking ontspoord en desnoods de noodtoestand af te kondigen als het gedrag van een bevolking is ontspoord. Zoals ridders vroeger een draak onthoofden, zo kan ook een bestuurlijk monster zoals een bureaucratisch gedrocht onthoofd en ontmanteld of vernietigd worden. Gebeurt dit niet, dan beperkt een god of een staatshoofd zich tot parasiteren.

  Praktisch gezien moeten staatshoofden en soevereinen zich niet gedragen als omgekeerde Roma die op grond van een mythe (zwendel) hun vrijheid in stand houden, moeten slimmerikken zichzelf niet verlagen tot sluwe streken (ook wel jodenstreken genoemd). Tot gebeurt dat omdat Eenoog in het land der blinden koning is, mensen actief worden afgeleerd en ontmoedigd om zelfstandig na te denken. Zodat parasieten vrolijk hun gang kunnen blijven gaan en zich als teken volzuigen ten koste van productieve mensen. Heden ten dage is bureaucratie en wetgeving hét instrument voor parasieten, profiteurs, rent-seekers, fraudeurs, zwendelaars etc.

 7. Misschien moet nog opgemerkt worden dat door het ontsporen van parabiose onmerkbaar een sociale breuklijn ontstaat van dieren of mensen die zich tegen elkaar gaan verzetten. Dat sociale mechanisme krijgt maatschappelijke gevolgen.

  Wanneer mensen uit de werkende klasse bijvoorbeeld te horen krijgen “denken moet je aan een paard overlaten”, oftewel een heersende klasse of aristocratie, en niet mogen nadenken over iets anders dan opgedragen taken zo goed mogelijk uit te voeren, dan kan wrevel ontstaan. Een onderhuidse vulkaanuitbarsting die zich opbouwt. Dan volgen bijtende of walgende opmerkingen zoals ‘als ze dit en dat naar zich toehalen, laten ze dan minstens hun werk goed doen’.

  Het woord hysterie heeft een interessante oorsprong. Het wordt betrokken op vrouwen, hoewel ook overduidelijk is dat het door mannen veroorzaakt wordt.

  Als je deze lijn doortrekt en goed oplet, dan zie je dat problemen onder een werkende klasse waar een heersende klasse over klaagt veelal door diezelfde heersende klasse zijn veroorzaakt, zodat die heersende klasse in feite het zaad voor haar eigen ondergang zaait.

  Hysterie alom. Mannen die hun zelfbeheersing verliezen en hysterisch hun eigen weg gaan. Heersende en werkende klassen die dat ook doen, zonder na te denken waardoor deze hysterie eigenlijk is veroorzaakt. In de kern… is de kern van het sociale DNA (omgang mannen en vrouwen) en de kern van het bestuurlijke DNA zodanig geperverteerd dat het een recept voor een sociale en bestuurlijke ramp is. Zoiets als de euro die kennelijk in het ‘leven’ is geroepen om met een knal ten onder te gaan.

 8. Interessant deeltje vanuit de Griekse mythologie: Eurus/Euros (Europa) was het tegenovergestelde van Vulturnus. Europese denkwijzen en gedragspatronen lijken (mentale) vulkaanuitbarstingen te veroorzaken die dan vervolgens door ontspoorde geesten hysterie of zombocalypse worden genoemd.

 9. Pcrs: Over het vervolg op ontspoorde parabiose, parasitisme.
  De Casanova die vrouwen gebruikt en afdankt is vergelijkbaar met bestuurders die mensen als instrumenten gebruiken en afdanken.
  Hier een karakterschets van een psychopaat, iemand die als gebruiker van mensen leeft en kiest voor een parasitaire levensstijl waarvan de rekening door anderen voldaan dient te worden.

  Zé [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Nico [15]:

  Hier een karakterschets van een psychopaat, iemand die als gebruiker van mensen leeft en kiest voor een parasitaire levensstijl waarvan de rekening door anderen voldaan dient te worden.”

  KLopt,en diezelfde psychopaten hebben sukkels nodig die het allemaal wel prima vinden, want ze menen dat het altijd nog erger kan.
  En dus wordt de situatie erger.
  En dus doen we het allemaal zelf.

  Zolang dat niet in het collectieve bewustzijn komt, zie ik weinig licht aan d’n einder.
  De enige revolutie die kan werken is de revolutie in de menselijke geest, ik merk er nog maar weinig van.

  Stay Human.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 11. Beste Zé [16]: Heb je de opeenstapeling van mentale ontsporingen al eens opgemerkt?

  Op het hoogste niveau zijn mensen lief voor elkaar, maar wordt zwendel gebruikt om mensen voor hun karretje te spannen.

  Om instrumenten te kweken worden psychopaten gekweekt om de hogere rangen / heersende klasse te bevolken.

  De hogere rangen kweken galbakken die hun zin willen doordrijven.

  Galbakken kweken etterbakken. Een galbak met macht onderneemt initiatieven om te dwingen, te verwonden, te vermoorden.

  Een doelwit zonder macht krijgt last van ‘inflammation’ (infectie) omdat de vlammen niet naar buiten kunnen of mogen schieten. Dat zelf verterende vuur resulteert in een etterende mentale wond, de creatie van een etterbak.

  Op het allerhoogste niveau is men kennelijk op zoek naar etterbakken die zichzelf ontwikkelen tot galbak, in de hoop dat daar een psychopaat annex instrument van gemaakt kan worden. Het veroorzaken van aandoeningen en gebreken is de route van de alchemist, zodat een gewenst karakter gevormd of misschien beter misvormd kan worden. Alles om een bestuurlijk systeem in stand te houden dat is gebaseerd op perverse denkwijzen.

  Zé [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Zé [18]: Macht (mogelijkheden) is een ding waar mensen geil van worden. Om te gebruiken of juist om te misbruiken. Ik kwam in een boek (Het Kaïnsteken van Patricia Cornwell) een uitspraak tegen van een Afrikaans-Amerikaanse politicommissaris:
  Ik heb de leiding over meer dan 600 gewapende mensen in die gewelddadige stad van u. Ik weet waarom ik doe wat ik doe dr. Scarpetta. Ik doe het omdat ik geen enkele macht had toen ik nog een jongen was. Ik woonde bij mensen die geen macht hadden en ik leerde dat al het kwaad waarover in de kerk werd gepreekt ontstond door het misbruik van iets wat ik niet bezat.

  Best interessant, omdat diezelfde religie lijden verheerlijkt omdat het louterend zou werken. Met als gevolg dat er geestelijk gestoorde mensen in de hogere rangen terecht komen; volkomen ongevoelig voor het één, overgevoelig voor het ander. Onbalans als basis en uitgangspunt voor decision making.
  Emotie wordt in dergelijke kringen als een zwakheid beschouwd terwijl dat mensen juist menselijk maakt, indien het hen tenminste niet beheerst.
  Liefde wordt als een risico beschouwd, omdat men in de praktijk heeft geleerd dat geliefden juist op de korrel genomen worden (iemand treffen via geliefden).
  De hogere rangen worden bevolkt door lieden die mensenoffers volkomen normaal vinden, terwijl degenen die deze offers propageren vooral parasiteren onder het mom van een ‘heilige missie’ die reeds eeuwen faalt en steeds verder ontspoort.

 13. “Stay Human” is een behoorlijke opgave in een perverse maatschappij! Maar niet onmogelijk.

Comments are closed.