hubBericht eerder geplaatst in 2007. Op 1 november waren in de pers (en NOS) publicaties over “Het Bedrijfsleven” dat een CO2 convenant heeft gesloten.

Hoe werkt dat nu eigenlijk? Zijn dat alle “bedrijven” in Nederland? Of alleen bedrijven die zijn aangesloten bij een belangenvereniging? Of bij de Kamer van Koophandel? die werkgeversverenigingen.

Het gaat over een “contract”dat werkgevers, het midden- en kleinbedrijf en LTO-Nederland tekenden met het kabinet om de uitstoot van CO2 de komende 13 jaar met 20 % te verminderen.
Hebben ALLE werkgevers dat getekend? Of het bestuur van de vereniging? En heeft daarmee iedere werkgever die verplichting op zich genomen? Of krijgt iedere werkgever die verplichting opgelegd?
Diezelfde vraag geldt voor “HET” midden en kleinbedrijf en LTO-Nederland. Iedere winkelier en iedere boer?
Het lijkt er op dat we nu zover zijn dat DE regering, maakt contracten met HET bedrijfsleven en IEDERE burger wordt verplicht om zich daar aan te houden.

Dit maakt dan wel erg duidelijk hoever het collectivisme in onze maatschappij is doorgedrongen. Individuele personen hebben niets meer te zeggen. Die mogen (misschien?) op een vergadering nog eens wat zeggen, maar het contract ligt vast. Doet me denken aan “der Erlkönig” van Goethe: “Und bist du nicht willig – so brauch ich Gewalt”.

Maar dat is niet alles! Daar bovenop komt er ( Volkskrant 2 nov) een rapport van de Algemene Rekenkaner dat onthult dat: “Het kabinet heeft veel te veel emissierechten voor CO2 aan het bedrijfsleven toegekend. Als gevolg daarvan is het heel goed mogelijk dat Nederland zijn klimaatdoelen zoals afgesproken in het Kyoto-protocol niet gaat halen.”
“Nederland heeft zich in dat kader verplicht in 2010 de uitstoot van CO2 met 6 procent te hebben verlaagd, vergeleken met het niveau van 1990.”
Die 6 % worden dus al niet gehaald! En nu 20 % in 13 jaar? En dan wil het kabinet zelfs 30 % ipv die 20!!

En de klap op de vuurpijl is dan nog dat het nog een grote vraag is of die CO2 uitstoot wel de oorzaak van de Global Warming is. Er zijn veel wetenschappers die het tegendeel bewijzen en hun aantal is zelfs groeiende.
Dit is onthullend over het politieke gedoe en de onbekwaamheid van de betrokken bestuurders