vrijdag, 15 december 2017
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Netneutraliteit

In de VS is gisteren de netneutraliteit afgeschaft door de Federal Communications Commission (FCC). In Europa is de netneutraliteit wettelijk verankerd en staat niet of nauwelijks ter discussie.

Als je de argumenten van voor- en tegenstanders van netneutraliteit vergelijkt, zie je dat ze allebei schermen met de innovatie die beschermd moet worden. Het verschil zit hem in de wijze waarop de innovatie ruimte moet krijgen. In Europa is de heersende mening dat netneutraliteit de beste garantie is voor innovatie, zie bijvoorbeeld het standpunt van de organisatie Bits of Freedom. In dat artikel wordt overigens het principe van netneutraliteit beknopt en helder uitgelegd.

In de VS, althans door de huidige regering in de VS, wordt netneutraliteit zoals Bits of Freedom die schetst juist als een struikelblok voor innovatie gezien.

In de Nederlandse media komen de tegenstanders van netneutraliteit nauwelijks aan bod. Wie wil weten welke argumenten er tegen netneutraliteit aan te voeren zijn kan hier terecht, en meer specifiek voor libertarische argumenten hier.

Vertaald naar het pre-internettijdperk komt het argument tegen netneutraliteit erop neer dat je internet access providers niet moet verplichten voor pakketpost hetzelfde tarief te hanteren als voor een brief of een briefkaart. Voorstanders van netneutraliteit daarentegen zijn bang dat niemand meer pakketjes verstuurd als de postbezorgers daarvoor een andere prijs kunnen hanteren dan voor brieven of briefkaarten.

Dat verschil in opstelling tussen de VS en Europa is een perfecte weerspiegeling van het culturele verschil tussen de oude en de nieuwe wereld. Waar Europeanen hechten aan de rol van de overheid als bewaker van evenwicht, daar omarmen Amerikanen de dynamiek van de markt. De afschaffing van netneutraliteit onder het bewind van een Republikeinse president is daarom geen verrassing net zo min als de afschuw daarover aan de Europese kant van de Atlantische oceaan.

De winst van de huidige situatie is dat met de beslissing van de FCC een vergelijkend experiment is gestart. Over enkele jaren kunnen we zien wie er gelijk heeft: de Amerikanen met hun geloof in de heilzame werking van de dynamiek, of de Europeanen met hun geloof in de opzichtersrol van de overheid.

Paul Verhaegh

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Economie, Vrijheid
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Bertuz schreef op : 1

  Internet is nog volop in ontwikkeling. Net als een kind. Een kind kun je aanlijnen en dan lettend op zijn ontwikkeling meer vrijheid gunnen. Of een kind kun je vrijlaten en dan vrijheid afnemen als blijkt dat het kind de vrijheid niet aan kan. Wat het beste is, weet je pas achteraf. Uiteindelijk zal de profijtelijkheid de doorslag geven. Ook overheden kunnen niet zonder gelf.

 2. js mill schreef op : 2

  Paul,

  Er zit een tegenstrijdigheid in je stukje. De feitelijk opzichtersrol van het internet zit verankerd bij de amerikaanse overheid. Niet bij europa.
  De ontwikkeling van het internet, met al haar vrijheden en haar onvolkomenheden in beveiliging, zit hem nou juist dat de amerikanen (!) dit netwerk op een vrije en neutrale wijze hebben laten ontwikkelen over de afgelopen 40+ jaren. Ode aan de amerikanen, zeker.
  Het is daarom verontrustend dat ze de basisgedachte over het neutraal en in vrijheid versturen van de basisberichten, de pakketjes, willen inspecteren en kwalificeren via hun telecom tentakels.
  Kortom, het cultuurverschil is niet zo evident, ligt aan de partij die zich ermee bemoeid. Er is geen winst in deze situatie door de beslissing van de FCC. We kunnen op een technische manier kijken naar deze zaak en analytisch deduceren dat de beslissing minder vrijheid betekent. Het gelijk is niet gerelateerd aan het europeaan of amerikaan zijn. Jammer dat je het internet gebruikt om die fictieve tegenstelling te voeden.

  Bertuz [3] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [4] reageerde op deze reactie.

 3. Mrbleusky schreef op : 7

  Ik ga voor neuktralietijt, liefst zonder tralies en volgens sommiggen misschien niet net en of topic maar er zijn tegenwoordig steeds meer woorden die niet in m’n hoofd willen plakken en er zo weer uitglijden. Gaat dit echt ergens over of is het gecreëerd nutteloos werk?

  Philosoof G&R Eigenwijs [9] reageerde op deze reactie.

 4. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 9

  @Mrbleusky [7]:

  Als dat er uit glijden, van die woorden, door je nek plaats vindt!
  Ga direct, naar een wonderdokter, voor het te laat is!!
  Soms is het ook nog besmettelijk!

  Mrbleusky [34] reageerde op deze reactie.

 5. Dik Hout schreef op : 10

  @Bertuz [6]:

  “Zo erg hoeft bemoeienis niet te zijn.”

  Er is een verschil tussen bemoeienis waar je vrijwillig voor kunt kiezen (“vrije keuze”) en bemoeienis door de staat (“dwang”).

  “Snelweg kent doseersystemen, maximum snelheid, voorrangsregels, spitsstroken, priviléges voor hulpdiensten enz.”

  Dat zijn voorbeelden van dwang.

  “Is dat echt heel erg verschrikkelijk? Of wijs je dit ook af?”

  Uit dwang voortgekomen “regels” zijn immoreel, de vrije keuze hebben in het kiezen welke regels het beste bij jou passen is moreel.

  Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is.

  Bertuz [15] reageerde op deze reactie.

 6. Philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 12

  Het moet waarschijnlijk: NET/ NEUTRALITIJD zijn?

 7. Dik Hout schreef op : 14

  @Philosoof G&R Eigenwijs [13]:

  Ik begrijp dat 1+1=2
  Ik begrip niet dat 1+1=0
  Daarbij ga ik uit van het 10-tallig stelsel.
  Het is niet moeilijk; Als je het begrijpt!

 8. Bertuz schreef op : 15

  @Dik Hout [10]: Is mij bekend dat onderscheid. Een slachtoffer van een ongeluk is maar wat blij met het privilege van de ambulance. De wachtende automobilist het slachtoffer van dat privilege. De balans opmakend; wees blij met dat privilege ook al komt die van die boze overheid.

  Dik Hout [25] reageerde op deze reactie.

 9. js mill schreef op : 17

  @Bertuz [4]: Nee hoor, geen wetgevende macht bij nodig. Het internet is zonder wet en reglgeving, anders dan onder eigen technische regie ontstaan. Prutsers uit kamer en senaat hadden geen zeggenschap. Houden zo lijkt me, maar ja overheid.

  Bertuz [19] reageerde op deze reactie.

 10. js mill schreef op : 18

  @Bertuz [3]: Deze reactie begrijp ik niet. Wie heeft het over gelijk hebben? De aard van het ontstaan van het internet geeft een compleet ander beeld van wat paul de amerikanen verwijt. De ‘europeanen’ (die als eenheid zeker niet bestaan) moeten dat nog maar eens laten dat ze zo’n scheppende kracht hebben.

  Bertuz [20] reageerde op deze reactie.

 11. js mill schreef op : 21

  @Bertuz [20]: Nee, dat doe ik niet. Je leest het stuk niet goed. Mijn punt is dat de amerikanen het internet verrassend vriij hebben opgezet. Dat komt in het betoog van paul niet aan de orde.

  Bertuz [23] reageerde op deze reactie.

 12. js mill schreef op : 22

  @Bertuz [19]: Ja, maar is niet zo relevant. Netneutraliteit heeft te maken met de manier waarop de amerikanen dat internet technisch hebben opgezet. Het jankende ‘europa’ (jij bedoelt waarschijnlijk eu) maakt daar de laatste jaren een wetgevingsfestijn omheen. Dat is maar ten dele effectief. De onvolkomendheden in internet technologie maken echte vrijheid mogelijk. Als je maar weet hoe de techniek werkt en waarom. Reguliere gebruikers zullen wel aan banden worden gelegd. Jij ook waarschijnlijk.

  Bertuz [24] reageerde op deze reactie.

 13. Bertuz schreef op : 23

  @js mill [21]: Tuurlijk. Wetgeving loopt altijd achter de feiten aan.

 14. Bertuz schreef op : 24

  @js mill [22]: Techniek kan toch aan banden gelegd worden. De EU schrijft b.v. voor over hoeveel watt een.stofzuiger mag beschikken. Techniek heeft een beperkte capaciteit. Tot nu toe. Netneutraliteit bevat regels over hoe om te gaan is met die beperking. Ons wegennet is ook beperkt v.w.b. de capaciteit. Vandaar privileges voor ambulance.

  Dik Hout [26] reageerde op deze reactie.
  Mrbleusky [30] reageerde op deze reactie.
  js mill [33] reageerde op deze reactie.

 15. Dik Hout schreef op : 25

  @Bertuz [15]:

  Jawohl, Herr Obersturmbahngruppenführer.

  Wees blij met de vrijheid die men je nog toestaat. Totdat er niets meer van over is, uiteraard.

  Welterusten.

  Bertuz [27] reageerde op deze reactie.

 16. Bertuz schreef op : 28

  @Dik Hout [26]: Nogmaals. Wauw. En nu nog inhoudelijk.

 17. Mrbleusky schreef op : 29

  @Bertuz [16]: Een hele hoop hier hebben dat en alle bejaarden die ik spreek ook, en toch zijn de meesten bang voor de chaos die natuurlijk gaat ontstaan als de regering uitgezet wordt. Dan krijg ik lichte hoofdpijn want ik hoor het radio-journaal nog wel eens. Weet je ook. En dan kunnen we dat hier even uitlaatkleppen en gaat de opwarming nog steeds door, en dat moet jij ook weten, anders ben je je weet wel. Pa van doe maar op de tube, de mijne helaas voor de grote verandering overleden.

  Zé [31] reageerde op deze reactie.

 18. Mrbleusky schreef op : 30

  @Bertuz [24]: Een bezem of stoffer en blik werkt vaak beter, maar ze hebben je graag aan het lijntje. Maar begrijp ik nu dat we al zo arm zijn dat de stroom gerantsoeneert wordt met behulp van verplicht weer overnieuw aan te schaffen electronica?

  Bertuz [37] reageerde op deze reactie.