In de VS is gisteren de netneutraliteit afgeschaft door de Federal Communications Commission (FCC). In Europa is de netneutraliteit wettelijk verankerd en staat niet of nauwelijks ter discussie.

Als je de argumenten van voor- en tegenstanders van netneutraliteit vergelijkt, zie je dat ze allebei schermen met de innovatie die beschermd moet worden. Het verschil zit hem in de wijze waarop de innovatie ruimte moet krijgen. In Europa is de heersende mening dat netneutraliteit de beste garantie is voor innovatie, zie bijvoorbeeld het standpunt van de organisatie Bits of Freedom. In dat artikel wordt overigens het principe van netneutraliteit beknopt en helder uitgelegd.

In de VS, althans door de huidige regering in de VS, wordt netneutraliteit zoals Bits of Freedom die schetst juist als een struikelblok voor innovatie gezien.

In de Nederlandse media komen de tegenstanders van netneutraliteit nauwelijks aan bod. Wie wil weten welke argumenten er tegen netneutraliteit aan te voeren zijn kan hier terecht, en meer specifiek voor libertarische argumenten hier.

Vertaald naar het pre-internettijdperk komt het argument tegen netneutraliteit erop neer dat je internet access providers niet moet verplichten voor pakketpost hetzelfde tarief te hanteren als voor een brief of een briefkaart. Voorstanders van netneutraliteit daarentegen zijn bang dat niemand meer pakketjes verstuurd als de postbezorgers daarvoor een andere prijs kunnen hanteren dan voor brieven of briefkaarten.

Dat verschil in opstelling tussen de VS en Europa is een perfecte weerspiegeling van het culturele verschil tussen de oude en de nieuwe wereld. Waar Europeanen hechten aan de rol van de overheid als bewaker van evenwicht, daar omarmen Amerikanen de dynamiek van de markt. De afschaffing van netneutraliteit onder het bewind van een Republikeinse president is daarom geen verrassing net zo min als de afschuw daarover aan de Europese kant van de Atlantische oceaan.

De winst van de huidige situatie is dat met de beslissing van de FCC een vergelijkend experiment is gestart. Over enkele jaren kunnen we zien wie er gelijk heeft: de Amerikanen met hun geloof in de heilzame werking van de dynamiek, of de Europeanen met hun geloof in de opzichtersrol van de overheid.

Paul Verhaegh

43 REACTIES

 1. Internet is nog volop in ontwikkeling. Net als een kind. Een kind kun je aanlijnen en dan lettend op zijn ontwikkeling meer vrijheid gunnen. Of een kind kun je vrijlaten en dan vrijheid afnemen als blijkt dat het kind de vrijheid niet aan kan. Wat het beste is, weet je pas achteraf. Uiteindelijk zal de profijtelijkheid de doorslag geven. Ook overheden kunnen niet zonder gelf.

 2. Paul,

  Er zit een tegenstrijdigheid in je stukje. De feitelijk opzichtersrol van het internet zit verankerd bij de amerikaanse overheid. Niet bij europa.
  De ontwikkeling van het internet, met al haar vrijheden en haar onvolkomenheden in beveiliging, zit hem nou juist dat de amerikanen (!) dit netwerk op een vrije en neutrale wijze hebben laten ontwikkelen over de afgelopen 40+ jaren. Ode aan de amerikanen, zeker.
  Het is daarom verontrustend dat ze de basisgedachte over het neutraal en in vrijheid versturen van de basisberichten, de pakketjes, willen inspecteren en kwalificeren via hun telecom tentakels.
  Kortom, het cultuurverschil is niet zo evident, ligt aan de partij die zich ermee bemoeid. Er is geen winst in deze situatie door de beslissing van de FCC. We kunnen op een technische manier kijken naar deze zaak en analytisch deduceren dat de beslissing minder vrijheid betekent. Het gelijk is niet gerelateerd aan het europeaan of amerikaan zijn. Jammer dat je het internet gebruikt om die fictieve tegenstelling te voeden.

  Bertuz [3] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [4] reageerde op deze reactie.

 3. @Bertuz [6]:

  “Zo erg hoeft bemoeienis niet te zijn.”

  Er is een verschil tussen bemoeienis waar je vrijwillig voor kunt kiezen (“vrije keuze”) en bemoeienis door de staat (“dwang”).

  “Snelweg kent doseersystemen, maximum snelheid, voorrangsregels, spitsstroken, priviléges voor hulpdiensten enz.”

  Dat zijn voorbeelden van dwang.

  “Is dat echt heel erg verschrikkelijk? Of wijs je dit ook af?”

  Uit dwang voortgekomen “regels” zijn immoreel, de vrije keuze hebben in het kiezen welke regels het beste bij jou passen is moreel.

  Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is.

  Bertuz [15] reageerde op deze reactie.

 4. @Bertuz [3]: Deze reactie begrijp ik niet. Wie heeft het over gelijk hebben? De aard van het ontstaan van het internet geeft een compleet ander beeld van wat paul de amerikanen verwijt. De ‘europeanen’ (die als eenheid zeker niet bestaan) moeten dat nog maar eens laten dat ze zo’n scheppende kracht hebben.

  Bertuz [20] reageerde op deze reactie.

 5. @Bertuz [19]: Ja, maar is niet zo relevant. Netneutraliteit heeft te maken met de manier waarop de amerikanen dat internet technisch hebben opgezet. Het jankende ‘europa’ (jij bedoelt waarschijnlijk eu) maakt daar de laatste jaren een wetgevingsfestijn omheen. Dat is maar ten dele effectief. De onvolkomendheden in internet technologie maken echte vrijheid mogelijk. Als je maar weet hoe de techniek werkt en waarom. Reguliere gebruikers zullen wel aan banden worden gelegd. Jij ook waarschijnlijk.

  Bertuz [24] reageerde op deze reactie.

 6. @Bertuz [16]: Een hele hoop hier hebben dat en alle bejaarden die ik spreek ook, en toch zijn de meesten bang voor de chaos die natuurlijk gaat ontstaan als de regering uitgezet wordt. Dan krijg ik lichte hoofdpijn want ik hoor het radio-journaal nog wel eens. Weet je ook. En dan kunnen we dat hier even uitlaatkleppen en gaat de opwarming nog steeds door, en dat moet jij ook weten, anders ben je je weet wel. Pa van doe maar op de tube, de mijne helaas voor de grote verandering overleden.

  Zé [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.