Vrijheidsbeeld4Het kerstfeest is sterk verbonden met VREDE.
Daarom is het vandaag wel relevant onderstaande inscriptie op het Vrijheidsbeeld te overwegen.
Vrede en persoonlijke vrijheid gaan immers hand in hand

Not like the brazen giant of Greek fame,

With conquering limbs astride from land to land,

Here at our sea-washed, sunset-gates shall stand

A mighty woman with a torch, whose flame

Is the imprisoned lightning, and her name

Mother of Exiles. From her beacon-hand

Glows world-wide welcome; her mild eyes command

The air-bridged harbor that twin cities frame.

“Keep ancient lands, your storied pomp!” cries she,

With silent lips. “Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore;

Send these, the homeless, tempest-tost to me,

I lift my lamp beside the golden door!”

Emma Lazarus, “The New Colossus” [1883]
Inscription on the Statue of Liberty
———————————————————-
De wereld was goed op weg in 1883 maar is jammer genoeg weer afgeweken.
Wat een mooie droom als eens alle grenzen weg en alle overheden geminimaliseerd zijn.

Dit bericht is oorspronkelijk in 2007 door Hub geschreven

18 REACTIES

 1. Ja er zijn heel wat familie leden van mij gepasserd daar op die frontier van het nieuwe denken en doen, Ellis Island daar werd je gekeurt en ingeschreven, dan door naar je familie, veel gingen er naar Cooks country een protestante enclave bij Chicago, had lang een oud familie lid in the northren terretories wonen, eenzame boerderij 30 miles om de post op te halen, 50 om laarzen te kopen, prachtig licht niet ver van de Blackfeet Indian reservaat, in the Montana, de grootste staat qua oppervlakte, ze behoorden bij de eerste families die zich daar vestigden, ben een paar keer op bezoek geweest, maar om te wonen, nee daar moet je voor geboren zijn, maar mooi is het wel.

 2. Het hele Nederlands talige internet, schrijft over van alles, behalve over dat hun land, de erfenis van hun voorouders zo slilletjes aan van ze wordt gestolen, het is moord en dooslag, chaos op straat, de Burgemeester van Rotterdam heeft niets met ons denken en doen, moet hij dan niet gewoon opsodemieteren, bedoel maar, ik schaam me voor mijn landgenoten, of misschien worden ze heel vakkundig om de tuin geleidt, en voorzichtig gecorrumpeert met een beetje geld en goeie woorden, kom op, op de baricade voor een Nederland voor de Nederlanders !

  Scrutinizer [3] reageerde op deze reactie.
  Zé [13] reageerde op deze reactie.

 3. Het Vrijheidsbeeld is een koperend standbeeld naar het voorbeeld van de Kolos van Rhodes (één van de zeven wereldwonderen uit de oudheid). Frankrijk wilde in 1883 Amerika een groot koperen standbeeld van een vrouw met toorts schenken, het beeld “Liberty Enlightening the World”, maar dan moest Amerika de kosten van het voetstuk op zich nemen.

  Als ik naar dat gedicht kijk, dan valt op dat een vlam die “imprisoned” is niet erg vrij klinkt. Evenals vluchtelingen die vrijheid zoeken. Mogelijk heeft dit te maken met het ‘rode gevaar’ dat reeds vanaf Babylonische tijden over de wereld waakt als een spook om mensen en dieren de stuipen op het lijf te jagen. Hier meer over dat ‘rode gevaar’. Dat gevaar is ontstaan door een oude gedachte die in Genesis 1 wordt omschreven als “onderwerpt en heerst over”. Een kolossale schending van de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’ door mensen die van zichzelf vinden dat ze giganten zijn of in ieder geval die rol moeten vervullen.

  Huidige denkwijzen zijn tot in de diepste kern gebrekkig en verziekt. Daardoor ontstaan in alle hoeken en gaten van bevolkingen frustraties. Ik heb gisteren even nagedacht over hoe ik dat hier kan illustreren en bedacht het volgende:

  Van nature voeden individuele ouders (zelfs bij dieren) hun kinderen op zoals Japanners een Bonzai boompje laten groeien en ontwikkelen. De natuur mag z’n gang gaan, maar als er uitschieters zijn dan worden ze weggeknipt. Zoals in ‘deel je speelgoed, ruim je rotzooi op, val anderen niet dwingend lastig’. Dieren bijten, grommen of knauwen dat hun kleintjes toe, mensen kunnen die correcties als het goed is fijntjes doseren, hoewel het wel nog steeds wel bijtend of scherp kan gebeuren. De mosterd-reactie van ouders op ontsporingen van kinderen is de mooiste; even scherp, daarna is de correctie voorbij en de lucht volledig geklaard.

  Tot zover klinkt dat prima, gezond ook. Als gevolg van gebrekkige en verziekte denkwijzen ontstaat bestuurlijk echter iets anders. Stel je voor dat er ergens een bonzai boompje voorbij wandelt en die haalt het in z’n harses om speren naar jou te werpen. Da’s niet fijn. Da’s best frustrerend als je in een been geraakt bent door zo’n kreng. En daarna ook nog eens in het anderen been.

  Aangezien het monopolie op dwang en geweld bij een regering met handlangers rust, worden er ‘van bovenaf’ speren op je gericht (wetgeving, desnoods verbale bedreigingen). Je mag die speren niet terugwerpen naar waar ‘ie thuishoort. Niet dat andere bonzai boompje terug in vorm knippen. Dat wordt als overheidstaak beschouwd, een monopolie.

  Vervolgens krijg je te horen dat een overheidsdienst ‘het’ wel afhandelt met de dader. Waarbij de dader effectief beschermd wordt tegen de gevolgen van eigen optreden. Misschien krijgt ‘ie zowaar een verblijf aangeboden in een hotel genaamd ‘gevangenis’, ‘protective custody’.
  Ondertussen krijg jij te horen ‘vergeef het hem, want hij wist niet wat hij deed’. Of zoiets. Ga je smartlappen zingen, dan wordt je van overheidswege heel misschien nog wat verwend. Want… bestuurlijk waart het waandenkbeeld rond dat lijden louterend werkt. En als je maar genoeg saldo lijden hebt opgebouwd, dan volgt er een uitkering van pleziertjes en speeltjes.

  Vraag echter eens aan een vrouw die verkracht is of een dergelijke gang van zaken bevredigend is. Wedden dat ze je voor gek verklaart? Wedden dat ze haar innerlijke vrede definitief aan barrels is gescheurd? Want ze weet… dat de straat voor haar en anderen vrouwen niet veilig is. Natuurwetten worden geschonden, daders worden beschermd, voor het doelwit worden alleen bliksemafleiders en pleisters op de wonde geboden. In feite een open uitnodiging voor mannen om op herhaling te gaan, ze komen er immer toch wel met een sisser vanaf in verhouding naar wat ze hebben aangericht.

  Zou er sprake zijn van denkwijzen die in de kern daadwerkelijk gezond zijn, dan zouden potentiële speerwerpers en verkrachters zich wel een paar keer bedenken voor ze hun streken uithouden. Want dan zouden ze weten dat ze door dat initiatief te nemen letterlijk met hun leven spelen en zich niet kunnen verschuilen ander een overheidsdienst.

  Vrede op aarde… is niet haalbaar. Want er zullen altijd malloten zijn die bepaalde streken willen uithalen. Net als kinderen die tot aan de grens en er zelfs overheen willen gaan om uit te proberen. Maar… een bestuurlijk systeem dat ellende wonderbaarlijk weet te vermenigvuldigen, zoals Jezus ooit broden wonderbaarlijk vermenigvuldigen, kunnen mensen missen als kiespijn. Dat garandeert dat er geen vrede op aarde zal zijn.

  Filosofisch is er iets goed mis bij degenen die hun ‘heilige tradities’ met religieus fanatisme bij anderen door de strot willen duwen. Ze zijn schadelijk voor de volksgezondheid; fysiek, mentaal, sociaal. Dat is nogal wat.

  Gerard de Boer [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Gerard de Boer [5]: Het filmpje betreft familieruzie. Machtsblokken, in dit geval 2 maal 4 individuele familiestukken. Als aristocratische families of maffia families ruzie hebben vliegt er wel meer over en weer dan stoeltjes. Kogels, bommen, een troon die van eigenaar wisselt… maar daar had ik het niet over 😉

  Het ene individu die een conflict heeft met een ander individu kan dat best wel zelf afhandelen. Desnoods met wat raadgevers of spierballen erbij om ervoor te zorgen dat de boel niet ontspoort of als een infectie uitbreidt. Zoals dat bij familieruzies gebeurt, die langdradige bloedvetes kunnen worden.

  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [6]: Over troonswisselingen gesproken… zou het niet eens tijd worden dat de aristocratische families besluiten om de Heilige Stoel te verlossen van een valse profeet? En het Vaticaan dan ook maar gesloopt wordt, als onverkwikkelijke erfenis uit een onverkwikkelijk verleden? Dat zou vrede op aarde dichterbij kunnen brengen…

  Mrbleusky [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Mrbleusky [8] en doc [9]: Het is allemaal schermen met misleidende beelden wat de klok slaat. Geïnspireerd door het ‘rode gevaar’ waar ik gisteren hier over schreef.

  Mars (man) en Venus (vrouw) zouden niet met elkaar verenigbaar zijn? Wat een onzin. Een baby bestaat toch echt uit het DNA van beide ouders, of niet?

  De vrouw zou als verlichtend standbeeld moeten fungeren terwijl de man al bloedend rond dient te lopen, als een flesje Heinz ketchup zijn emoties rondspuitend? Dat is alleen maar een traditie die de heersende cultuur voorschrijft.

  De RKK heeft lijden geïnstitutionaliseerd, lijden onder de zonden van anderen verplicht gesteld. Die club verheerlijkt lijden, omdat dat louterend zou werken. De werkelijkheid is anders, het lijden van de één garandeert dat anderen kunnen profiteren.

  Bij het ‘laatste avondmaal’ ook zo’n misleidend beeld. Toen Jezus het brood in tweeën brak:
  “Ik ben het ‘brood des levens’ dat voor jullie gebroken wordt”.
  Je zou bijna aan kannibalisme gaan denken.
  Na die laatste maaltijd brak de pleuris uit. Lijden onder de zonden van anderen.
  Draai dit beeld om zodat je een man en vrouw krijgt die niet langer twee ‘loslopende helften’ zijn, maar in mentale zin één geheel worden. Ook dan breekt de pleuris uit.
  Onze ervaring: Eerst bij verliefdheid (want je dient aan de arbeid te gaan, omdat “Arbeid macht Frei” en zo), daarna als je in retraite (of op sabbatical) gaat om op herhaling gaat om jezelf als man en vrouw eens goed tot één geheel te smeden. Bij ons kwamen er in ieder geval politie agenten, militairen en zelfs brandweerlieden op af. Meutes uniformen voor de deur in de hoop te kunnen intimideren. Vrede op aarde zullen we maar zeggen?

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Nico [10]: Een ‘loslopende’ man en vrouw bereiken een fijn gevoel wanneer ze samen de liefde hebben gevonden. Maar toch… bereiken ze geen innerlijke vrede zolang ze als een paar schoenen langs elkaar heen leven of zelfs zolang ze alleen maar aan elkaar kleven, elkaar aanhanger zijn.

  Innerlijke vrede komt pas wanneer een individuele man en vrouw zichzelf tot één geheel smeden, een spiksplinternieuw individu.

  Traditioneel breekt de pleuris uit als individuele mannen en vrouwen deze volgende stap in de menselijke evolutie trachten te bereiken. Destabiliseren dient de verdeel-en-heers strategie, die begint bij hardnekkige pogingen om te voorkomen dat de individuele man en vrouw er achter komen dat eendracht inderdaad macht betekent. De magie van ‘moedertje natuur’.

 8. Deze website wordt bezocht door bezoekers die gelieerd zijn aan overheid(sdiensten). Daar wees iemand me gisteren nog eens per email op zie ik zojuist. Gezien het gezegde dat je niet de hand moet bijten die je voedt voor de goede orde een herhaling van iets dat ik eerder stelde:

  Wij hebben in 3 landen gewoond, waarin vooral overheidsdienaren zich hebben gedragen als vijanden van liefde tussen man en vrouw, ouders en kinderen. Bewust of onbewust, op eigen initiatief of in opdracht van hogerhand doet voor ons niet ter zake. Voor burgers is dat altijd weer zoiets als mentaal genaaid te worden, verkracht te worden in intieme delen van het leven. En een verkrachter moet niet aankloppen voor liefde en affectie, dat heeft ‘ie helemaal zelf verkloot.

  Het gedrag van een bullebak dient ter chemische castratie van clubs die zonder toestemming in de intieme delen van andermans leven wensen in te dringen om daar hun hoogst discutabele hun zin door te drijven. Niemand moet de ballen hebben om liefde te bestrijden. Er kan geen vrede op aarde bestaan zolang liefde van overheidswege bestreden wordt, zolang getracht wordt man en vrouw, ouders en kinderen onderling te verdelen, tegen elkaar uit te spelen, te chanteren met primaire behoeften, om ‘vrije (levens)energie’ te reguleren op een manier die strijdig is met natuurwetten.

  Verder hebben wij er niet om gevraagd om aangevallen, in een onderworpen, afhankelijke positie gebracht te worden. Zelfstandigheid is onze gedragsnorm. Laten overheidsdiensten de pleuris voor ons uitbreken, dan breekt logischerwijs voor de daders en opdrachtgevers de pleuris uit. Overheidsdienaren die ons leven en onze liefde niet bestrijden hebben niets van ons te vrezen, hoewel wij geen vertrouwen hebben in de ‘chain of command’ die dat juist wel doet, systematisch nog wel, op advies en misschien zelfs aandringen van het rode gevaar.

  Wil iemand zich niet tegen ons, dan is het devies om zich niet tegen ons te keren. Is dat laatste eenmaal gebeurd, dan beslissen niet de daders maar wij wat er vervolgens zal gebeuren. Hoewel we openstaan voor goede raad. Een slager die zijn eigen vlees keurt is bepaald niet objectief, hoewel hij daar misschien wel wat over te vertellen heeft (hoor en wederhoor hoort erbij).

  Zolang machtsblokken zoals broederschappen en families individuen onderwerpen aan hun hoogst discutabele zin, zal er geen vrede op aarde zijn. Wie geen oorlog wenst, moet niet willen onderwerpen. Heeft ‘ie dat toch gedaan, dan is capitulatie en genoegdoening (genoeg doen om goed te maken) de enige overgebleven route naar vrede. Clubs zoals overheidsdiensten moeten niet zeggen “nooit meer” zonder de mogelijkheid om (jegens anderen) op herhaling te kunnen gaan daadwerkelijk te verwerpen.

  Voor alles wat ik schrijf geldt: Wie de schoen past trekke hem aan. Wie die schoen niet past hoeft zich nergens druk om te maken.

  johannes [18] reageerde op deze reactie.

 9. @Zé [13]: Nico vergeet te vertellen, dat je als mens kunt kiezen, wel tot op zekere hoogte dat is waar, de opstelling in het leven, komt van je opvoeding, daar valt scholing ook onder, je IQ, en dan de leefomstandigheden, dit geheel bepaalt wie je bent en zult zijn.
  Zo lang we geregeert worden op de één of andere manier, door een groep geesteszieke psychopaten, kun je beter voor je zelf kiezen, en niet de confrontatie kiezen, met dolle honden is het kwaad vechten, en wat die Japanse Bonzaï betreft, laat zien dat wij de mens, boven de natuur staan, en deze in goede banen mogen en kunnen leiden, naar ons goedvinden, daarom is het verkrachten van wie wat dan ook een misdaad tegen het leven zelf, en behoord te worden bestraft met de dood ! als in de al oude geschriften geschreven !

 10. @Zé [13]: Nederlanders in Frankrijk, ja soms loopt het allemaal zo heel anders als je verwacht had, of gedacht, thats live, ik zag de bui hangen, ten eerste mijn vrienden zich PvdA noemende, naaiden de kiezers waar ze bij stonden, en uiteindelijk zich zelf, een leven zonder dicipline in je principes, ja geef het maar een naam.
  De Uijl met zijn lumineuse ideé van alle Surinamers een Nederlands paspoort, nou het duurde precies 3 jaar en het oude Amsterdam was niet meer, en nu is het Ollogren city weg foetsie.
  Wij hebben hier hard gewerkt, en de Fransen hebben ons hier voor bedankt met hele royale gestes, we horen er bij, zijn gezien en gerespecteert, en uiteindelijk voelen wij ons nu toch thuis, tussen de momenten van eenzaamheid, en herinneringe naar iets wat niet meer is, is dit het antwoord wat je verwachte Zé, groet

 11. @Zé [16]: O jawel Zé, lees de grote Griekse reiziger zijn verhalen maar, Herodotus vertelt je hoe het was +/- 500 jaar voor de geboorte van Jezus Christus, en we kunnen er nog steeds veel van leren, al denken we alles te weten, groet

 12. @Nico [12]: mooi verwoord en o zo waar, de overheid is tot de vijand van het individu geworden, uit een ziekelijk bemoeizucht geboren, ingérence leidend naar interférence, arrogante bemoeizucht, ben met mijn Ega mijn geliefde na 66 jaar samen zijn, waarvan 59 jaar in de echt verbonden, nog steeds maar de helft, en vaak niet de betere,
  ja zelf kennis is een rijk goed, groet !

Comments are closed.