Als een volksvertegenwoordiger vaak afwezig is in het parlement dan zou dat kunnen wijzen op het verzuimen van zijn taak. In het geval van Thierry Baudet is dat echter zeker niet het geval, het is juist het bewijs dat Baudet gelijk heeft.

Het belangrijkste thema van Forum voor Democratie is dat de Nederlandse democratie defect is. Gegijzeld door een kartel dat zichzelf de functies toespeelt, en er ondertussen maar weinig van bakt. Dáár wil het forum iets aan doen, door te pleiten voor bindende referenda, gekozen bestuurders en meer transparantie.

De traditionele partijen doen het echter precies andersom. Om hun machtspositie te behouden hebben ze zonder blikken of blozen de complete democratie verminkt of verplaatst naar de ivoren torens van Brussel en Straatsburg.

Goed, u mag nog stemmen zo eens in de vier jaar, maar daar houdt het dan ook wel mee op. Uw mening geven? Alleen als het geen ‘nepnieuws’ betreft, waarbij de overheid voor u bepaalt wat nepnieuws is. En uw mening mag natuurlijk ook niet te veel afwijken van wat men in de politiek als ‘juist’ bestempelt, anders zorgt D66 middels mevrouw Ollongren wel voor wetgeving die het publiceren van een opinie strafbaar maakt, zoals in Duitsland en binnenkort Frankrijk al gebeurd is.

Een referendum houden dan? Nee, want u heeft laten zien dat u dan wel eens ‘verkeerd’ stemt. Niet dat men zich vervolgens iets van dat verkeerde stemmen aantrok, maar toch. De ondemocratische neigingen van de bestuurlijke elite kwamen wel erg voor het voetlicht. En dus is het referendum opeens verdwenen. En daar mocht u niet over stemmen.

Maar het ergste is nog wel de wijze waarop een kabinet werd geformeerd. Vier totaal verschillende partijen die in achterkamertjes een akkoord sloten waar verder niets meer aan te veranderen valt. Dit vierjarenplan is heilig, en de coalitie zal altijd keurig stemmen voor wat de regering nu weer heeft bedacht.

Daarmee is de rol van de oppositie volledig uitgespeeld. Voor de bühne kun je misschien wat televisietijd scoren, maar het kabinet zal niets doen met wat de oppositie wil. Waar een parlement in een democratie bij uitstek de plek is om elkaar met argumenten te overladen, en aldus tot weloverwogen besluiten te komen, daar is in Nederland alle debat nutteloos gemaakt. Het regeerakkoord is heilig, geen debat kan daar wat aan veranderen. We praten over een document waar hooguit 20 mensen aan hebben meegeschreven, waar niemand over mocht meepraten, en wat als dictaat over het volk is uitgestort.

Kortom: of je als oppositie nu wel of niet veel aanwezig bent in het parlement maakt niets uit. De democratie is dusdanig uitgehold dat bijna de helft van de parlementariërs voor spek en bonen aanwezig is. Al hebben ze de beste ideeën, dan nog zal daar per definitie niets mee gebeuren als het niet in het straatje past van de coalitie. En de andere helft stemt per definitie vóór het regeringsbeleid, dus de facto is hun aanwezigheid ook niet vereist. 

Het mooie van Forum voor Democratie is nu juist dat men dit systeem wil aanpakken, onder andere door het zogenaamde kennis-kabinet, waarbij een regering niet gevormd wordt door partij-tijgers zonder al te relevante achtergrond, maar door mensen met daadwerkelijke kennis van zaken. Die vervolgens door een onafhankelijk parlement worden gecontroleerd op hun functioneren. Het idee is zo logisch dat het een wonder is dat het volk dit niet massaal gaat eisen. Wie heeft ooit bedacht dat het een goed idee zou zijn om uitsluitend bewindslieden te vissen uit een steeds kleiner wordend vijvertje van partij-leden?

Zo’n systeem met een kennis-kabinet, waarvoor de grondwet niet eens gewijzigd hoeft te worden, zou het primaat weer daar neerleggen waar het hoort: bij de gekozen volksvertegenwoordigers. En in zo’n situatie, waar ieder individueel Kamerlid daadwerkelijk kan bijdragen zou het een schande zijn als iemand weinig aanwezig zou zijn. Maar tot we zo ver zijn is Baudet harder nodig voor het uitbreiden van zijn partij dan om obligaat nee te knikken bij het volgende vooraf afgestemde toneelstukje in de tweede kamer.

16 REACTIES

 1. Het besturen van een land heeft niets uitstaande met politiek, zo als iederéén wordt wijsgemaakt, het is juist die politiek van handje klap, die de boel verstiert en verziekt, politiek is leuke baantjes bezorgen aan familie en vrinden, het zijn net fantasiën uit goedkope romans die men vertolkt tot iets onwezenlijks, gewoon weg vakmensen op de ministeries, niet goed ontslaan, wel goed een premie, groet !

 2. Deze ideéen die deze mijnheer Baudet oppert zijn niet nieuw, die van mij dus ook niet,maar het is wel de logische weg, maar ze geven nooit hun prettige elitaire zijn op, de hele politiek, bestaande uit al die partijen zou dan overbodig worden, al die goed betaalde neuspeuter baantjes weg, heb het van dichtbij meemogen maken, wethoudertjes burgemeestertjes, op naar de ministeries en gewestelijk bureau’s, het is een enorme kliek, a real snake pit !

 3. @Mrbleusky [3]: All in the same boot, het zijn allemaal tendum’s, satelieten zo je wilt, de één houdt de andere draaiend, Geenstijl-Telegraaf, ook onder de openbare sites zijn er genoeg die er een Eigen agenda op na houden, groet

 4. Waardeloos artikel. Het leven is zinloos, dus waarom zou je er iets van maken excuus. Baudet kent zijn rol als lid van de 2de kamer. Als hij die rol niet wil vervullen, had hij dat aan zijn kiezers moeten zeggen. Zo’n houding is niet te verdedigen. Minilisme ten top.

  stonecity [9] reageerde op deze reactie.

 5. De al of niet aanwezigheid van Thierry Baudet is niet maatgevend voor zijn iedeeen. Het kleine FvD heeft weinig spreektijd, maar maakt daar altijd gebruik van om op constructieve wijze hun eigen zienswijze openbaar in de TK neer te leggen. Het is kleinzielig en minderwaardig van ene Jan Paternotte (D’66) om te gaan zitten bijhouden hoe vaak anderen aanwezig zijn. Wat een mini-kukel.

 6. In de tot op het bot corrupte EU zal niemand van het kaliber wat Baudet is de kans krijgen, een kans krijgen is weer wat anders, dat krijgen velen en dan houdt het op.

  De kartelpolitiek en de Bilderberg formateurs bepalen uiteindelijk hoe het landschap enz eruitziet en was de laatste verkiezing reeds beklonken en lijkt me de fraude die werd gepleegd meer dan duidelijk.

  Eerder wordt Baudet van deze aardbodem geknalt a la Pim dan dat de man kans maakt zijn logica, die veel weg heeft van het libertarisme, uit te breiden en zo Nederland uit de klauwen van een fascistisch EU macht te krijgen.

 7. @stonecity [9]: Tuurlijk niet. Hij maakt niet waar waartoe hij gehouden is. En als je niet meedoet, is je invloed gelujk nul. Als Baudet de democratie anders wil inrichten, zal hij acte de présence moeten geven. Schreeuwen als een klein en stampvoetend kind, heeft meer weg van een schijndemocratisch gedrag. Het is terreur.

  Mrbleusky [14] reageerde op deze reactie.

 8. Eén op één, dan gebeurt er misschien wat. Eén op honderdtweeënvijftig of zo dan gebeurt er niets meer, ruis. Uitzetten die radio.

 9. @Bertuz [10]: Ik voel me al tweeenvijftig jaar een stampvoetend kind. Wil graag es volwassen worden. Heb ik toestemming nodig?

 10. Het Boek, het meest gevaarlijke bijgeloof van Larken Rose. Heeft mooie passage geschreven over het vertrouwen en het vasthouden van democratie door de burgers. Het volgende uit zijn boek:
  Bijna iedereen kan op zijn minst een aantal problemen zien bij de “regering” waar hij onder leeft, of het nu de corruptie, oorlogszucht, socialistische herverdeling, inbreuk door
  politie, of andere onderdrukking is. En velen zijn wanhopig op zoek naar een oplossing voor zulke problemen. Dus stemmen ze op deze of gene persoon, ondersteunen deze of gene politieke beweging of partij, lobbyen ze voor of tegen deze of die wetgeving, en bijna altijd eindigt het in teleurstelling over de resultaten. Ze kunnen gemakkelijk allerlei problemen identificeren en erover klagen, maar een echte oplossing ontgaat hen altijd.
  De reden dat ze altijd teleurgesteld zijn, is omdat het probleem niet bij de mensen in de “regering” zit: het zit in de hoofden van hun slachtoffers. Knutselen met de “regering” kan niet een probleem verhelpen dat niet afkomstig is van de “regering”. De ontevreden kiezer beseft niet dat het zijn eigen kijk op de werkelijkheid, zijn eigen geloof in “gezag” is, wat de oorzaak is van het grootste deel van de problemen in de samenleving. Hij gelooft dat een heersende klasse een natuurlijk, noodzakelijk, en nuttig onderdeel van de samenleving is, en dus richten al zijn inspanningen zich op het gekibbel over wie de leiding moet
  hebben, en over hoe de macht van de “regering” moet worden gebruikt. Als hij denkt aan “oplossingen”, denkt hij binnen de grenzen van staatisme. Daardoor is hij vanaf het begin
  al machteloos. De meesters bedelen om aardig te zijn, of om een nieuwe meester vragen, leidt nooit naar vrijheid. In plaats daarvan, zijn zulke gedragingen graag geziene indicators
  dat de persoon niet eens vrij is in zijn eigen geest. En een man wiens geest niet vrij is, zal ook nooit vrij in het lichaam zijn.
  T. Baudet zit nu het centrum van de macht, en heeft ‘leiding’ over de gekozenen. Een paar kiezers zijn blij, want zij hebben nu de leider, die zij willen hebben. Echter, de oplossing ligt niet bij de staat, maar bij de mensen zelf. Baudet zal vroeg of laat gaan gedragen als een machthebber, het is onvermijdelijk, want de kiezers hebben hun zelfbeschikkingsrecht uit handen gegeven en overgedragen aan T. Baudet. Zij hebben meer geloof in het handelen van Baudet, dan in hun zelf.

Comments are closed.