hubEen artikel uit 2007 maar er is sindsdien maar weinig veranderd. Wij hebben de regering toch zelf gekozen! Deze kreet hoor je regelmatig in discussies. Maar als je dit even bekijkt, kom je tot de conclusie, dat dat rammelt aan alle kanten. Op de eerste plaats al het eerste woord:”wij”!

Daar horen al direct ik en veel andere niet-stemmers niet bij. Bij de laatste verkiezingen hebben ongeveer 9,5 miljoen mensen gestemd en uitgaande van totaal 16 miljoen Nederlanders, hebben dus 6.500.000 niet gestemd. Doet er niet toe of ze wel of niet “gerechtigd” waren.
Van die 9,5 miljoen stemmers hebben er 4.550.000 op andere partijen gestemd dan de club die nu de macht heeft. Bij elkaar hebben dan 11.000.000 mensen niet op deze regering gestemd.

Daarbij komt dan nog dat mensen die op “regeringspartijen” gestemd hebben, dit gedaan hebben op grond van beloftes die onmiddellijk na het vormen van regering de prullenbak in gingen. Zelfs al onmiddellijk nadat de stemmen waren uitgebracht, Die mensen hebben op anders “maatregelen” gestemd dan wat ze nu krijgen.

De opmerking: “bovendien hebben toch echt de meerderheid van de mensen voor de huidige regering gestemd dus wat zeur je nou over niet democratisch.”
werd op NUjij door “thoucrit” dan ook op dit punt juist beantwoord met:
“Dat klopt, maar dat hadden ze nooit gedaan als ze geweten hadden wat ze nu weten. Kortom de regering heeft door middel van list en bedrog hun kiezers om de tuin geleid.
Dat kan wel in onze democratie, maar het is alles behalve democratisch.
Herinner je je deze nog
– “Er komt een referendum” PvdA
– “Wij gaan openheid over Irak eisen” PvdA
– “Twee jaar is twee jaar” Afghanistan
– “We gaan voor een opbouw missie” CDA
– “Irak heeft Massavernietigingswapens” JP Balkenende
– “Iran is een grote bedreiging” Maxime Verhagen
– “Het nieuwe verdrag is totaal anders dan de vorige” JP Balkenende

Allemaal zaken die achteraf leugens bleken te zijn. En als het nou om pietluttigheden ging…..

Trap dus nooit meer in een opmerking als dat je het zelf hebt gekozen.

5 REACTIES

 1. Terecht wordt het opkomstpercentage aangehaald. Het mandaat o.b.v. stemmen vanuit een bevolking is niet 100% dekkend, het draagvlak voor beslissingen niet 100%.

  Praktisch gezien kan de titel van dit artikel hoogstens betrokken worden op de preambule, een gevolg van een conclusie aan het einde van een formatie-periode.

  Grondwet Nederland:
  Artikel 42 lid 1: De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers.
  Artikel 43: De minister-president en de overige ministers worden bij koninklijk besluit benoemd en ontslagen.

  Op het politieke toneel wordt niet alleen een klucht opgevoerd, er is kennelijk ook sprake van illusionisme 😉

 2. Het woord minister betekent ‘dienaar’. Van wie? Traditioneel van een vorst / staatshoofd.

  Voor zover ik weet impliceert de tegenwoordige aanstelling en ambtseed van een minister of minister-president, in Nederland, trouw aan het staatshoofd en de grondwet. Iets anders dan trouw aan bijv. verkiezingsbeloften of de bevolking.

  Ook de ambtseed van het staatshoofd is inhoudelijk opmerkelijk.

 3. De kiezer kan een stem uitbrengen op iemand die zich kandidaat heeft gesteld voor de TK. Ministers noch de Koning zijn verkiesbaar. Ik heb nog nooit een regering gekozen.

 4. We hebben gisteren het “plakaat van verlatinghe” gekozen tot pronkstuk van ons land. Dit document was het opzeggen van de rechtsgeldigheid van het bewind van Philips II over ons land omdat Philips II niet langer de belangen van ons land verdedigde.
  Dit document was tevens de Grondslag voor de Onafhankelijkheidsverklaring van de USA.
  ‘Wijn bevinden ons momenteel weer in een tijd waarin we worden overheerst door een buitenlandse mogendheid: de EUSSR. Het Bestuur van ons land, o.l.v. Mark Rutte laat haar oren hangen naar Brussel en heeft lak aan de Nederlander. De belangen van de EUSSR en die van de multinationals gaan voor. Kijk maar naar de plotseling veranderde aansprakelijkheid van Shell voor de NAM en de 1.4 miljard dividend korting voor multinationals.

  Daarom is het plakaat van Verlatinghe een volstrekt rechtsgeldige reden om dit kabinet af te zetten, te arresteren en te vervolgen.

Comments are closed.