In linkse kringen is vaak te horen dat Nederland zo rijk is geworden door de slavenhandel en dat we ons daarom als Nederlanders diep moeten schamen. Nog belangrijker, dit wordt als een belangrijke reden aangevoerd om door te gaan met het geven van miljarden euro’s ontwikkelingshulp aan Afrikaanse landen. Die konden zich namelijk niet ontwikkelen door de slavenhandel van Nederland en andere westerse mogendheden. In een interessant interview met de Volkskrant dit weekend ontkracht de Leidse professor en historicus Piet Emmer de bovenstaande mythes. Bekijk hieronder wat hij zegt:

Alle berekeningen laten zien dat de slavenhandel van marginale betekenis was voor de gemiddelde Nederlander. Tijdens de topjaren bedroegen de winsten uit de Nederlandse slavenhandel 0,005 procent van het nationaal inkomen. Goederenhandel, landbouw, veeteelt, visserij, nijverheid: deze sectoren leverden veel meer toegevoegde waarde”, aldus Emmer.

De professor illustreert zijn stelling met het volgende voorbeeld: “Nederland telde zo’n tweeduizend zeewaardige schepen. Daarvan werden er misschien twintig ingezet voor de slavenhandel. Internationaal telden de Nederlanders nauwelijks mee, met niet meer dan 6 procent van de totale slavenhandel. Sterker, de Nederlandse slavenhandel stond bekend om zijn lage rendement. Daarom werd deze handel tijdens de 18de eeuw vrijgesteld van de gebruikelijke belastingen om nog te kunnen blijven bestaan.

De progressieven die Nederlanders een schuldgevoel proberen aan te praten, negeren vaak (bewust) het feit dat de Afrikanen ook meededen aan de slavenhandel en daar veel geld aan verdienden.

Emmer: “Door bijvoorbeeld veelvuldig te spreken over ‘mensen die tot slaaf zijn gemaakt’ doen ze alsof Nederlanders met een vlindernetje rondliepen om de lokale inwoners weg te plukken en op de boot te zetten. In werkelijkheid kende Afrika al een lange geschiedenis van slavernij: sommigen werden geboren als slaaf, anderen waren vrij, maar werden tot slaaf gemaakt, bijvoorbeeld als krijgsgevangene of na een misdrijf of een niet afbetaalde schuld. Het waren de Afrikanen die bepaalden waar, wanneer en hoeveel slaven ze aan wie verkochten.”

In werkelijkheid is de slavenhandel dus maar een detail uit de Nederlandse geschiedenis, is het niet van grote invloed geweest op de ontwikkeling van onze economie en hebben Afrikanen hier zelf aan meegewerkt. Wat veel linkse en zwarte activisten over het slavernijverleden beweren klopt simpelweg niet. Professor Emmer krijgt daarom “sterk het idee dat de geschiedenis wordt gebruikt om, tja, hoe zal ik het zeggen, een bepaald gebrek aan maatschappelijk succes te rechtvaardigen, of om een politieke oplossing door te voeren.

Lees via deze link het hele interview (met slotje).

36 REACTIES

 1. P.S. Voor de duidelijkheid: slavernij is iets vreselijks, ongeacht wie eraan schuldig is. Maar in het debat hierover moeten de feiten wel kloppen.

 2. Het zij mij vergund op te merken, dat miljoenen Afrikanen aan deze slavenhandel hun leven te danken hebben.
  De slavenhandelaren vertelden de bevolking : ‘De volgende keer
  dat je gaat moorden in een ander dorp, breng de inwoners dan niet om zeep, maar verkoop ze aan ons.”
  Door koop gesteunde vraag redde dus van velen
  het leven.
  De bovenstaande opmerkingen zijn niet, zoals naar mijn ervaring sommigen schijnen te denken, bedoeld om het slavensysteem
  van een certificaat van goedkeuring te voorzien.

 3. Slavernij cijfers

  Stel dat een slaaf tegen de huidige arbeidskosten in verhouding tot ons BNP ongeveer € 12000/jaar opleverde. Hoe groot was de slaven business destijds dan? Er werden volgens Emmer ca. twintig schepen ingezet. Stel 500 slaven per vaart. Twee vaarten naar Amerika per jaar. Dat is 20 x 500 x 2 x 12000 = € 240.000.000/jaar. Is dat veel? Nee, inderdaad niet veel in verhouding tot ons BNP.

  Het gaat om ca. 20.000 arbeidskrachten/jaar. Stel dat de handel 20 jaar heeft bestaan. Dat is totaal 20 x 20.000 = 400.000 arbeidskrachten. Hoeveel arbeidskrachten waren er in die tijd in ’Nederland’? In de 17e eeuw, de Gouden Eeuw, waren het er nog geen twee miljoen. Het aantal bruikbare arbeidskrachten ongeveer 1 miljoen. Dan is 400.000 tegen die demografische cijfers weer wel een fors aantal.

  Toch dient de betekenis van de slavenhandel in die tijd gerelativeerd te worden. Gerelativeerd tegen de ellendige omstandigheden waarin de Nederlandse bevolking zelf ook zijn leven heeft moeten slijten. En leven in Afrika was ook niet altijd een pretje. Het is zelfs niet uitgesloten dat een deel van de slaven er qua levensomstandigheden op vooruit ging.

  johannes [6] reageerde op deze reactie.

 4. Eh, 10 % van de Nationale vloot laten varen om 0,005 % nationaal inkomen te genereren?
  Ben ik even blij geen professor te zijn….

  http://www.boublog.nl/2013/01/25/slavenhandel-en-de-joden-in-de-verenigde-staten/

  http://vrijetribune.nl/2014/06/hoe-de-slavernij-in-nederland-terecht-kwam/

  Ondertussen is er weinig tot niets veranderd, de moderne slaaf is niet alleen maar zwart meer, maar ook blank, rood en geel.
  De 4 volkeren der Aarde vermengen zich thans en verworden uiteindelijk tot één volk.
  Ze hebben echter één ding gemeen, ze zullen allen tot slaven verworden, tenzij we de handen en harten ineen slaan en onze kettingen verbreken.
  De poppenspelers doen er alles aan om dat te voorkomen.

  Stay Human,

 5. Even de boel recht zetten, de slavenhandel was grotendeels in Arabisch – Joodse handen, de zogenaamde slavenplantages in de west Indisch idem dito, Joodse eigenaars, het was zelfs zo erg dat één van mijn voorvaderen, de burgemeester van nieuw Amsterdam, Peter Stuyfesant, weigerde om Joden toe telaten, werd daarom ontheven van zijn post door de West Indische compagnie, toen al grote invloed van de Joden, niets tegen Joden, maar ze zoeken altijd de opperhand, en dat is volgens mij niet wijs,
  en ook niet slim, nu werkt het beter voor ze in hun underdog positie, met hun betaalde Cripto Joden, beheersen ze de halve wereld, chapeau voor hun kunnen, maar ze gaan daar wel weer een prijs voor betalen !

 6. @anp rebel [3]: De helft kwam om tijdens de reis, het zelfde geld – gold voor de opvarende van die schepen, enorme menselijke verliezen.

  • Dat kwam doordat ze in kratten horizontaal werden opgestapeld, dus degenen die bovenop lagen bleven in leven.
   Hebberigheid, over de ruggen van medemensen.
   Nietsche had gelijk; het enige wat de mens van zijn verleden leert is dat hij/zij niets leert……
   Dus laat ons dat niet gebeuren.

 7. Tsjonge, een nazaat van meneer stuifzand, joepie, verder wil ik niet praten over verleden, morgenochtend weer in de file omdat het moet of omdat we het willen? Ikke niet hoor, rij vaak achter een trekker met soms een flinke tank ontbladerings-middel er achter, in deze leeggelopen regio hebben we te veel wat er in de stad te weinig is. Leef-ruimte, ruimte om te rijden, ruimte om te ont-plooien, en das een persoonlijke ervaring die ontplooit en toch flink wat lach-rimpels op gaat leveren hoop ik. Maarja, ik ben niet eens professor!

  • Jawel, wij zijn de pro’s van het niets, Zen en de kunst van het niets doen.
   Wat dan toch weer wel iets is.
   Niet mee doen met de on-zin, het heeft geen Zin.
   Geen aandacht besteden aan de passieve zelfmoord die de huidige agri industrïelen plegen, let go.
   Maak de Aarde vruchtbaarder, wees een heus priester van haar.
   Tis tijd om de nieuwe sla te zaaien zo gauw de nieuwe maan zich weer laat zien.

   Mrbleusky [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Zé [9]: Wij willen, jou lukt het ook tot nog toe, ik kan het bijna niet meer, wil wel maar zwaar gedemotiveerd, ik ben bang. Ik ben bang dat de grote overkoepelende organisatie mij mijn energie af gaat nemen, dat ze de medicijnen en voedsel af gaan nemen en dat ze de buren vertellen dat ik een slecht mens was, ben. Dat ben ik niet. Dat weet ik. Dat weten de buren ook. Ik ben een goed mens in een slecht systeem. Dat moet om anders gaan we, en onprettig. En nu, surfen op een golf van verontwaardiging.
  https://www.youtube.com/watch?v=RXY8Rbx3fwI&feature=share
  Joepie!

 9. Kijk eens beste mede boeren, het is één van de oudste vakken terwereld, maar ook een van meest ontkrachte, je moet er in blijven geloven, als je je motivatie verliest als mens, pas op laat niet met je sollen, en de kracht van Frankrijk was zijn agrarische wereld, en nog zijn er veel privilèges, die in bijvoorbeeld Nederland, reeds lang in de plomp of onder het asfalt zijn beland,
  als ik het opnieuw zou moeten doen zou ik het heel kleinschalig opzetten, mooi groentes fruit, beetje kaas misschien, en s’winters lekker bij mijn hout kachel zitten te lezen en schrijven, kom op beste vrienden, waar leven is, is hoop ! ja veel grote mensen waren Friesen, of afkomst, groet !

  Mrbleusky [12] reageerde op deze reactie.

  • Tis simpel Jenne, en mede boeren.
   Voor je eigen eten zorgen, of betalen om vergiftigd te worden door de Poppenspelers via de supermarkten.
   Met de boeren in la Douce is het ook gedaan.
   De grote agri industriëlen laten zich thans omkopen om hun medemensen te vergiftigen, ze worden daarvoor rijkelijk betaald door de tax penningen die van hun broeders worden gestolen.
   En ik ben de malle Eppie, die naar eer en geweten zijn eigen voedsel verbouwd op 3 Ha.
   De buren rijden liever 3x /week met hun 205, Clio, or whatever naar de Al-die 20 km verderop i.p.v. bij ons biologische groentes en fruit te kopen voor minder.
   How low can you go?
   Maar onze kelders zijn gevuld voor de komende 2 jaar, die van de rest van het dorp nagenoeg leeg.
   Honger is een vervelend ioets, maar men beseft het pas als de schappen leeg zijn.
   En dat kan zo maar de dagelijkse werkelijkheid zijn.

   Trust-e

   Mrbleusky [16] reageerde op deze reactie.

 10. Met alle respect. In de 17e eeuw werden Afrikanen niet als mensen beschouwd, maar als een soort wilden, net als de andere dieren daar.
  Je kan de maatstaf van tegenwoordig gewoon niet gebruiken op de 17e eeuw.
  Neemt niet weg dat alleen de blanke man/vrouw de slavernij officieel heeft afgeschaft.
  Nog niemand in Afrika of het moslim Midden-Oosten heeft zich daar achter geschaard.
  bij de moslims is het nog steeds bon ton om slaven te hebben. Dat is zeer zeker geoorloofd, want dit kan men letterlijk in de koran lezen.
  Zolang Afrika nog “leiders” produceert als Mugabe, zijn opvolger, Zuma, Amin enz. enz. enz. zal daar de slavernij ook nog wel even voortduren.

  Mrbleusky [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Jantje [13]: Jantje, met je handje. Geld heeft waarde, mensen zoveel als ze op kunnen brengen. De mens is verwaardeloosd en dat maakt iedereen slaaf, zelfs de elite. Meer, moet, werken, winnen, hoger, waar is het genieten dan nog. Verslaafd aan geld, waardeloos geld, als de bubbel knapt. Mijn werklust wordt ondermijnt als computers geld kunnen mijnen, waar is de waarde van die creatie?

 12. @Zé [15]: Malle pietje, en ik ben swiebert. Het zou me pijn doen als bromsnor verhongert, saar moet ook blijven om een lekker koppie koffie te zetten. De burgemeester, die mag toch ook mee-eten. Zo is de voorraad snel op. Goed, ik heb ook voor twee jaar liggen voor onszelf, maar dat zou iedereen moeten hebben in plaats van een opgelegde staatsschuld. Twee jaar of langer achter lopen. Ik kan er soms niet van slapen. Trust-gone.

  johannes [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Mrbleusky [16]: Ach ik heb al eens honger gehad t’ was in de winter van 1945, mijn vader was binnen visser en onderduiker verzorger, lang verhaal, ’t was koud en bij een van de fuiken, lagen drie vuurrooie tomaten in het riet,
  denk uit een vliegtuig gegooit, we namen ze mee en keken er naar, we hebben ze lang gehad, op het laatst waren het kleine bruine propjes pakpapier in glimmend cillofaan papier, er zijn toen veel vooral oude mensen verhongerd, nu wordt het een eerste klas catastrofe, met 17 millioen inwoners, wij waren met nog geen 7 millioen Nederlanders, nee leuk was het niet één winter peen voor de hele dag, en onze konijnen mijn vriendjes waren ook allang op, daarna waren de honden en katten aan de beurt ! en misschien mensen ?!

  Zé [20] reageerde op deze reactie.

 14. Het slavernij verleden blijft maar opduiken. Komt overeen met de betekenis van het Latijnse woord voor de katoenplant, gossypium, roddel. Slaven, voormalige slaven of nazaten daarvan zich met speculaties over de waarheid bezig, slavenhouders, voormalige slavenhouders of nazaten daarvan irriteren zich eraan. De eerste noodzakelijke stap om roddels uit de wereld te helpen is de waarheid te vertellen. Niet een deel ervan, maar het hele pakketje.

  Volgens het artikel was de betekenis van slavenhandel voor Nederland marginaal. Laag rendement, kleine winst. Bovendien kende Afrika reeds slavenhandel. Sommigen “werden tot slaaf gemaakt, bijvoorbeeld als krijgsgevangene of na een misdrijf of een niet afbetaalde schuld. Het waren de Afrikanen die bepaalden waar, wanneer en hoeveel slaven ze aan wie verkochten”.

  Volgens Hugo hadden veel slaven hun leven aan Europese slavenhandelaren te danken. Ze werden immers niet om zeep geholpen, maar gekocht (losprijs).

  Deze beweringen zijn positief. Er wordt immer waarheid geponeerd. Tegelijk ook negatief (van negate, ontkennen). Er wordt namelijk ook waarheid ontkend door haar domweg niet te vermelden. Dat wordt zichtbaar door een autopsie (vanuit Grieks voor ‘met eigen ogen zien’) op het concept ‘slavernij’ te doen. Even ontleden en dan als een kannibaal kijken hoe de leden smaken.

  Waar komt slavernij vandaan?
  Moeilijk te zeggen. In het boek Genesis werd Jozef door zijn broers gevangen genomen en als slaaf verkocht. Het verhaal van Exodus is dat de Hebreeërs (later Joden genoemd) uit Egyptische slavernij werden bevrijd. Ze zeiden niet “nooit meer”, want in het boek Deuteronomium institutionaliseerde en reguleerde Mozes slavernij (zoals tegenwoordig civiele wetboeken dat voor belasting-, loon- en schuldslavernij doen). Ook onder het eigen volk konden mensen tot slaven verworden, bijvoorbeeld als schuldslaaf.
  Werd een mannelijke schuldslaaf vrijgelaten, dan moest hij zijn vrouw en kinderen achterlaten bij de slavenhouder. Op een bepaalde manier verziekte dat zijn verkregen ‘vrijheid’, want vrouw en kinderen zijn geen vervangbaar wisselgeld.

  Onderwerping
  De aard van slavernij is onderwerping. Door dwang (schuld) of (dreiging tot) fysiek geweld. Kaping van andermans leven dus. Daarna gevangen houden en uitmelken, of als een citroen uitknijpen. De methode van onderwerping en gevangenhouding zou een raszuivere libertariër tegen de borst moeten stuiten. Het lijdende voorwerp leert wel, maar verliest onderweg ook levensenergie en levensjaren die maar eenmaal uitgegeven kunnen worden. Er vindt dus kapitaalvernietiging plaats, van kapitaal dat door ‘moedertje natuur’ is verstrekt. Een misdaad. Wie het doet of om welke reden het gedaan wordt maakt niet uit. Ook als het om religieuze redenen verontschuldigt wordt; gelovigen worden superieur geacht, ongelovigen inferieur. Ook het geloof in geld of andere technologie (zoals wapens) is een religie. Objectief: Misdaad is misdaad. Dat mag niet ontkend of weggemoffeld worden, ergens in duistere onwetendheid.

  Wanneer onderwerping eenmaal heeft plaatsgevonden, dan jaagt loskopen de marktvraag aan. Ook het aanzetten tot misdaad is een misdaad. In dit geval wordt misdaad lonend gemaakt. Er gaan dan meer krijgsheren etc. op pad om misdaden te plegen (onderwerping). Zelfde principe: Bankiers die medewerkers aanzetten om derden leningen aan te smeren in de hoop dat er nieuwe schuldslaven ontstaan.

  Loskopen en…
  Loskopen klinkt nobel. Er kan sprake zijn van goede bedoelingen wanneer na de betrokkenen na loskoop, zoals bij gijzelaars, in vrijheid worden gesteld. Dan is vrijheid eerst geroofd, wordt daarna teruggeschonken. Maar dat is bij slavernij niet het geval. Er wordt geïnvesteerd in logistiek (afhalen, afleveren), onderweg nog in het breken van een geest en het creëren van brave gehoorzaamheid, voortkomend uit angst. Aangeleerde hulpeloosheid, aangeleerd door hen die machtigheid is aangeleerd.

  Houden
  Na loskoping van de handelaar volgt aankoop door een slavenhouder. De Mongoolse keizer Genghis Khan onderwierp eerst een bevolking, militair, waarna hij het aan bestuurders overliet om middels civiele wetgeving aan ’tax farming’ te doen. Klinkt bekend? De plantagehouder is een variant op dit thema. Wat er ook zij, het onderworpen houden van een eenmaal onderworpene is niets meer of minder dan het in stand houden van een in het verleden gepleegde misdaad door dagelijks volgende misdaden te plegen (onderworpen houden).

  Vrijheid
  Uiteindelijk wordt de slaaf mogelijk in vrijheid gesteld, maar dan wel onder de voorwaarden van de slavenhouder. Die wil niet achtervolgd worden voor misdaden waarvan hij in meer of mindere mate heeft geprofiteerd, ook niet voor misdaden die hij zelf heeft gepleegd. Invrijheidsstelling wordt dan als een privilege gepresenteerd, zoals niet langer aan wetgeving onderworpen zijn ook als een privilege wordt gepresenteerd. In feite is het echter het gedeeltelijke herstel van de natuurlijke toestand, het gedeeltelijke herstel van een gezonde situatie. Want kan de slaaf ooit nog datgene voor elkaar krijgen wat zonder slavernij onderweg mogelijk was? Nee. De man vrouw en ouder kind relaties, voor zover ze nog bestaan, zijn belast geraakt met onsmakelijke herinneringen. Er was sprake van enige ontwikkeling, maar die is nog niet ingehaald of op een gezond peil gekomen. De volledige waarheid is nog niet boven water gekomen. Er is nog niet getracht om, op uiteenlopende wijzen, gepleegde misdaden recht te zetten.

  Genoegdoening
  Waardoor volgende generaties worden belast met de afhandeling ervan. Nazaten van slaven blijven last houden van een bepaalde achterstand en moeten nazaten van slavenhouders blijven lastigvallen, al was het alleen maar om de volledige waarheid boven tafel te krijgen. Publiekelijk. Aandringen op financiële schadevergoeding is in feite een plan B, want alleen maar poen (of andere faciliteiten) schuiven zal nooit bevredigend uitwerken. De erkenning over het beginpunt, dat onderworpenen in feite volwaardig mens waren, en dat onderwerping en gevangenhouding misdaden waren mist nog.

  Belangen
  Gezien het gegeven dat er ook vandaag nog loon- en schuldslavernij bestaat, is het in het belang van bepaalde lieden dat de werkelijke aard van slavernij niet boven water komt. De waarheid heeft de macht om roddel en leugen te verdringen, wat geforceerd profiteren voortaan onmogelijk maakt.

  Gezonde slavernij
  De enige gezonde vorm van slavernij zijn een individuele man en vrouw die zich vanaf bepaalde vraagtekens aan elkaar laven, en dat blijven doen. Dat is de enige vorm van slavernij die verslavend werkt en daadwerkelijk gezond is. En nog eerlijk en heerlijk ook!

 15. Zojuist bespraken we hier in de woonkamer de suikerverslaving waar m.b.t. dit onderwerp sprake van is.

  Een ‘zoet meisje’ is op de eerste plaats braaf gehoorzaam, zonder protest, zonder de nagels uit te zetten of de tanden te laten zien. En spreekt liefst honingzoete woordjes. Dat werkt sterk verslavend uit, kennelijk zo verslavend als heroïne.

  Suiker wordt in koffie gebruikt om de bittere smaak te verdrijven, in yoghurt om de zure smaak te verdrijven.

  De zoete praatjes van een (voormalige) slavenhandelaar of -houder dienen om bitter en zuur te verdrijven.

  De zoete praatjes van een slaaf die vrijgelaten wil worden om het zure en bittere (ik wil van je af) te verdrijven.

  Dit geldt zowel voor de katoenplantageslaaf, als voor de belasting-, loon- en schuldslaaf. En de houders daarvan.

  Waarom niet afkicken en ontnuchteren van deze verslaving? Het is toch veel gezonder als iets is zoals het is, inclusief de smaak, om dan samen een ander recept te brouwen?

  johannes [21] reageerde op deze reactie.

 16. @johannes [17]: Mijn grootmoeder vertelde dat ze tijdens de laatste jaren van de oorlog 40-45 met de fiets de boer op ging om aardappels te halen voor haar gezin.
  Thans, in ‘vredes’tijd kun je bij de moderne boeren niets meer halen, laat staan als de pleuris uitbreekt.
  De honger is er al, geestelijke honger.
  De moord op de menselijke geest woedt voort.

  johannes [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Nico [19]: Je maakt een grove denk fout, beste Nico, een slaaf is een persoon, die voor de volle 100% door, de bezitter is verkregen, als een / het persoonlijke bezit, het hoe en waarom doen hier niet toe.
  Het woord slaaf, en alle afleidingen hier van, worden in onze literatuur, vaak gebruikt voor situatisch waar een mens afhankelijk is van / door omstandigheden, van een persoon, en ander mens.groet

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 18. @johannes [21]: Dit zie ik als een voorbeeld van projectie, een eigen denkfout op een derde projecteren.

  Het is namelijk een grove denkfout om te veronderstellen dat het geschenk van het leven, geschonken door ‘moedertje natuur’ te mogen misbruiken om anderen te verhinderen ongedwongen van dat geschenk gebruik te laten maken. Sterker, het is een misdaad, een schending van de wet- en regelgeving van ‘moedertje natuur’. Dat die misdaad gelegaliseerd is door traditie en heilige verklaarde boeken doet daarbij niet ter zake.

  johannes [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Zé [20]: Ja de mensen met gezinnen in de grote steden werden volkomen aan hun lot overgelaten, door het zich in veiligheid vermakende Koningshuis, stel je de verantwoordelijheid voor, van die genen die niet echt capabel waren om iets te versieren, mijn zus hed een ouwe Jood in huis, en die ging de pijp uit, mijn zwager oud Marinier, moest gedwongen bij de nachtwachten, zij brachten alle doden naar de Westerkerk, want begraven ging niet, de grond was stijf bevroren,
  ook de oude Jood, ging op een hand kar naar de Westerkerk, met een naamkaartje aan zijn grote teen, Synagoges waren dicht,
  en toen maar met de uitgedeelde vlaggetjes langs de kant staan te zwaaien, ja mensen leren het nooit, stommelingen !

 20. @Nico [22]: Nico, bedankt voor de uitleg, hier was ik al van op de hoogte voor dat jij (waarschijnlijk) geboren bent, ik had sociaal verlichte ouders, en weet en kan de vrijheid waarderen, en ook verdedigen, misschien is het beter om meer gloieuse menselijke denkbeelden te projecteren op anderen, groet !

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 21. @johannes [24]: Dan heb ik hier een glorieuze, op je speciale verzoek:


  Over het artikel Als de wereld je uitlacht.

  Als eer zo belangrijk is, na vernedering, waarom dan niet wereldwijd de oorspronkelijke glorie van dieren en mensen herstellen?

  In het artikel Achilles. Traditioneel worden mensen in hun Achillespees geraakt, genaaid en vernederd, om ze te kunnen chanteren en dwingen. Een traditie die best wel overboord gekieperd mag worden, want wie is de één om de controle over andermans leven over te nemen en daarmee niet alleen de toekomst maar ook het verleden te verzieken?

  Je waardevolste investering is je zwakste punt. Wordt je vernederd doordat die investering voorkomen, geschaad wordt of verloren gaat, dan kan die investering lang niet altijd hersteld worden. Kapitaalvernietiging ten koste van een doelwit, ten gunste van kapers om chantage mogelijk te maken. Even laten weten wie de baas is. Een traditie die nadrukkelijk van gebrekkige en verziekte denkwijzen getuigt. Beschamend.

  Er komt gegarandeerd een moment dat mensen terugkijken, zich niet kunnen voorstellen dat voorouders en generatiegenoten zo dom waren om een dergelijke traditie in te stellen en hen uitlachen. Daar staat de innerlijke natuur van de mensheid garant voor, want ingegeven door ‘moedertje natuur’ en onverwoestbaar. Wie het laatst lacht, lacht het best!

  In het artikel een verondersteld toekomstperspectief voor Europa; vroeger exporteur van duistere onwetendheid, machinerie en ellende, in de toekomst een lichtbaken dat richting een gezond perspectief wijst. China is echter een grotere kanshebber om een gezondere toekomst aan te jagen. Amerikanen en Europeanen hebben al laten zien waarvoor ze staan, nu mag wat ons betreft China 😉 Het verhaal van de Chinese president klinkt een stuk gezonder dan dat van Amerika en Europa, eerlijk is eerlijk.

  johannes [26] reageerde op deze reactie.

 22. @johannes [26]: Daden ja, en ondanks m’n wijsheid van jaren zou ik er graag een ouwe bij hebben die opbouwende of afbreekende adviezen schreeuwt of kreunt, en die ouwe kan dan mee-eten en welkom en trots zijn.

 23. @Mr. Bonkers [28]: Gezond voer, dat knalt man! Heb es een avond gestapt op zeventien stuks fruit, flippen! En helemaal geen diaree of andere ongemakken, geen kater. Wel een poes soms..

 24. @Mr. Bonkers [28]: Nix, ben zo geboren vaak tot grote ontsteltenis van mijn omgeving, die vaak wel wel op de dope zaten.
  Ik las laatst een artikel waarin werd vermeld dat thans 40%, ( VEERTIG!) van de Westerse bevolking dagelijks 1 of meerdere anti-depressiva tot zich nemen. Da’s dus dan ook 4 op de 10 rechters, politieagenten, burgemeesters, chirurgen, (ai), politici, ( voor zover niet al stijf van de coke) etc.
  Om U even een beeld te schetsen in wat voor een open inrichting wij thans leven en hoe het er voor staat met degenen die de Macht vertegenwoordigen.
  Ik hoef geen dope, ik word hier al gek genoeg van, dit te weten.
  Maar het verklaard zowat alles natuurlijk.
  Ik sprak zo onlangs een psychiater die me vertelde alleen betaald te worden voor zijn consulten als hij mindkillers voorschreef.
  Gezien de (niet zo) beste man ook zijn maandelijkse rekeningen had was hij niet erg gemotiveerd om uit te kijken naar andere geneeswijzes voor zijn patïenten.
  En al helemaal niet om ze later weer van die rotzooi af te helpen.
  Onze ‘samen’ leving is door en door verrot, ik heb weinig illusies meer na 57 jaar met open ogen en oren geleefd te hebben.
  Baby’s worden plat gespoten met vaccinazi’s alvorens ze kunnen denken, stel je even voor.
  De grijze massa is ondertussen zo diep geindoctrineerd dat als je ze recht in de bek de bittere waarheid voorhoudt je te horen krijgt negatief te zijn.
  Kijk, en dat noem ik pas negatief.
  Maar Mr. Bonkers, waarvan je vraag?

 25. Beste johannes [26]: Woorden en daden… heb ik gezocht, gesproken en uitgevoerd inzake individuele onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Dat gaat ook niet veranderen. Gezien omgevingsfactoren is dat wel een hels karwei. Want de maatschappij duldt dat niet.

  Individuele onafhankelijkheid en zelfstandigheid, hoe en wat?

  a) Ouderlijk thuis verlaten: Lijkt gezond, is gezond, alleen bezorgen overheidsmachines stelselmatig overlast die individuele onafhankelijkheid en zelfstandigheid hindert, saboteert. Het toebedeelde lot voor een proletariër die niet onafhankelijk en zelfstandig mag worden.

  b) Niet in de genderrol van man of vrouw optreden, maar neutraal als mens, liefst als man vrouw gezamenlijk. Lijkt gezond, is gezond, maar is maatschappelijk taboe. Zodra je die richting in gaat, komen er tegenkrachten op gang.

  c) Niet als werknemer of werkgever optreden, maar neutraal als ZZP: Lijkt gezond, is gezond, alleen treden organisaties als machtsblokken op waardoor onafhankelijkheid en zelfstandigheid gehinderd en gesaboteerd worden.

  d) Emigreren: Lijkt gezond, is gezond, alleen lost dat het probleem van overheidsmachines niet op. We hebben in 3 landen gewoond, andere landen bezocht, het is overal hetzelfde grijs gedraaide liedje. Ieder individu dient geassimileerd te worden in een collectief dat als machtsblok naast andere machtsblokken functioneert – en daar nog aan dienstbaar te zijn ook.

  e) Gezin: Lijkt gezond, is gezond, alleen worden gezinnen bestreden ten gunste van machtsblokken; broederschappen, zusterschappen en families. Dat maakt het lastig gezonde individualiteit te creëren en vermenigvuldigen.
  Gezinsleden geforceerd over clubs verdelen is een methode om gezinnen te destabiliseren, ondermijnen, fragmenteren en verzwakken. Clubs kunnen niet voortbestaan zonder ‘nieuw bloed’ uit gezinnen te assimileren, wat in de praktijk neerkomt op door omstandigheden afgedwongen bloed- en orgaandonatie, misdaden tegen menselijkheid.

  Ons inziens wordt individuele onafhankelijkheid en zelfstandigheid in feite systematisch bestreden omdat bepaalde figuren kennelijk graag systematisch de alfa wensen uit te hangen en daarmee schaden, vergiftigen, verzieken.

  Zoals er mythes over slavernij ontkracht moeten worden, zo ook mythes over vrijheid. Vandaar dat ik telkens weer in de rol van myth-buster optreed, hoewel af en toe ook als profeet voor gezonde individualiteit, individuele onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

  Tsja… voorlichting hé… dat geeft een helderder zicht op de werkelijkheid, mechanismen, principes. Sommigen raken dan beschaamd, chagrijnig of geïnspireerd. Het is maar net welke kant iemand op wil. Hoewel in allerlei kringen ook apathie is aangeleerd. De fut is eruit, de geest is gebroken. Jammer, maar niet onoverkoombaar.

  Mrbleusky [34] reageerde op deze reactie.

 26. Waarom individuele onafhankelijkheid en zelfstandigheid?
  Ik herhaal een mantra:
  Zonder gezonde individualiteit zijn geen gezonde sociale verhoudingen mogelijk.
  Andersom is zonder gezonde sociale verhoudingen geen gezonde individualiteit mogelijk.

  Het één kan niet zonder het ander. Een kip en ei verhaal.

  Om iets gezonds mogelijk te maken moet eerst collectiviteitsdenken vernietigd worden, zodat ook machtsblokken uiteen vallen. Wie in de gaten krijgt wat gezonde individualiteit impliceert, gaan vanzelf wel op de self-destruct knop van zijn lidmaatschap van een collectief drukken 😀

  Mrbleusky [35] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.