In weerwil van wat de massamedia u wil doen geloven, stijgt de consumptie van olie in de komende decennia vrolijk verder. Gelijktijdig wordt het begrip peak oil gelogenstraft want de (schalie-)olie blijft voorlopig stromen. Wel verschuift de consumptiebalans van de VS naar Azië.

Jaarlijks wordt er wereldwijd meer dan vier miljard ton olie geproduceerd. Bijna een derde van deze hoeveelheid wordt gegenereerd in het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten zijn ’s werelds toonaangevende olieproducenten die elk verantwoordelijk zijn voor ongeveer 13 procent van de totale wereldwijde productie. Rusland is de derde grootste producent en produceert meer dan 12 procent van de totale olieproductie in de wereld.

De vraag naar olie en het olieverbruik zijn de afgelopen decennia gestaag toegenomen. De Verenigde Staten zijn wereldwijd veruit de grootste afnemer met ongeveer een vijfde van het totale wereldwijde olieverbruik. Dienovereenkomstig is de VS de grootste olie-importeur ter wereld. Desalniettemin is het Amerikaanse olieverbruik sinds 2005 constant gedaald. In China – de op één na grootste consument – is er in de afgelopen jaren een snelle stijging te zien. Tot juni 2014 bleven de olieprijzen relatief hoog en in lijn met de stijgende wereldwijde vraag (en andere cruciale factoren). Enkele van de belangrijkste oliebenchmarks – UK Brent, WTI en OPEC-mand – laten zien dat de olieprijzen van 2011 tot 2014 vier keer zo hoog waren als in 2001. Vanaf 2014 daalden de prijzen om in 2017 weer op te veren.

In China steeg de olieconsumptie tussen 2000 en 2012 met 8% per jaar. Daarna zakte het terug naar 2%. De verwachting van het IEA (International Energy Agency) is dat het energieverbruik per hoofd van bevolking in China in 2040 boven die van Europa zal liggen.

Gelijktijdig stijgt het aanbod. In het bijzonder zal de hoeveelheid schalieolie uit de VS toenemen. De IEA rekent in de jaren 2010 – 2025 met een toename van schalieolie met 8 miljoen barrel per dag. Dat komt overeen met circa 8% van de totale vraag in 2016. Naast China komen India en andere Zuid-Oost Aziatische landen sterk op als olieconsumenten. De industrie, petrochemie, logistiek en lucht- en scheepvaart zijn grootverbruikers.

In de komende jaren gaat het IEA uit van een toenemend olieverbruik. Tot in 2040 zal de dagelijkse behoefte bij 105 miljoen barrel olie liggen. Dat was in 2016 rond de 96 miljoen. Het scenario van het IEA doet ook een stijgende olieprijs verwachten of er moeten volumematig grote(re) nieuwe leveranciers op de (schalie-)oliemarkt toetreden.

db olieprijs Brent

db Ölpreis Brent-Chart - Performance Maximal