Het geld dat door politici voor grote projecten besteed wordt, levert hun wel prestige en stemmen op, maar de belastingbetaler is meestal de lijdende partij. Hem wordt geld uit de zak gestolen, dat hij beter zelf had kunnen besteden.

Van een nieuw metroproject, een nieuwe spoorlijn, een prachtige brug, wordt meestal niet berekend wat ze opleveren voor de consument. Een kosten-batenanalyse ontbreekt of wordt zwaar verwrongen, opdat de gewenste cijfers uit te bus komen.

Wat beoogd wordt is politiek prestige en electoraal gewin.

De kosten worden systematisch en moedwillig veel te laag ingeschat.

Het droeve resultaat is, dat de consument zich tal van zaken moet ontzeggen teneinde de grillen van een kleine politieke kliek te bevredigen.

Het verschijnsel is internationaal en valt te observeren over de gehele wereld.

Hugo van Reijen

27 REACTIES

 1. @Harrie van Vaore Tjeu [1]: Als je de noord zuidlijn neemt dan kost die ruim 3 miljard. Deel dit door 800 duizend Amsterdammers en je komt op bijna 4 duizend euro per Amsterdammer. Voor iets dat niet eens een echte verbetering hoeft te zijn, want veel buslijnen worden opgeheven. Waardoor de politici dit vervolgens tot een succes benoemen omdat de alternatieven zijn uitgekleed of opgeheven.

  Voor 2 duizend euro per Amsterdammer had iedere Amsterdammer ook een electrische fiets, of een scooter kunnen aanschaffen, wel zo handig in de stad. En dan had die Amsterdammer ook nog eens 2 duizend euro in zijn eigen zak kunnen houden, en was die ook nog eens iedere dag goedkoper uit want hij hoefde niet steeds ov kaartjes te kopen.

  Hang Bejaarde [4] reageerde op deze reactie.

 2. Als je niks bijzonders bent en je belangrijk wilt voelen dan heb je dit soort statussymbolen nodig. Net als grote auto’s, draagstoelen, lakeien, slaven en dienaren.

  Een paar maanden geleden was ik in Den Haag. Als je daar het Centraal Station uitwandelt dat zie je overal megalomane kantoorkolossen en betonnen fallussymbolen die ook als kantoor dienen. Ook allemaal vrij recent gebouwd lijkt het. Volgens de mensen die ik opzocht zijn dit allemaal kantoren van de staat. Niet dat men zonder kantoren zat maar men vond deze niet imposant genoeg meer. Het florerende lokale bedrijfsleven lijkt vooral de horeca te zijn. Zou men daar veel vertoeven op anderman’s kosten? Ik ken Den Haag slecht dus mijn observaties zijn beperkt, al vind ik het best een leuke provincieplaats.

  ratio [5] reageerde op deze reactie.

 3. @ratio [2]: Mee eens. Vergeleken met het oospronkelijke metroplan (uit de jaren 60) heeft deze lijn minder stations gekregen waardoor de lijn voor Amsterdammers ook minder nut heeft. Bovendien is reizen met het GVB behoorlijk duur ondankt de bergen subsidiegeld die men krijgt. 3 euro voor een kaartje voor een tramrit van 15 minuten vind ik excessief.

 4. @Hang Bejaarde [3]: Het flexwerken is doorgedrongen tot de overheid, en de kantoren dienen zo verbouwd te worden dat het flexwerken mogelijk wordt. Dit betekent ofwel alles verbouwen, ofwel nieuwbouw. Nieuwbouw is dan plotseling goedkoper……

  De gebouwen zijn berekend dat max 70 procent van de ambtenaren aanwezig is. Ze werken 36 uur, zijn soms ziek of vrij, en mogen ook 1 of 2 dagen in de week thuis werken. Ze hebben geen apart eigen bureau meer.

  Inderdaad wordt de binnenstedelijke kantoorruimte gedomineerd door ambtenaren torens. Behalve dan de nieuwe torens van het Babylon complex. De bedrijven zitten voor een deel langs de A12, de Utrechtse baan. En hebben daar hun torens. Of ze zitten nog verder weg.

  Zé [6] reageerde op deze reactie.

 5. Ik woon in een dorp van 9à inwoners met een eigen burgemeester en raad (!).
  En zie dezelfde structuur zoals Hugo beschrijft.
  Elk jaar krijgt de gemeen-te een budget van de roverheid.
  Indien dit niet wordt opgesoupeerd, krijgt de gemeen-te het jaar daarop minder of helemaal niets.
  Dus worden er van allerlei onzinnige dingen verzonnen door een selecte groep, om dit geld wat bij de bewoners van het dorp is weggeroofd te besteden aan bouwsels etc. waar niemand om heeft gevraagd. Ergo, er wordt ook niets aan de bewoners gevraagd. Daarbij hebben die er niets over te zeggen, in te brengen, want zij hebben hun stem reeds weggeven aan volk die hun belangen zouden moeten be-hart-igen.
  Zolang dat niet het geval is, zie ik weinig veranderen.
  Sommigen noemen dit corruptie……

  Zé [8] reageerde op deze reactie.

 6. Neem de Tramtunnel in Den Haag het kostenplaatje begon met 230 miljoen en eindigde met 520 miljoen. Dit alles voor 5 minuten tijd winst, Den Haag stond bijna onder curatele en de tunnel werd zowat feestelijk geopend door een deurwaarder. Dit was een zoveelste prestige project van de Haagse regentenclub.

  • @Harrie van Vaore Tjeu [1]: Ik herinner me een artikel in Intermediar waarin werd uitgelegd wie er onder leiding van ene Brokx(rip) hadden meegewerkt aan de totstandkoming ervan.
   Al die bedrijven bleken familie en vrienden van hem te zijn….
   Dat terwijl de Ijzeren Rijn van de havens van Antwerpen naar het Rührgebied er reeds ongebruikt bijlag.(en nog).
   Brokx werd later burgemeester van Tilburg en ging daar ongestoord verder met dezelfde praktijken.

 7. Wat me aan het artikel van Hugo opvalt is de kop, de eerste alinea met een lijdende partij en de laatste alinea waarin een internationaal verschijnsel wordt vastgesteld. De reacties beperken zich tot verschijnselen binnen of vanuit een collectief.

  Dit boeltje kan omgedraaid worden, vooral met het oog op “kosten worden systematisch en moedwillig veel te laag ingeschat”.

  Via filosofie kom je op politiek als term voor hoe onderlinge verhoudingen zijn geregeld. Politiek reguleert vervolgens economie oftewel de verdeling van middelen. Maar het begint allemaal bij filosofie.

  Traditioneel gaat filosofie uit van een collectief dat in groepjes wordt opgedeeld, sociale stratificatie. Dit collectief en die stratificatie zijn zelfs nog niet eens onderwerp van debat, het is een heilig verklaarde traditie die tegen-natuurlijke sociale breuklijnen veroorzaakt met allerlei (schadelijke) gevolgen van dien. De traditionele verdeel en heers politiek is op z’n best niets meer dan symptoombestrijding.

  Stel nu dat je een bestaande cultuur of zelfs wereldorde gaat transformeren door een andere filosofie te gaan hanteren, op grond waarvan je ook politiek en economie anders moet gaan structureren. Wat zou je dan voor beeld schetsen? Hier een voorbeeld, een kort schetsje, dat uitgaat van een kerngezonde filosofische kern voor (zelf)bestuur:

  Niet langer het collectief, maar het individu wordt het vertrekpunt.

  Basisvorming richt zich niet vooral op beroep, maar op (primair) elementaire zelfkennis en (secondair) een algemene ontwikkeling waar een specialisatie uit kan voortkomen. Die algemene ontwikkeling omvat ook (en misschien vooral) elementaire kennis over hoe een individu van nature in elkaar zit, gezond kan functioneren en in een context (natuur, sociaal) kan functioneren.
  Elementaire zelfkennis mist nu in vorming, waardoor er misvorming plaatsvindt, ten gunste van elites die als gebruikers en exploitanten van medemensen optreden.

  Wie op individueel niveau begrijpt waar ‘ie mee bezig is, kan op dat niveau in het klein de hele piramide van Maslow aflopen en bevredigen. Een zekere prestige kan al bereikt worden in de kern van een bestaan, namelijk door een individuele man en vrouw samen te smeden tot één compleet mens, de atoomkern waar kinderen omheen cirkelen tot ze verzelfstandigen. Plak termen als beroepseer, kleinambacht en vakmanschap aan (zelf)opvoeding en de behoefte aan allerlei ego-projecten – plus verspilling van grondstoffen – daalt gigantisch, ten gunste van leven, liefde en geluk (als emotie; voldoening, welbevinden).

  Stuur bij een ieder aan op zoveel als mogelijk individuele zelfstandigheid. Daarmee imploderen allerlei bestuurlijke problemen, zoals bij loonslavenhouders (werkgevers) / loonslaven (werknemers), geprivilegieerden / burgers, (markt)veroveraars die beteugeld moeten worden enz.
  Heden zijn toppers soms (of vaak?) als geïnfecteerde, opgezwollen balzakken (een net woord voor klootzakken) die zich moeten opblazen om allerlei problemen met of voor anderen op te lossen, hoewel niet alle toppers ook daadwerkelijk kloten hebben waardoor in feite inhoudsloze klootzakken ontstaan (de huidige bestuurlijke cultuur cultiveert die). Dit soort infecties kunnen genezen worden door aan te sturen op gezonde individuele zelfstandigheid voor een ieder. Einde onnodige hoofdbrekens aan beide kanten van de streep.

  Uiteraard is de praktijk weerbarstig en zijn er allerlei haken en ogen. Maar… filosofie is als het grondwerk (bas en drum) in muziek. Als de (grond)toon eenmaal gezet is, dan kun je daar allerlei interessante accoorden en melodieën op bouwen. Er is zoveel meer mogelijk dan wat er nu gaande is…

  Zé [14] reageerde op deze reactie.

 8. volgens een Rabo econoom maakt het niet uit wie je geld uitgeeft:

  „Dat de overheid een groter deel van de groei krijgt, is niet in het nadeel van de burger”, zegt Martijn Badir, de Rabo-econoom die het historisch onderzoek heeft uitgevoerd. De overheid geeft immers ook geld uit voor ons. ”

  zegt ook iets over de kwaliteit van staatsuniversiteiten. hier de link:

  https://www.telegraaf.nl/financieel/1629062/koopkracht-gezin-in-veertig-jaar-amper-gestegen

  Bertuz [18] reageerde op deze reactie.

 9. @Zé [14]: Ik heb een ladder! Op de hoogte zijn is leuk voor het uitzicht, maar de aardappels moeten op 19 maart de grond in, en das parterre, laag bij de gronds. Mijn prestige hangt er van af en de overlevings-kansen voor de volgende winter. Het heeft goed gesneeuwd hier, 20 centimeter, lekker bij de kachel binnen.

  • @Nico [17]: Wat zou jij doen als jij iemand tracht via de rede tot inzicht te brengen, maar deze jou alsnog een naar de keel vliegt?
   Een bosje bloemen op je knieën aanbieden of gewoon een klap op zijn bek geven?
   Is tirannie 180° omgedraaid dan nog steeds tirannie, of verwordt het tot iets minder lelijks.
   Of op een andere manier gebracht, de homoeopatische aanpak;
   similia similibus curentur (“het gelijke wordt door het gelijkende genezen”)?

   Nico [22] reageerde op deze reactie.
   Nico [25] reageerde op deze reactie.

 10. @The Red Pill [15]: Domme econoom. Als het produkt of dienst niet ruilbaar is, schaadt het de economie. Vrij vertaald; als niemand het hebben wil, is het geld verspild.

 11. @Nico [17]: Onzin Nico, bestrijd je vijanden, niet je vrinden. Symptoombestrijding is wat al heel lang gaande is, en je bent er zelf één, omdraaien wil zeggen dat we als makers weer boven de afhankelijken staan inplaats van gedwongen door hun uitgezogen te worden. Ik werk graag voor afhankelijke ouderen bijvoorbeeld,met al de info die ze kunnen geven, maar niet voor zuigers zoals Marga Rutte. Snappie?

  Zé [21] reageerde op deze reactie.
  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 12. @Zé [19]: Iemand afslaan is iets anders dan tiranniseren, want dat laatste gaat verder. Tiranniseren is een ander doorlopend de hel bezorgen, mentale foltering. Misschien leuk voor figuren die als veronderstelde masochist zijn behandeld en nu de rollen willen omkeren en de sadist willen uithangen. Klinkt leuk, maar is ziek. Het getuigt van verziekte denkwijzen.
  ‘Zo boven, zo beneden’ keert een probleem hoogstens om, na een verandering van positie wel te verstaan, zodat het probleem blijft voortbestaan.

  @Mrbleusky [20]: Dat omdraaien is juist waarvan ik stelde dat het onverstandig is. Mishandelden die mishandelaars worden, een traditie. In hedendaagse termen:

  Het probleem is de oplossing, maar die oplossing is juist het probleem, een generator van een stroom nieuwe problemen. Eerst last hebben van mishandeling via bureaucratie en politieagentjes (probleem), daarna vanuit een andere positie het probleem (overheidsmachine) als ‘oplossing’ hanteren om wraak te nemen. In de psychologie heet dat het elektracomplex.
  Sommigen ont-koppelen (dissociatie), anderen nemen via overheidsmachines actief wraak omdat ze pissig zijn en blijven dat ze, toen het moeilijk werd, niet vanuit de burgerij tegen overheidsdienaren werden beschermd.
  Daarnaast is er nog het Oedipuscomplex, je weet wel, ‘alle mannen dood behalve ik’ zodat ‘ik’ vrij is om een relatie naar eigen inzicht met moeders te beginnen. Of dat nu de oplossing is… lijkt voor mij meer op symptoombestrijding dan op het effectief aanpakken van oorzaken.

  Mrbleusky [23] reageerde op deze reactie.

 13. @Nico [22]: T’is wel duidelijk dat je blijkbaar zwaarder mishandelt ben als ikke, heb absoluut geen behoefte om te gaan mishandelen, pek en veren is het ergste wat ik marga rutte aan zou willen doen. Al je woede zou goed kunnen aarden als een blikseminslag als de boel omgedraaid wordt. Op het moment ben je te goed geisoleerd om te ontwoeden, kijk uit dat je niet afgefakkeld wordt, das nog mogelijk voor de draaiing.

  Nico [24] reageerde op deze reactie.

 14. @Mrbleusky [23]: Wie zegt dat ik behoefte heb aan mishandelen? Dat had ik toch zojuist precies ontkracht? Waarom zou ik geïnteresseerd zijn in Rutte? Kweenie, maar een ieder ziet wat ‘ie wil zien 😀

 15. @Zé [19]: Begrijp ik het goed dat je jezelf kunt vinden in de Monsanto-methode (Monsanto anagram voor ‘son to man’) van overheidswege, een soort ‘homeopathische’ benadering, burgers ‘vaccineren’ tegen allerlei veronderstelde shit die mogelijkerwijs zou kunnen opduiken?

  Het betreft een prestigieus industrieel project van de regeerindustrie met bepaalde schadelijke bijwerkingen die steeds meer onder de aandacht gebracht worden. Vroegere alchemisten zouden waarschijnlijk smalend gaan lachen om het prutswerk.

  Zé [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Zé [26]: Dat wist ik. Zonder smiley erbij kon je mijn humoristisch ondertoon niet horen 😉

  Ondertussen… is humor de scherts van de ernst.

  Als je de wiki pagina van Vandana Shiva (over seed freedom) leest, o.a. over ‘Hidden variables and locality in quantum theory’, dan begrijp je ook dat alchemisten zich vanwege aannames, vooroordelen en verborgen variabelen kunnen vergissen, waardoor onverwachte uitkomsten kunnen ontstaan.

  Iets dergelijks geldt voor projecten van uiteenlopende aard.

Comments are closed.