51 REACTIES

 1. Ja. (video kijk ik later nog). Schuldig aan afschaffen van de slavernij. Schuldig aan wetenschap, cultuur, rechtstaat en wat andere praktische dingen. Zoals wasmachines, electriciteit, vliegtuigen, auto’s, internet, smartfoons, electrische gitaren, gouden tanden, bijstandsuitkeringen en een paar miljoen andere dingen waar ik even zin in heb om op te schrijven.

  Als je een hekel aan blanken hebt, heb ik alle begrip voor, vind ik het wel zo redelijk dat je al die zaken die blanken hebben uitgevonden niet gebruikt. Per direct. Zet uit die PC. Nu!

 2. Nou nou het IQ fluctueerd nagelang, kwaliteit verloochent zich niet,
  het is over al te vinden, bestudeer de menselijke geschiedenis, het gaat om de uitvoering, en het beschermen van het gewrochte, het blanke ras, heeft het gemaakt, for the moment, maar er wordt door jalourse stammen aan geknabbelt, maar echte intelligentie verloochent zich niet, denk daar bij aan mijn bordercollie in Wales met mijn schapen kudde’s, super telepathie Sweep hete hij, prachtige hond, familie hond, nee intelligentie is de winnaar !

  frits [18] reageerde op deze reactie.

 3. Ach wie de schoen past, trekke hem aan, de gene die een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok, enz enz, het kwaad is ontwaakt, de sexueel zieke jalourse mensen leiden deze horde, en veel van onze lquasi leiders staan aan hun kant, vandaar dat wij de burgers, families vaders moeders kinderen, constant in een kwaad daglicht worden gezet, verzet is nodig, om dat alle manieren en wijzen om ons te vernietigen goed genoeg zijn voor hen onze vijanden, kijk het binnen brengen mensen zonder verstand of respect maar met een ziek dogmatisch denken, het gaat slecht met onze samenleving,
  van civilisatie wil ik niet spreken, na wat er de laatste honderd jaar over ons is afgeroepen, maar we moeten streven na een betere en mooiere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen, doen wij niets, en blijven in apathie toe zien, zullen zij onze nazaten ons dit nooit vergeven, groet een oud blank mens ! nog vol verwachting en levens moed !

 4. @Semaj [4]: Er is niets kwaad mee, met deze uitvinders, wel even begrijpen, dat deze mogelijkheid hen is gegeven cq geboden, op de door ons gelegde intellectuele basis in onze school systemen, maar het gaat niet zo zeer om de éénlingen, maar de massa zwarte mensen, met een gemiddeld IQ wat laag is, en andere afkomst, ook niet erg, maar wel een feit !

  Semaj [10] reageerde op deze reactie.

 5. Om dit wetenschappelijk vast te stellen zullen we een proef moeten doen, waarbij alleen AI sofia als enige bron van kennis moet dienen.
  Een groep bestaande uit pasgeboren kinderen uit diverse rassen, zullen hieraan moeten meewerken, deze kinderen worden met gelijke rechten behandeld en alleen onderwezen worden door “AI Sofia”. Een project van 20 jaar, zonder beinvloeding van media,politieke,religieuse overtuigingen,of historische gekwebbel van mensen.
  Na deze periode moet het resultaat door iedere ras worden erkent als een wetenschappelijk bewijs.
  Totdat dit project is uitgevoerd moet iedereen zijn mond houden, mbt, welke ras intelligenter is dan de ander.
  Na deze 20 jaar weten wij meer en accepteren wij met z’n allen de uitkomst van dit wetenschappelijk project.

  johannes [9] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [32] reageerde op deze reactie.

 6. @Semaj [8]: IQ, inborst, ingeboren gevoelens, dat zit allemaal in de evolutie leer van Darwin, maar we zijn allemaal mensen, begiftigt met de rede,
  veel belangrijker als IQ is de opvoeding, daar zit hem de kneep, scholing, slimmerikjes creéeren zoals de Joden altijd gedaan hebben, iedere éénheid had zijn shool, school – kerk = synagoge,veel van onze voorouders waren analfabeten, makkelijk prooi voor mensen met een geleerde basis, ook een IQ is geen echt vast gegeven, goed voedsel heeft hier ook invloed op, en het gaat nog verder, dus niets is zo als het lijkt, en daar in tegen ook niet zo als het zou moeten zijn, groet !

  Semaj [11] reageerde op deze reactie.

 7. @johannes [6]: De geschriften geven aan dat de intellectuele basis voor een bepaalde natie werd gelegd door Moses, en die kwam uit Egypte, en Egypte ligt in Afrika.
  Er is geen enkele claim van de mensen uit de grotten van Kaucassen, dat civillisatie daar is begonnen.
  Volgens oude geschriften moest Mozes worden overtuigd van zijn missie, waarbij hij zijn hand in zijn kleding moest steken. Toen hij het eruit haalde,was het WIT/BLANK “melaats”. Toen hij het terug plaatste in zijn kleding werd het weer normaal.
  Hiervan uitgaande was Moses een donkere man uit Egypte, geplaatst als tweede op de troon van Farao.
  Wil je dan nog claimen dat intelligentie een ontdekking is van de blanken, en dat zwarten dankbaar moeten zijn dat zij de kans hebben gehad om daarvan gebruik te maken

 8. @johannes [9]: Feiten moeten een weergave zijn van de werkelijkheid. Als de feiten niet kloppen, omdat, zij die de macht hebben de history bepalen of beinvloeden, dan moet men zorg dragen voor’nieuwe feiten die niet worden bepaald door de huidige machthebbers, maar door een onafhankelijk onderzoek.

 9. Dat bepaalde figuren tot myten zijn gemaakt is in de wetenschap neergelegd als,”geloven in deze myten is geloven in verzinsels”.
  Moses, betekent kind, de werkelijke naam van hem was Thoetmoses, wat betekent, kind van Thot en Thot is een kind van Ra. Als ik alles moet relativeren, dan heeft Mozes een nieuwe God geintroduceerd,volges de Joodse/Christelijke geschiedenis, met een Heilig boek Thora of Thor en Ra.En dit komt allemaal uit Egypte waar de zwarte Thoemoses,als zoon van Thot en Ra,de civillisatie heeft bepaald, voor de huidige Joden in Israel, en de zwarten moeten deze blanke joden daarvoor dankbaarzijn.

 10. U trekt onze discussie uit zijn verband, zo als de Engelsen zeggen whats in a name, het zo genoemde volk, de Indo Europeanen, waren wijd en zijd verdeeld (wide en side ), tot de Chinesche, Indiasche grenzen, Klein Azie, ook Egypte behoorde bij hun levens raum, overwegent blond/rouge ogen blauw/grijs/groen, de Turco volkeren, waar toe ook de Islamieten behoorden, waren kleine onbeduidende volkjes, door hun ernstige valsificaties van allerlei volkenkundige wetenswaardigheden, werpen zij zich op als het verkoren volk, het verhaal van hun stammen, tergrote van een voetbalclub, nou nemen grootse vormen aan, maar goed de echte werkelijk geschiedenis kun je niet weg poetsen, en wat de Zwarte Negers betreft, die hebben niet het geluk gehad wat ze verdienen, ook wat hun leiders betreft, deze moderne shitholes, zijn geen cent beter als in het verleden, mensen, hun mensen zijn geen scheet waard, ze verkopen ze nu nog aan de hoogste bieder !
  Er zijn over de eeuwen meer mensen gestolen en tot slaaf gemaakt uit Europa en Rusland, als uit Africa, ’t is maar waar de politiek het gewicht wil leggen, en die aanzwellende hype tegen ons de Blanke Indo Europesche volkeren, zou een gotspe zijn, ware het niet het kwaad, het zwarte kwaad wat hier achter schuilt, groet !

  Semaj [14] reageerde op deze reactie.

 11. @johannes [13]: Zijn deze negers die men nu verkoop in boeien?
  Het is gewoon een stukje toneel die word opgevoerd en er zullen altijd mensen zijn die tegen betaling een stukje toneel willen opvoeren, alleen maar om de leugenachtige geschiedenis in stand te houden, als bewijs.
  Geef me 1 miljoen en ik speel het spelletje,geirigeerd door de media ook mee.

  johannes [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Semaj [15]: 10 000 jaar of 100 000 jaar is om het even, het bewijs is er, de mens, is meer als 300 millioen jaren op deze planeet, in wat voor vorm ook, dat we ooit konden Vliegen als vogels is heel aanneembaar, al die tot ons gekomen verhalen is leuk, maar de réaliteit is heel anders, om de zoveel tijd verplaatsen de polen zich, en schuiven alle continenten als speelkaarten bij het schudden over elkaar heen, alles verdwijnt in de diepte dat leven wat overblijft heeft de hele nieuwe planeet voor zich, en alles begint van voren af aan. groet !

 13. @johannes [2]: Woon jij en Wales? Daar is in 1905 een geestelijke opwekking geweest. honderd duizend mensen zijn tot geloof in God gekomen. Geloof jij ook in God? Moet je doen en warm Wales.

 14. @johannes [17]: wie zegt dat ik niet in mijn land ben?
  Is het omdat je nu weet dat ik niet blank ben?
  Beste Johannes, al zou ik afstemmen van een bepaald land, dan zou u weer gaan generaliseren. Ik ben vele malen geincarneerd, dus ik ben alle rassen geweest, man, vrouw en beide(hermaphrodiet). Van mijn Vader Thot moest ik dit keer komen met een beschadigde linker hersenhelft, om te kijken hoe, arogantie en onwetendheid hierop reageert. Alles wat ik zeg en aan je voorleg, komt via intuitie,dus eigenlijk zeg en doe ik , wat mijn vader mij zegt om te doen. Vandaar dat ik een wegwijzer ben van SQ,spiritueel quotient, om erop te wijzen dat blank/zwart zijn eigenlijk niets uitmaakt. In je volgende incarnatie bent U, zo zwart als roet,om de gevolgen van je daden,karmisch te ervaren.
  Ter afluiting
  Wat je zaait zal je oogsten.
  groetjes

  Mrbleusky [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Mrbleusky [20]: Binnen de SQ moet je die vrijheid kunnen ervaren,mits jede regels en training van de Geest volgt.
  Vrijheid beleefje door de waarheid te leren kennen, want alleen de waarheid maakt je waarlijk vrij. Dus laat alle troep van haat los en voel dan al de verlichting.

 16. Het wordt sommige mensen uit Europa en Rusland, onder anderen Putin, kwalijk genomen, goede banden met mensen te hebben gehad in zijn jeugd, wat dan blijken Joden te zijn geweest, ik heb persoonlijk in mijn jeugd in Amsterdam, heel veel schoolvrienden gehad, waar ook veel Joden bij zaten ook later in mijn leven veel vrienden, waar onder ook Joden, ja nou prachtige mensen, diepe vriendschappen, denk er dagelijks aan terug, ook hier waar ik nu woon en leef tel ik onder mijn vrienden verscheidene Joden, intelligente mensen, met humor en veel zelf kennis, ze maakten en maken een belangrijk onderdeel uit van onze geschiedenis en onze samenleving, dat onzalige anti simetisme, flink aangewakkert door de Moslim menigte, maakt dit volkomen kapot, persoonlijk denk ik dat we een slechte ruil doen, het zal onze samenleving enorm verarmen, op het directe menselijke vlak zeker, de Islam brengt ons geen vreugde, alleen non respect en uiteindelijk een burger oorlog, groet Jenne

  Semaj [35] reageerde op deze reactie.

 17. @Semaj [26]:
  Dat Utopische paradijselijke denken over die goeie ouwe Winitou’s,
  nou forget it, er werd onder mekaar flink gescalpeert en meisjes gerooft, het waren ongezonde mensen, werden niet oud, en heel weinig beschaving die noord Amerikaanse Indianen, de eerste Nederlandse kolonisten hadden een goede verstandhouding, ruilden voedsel tegen vlees, maar er zijn altijd vreemde bloedorstige psycho’s die moeten moorden en stelen, in dit geval land, want deze Indianen waren niet rijk, het is niet te ontkennen dat deze mensen groot onrecht is aangedaan, net als later de eerste Europese kolonialisten, de zuidelijke staten, mensen ongeacht hun kleur, er zijn er altijd bij met ongure onmenselijke gedachten, jammer !

  Zé [48] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.