We leven in een tijd van snel nieuws. In vakkringen spreekt men van de nieuwscyclus, die soms maar 24 uur duurt.

Omdat alle media outlets willen scoren is er een continue druk om als eerste met het nieuws te komen. De journalistieke deugden van wederhoor en feiten checken komen dan makkelijk in de knel. Daarbovenop komt de cultuur van de politieke correctheid, gedicteerd door social justice warriors (SJW’s).

SJW’s vallen mij iedere keer weer op doordat ze in een andere tijd lijken te leven. In Nederland zijn SJW’s mensen die doen of WOII nog volop aan de gang is en zij beschouwen zichzelf als leden van het – uiteraard heldhaftige – verzet. In Noord-Amerika doen SJW’s alsof de civil rights movement – of de civil rights fight zo u wilt – uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw nog aan de gang is en zien zichzelf als civil right activists pur sang.

Het resultaat is dat hun interpretatie – gedreven door idealisme c.q. politieke dogma’s – van de werkelijkheid (de ‘narrative’) het iedere keer weer wint van de feiten. De werkelijkheid moet zich aanpassen aan hun clichés. In het Amerikaanse Philadelphia gebeurde dat onlangs toen twee zwarte realtors met hulp van de politie uit een vestiging van Starbucks werden verwijderd omdat zij daar verbleven zonder een bestelling te doen. De manager verzocht beide heren te vertrekken en toen zij dat niet deden werd hulp van de politie ingeroepen. Volgens de twee heren hadden zij een zakelijke afspraak gepland en zaten zij te wachten op hun wederpartij.

De kwestie werd onmiddellijk in de sfeer van discriminatie getrokken. In plaats van ‘driving while being black’ was dit ‘hanging out at Starbucks while being black’. Op die fiets dus. Terwijl een uitbater van een coffee corner alle recht heeft om consumptie verplicht te stellen en bezoekers die weigeren iets te bestellen de toegang te ontzeggen.

Maar met klassieke concepten als private property, loitering en trespassing hebben SJW’s dus niets te maken. Zij leven in een bubble die niets anders is dan hun eigen, zelfverzonnen heldensaga. Het werd een rel met als gevolg dat de manager van de vestiging ontslag heeft genomen (schande volgens SJW’s, hij had ontslagen moeten worden) en de CEO van Starbucks dagenlang in Philadelphia doorbracht in een poging om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Je zou bijna leedvermaak hebben om Starbucks, want als er nou één voorbeeld is van een Amerikaanse West Coast franchise chain die oh zo progressief is, dan is het Starbucks wel. Juist dat bedrijf moet nu diep door het stof voor de SJW’s. De revolutie eet haar eigen kinderen op, toen en nu weer.

Je vraagt je af wie er nog meer aan moeten geloven, maar het einde is nog niet zicht, dat is zeker.

Wanneer het ophoudt? Als de ‘progressieven’ die de politieke macht in handen hebben tot de conclusie komen dat ze zelf aan de beurt zijn. Zoals indertijd de leden van het Franse parlement tot de conclusie kwamen dat als ze geen actie zouden ondernemen om Robespierre en Saint-Just te stoppen, het niet lang meer zou duren – eerder dagen dan weken – totdat het hun beurt zou zijn om met de vinding van Dr. Guillotine kennis te maken. Pas toen stonden ze in vereniging op tegen de Jacobijnse Terreur.

De bekende vlogger Sargon of Akkad heeft er een uitstekende analyse aan gewijd.

Paul Verhaegh

4 REACTIES

  1. De waan van de dag, de opgeklopte verontwaardiging, is een techniek van de media bedrijfstak om de aandacht af te leiden van het feit dat ze het inmiddels slecht functionerende westerse politieke systeem van indirecte vertegenwoordiging weigeren aan de orde te stellen. Om toch sociaal over te blijven komen bij hun publiek maken ze dit soort emo-items.

  2. Het ironische aan dit geval is dat Starbucks is zelf zwaar SJW belast is. Hun HR department presenteert de ene na de andere SJW geïnspireerde maatregel. Wel aardig dat ze nu zelf in het vizier genomen worden. Ik gun het ze van harte 😉

    De samenzweerders zij het gegund te geloven dat Starbucks dit zelf georganiseerd heeft om zo weer in de gunst van Alt-right te komen…. :-0

Comments are closed.