Het kapitalisme is verantwoordelijk voor welvaart, welzijn, groei en vrijheid. Tegelijkertijd wordt het kapitalisme neergezet als amoreel, corrupt, uitbuitend en vernietigend voor mens en milieu. James Davenport, professor aan het Rose State College, beschrijft in FEE 4 mythes over het kapitalisme die hij vaak tegen komt bij studenten en anderen.

Mythe 1: Kapitalisme is gecreëerd

Een van de grootste vergissingen over kapitalisme is dat iemand het verzonnen heeft. Vaak krijgt Adam Smith de schuld dat hij het marktsysteem opgezet heeft. Omdat het socialisme wel bedacht is, denken veel mensen dat het bij het kapitalisme ook zo gegaan is.

Het kapitalisme is een systeem dat evolueert uit menselijke actie en ontdekking. Net als een taal is de markteconomie niet bedacht door een individu of groep maar ontstond het door interactie tussen veel mensen gedurende een lange periode. Kapitalisme is succesvol omdat het ontstaan is uit de mensheid zelf.

In tegenstelling tot socialisme dat regels oplegt, mensen dwingt en instituties opricht, gaat kapitalisme uit van de menselijke natuur, verlangens en kwaliteiten. Het brengt een spontane orde die voortvloeit uit de ontelbare individuele acties van miljoenen mensen.

Mythe 2: Kapitalisme schept armoede

Dit is één van meest hardnekkigste misverstanden die leeft over het kapitalisme. Ondanks de berg aan bewijs dat het marktsysteem juist meer welvaart levert. Het toenemende aantal landen dat marktgericht(er) werkt (China en India bijvoorbeeld) laten juist een scherpe daling in armoede zien.

Sinds Karl Marx en Friedrich Engels hebben intellectuelen, een deel van de media en politici het idee omarmd dat het kapitalisme armoede veroorzaakt en dat socialisme leidt naar grotere welvaart voor de massa. Alle ontwikkelde – rijke – landen hebben een markteconomie en ontwikkelingslanden die kiezen voor een vrije markt zien de grootste groei. In contrast hierbij zijn landen die socialisme of communisme aanhangen zoals Venezuela en Noord Korea. De stand van welvaart daar mag bekend zijn.

Mythe 3: Kapitalisme gaat over kapitaal

Marx sprak over kapitalisme als de concentratie van kapitaal. Hoewel de opeenhoping van kapitaal een onderdeel van de markteconomie is, is dat zeker niet exclusief en doorslaggevend voor het systeem.

De basis van het kapitalisme is menselijke vrijheid en innovatie. Als individuen de vrijheid hebben om hun eigen belang via de markt na te streven dan verbeteren ze niet alleen hun eigen positie maar ook die van de gemeenschap.

Volgens Schumpeter ontstaat uit deze vrijheid een continu proces van verbetering – dat hij creatieve vernietiging noemde. Het is deze doorgaande innovatie die economische groei en verhoging van de levensstandaard drijft.

Mythe 4: Kapitalisme creëert winnaars en verliezers

Sommige mensen en bedrijven slagen en anderen niet. Dit is geen exclusief kenmerk van de markteconomie. Alle economische systemen hebben winnaars en verliezers.

Over het geheel genomen profiteert de samenleving in zijn geheel veel meer bij een markteconomie. Echter het kapitalisme onderscheidt zichzelf op twee belangrijke punten.  Allereerst vergroot kapitalisme het aantal winnaars. Het kapitalisme maakt het mogelijk dat zoveel mogelijk mensen deel nemen aan het marktsysteem. Daardoor hebben meer mensen kans op succes.

Verder is de gemeenschap gebaat bij het kapitalisme. Dit omdat markten meer goederen en diensten binnen bereik van mensen brengen dan ieder ander systeem doet.

Markten produceren producten en diensten die ons leven verbeteren op een manier die onze voorouders niet konden verzinnen. Neem alleen maar alle zaken die een dertig jaar geleden niet bestonden. Het simpele feit is dat tegenwoordig de mensen met een bescheiden inkomen over meer goederen en diensten kunnen beschikken dan koningen dat 200 jaar geleden konden.

Dus hoewel bedrijven failliet kunnen gaan en niet alle personen miljonair worden, winnen we op de lange termijn allemaal door een hogere levensstandaard dan de vorige generaties.

Bron: FEE

45 REACTIES

 1. @Nico [30]: Nog even een bronvermelding. Het verhaal dat ik noemde komt uit een boek van Clive Cussler, de serie over Dirk Pitt avonturen.
  Het personage Dirk Pitt is een militair; in zijn wereldje zijn gelegenheids-projecten vrij normaal. De auteur komt uit westerse cultuur en maritiem wereldje, neigt kennelijk naar een Afrikaanse of oosterse filosofie.

 2. @braad beertje [29]: Je kan wel vinden dat “het verhaal versleten begint te raken”, maar dat is geen argument. Feit is dat het klopt. Dat is wat telt. Voor mij althans.

  Er werden ook mensen omgebracht omdat ze andersdenkend waren. Niet op basis van hun handelen. Foute boel dus. Links Anarchisme gaat niet zozeer over vrijheid maar over gelijkheidsdenken. Zelfs als iemand vreedzaam opereert kan hij blijkbaar worden weggejaagd. Mensen die onderling overeenkomen om gewoon met kapitaal te werken, worden niet getollereerd, terwijl dit vreedzame handelingen zijn. Iemand die veel grond bezit -mits eerlijk verkregen door homesteading of door het op te kopen op vrijwillige basis- doet dit dus puur door vreedzame handelingen. Toch wordt dit niet geaccepteerd. Wat gebeurt er met zo ienand? Onteigening? Gevangenis? Vermoord? Ergens proef ik wat afgunst, maar dat is mijn mening.

  Het is natuurlijk leuk dat iemand “op syndicalistische voorwaarden” alsnog zijn fabriek nag houden, maar het is toch echt die eigenaar die de risico’s nam om dat bedrijf te beginnen en zijn kaputaal er in te stoppen. Dat is dus gratis profiteren van andermans bezit.

  Bovendien is zo’n bonnensysteem niet voldoende om een samenleving verder te ontwikkelen. Het is immers vrijwel onmogelijk om echte investeringen te doen. Het feit dat je in beginsel nog meelift op de kapitalistische investeringen en fabrieken verbloemt dit tijdelijk. Maar uiteindelijk zal zo’n samenleving tot stilstand komen door gebrek aan investeringen. Daar is kapitaal voor nodig. Investeerders vervullen deze oh zo belangrijke functie binnen een kapitalistische samenleving. Kapitaal is namelijk de motor achter welvaartsontwikkeling. Bij een stijgende bevolking is dat noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de boel niet instort of vervalt in bittere armoede.

  Wat gebeurt er eigenlijk met fabrieken die slecht presteren en niet voldoende inkomsten genereren? Worden arbeiders dan ontslagen? Worden er toch bonnen uitgeschreven voor 10 uur arbeid ook al wordt er nauwelijks iets verkocht aan anderen omdat er betere alternatieven zijn?

 3. @braad beertje [29]: Bovendien fungeerden committees ook buiten de fabriek, zoals ik met mijn voorbeelden over drinken, roken en reizen al heb aangegeven. Deze committees hadden een sterke grip op het leven van mensen. Het waren gewoon ministaatjes. Zo werden er zonder pardon cafehouders uit hun cafe gegooid -omdat het kapitalisten waren- en werden deze gesloten.

 4. Ik vind niet dat het houdbaar is. Je kent de meme wel, die erop respondeert . ‘An’cap zegt zo, kapitalisme heeft al het mooie gemaakt in de wereld ! . Volgende plaatje, zelfde ‘an’cap, we hadden nooit écht kapitalisme

  the fuck….

  In een oorlog worden mensen omgebracht ja… Door links en door rechts, terecht en onterecht

  Maar wie begon deze oorlog ? Links was democratisch verkozen, waarop rechts haar staatsgreep initieerden

  Fascisten reden door de straten, schoten op random mensen, vrouwen en kinderen

  Rechts begon dit grapje

  Dan snap je links anarchisme niet, het enige anarchisme. Kijk, ‘wij’ zoeken juist het evenwicht. Vrijheid kan niet zonder enige gelijkheid, gelijkheid gaat niet zonder vrijheid. Je moet beide termen in evenwicht zien te houden

  Rechts denkt alleen maar aan dollartekens en denkt heel platvloers, dat je dan vrij bent. Nee, zo simpel is de wereld niet

  Ohh nee hoor, het bonnen ding liep prima. Sterker nog, de openbaar vervoer sector, de trams, liepen objectief gezien béter, dan voorheen

  Zoals Durruti zei, wij arbeiders zijn niet bang voor ruïnes. Wij bouwen immers alles en bouwen het zo weer op allemaal, maar dan beter

  Wat gebeurt er eigenlijk met fabrieken die slecht presteren en niet voldoende inkomsten genereren? Worden arbeiders dan ontslagen? Worden er toch bonnen uitgeschreven voor 10 uur arbeid ook al wordt er nauwelijks iets verkocht aan anderen omdat er betere alternatieven zijn?

  Productie ging draaien om consumptie en niet om winst. Het voorzien van behoefte was makkelijk haalbaar

  Er is geen kut baas, die zegt dat je ‘slecht’ presteert. Nee, er is dan alleen maar sociale druk. Ze kunnen je vervelend vinden, als je niet zo hard werkt. Ze zouden kunnen stemmen en je eruit gooien. Maar dan kan je elders beginnen , of je gaat het land uit en gaat voor de kapitalisten werken, opnieuw

  Ook was er zoiets als vrije associatie en vrije dissociatie. Als de commune niet liep, dan dissocieerde iedereen zich, om weer nieuwe verbanden aan te gaan, later , associatie

  Maar er werden meerdere modellen toegepast. Er zijn heel veel boeken over geschreven , libcom heeft er veel over gepubliceerd

  Een model werkte zo van, we overleggen samen over wat we met de geproduceerde goederen doen , voor wat we ze ruilen. onze goederen stoppen we in algemene warenhuizen. Hier kan je kopen met bonnen van arbeidsuren. Ook waren sommige modellen nóg anarchistischer. Zij zeiden, we hebben een collectief warenhuis en we werken zonder geld. Het is geven en nemen, letterlijk.

  Me kostbare spullen deden ze vaak het volgende. Iedereen krijgt zegmaar zestig punten en ieder duur ding kost een aantal punten en iedere maand krijg je weer opnieuw zestig punten

  Maar weetje wat het is, in anarchisme werk je vrij direct voor jezelf. Als jij slecht werkt , dan heb je er bijna direct zélf last van. Jij ben immers het bedrijf en jij behelst direct je eigen bestaan.

  Er is dus slechts een interne prikkel, om te werken. De enige legitieme prikkel

  AnCap [36] reageerde op deze reactie.
  AnCap [37] reageerde op deze reactie.

 5. @braad beertje [34]: Waar beweer ik letterlijk dat kapitalisme al het mooie in de wereld heeft gebracht? Het zijn de kapitalistische elementen die mensen in staat stellen voor vooruitgang te zorgen en zorgen voor meer welvaart. Het is ook hetgeen het meest natuurlijke bij mensen past. Het sluit het best aan mij “het mens zijn”. Ik zal overigens de laatste zijn om te zeggen dat kapitalisme alleen goeds brengt.

  Vrijheid vereist inderdaad gelijkheid. 1 soort gelijkheid wel te verstaan, namelijk dat mensen rechtens gezien gelijk zijn. Een mens (persoon) bestaat uit zijn somatische middelen (zijn lichaam en zijn geest) en zijn extra-somatische middelen (de middelen die hij verworven heeft door gebruik te maken van zijn lichaam, zonder daarbij inbreuk te maken op de middelen van anderen). Het is deze erkenning die de basis vormt van vrijheid en feitelijk ook anarchisme. Als ik een stuk grond als eerste in gebruik neem door er iets op te bouwen (huis, tuin, fabriek, ziekenhuis, weg, park etc) of verbouwen dan is dat mijn grond en wel omdat ik -en niemand anders- dat in gebruik genomen heeft. Niemand had daarvoor zeggenschap over die grond omdat niemand er een unieke band mee had cq exclusieve controle over had. Net zoals mijn lichaam mijn exclusieve domein is is dat in gebruik genomen stuk grond dan ook mijn exclusieve domein. Net zoals mijn lichaam mijn eigendom is (eigendom verwijst naar ‘exclusieve controle’; elk mens heeft exclusieve controle over een lichaam: zijn lichaam.) en kapitaal is (ik kan het aanwenden om mijn leven te verbeteren), is alles wat ik verworven heb door gebruik te maken van mijn lichaam mijn kapitaal en mijn eigendom. Uiteraard daarbij respect tonend voor het eigendom van anderen. Ik heb dan het volste recht om mijn eigendom in te zetten, te gebruiken, verhuren, verkopen of weg te geven naar eigen inzicht, zolang ik de vrijheid en eigendommen van anderen respecteer. Als links-anarchisten mensen verbieden om op deze manier eigendom te verwerven, te verkopen voor geld (wat een ruilmiddel is), winst te maken (mag men wel verlies lijden?) etc. dan claimen zij indirect zeggenschap over het leven van anderen. En dat is in strijd met de vrijheid van mensen, hun zelfbeschikking en dus met anarchistische principes dat men anderen zonder hun toestemming niet mag besturen of regeren. Daar zit de grote weeffout in het links-anarchistische denken. Men legt claims op andermans leven. Die contradictie verdwijnt bij het systeem van privaat eigendom. Mag jij binnen een kapitalistische wereld leven volgens links-anarchistische pricipes met anderen indien dit in goed overleg met de betrokken personen overeengekomen is? Natuurlijk, anders zou dat in strijd zijn met tenminste het zelfbeschikkingsrecht. Mogen kapitalisten gezamenlijk leven volgens kapitalistsche principes (privaat grondeigendom, kapitaal, winst, inhuren van arbeiders in loondienst, eigen geld ontwikkelingen etc.) in een links-anarchistische wereld? Zover ik begrepen heb niet. En hoe je het ook wendt of keert dan maak je inbreuk op het leven en zelfbeschikkingsrecht van anderen. Je komt dan ongevraagd in hun domein. Je gaat dan een bepaalde mate van heetschappij over andeten uitvoeren. Je plaatst je dan boven een ander, en niet alleen in moreel opzicht. Dat is in strijd met het principe “vrijheid onder gelijken”.

  Mensen zijn qua talent en bekwaamheid nu eenmaal ongelijk. Je hebt domme en slimme mensen. Dat is een natuurlijk gegeven. Daaruit volgt dat bepaalde mensen meer succes zullen hebben dan anderen en dat er altijd mensen zullen zijn die naast het potje zullen pissen of minder goed af zijn dan anderen. De ristricties die links-anarchisten aan mensen willen opleggen houden eigenlijk in dat ze succesvolle en slimme mensen willen straffen voor deze ongelijkheid, die in de basis gewoon natuurlijk is. Dat is onrechtmatig jegens deze mensen.

  Maar als men stemt om iemand eruit te gooien, dan fungeren de stemmers toch ook als een baas? Degene die de uiteindelijke besluiten neemt heeft de touwtjes in handen.

  Hoe komen bedrijven aan de bonnen die ze aan hun arbeiders betalen? Worden die bonnen door het bedrijf zelf gemaakt/gedrukt en uitgevaardigd of bezit iemand een monopolie op de creatie ervan? Kan een bedrijf naar eigen inzicht gewoon bonnen uitschrijven ongeacht wat er verkocht is of wordt? Je moet immers meestal eerst produceren voor je kunt verkopen. Wat gebeurt er als bedrijven bonnen hebben uitgegeven aan hun arbeiders maar te weinig verkopen in verhouding tot de bonnen die ze uitgegeven hebben aan hun arbeiders?

  Het probleem dat bij links-anarchisme lijkt te ontstaan is dat het voornamelijk voorziet in basisbehoeften. Nieuwe ontwikkelingen vergen tijd en risico. Het is natuurlijk ‘mooi’ dat men in Spanje kon beginnen met de investeringen die door anderen (de kapitalisten) zijn gedaan en dan zeggen dat het loopt. Dat is een beetje hetxelfde als dat iemand een Ferrari jat en dan zegt dat ik hij hem kan betalen omdat hij de verzekering en de benzine kan betalen.

  M.a.w. Had men al die dingen ook zelf van de grond kunnen krijgen? Bouw van de fabriek (of laten bouwen), aanschaf van de machines, transportmiddelen etc. Wie had je dat geleverd als je geen geld (bonnen) had om ze te kopen? Wie had die machines uberhaupt gemaakt?

  Investeerders investeren -met risico op verlies dat dan hun eigen verlies is- in zaken, ideeen etc. Dankzij hun wil om risico te lopen (in ruil voor eventuele winst) krijgen anderen de kans om dingen te bouwen, ontwikkelen, te bedenken etc.

  Dat risico is er in een kapitalistische samenleving niet voor de fabrieksarbeider die gewoon uitbetaald krijgt of er nu verkocht wordt of niet. Hij ontvangt dat geld van de ondernemer die dat uit eigen zak betaalt (of dat gekregen heeft van zijn investeerders) vaak als een soort voorschot omdat het geproduceerde nog niet is verkocht of wellicht niet eens verkocht gaat worden. De arbeider hoeft zich daar niet druk om te maken. Dat is ook de reden dat veel mensen er voor kiezen om in loondienst te gaan en niet als zelfstandige te gaan werken of zelf een bedrijf te beginnen. Ze verkiezen de zekerheid van een maandelijks salaris boven de onzekerheid dat ze pas geld ontvangen als er daadwerkelijk iets is verkocht. En dan rest nog de vraag of dat voldoende is. De prijs die ze ervoor betalen is de misgelopen winst die naar de investeerders en ondernemers gaat die dat risico wel wil lopen.

  Winst geeft je de gelegenheid om verder te investeren. Het is een signaal dat je goed presteert. Dat je consumenten kennelijk iets geleverd hebt wat zij relatief belangrijk vinden. Dusdanig belangrijk dat ze er hun geld aan uit willen geven ipv aan al die andere dingen waar ze datzelfde geld ook aan uit hadden kunnen geven.

 6. @braad beertje [34]: Er is geweld gebruikt tegen mensen die niet verantwoordelijk waren voor de staatsgreep. Sympathisanten? Wellicht zaten die er tussen. Maar dat regvaardigt geen geweld tegen die mensen. Foute boel dus.

 7. een oorlog maakt dat verschillen uitvergroot worden en wij/zij denken een intreden doet.

  Niet mooi, maar wel begrijpelijk.

  Was je een communistische sympathisant, dan wilde rechts jou wat aan doen en andersom

  Kortom, in die tijd moest je voorzichtig zijn met wat je naar buiten bracht over jezelf

  Helaas verlopen oorlogen zo.

  De anarchisten waren al jaren op hun modellen aan het broeden. De anarchie was destijds een populaire beweging.

  Toen dus rechts dacht een staatsgreep te moeten doen, bekostigd door de rijken, hadden de boeren zoiets van, nu kunnen we eindelijk experimenteren met de anarchie. We kunnen dit gat opvullen

  Dat is wat er gebeurt is.

  het is niet goed/slecht, het is wat het is

  AnCap [41] reageerde op deze reactie.

 8. Je denkt in lichaam/geest dualisme

  Dat is een religieuze/christelijk dwaalspoor en geen werkelijke filosofie/wetenschap

  Er is geen geest, er is alleen materie. Jouw geest bezit niet je lichaam, je bént slechts een lichaam

  Nee, anarchisten verbieden geld niet eens. In Barcelona wérd nog met geld gewerkt zelfs, door anarchisten, tijdens de oorlog

  Anarchisme verbied niets

  Het punt was alleen, boeren hadden geen zin meer in hun bazen en gooide ze eruit, om alles zélf te doen, zonder stink baas

  Ze ‘verboden’ de baas niets. Nee, maar de baas was niet meer welkom ( tenzij hij/zij wilde participeren in de collectieven ). Dit was een kwestie van macht

  De collectieven hadden het geluk, dat de geschoolde arbeiders, de ingenieurs etc, zich bij de anarchisten voegde. Ja, de ‘bazen’ waren toen al helemaal overbodig. Wat doe jij hier eigenlijk, vroeg men zich af. Ja, maar ik heb dit van mama geërfd en Franco vind ook dat jullie mij moeten respecteren . Ja, dus ?

  Ja, maar dit mag niet

  Vrijheid wordt genomen, niet gegeven

  ga maar huilen verder

  de wereld gaat immers over macht, niet over ‘recht’. Recht is een fictie

  In dit alles was ‘an’cap overigens ook niet van de partij haha. Net als dat er destijds geen roze olifantjes door de lucht zweefde.

  Nee, de kapitalisten steunde Franco, want Franco beschermde hun bezittingen

  Niets geen NAP beschermde dat . Nee , dat deden de fascisten wel , daar was geen ‘NAP’ voor nodig

  de wereld is cynischer dan ‘een princiepen’

  Met alle respect, maar alles wat je zegt klinkt tamelijk Mark Rutte

  Ik snap nog steeds niet waarom jullie zogenaamd anarchisten zijn

  ik ben een skippybal

  mijn vader is Ringo Star en mijn moeder woonde zes jaar op Pluto

  AnCap [42] reageerde op deze reactie.

 9. @braadbeertje [38]: Feit blijft dat er onschuldige mensen zijn omhebracht, hetgeen door vooraanstaande mensen binnen de anarchistische kringen ook ruiterlijk werd toegegeven. Wat krom is kun je niet rechtpraten. Als mijn broer jou in elkaar zou slaan dan is hij fout en niet ik omdat ik toevallig zijn broer ben. Als je dan mij daarvoor zou straffen ben je net zo fout bezig. Daar laat ik het verder bij.

 10. @braadbeertje [39]: We kunnen eenvoudig bewijzen dat iedereen een lichaam aanstuurt. Het feit dat wij nu communiceren bijvoorbeeld. Spreken gebeurt niet vanzelf. Typen van tekst gebeurt niet vanzelf. De lichaamsdelen die daarvoor nodug zijn moeten in beweging worden gebracht. De woorden die je gaat gebruiken komen niet uit de lucht vallen. Daar moet over worden nagedacht. Dat zijn processen die je in gang zet door je lichaam aan te sturen. Daarmee is bewezen dat er een controle over dat lichaam en het denkvernogen van dat lichaam nodig is. Omdat elk mens een unieke controle heeft over een lichaam wordt het ook wel zijn lichaam genoemd.

  Recht is geen fictie. Het feit dat mensen recht negeren wil niet zeggen dat het een fictie is. Recht is reeel en valt af te leiden uit de menselijke natuur. Het NAP is reeel omdat het afgeleid wordt uit het feit dat mensen elkaar dienen te respecteren (wat strikt genomen betekent de objectieve grenzen die er zijn tussen elk individu te erkennen en daar naar te handelen; elkaars domein erkennen). Dat mensen elkaar dienen te respecteren is namelijk een zogenaamde dialectische waarheid.

  Je denigerende opmerkingen ondermijnen je positie als volwaardig discussiepartner. Teken van zwakte.

  Verder lijkt het erop dat je ware aard komt bovendrijven, hetgeen ik ook al wel verwachtte. Je praat geweld goed. Je lijkt geweld niet erg te vinden als daarmee jouw denkbeelden kunnen worden gerealiseerd.

  Ik sluit af met dat links-anarchisme nooit een blauwdruk kan zijn voor een stabiele samenleving op de lange termijm. De welvaartsontwikkeling is er simpelweg niet. In beginsel kan er nog geteerd worden op de welvaart die met kapitalistische elementen tot stand is gekomen. Daarna brokkelt het langzaam af en vervalt het of in chaos omdat er armoede gaat komen, of er worden steeds meer kapitalistische elementen ingevoerd door sommigen om het onheil te keren. Ik vermoed het eerste.

  Hier laat ik het wat deze discussie verder bij.

 11. Maar iedere doctrine heeft toch doden op haar geweten

  Je moet eens weten op wat voor ellende de arbeiders respondeerde

  Wat voor misdaden de kapitalistische staten hebben uitgevoerd

  Het is strijd, geen theekransje

  Dan vallen er doden, aan iedere kant

  Wat krom is kun je niet recht praten, maar geen enkele politieke stroming is helemaal recht

  alles en iedereen maakt en maakte fouten

  Daarnaast is het oorlog. De door de KAPITALISTEN gesteunde Franco begón deze oorlog btw

  geen enkele stroming is helemaal recht

  er zijn anarchisten in de beweging, die echt kut mensen zijn, dat geef ik ook toe. Maar dat maakt niet dat het anarchisme in zijn geheel fout zit

  Daarnaast, als de anarchisten in Spanje nooit stout waren geweest, de wapens niet gegrepen hadden en de fascisten niet beschoten hadden, wat dan ?

  Dan was er nooit iets gebeurt en kan je er niets over zeggen. Net als ‘an’cap. Ze doen nooit iets, dus ze doen ook nooit iets verkeerd

 12. En nee, ik ben geen pacifist

  Wat niet betekend dat ik dol op geweld ben. In tegendeel

  Je zegt eigenlijk, oorlog is slecht, want er vallen doden. Oorlog zou verboden moeten worden ?

  Ja, oorlog is ellende

  Wanneer de anarchisten tien mensen tegen de muur zetten, dan zaten daar negen fascisten tussen en eentje was slechts priester

  Ja, heel erg natuurlijk

  Maar wat gebeurde er als ze de frankisten, de fascisten hun gang hadden laten gaan. Het is jij of ik in een oorlog

  Wat gebeurt er als het geliefde Amerika ergens een wijk bombardeert ? Ja, dan vallen er ook burger slachtoffers.

  Ik waardeer individuele pascifisten wel

  Maar de hele natuur van het kapitalisme is niet bepaalt pacifistisch. Zo praatte Ayan Rand het geweld jegens native Americans goed, want het waren ‘slechts wilden’. Het hele idee van kapitaal is niet erg vredelievend. De groei en groei en groei, over lijken gaat het. En dat zou dan geslikt moeten worden, want ‘de welvaart’

  Een stabiele samenleving, dat klinkt tamelijk vaag. Wanneer is zoiets ‘stabiel’ ?

  Hoe meet je dat ?

  wie bepaalt dat ?

 13. Waarom je lichaam geest dualisme toepast

  Je bént je lichaam. Je lichaam is je identiteit

  Stel dat je gehandicapt wordt

  Dan ben je een ander soort persoon, je identiteit veranderd

  Zowel je brein, als je lichaam, zijn wie jij bent, net als je omgeving en je verleden

  Het is niet dat er soort piloot in je hoofd zit, die jou bestuurt. Nee, het lichaam is een holistisch geheel

  Het lichaam stuurt gedachten aan en gedachten sturen het lichaam aan

Comments are closed.