Het kapitalisme is verantwoordelijk voor welvaart, welzijn, groei en vrijheid. Tegelijkertijd wordt het kapitalisme neergezet als amoreel, corrupt, uitbuitend en vernietigend voor mens en milieu. James Davenport, professor aan het Rose State College, beschrijft in FEE 4 mythes over het kapitalisme die hij vaak tegen komt bij studenten en anderen.

Mythe 1: Kapitalisme is gecreëerd

Een van de grootste vergissingen over kapitalisme is dat iemand het verzonnen heeft. Vaak krijgt Adam Smith de schuld dat hij het marktsysteem opgezet heeft. Omdat het socialisme wel bedacht is, denken veel mensen dat het bij het kapitalisme ook zo gegaan is.

Het kapitalisme is een systeem dat evolueert uit menselijke actie en ontdekking. Net als een taal is de markteconomie niet bedacht door een individu of groep maar ontstond het door interactie tussen veel mensen gedurende een lange periode. Kapitalisme is succesvol omdat het ontstaan is uit de mensheid zelf.

In tegenstelling tot socialisme dat regels oplegt, mensen dwingt en instituties opricht, gaat kapitalisme uit van de menselijke natuur, verlangens en kwaliteiten. Het brengt een spontane orde die voortvloeit uit de ontelbare individuele acties van miljoenen mensen.

Mythe 2: Kapitalisme schept armoede

Dit is één van meest hardnekkigste misverstanden die leeft over het kapitalisme. Ondanks de berg aan bewijs dat het marktsysteem juist meer welvaart levert. Het toenemende aantal landen dat marktgericht(er) werkt (China en India bijvoorbeeld) laten juist een scherpe daling in armoede zien.

Sinds Karl Marx en Friedrich Engels hebben intellectuelen, een deel van de media en politici het idee omarmd dat het kapitalisme armoede veroorzaakt en dat socialisme leidt naar grotere welvaart voor de massa. Alle ontwikkelde – rijke – landen hebben een markteconomie en ontwikkelingslanden die kiezen voor een vrije markt zien de grootste groei. In contrast hierbij zijn landen die socialisme of communisme aanhangen zoals Venezuela en Noord Korea. De stand van welvaart daar mag bekend zijn.

Mythe 3: Kapitalisme gaat over kapitaal

Marx sprak over kapitalisme als de concentratie van kapitaal. Hoewel de opeenhoping van kapitaal een onderdeel van de markteconomie is, is dat zeker niet exclusief en doorslaggevend voor het systeem.

De basis van het kapitalisme is menselijke vrijheid en innovatie. Als individuen de vrijheid hebben om hun eigen belang via de markt na te streven dan verbeteren ze niet alleen hun eigen positie maar ook die van de gemeenschap.

Volgens Schumpeter ontstaat uit deze vrijheid een continu proces van verbetering – dat hij creatieve vernietiging noemde. Het is deze doorgaande innovatie die economische groei en verhoging van de levensstandaard drijft.

Mythe 4: Kapitalisme creëert winnaars en verliezers

Sommige mensen en bedrijven slagen en anderen niet. Dit is geen exclusief kenmerk van de markteconomie. Alle economische systemen hebben winnaars en verliezers.

Over het geheel genomen profiteert de samenleving in zijn geheel veel meer bij een markteconomie. Echter het kapitalisme onderscheidt zichzelf op twee belangrijke punten.  Allereerst vergroot kapitalisme het aantal winnaars. Het kapitalisme maakt het mogelijk dat zoveel mogelijk mensen deel nemen aan het marktsysteem. Daardoor hebben meer mensen kans op succes.

Verder is de gemeenschap gebaat bij het kapitalisme. Dit omdat markten meer goederen en diensten binnen bereik van mensen brengen dan ieder ander systeem doet.

Markten produceren producten en diensten die ons leven verbeteren op een manier die onze voorouders niet konden verzinnen. Neem alleen maar alle zaken die een dertig jaar geleden niet bestonden. Het simpele feit is dat tegenwoordig de mensen met een bescheiden inkomen over meer goederen en diensten kunnen beschikken dan koningen dat 200 jaar geleden konden.

Dus hoewel bedrijven failliet kunnen gaan en niet alle personen miljonair worden, winnen we op de lange termijn allemaal door een hogere levensstandaard dan de vorige generaties.

Bron: FEE

45 REACTIES

 1. In het artikel staat niet expliciet wat kapitalisme zou zijn. Maar ik ga er hier vanuit dat hij bedoelt het economische vrije markt mechanisme. Prijsvorming van goederen en diensten als gevolg van vraag van veel onafhankelijke vragers en aanbod door veel onafhankelijke aanbieders.

  De schrijver vraagt zich niet af of die situatie wel voor alle goederen en diensten waar behoefte aan is mogelijk of wenselijk is.

  De schrijver claimt de technologische vooruitgang en de gestegen arbeidsproductiviteit geheel voor zijn economische theorie van het kapitalisme. Hij geeft daar geen onderbouwing voor.

  Bij ”Mythe 4: Kapitalisme creëert winnaars en verliezers” spreekt de schrijver zichzelf tegen door te stellen dat alle economische modellen dat als euvel hebben.

  Het artikel is naar mijn idee te globaal om suggesties aan de hand te doen hoe we onze samenleving beter kunnen besturen.

  Overnight [5] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.

 2. Merk op dat een zuivere kapitalistische samenleving mensen in staat stelt om vrijwillig volgens een ander systeem -zoals democratie, socialisme of communisme- te leven. Men kan immers vrijwillig samenwerkingsverbanden aangaan met gelijkgestemden waarbij de bij het systeem horende voorwaarden -al dan niet contractueel- worden afgesproken. Men zou via gezamenlijke inspanningen zelfs een commune kunnen stichten volgens het overeengekomen systeem.

  Omgekeerd is er geen enkel van deze systemen die het mogelijk maakt om geheel volgens het kapitalisme te leven.

  Overnight [5] reageerde op deze reactie.

 3. Kapitalisme is één van de vele ‘ismes’. Een instrument dat net als alle instrumenten gebruikt of misbruikt kan worden.
  In pure vorm kennelijk constructief, in geperverteerde / verhulde / vervuilde vorm beslist destructief.

 4. @anp rebel [1]: Een samenleving moeten besturen? Wie zegt dat die bestuurd moet worden? In de zorg wordt al meer aan de zorgverleners zelf over gelaten. Management wordt er zo veel als mogelijk uitgekegeld. Economie en besturen zijn verschillende zaken. En bij kapitalisme gaat het om de vraag wie de productiemiddelen moet bezitten. Er zijn altijd winnaars en verliezers.

 5. Mythe 1: Kapitalisme is gecreëerd

  Niemand geeft Adam Smith de schuld van kapitalisme. Smith was gewoon een liberaal en niet ‘schuldig’ aan iets.

  Negentiende eeuws kapitalisme, is inderdaad een samenloop van omstandigheden. Niemand van links geeft een of andere liberale ideoloog ergens de schuld van. Hoe kom je daarbij ?

  Kijk, om in Engeland de industrialisatie op gang te doen komen in de 19de eeuw, onteigende DE STAAT , allerlei kleine boeren. Deze mensen kwamen terecht in de fabrieken , in de steden. Het creëren van een sterke industriële grootmacht, ging gepaard met STAATS interventie. Kolonialisme aan de ene kant, onteigening aan de andere kant…

  Wanneer links het over kapitalisme heeft , spreekt het over een yteem van ná het feodalisme. Het spreekt over sociaal economische verhoudingen van de 19de eeuw….

  je levert desinformatie

  Het kapitalisme is een systeem dat evolueert uit menselijke actie en ontdekking. Net als een taal is de markteconomie niet bedacht door een individu of groep maar ontstond het door interactie tussen veel mensen gedurende een lange periode. Kapitalisme is succesvol omdat het ontstaan is uit de mensheid zelf.

  In tegenstelling tot socialisme dat regels oplegt, mensen dwingt en instituties opricht, gaat kapitalisme uit van de menselijke natuur, verlangens en kwaliteiten. Het brengt een spontane orde die voortvloeit uit de ontelbare individuele acties van miljoenen mensen.

  Mythe 2: Kapitalisme schept armoede

  óók Marx gaf toe dat kapitalisme een erg scheppende kracht in zich heeft, máár dat het ook riskant is en schadelijk voor massa’s mensen. Slechts een objectieve observatie.

  Wat de kapitalist ‘welvaart’ noemt, is sowieso erg subjectief. Ja, een land heeft torenflats, kantoren en een paar rijke bobo’s. Noe en ? Kijk verder dan je neus lang is,in de straten liggen de junks, kinderen maakte je schoenen, de vervuiling veranderd het milieu in een Tsjernobyl. Dat is de prijs die je betaald voor ‘je welvaart’

  Daarnaast, stel ik ben een persoon, wonende in een kapitalistisch land. Dan zegt een VVD stemmer als jij : wow, het BNP gaat echt omhoog, de welvaar wordt gemiddeld groter. So what ? Wat kan mij dat nou schelen. Ik leef voor mij, niet voor iets vaags als ‘de welvaart’. Iets dat eigenlijk betekend, een opeenhoping van geld, bij de bazen. Kan mij dat een reet schelen ? Nee hé

  Mythe 3: Kapitalisme gaat over kapitaal

  Hier grijp je hetzelfde spook aan, zoals Stirner het zou zeggen, maar je kent Stirner niet, want je bent een nep anarchist :__)

  De gemeenschap, daar kwijl je over ?…..

  Klinkt eigenlijk vrij socialistisch van je, terwijl je juist aangeeft daar zo een hekel aan te hebben.

  Ik leef voor mijzelf, niet voor jouw gemeenschap natte droom…

  Voor mij gaat niets boven mij…..

  Mythe 4: Kapitalisme creëert winnaars en verliezers

  Nee……….

  Ook dit heb je weer niet begrepen.

  De hele terminologie van het winnen/verliezen is arbitrair voor daadwerkelijke linkse kritiek

  Het eerste probleem is het ontwaarden van arbeid, door de bezitters.

  Het tweede probleem is de accumulatie van kapitaal, wat leidt tot een gecentraliseerde macht en juist de sloop van markten , paradoxaal genoeg

  De kinderarbeid in de negentiende eeuw was niet slecht omdat die kinderen ‘geen winnaars’ konden zijn. Nee, het escaleerde omdat die kinderen hónger hadden en zweren op hun voet en stoflong

  Wees geen Mark Rutte, verdiep je een beetje in sociale geschiedenis . Dat is een advies van mij aan jou, beste JOVD held/heldin

  Seneca [10] reageerde op deze reactie.

 6. VERBETERDE VERSIE

  Mythe 1: Kapitalisme is gecreëerd

  Niemand geeft Adam Smith de schuld van kapitalisme. Smith was gewoon een liberaal en niet ‘schuldig’ aan iets.

  Negentiende eeuws kapitalisme, is inderdaad een samenloop van omstandigheden. Niemand van links geeft een of andere liberale ideoloog ergens de schuld van. Hoe kom je daarbij ?

  Kijk, om in Engeland de industrialisatie op gang te doen komen in de 19de eeuw, onteigende DE STAAT , allerlei kleine boeren. Deze mensen kwamen terecht in de fabrieken , in de steden. Het creëren van een sterke industriële grootmacht, ging gepaard met STAATS interventie. Kolonialisme aan de ene kant, onteigening aan de andere kant…

  Wanneer links het over kapitalisme heeft , spreekt het over een yteem van ná het feodalisme. Het spreekt over sociaal economische verhoudingen van de 19de eeuw….

  je levert desinformatie

  Anarchisme is óók een linkse ideologie en legt géén regels op…

  sociaal democratie is ook links en legt alleen regels op, als men verkozen is….

  Jouw favoriete VVD daarentegen, legt al vijftien jaar regels op….

  Mythe 2: Kapitalisme schept armoede

  óók Marx gaf toe dat kapitalisme een erg scheppende kracht in zich heeft, máár dat het ook riskant is en schadelijk voor massa’s mensen. Slechts een objectieve observatie.

  Wat de kapitalist ‘welvaart’ noemt, is sowieso erg subjectief. Ja, een land heeft torenflats, kantoren en een paar rijke bobo’s. Noe en ? Kijk verder dan je neus lang is,in de straten liggen de junks, kinderen maakte je schoenen, de vervuiling veranderd het milieu in een Tsjernobyl. Dat is de prijs die je betaald voor ‘je welvaart’

  Daarnaast, stel ik ben een persoon, wonende in een kapitalistisch land. Dan zegt een VVD stemmer als jij : wow, het BNP gaat echt omhoog, de welvaar wordt gemiddeld groter. So what ? Wat kan mij dat nou schelen. Ik leef voor mij, niet voor iets vaags als ‘de welvaart’. Iets dat eigenlijk betekend, een opeenhoping van geld, bij de bazen. Kan mij dat een reet schelen ? Nee hé

  Mythe 3: Kapitalisme gaat over kapitaal

  Hier grijp je hetzelfde spook aan, zoals Stirner het zou zeggen, maar je kent Stirner niet, want je bent een nep anarchist :__)

  De gemeenschap, daar kwijl je over ?…..

  Klinkt eigenlijk vrij socialistisch van je, terwijl je juist aangeeft daar zo een hekel aan te hebben.

  Ik leef voor mijzelf, niet voor jouw gemeenschap natte droom…

  Voor mij gaat niets boven mij…..

  Mythe 4: Kapitalisme creëert winnaars en verliezers

  Nee……….

  Ook dit heb je weer niet begrepen.

  De hele terminologie van het winnen/verliezen is arbitrair voor daadwerkelijke linkse kritiek

  Het eerste probleem is het ontwaarden van arbeid, door de bezitters.

  Het tweede probleem is de accumulatie van kapitaal, wat leidt tot een gecentraliseerde macht en juist de sloop van markten , paradoxaal genoeg

  De kinderarbeid in de negentiende eeuw was niet slecht omdat die kinderen ‘geen winnaars’ konden zijn. Nee, het escaleerde omdat die kinderen hónger hadden en zweren op hun voet en stoflong

  Wees geen Mark Rutte, verdiep je een beetje in sociale geschiedenis . Dat is een advies van mij aan jou, beste JOVD held/heldin

 7. Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken dit systeem bestaat sinds het onstaan van de mensheid !
  Door interventie van overheden is het “systeem” gecorupteerd !
  Staats monopolisten
  Subsidie zuigers
  Staats casino’s

  Braad Beertje [14] reageerde op deze reactie.

 8. De zogenaamde onteigening van kleine boeren als motor van de industralisatie en welvaartsontwikkeling is nog altijd behoorlijk hardnekkig. Ik lees het hier opnieuw in een commentaar.

  De realiteit is echter anders. In het pre-industriële tijdperk hadden vrijwel de meeste boeren geen eigen land. Dat werd namelijk doorgaans gepacht en werd betaald door een flink deel van de oogst af te staan. De meeste boeren leefden in erbarmelijke omstandigheden, wat afgeleid kan worden uit de cijfers omtrent baby- en kindersterfte alsmede de levensverwachting. Zo’n 50% van de kinderen uit boerenfamilies stierf al op zeer jonge leeftijd. De meeste mensen stierven al voor hun 40e. Dit was o.a. het gevolg van te weinig alsmede te eenzijdig eten.

  Dankzij de industriële revolutie kregen meer en meer van deze boeren en hun gezinnen de mogelijkheid om in de fabrieken te gaan werken. Ze hadden echter ook nog altijd de keuze om dat niet te doen en hun werk als boer voort te zetten. De boeren kozen er echter “massaal” voor om in de fabrieken te gaan werken. Dat dit het leven van de mensen verbeterde kan wederom afgeleid worden uit de cijfers omtrent kindersterfte en levensverwachting. Kindersterfte daalde sterk en de levensverwachting nam sterk toe. Naast meer en gevarieerder voedsel konden ook steeds meer mensen (arbeiders) een doktersbezoek betalen.

  Als de omstandigheden werkelijk zo slecht waren, dan zou er op een gegeven moment een terugkoppeling hebben plaatsgevonden richting boeren die nog altijd boer waren en zou de trek van het boerenland naar de steden een halt zijn toegeroepen. Dat dit niet gebeurde zegt -in combinatie met het eerder genoemde- genoeg.

 9. Het begrip “kapitalisme” is te emotioneel beladen. Te negatief. En het gaat niet meer goed komen. Als je mensen van het nut van vrijheid of vrije markten wilt overtuigen, dan zou ik een ander woord kiezen.

  Je kan ook mensen proberen te overtuigen van de ‘juiste definitie’ van het woord. Dat is liever gelijk hebben dan geluk.

 10. @Overnight [5]:

  Bedankt voor je reactie.

  Over vrijwilligheid als economische leidraad

  Vrijwilligheid is geen toverwoord. Het lost niet automatisch alle problemen voor een optimale allocatie van middelen op. Ik geef een voorbeeld. Een kontenkruiper met een kruiwagen komt in een te moeilijke baan voor hem terecht met een te riante vergoeding waar hij zich toch gemakkelijk kan handhaven want zijn collega’s … Alles op vrijwillige basis van alle betrokken partijen. De consument die daarvan de dupe is betaalt, ook al vrijwillig, daardoor altijd te veel.

  Ik hoor je dan al zeggen: maar de consument kan toch naar zijn concurrent toe waar wel capabele mensen lopen die hem een beter aanbod kunnen doen?

  Was dat dan maar waar. Er vinden voortdurend fusies op vrijwillige basis plaats, die de concurrentie weghalen. In hoeveel bedrijfstakken kun je in de praktijk kiezen uit zeg tien aanbieders, een minimum om enigszins aan prijsafspraken te kunnen ontkomen?

  We leven in een samenleving waarin al dit soort zaken op een intelligente manier bestuurd moeten gaan worden. Ik zie daarin weinig ruimte voor een ongebreideld alles maar op zijn beloop laten vanuit een filosofie van kapitalisme als ideaal, omdat volgens dat ideaal nu eenmaal niemand gedwongen mag worden.

  Nee, we moeten een stap verder komen. Vrijwilligheid als een complex fenomeen zien. Nadenken over hoe we dan die vrijwilligheid zouden kunnen en willen realiseren. Welke voorwaarden moeten dan daarbij vervuld zijn? Het enkel bestaan van een keuze is daarvoor niet voldoende. Het gaat om de kwaliteit van de keuzes.

 11. @jhon [9]:

  Dit systeem bestaat sinds de mensheid ? hahahahaha

  Ja en de aarde is plat en God heeft de koning aangesteld…

  Jezus, je weet toch dat de geschiedenis vol is van verschillende vormen van samen leven. Van extreem wreed naar uiterst pacifistisch

  Iroqai Indianen hadden een ander markt model

  Nu nog steeds leven veel Nomaden op een egalitaire , niet kapitalistische manier

  In de Middeleeuwen was óók geen sprake van kapitalisme, maar van feodalisme aan de ene kant en meer gildewezen aan de andere kant.

  Vruchtgebruik, is altijd een beetje de norm geweest

  De Mir in Oost Europa deed aan vruchtgebruik, boeren daar beschouwde de grond als open source ver voordat de industrialisatie daar werd afgedwongen, door strotten geduwd werd…

  Daardoor kreeg je ook groepen als Mhakno’s vrije leger etc.

  Als zogenaamde ‘anarchist’ zou je dit moeten weten

  Jezus, het niveau hier op gebied van algemene ontwikkeling is tergend en beschamend laag

  Kromme tenen gewoon…Jezus

  Alsook, wow, je stemt niet, nou stoer hoor

  Niemand stemt hahaha

  En ja, je zegt gewoon zaken die honderd procent overgenomen zijn uit een VVD/CDA verkiezingsprogramma

  Wil je niet over komen als VVD tjappie, zeg dan geen VVD tjappie dingen

  Nico [15] reageerde op deze reactie.
  Seneca [16] reageerde op deze reactie.
  jhon [17] reageerde op deze reactie.
  AnCap [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Braad Beertje [14]: Je hebt een interessante schrijfstijl, als een vurige gril. Prettig om te lezen, sappig ook, als een op een gril druipende hamburger ? Aangenamer dan droge kost.

  Opmerking:
  De Iroquois en hun strategieën lijken als twee druppels water op die van aristocraten en edelen in het westen en oosten. Het heeft alleen een ander jasje.

  Gezien de naam van de auteur van het bovenstaande artikel is het opmerkelijk dat de naam Seneca niet alleen bekend is van de Romeinse ‘Seneca the Younger’, maar dat je die naam ook aantreft bij de Iroquois als een der naties.

  Terwijl bij de Iroquois een ‘extended house’ wordt genoemd, gebruiken westerse modellen de term ‘extended familiy’. Zelfde mechanisme, andere naam.

  Voor het overige; als je bouwt aan individueel menselijk kapitaal en dat wordt voorzien van een sociaal gezicht, dan zijn allerlei ‘ismes’ in feite overbodig.

 13. @Braad Beertje [14]: Bedankt voor je commentaar. Ik ga geen discussies aan met mensen waarbij het basisbegrip van vrijheid ontbreekt. Dat is zonde van de tijd en energie die ik liever aan constructievere zaken besteed.

 14. Terugverwijzend naar deze reactie over partijen in de TV-serie ‘The 100’ valt op dat het Bergvolk dat in een streng beveiligde omgeving verblijft, heel andere ideeën heeft over kapitalisme en vrijheid dan bijv. het Luchtvolk (of Sterrenvolk).

  Het Bergvolk kan hun ideeën alleen handhaven dankzij de Reapers, die ze volstoppen met drugs, zodat ze wat makkelijker geneigd zijn om wreedheden te begaan. Op die manier worden individuen uit het Grondvolk geoogst, voor ‘bloeddonaties’ en de besten ervan voor ‘beenmergtherapie’. Dit alles is alleen mogelijk vanwege technologische voorsprong op andere partijen. Wie overwicht heeft hoeft niet in debat te gaan, die kan doen wat ‘ie wil. Of dat verstandig is, is een ander verhaal.

  Deze beschrijving lijkt veel op de modus operandi die vanaf de berg Olympus werd gehanteerd, die van vorstenhuizen en die van de Iroquois.

  Mythes, kloven (sociale breuklijnen) en allerlei andere onnodige perversiteiten en problemen vallen weg wanneer partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, of daartoe gedwongen worden. Dat was mogelijk een rol van vroegere keizers, zoals in “vorsten, jullie verlaten deze ruimte niet voordat jullie je ruzies hebben bijgelegd”. Hoewel keizers kennelijk ook niet te beroerd waren om een vorst te vervangen.

 15. @Braad Beertje [14]: Als zelfverklaard kenner van het anarchisme zou je toch moeten weten dat de anarchistische samenlevingen in het vroeg-middeleeuwse Europa (met name het noordelijke deel) grotendeels gebaseerd waren op het gewoonterecht icm “ieder het zijne” (als in eigen lichaam en privaat eigendom), hetgeen de basis is van het kapitalisme.

  braad beertje [20] reageerde op deze reactie.

 16. @AnCap [19]:

  Ancap

  Het punt is een beetje, ja, in zekere zin zijn er wat overeenkomsten tussen vroeg anarchistisch denken en de middeleeuwen. In die zin, terug naar kleinschalig communaal bestaan

  Maar waar anarchisme zich juist tegen verzette, dat wás kapitalisme

  De natie vorming, hand in hand met de industrialisatie en de massa productie. De opkomst van de fabrieken en de opkomst van een reusachtig, onteigend en geketend proletariaat. Daartegen verzette het zich. Onder de zwarte vlag

  Als je die mensen had verteld zo van, in het jaar 2018 noemt men zich ancap, dan had men zich compleet rot gelachen

  Aangezien dé vijand voor menselijke vrijheid dat kapitaal was, is het idee van de ancap zo compleet van de pot gerukt

  Ja, er waren destijds individualistische denkers, egoïstische anarchisten, maar geen van hen verkoos de banaliteit van het kapitaal.

  Die onzin is er pas in de jaren tachtig ingeslopen

  en die meme begint nu een beetje af te brokkelen

  Hang Bejaarde [21] reageerde op deze reactie.
  AnCap [23] reageerde op deze reactie.

 17. @braad beertje [20]: Je hebt kapitaal nodig als ruilmiddel of als iets om waarde in te bewaren. Want dat gaat toch handiger dan kippen ruilen voor bananen. Obsessieve zucht naar (steeds meer) bezit en status, is dat perse kapitalisme?

 18. Een belangrijk onderscheid, dat libertariers niet snappen is het volgende

  Property VS possesion

  Zoals vroege anarchisten al zeiden, niets mis met handel.

  Maar handel hoeft helemaal niet gebaseerd te zijn op property/vastgoed

  Nee hoor, kippenboer A neemt een stuk grond en begint daar het kippenbedrijf

  Kaasboer B , neemt gewoon een ander stuk grond in vruchtgebruik

  En beide kunnen nog steeds handel drijven

  Die handel heet alleen geen kapitalisme meer, maar markt socialisme, kortom, een vorm van links anarchisme.

  Collectieven van arbeiders vormen de markt en handelen hun goederen. Dat is niet kapitalisme, maar een onderbelicht alternatief

  AnCap [24] reageerde op deze reactie.

 19. @braad beertje [20]: Kapitaal is geen vijand van de vrijheid. Nooit geweest ook. Het is iets dat in vrijheid ontstaat. Of wil je mensen soms hun vrijheid verbieden en tegengaan dat ze geen kapitaal mogen vergaren? Dat is tegen anarchistische principes.

  De zogenaamde onteigening van de kleine boeren (die er niet was) heb ik in een eerdere reactie in dit topic al besproken. Samengevat: de meeste boeren hadden geen grond in hun bezit. Dat werd gepacht. De kosten daarvan waren enorm dat er nauwelijks wat overbleef voor de boeren zelf om van te leven. De meeste kinderen stierven al in hun eerste levensjaar en de meesten mensen haalden de 40 niet. Dankzij de fabrieken konden deze mensen een beter bestaan opbouwen. We zien dit terug in cijfers omtrent kindersterfte en levensverwachting.

  Het probleem is dat veel zogenaamde links-anarchistische denkers beweren dat er maar een soort anarchisme is, namelijk datzelfde links-anarchisme. En ook dat is pertinent niet juist.

  Binnen het anarcho-kapitalisme is het mogelijk om puur volgens links-anarchistische principes te leven. In een links-anarchistische samenleving lun je echter niet volgens zuivere kapitalistische principes leven. In dat opzicht is anarcho-kapitalisme dus duidelijk superieur. Zowel in moreel als in praktisch opzicht.

 20. @braad beertje [22]Probleem met het sterk geromantiseerde markt socialisme is dat het uitgangspunt verkeerd is. Als “arbeiders” het voor het zeggen hebben zijn alle problemen met “bazen” en “fabriekseigenaren” verleden tijd. Men gaat daarbij echter voorbij aan de keiharde realiteit dat in elke markteconomie het de consumenten zijn die het feitelijk voor het zeggen hebben. Zij stemmen met hun portemonnee namelijk op welke producten en diensten het waard zijn om te blijven bestaan en welke niet. M.a.w. slecht presterende collectieven kunnen failliet gaan of in ernstige problemen komen dat de productie drastisch moet worden verminderd en met de opbrengst niet alle arbeiders betaald kunnen worden (in wat voor vorm dat ook moge zijn). Wat gaan deze collectieven dan doen? Mensen ontslaan? Volgens welke voorwaarden, want de arbeiders zijn immers allemaal de baas. Dit leidt onherroepelijk tot enorme -en vaak niet oplosbare- conflicten die zullen uitmonden in geweld. Privaat eigendom -en dus exclusieve controle over de productiemiddelen- voorkomt dergelijke conflicten of haalt er op zijn minst de scherpe randen vanaf.

  Privaat eigendom is en blijft een noodzakelijke voorwaarde voor stabiel samenleven.

 21. Binnen het anarcho-kapitalisme is het mogelijk om puur volgens links-anarchistische principes te leven. In een links-anarchistische samenleving lun je echter niet volgens zuivere kapitalistische principes leven. In dat opzicht is anarcho-kapitalisme dus duidelijk superieur. Zowel in moreel als in praktisch opzicht.

  Deze heb ik zeventien miljoen keer gehoord en heb ik ook zeventien miljoen keer weerlegt zien worden

  Het is ook niet eens waar

  Anarchisme Spanje. De kleine boeren die privaat wilde blijven, werden met rust gelaten. Ze hoefde niet mee te doen in collectivisme

  Het tweede punt

  ‘an’cap , leidt ertoe dat enkele grootgrondbezitters alles zullen hebben, in bezit. Een paar grote vastgoed corporaties gaan zoveel kapitaal accumuleren, dat iedereen aan hun grillen overgeleverd zal zijn. Daarnaast , kraken mag niet

  Dus ja, je kan autonoom leven in ‘an’cap, mits je vermogend bent, wat 99,999 procent van de mensen niet zal zijn….

  NIEMAND in de anarchistische cultuur, in de bewegingen die er zijn , de smaken die er zijn, ziet ‘an’cap als anarchistisch

  van individualisten, tot groene anarchisten, tot syndicalisten, tot markt socialisten

  NIEMAND erkent jullie, of spreekt zelfs over jullie

  Ja, ik kan ook nazi zijn en mij dan : zionistische nazi noemen

  Niet veel mensen zullen mij dat serieus nemen

  Noem jezelf hoe je wilt. Het is alleen een desillusie

  AnCap [26] reageerde op deze reactie.

 22. @braad beertje [25]: Ik heb dat nog nooit weerlegd zien worden. Dus ik zou zeggen: probeer het eens. Waarom zou het niet kunnen?

  Kapiralisme leidt niet tot enkele grootgrondbezitters. Al is het naar omdat mensen vrij kunnen homesteaden. En hun in gebruik genomen grond hun volledige eigendom is wat ze naar eigen inzichten kunnen gebruiken. Om te leven als links-anarchist bijvoorbeeld. Je kunt ook met gelijkgestemden een links-anarchistische commune beginnen. Welk recht hebven anderen om jou dat te ontzeggen binnen een kapitalistiscge samenleving?

  Of iemand AnCaps erkennen binnen jouw anarchistische wereld zegt mij niet zoveel en doet er ook niet zo toe. Dat zijn non-argumenten in een discussie waar het over feiten gaat.

  Het anarchisme in Spanje -als we het over de periode van de jaren ’30 hebben tenminste- was overigens een groot fiasco, waarbij bepaalde syndicalisten maar al te graag de macht wilden hebben. Om nog maar te zwijgen over de ongeveer 5000 mensen die zij hebben vermoord, puur omdat dat andersdenkenden waren (lees: rechts en kapitalistisch).

 23. ik zie Spanje niet als fiasco

  Ja, er zijn fouten gemaakt, ja er zijn onnodige slachtoffers gemaakt

  Maar daarnaast heeft het ook grote successen behaalt, die nooit verwacht werden , aanvankelijk

  Kapitaal leidt per definitie tot opstapeling. De overname van kleinere bedrijven door grotere. Bedrijven die dan weer nóg groter worden

  Dit kapitaal geven ze door aan hun kinderen. Die kinderen trouwen dan weer met een andere Paris Hilton. Door hun macht krijgen ze betrekking tot het staatswezen, de diplomaten, politici, ministers

  Heel veel te homesteaden zal er niet meer zijn, op een gegeven moment.

  Daarnaast, de staat laat je helemaal niet ‘homesteaden’

  Alles is wel van iets of iemand

  homesteaden wordt door rechts gezien als kraken

  Deze accumulatie, die ontstaat door het verschijnsel van de loonarbeid, leidt dus tot die monsterverbonden. Tot die mega bedrijven

  In vier generaties, is er geen kleine, vrije markt meer over, maar is alles direct of indirect van de Hiltons

  Dit komt doordat loonarbeid de groei van een bedrijf zo versneld, doordat je de arbeiders niet de gecreëerde meerwaarde gunt.

  Daarnaast is een een noodzaak om te groeien, want het is zwemmen of verdrinken, groter worden, of overgenomen worden. Slopen, of gesloopt worden.

  Kortom, die dynamiek is niet iemands schuld, maar wel een overspannen construct, dat leidt tot macht centralisatie en hierarchie

  Aangezien anarchisme per definitie tégen hiërarchie is, is ‘an’cap een contradictie

  in ‘an’cap

  kan je kiezen, wil je de ene baas, of de andere

  in statism kan je kiezen, wil ik de ene staat, of vlucht ik naar de ander

  AnCap [28] reageerde op deze reactie.

 24. @braad beertje [27]: Homesteading vormt de basis van eigendom. Dat de staat dit niet toestaat is dus anti-kapitalistisch en al helemaal anti-Anarchokapitalistisch. Dan is er immers geen staat. Er is wereldwijd nog ontzettend veel onontgonnen grond te homesteaden. Die grond wordt nu echter door staten als hun eigendom beschouwd. Bovendien krijg je op den duur ook soortgelijke problemen indien alle grond “middels vruchtgebruik” in gebruik is genomen.

  De gevolgen die je nu noemt zijn te wijten aan corporatisme of te wel economisch fascisme, waarbij grote bedrijven de dienst uit maken mbv staatsmacht. Grote bedrijven zijn log en kunnen normaal gesproken niet meer concurreren met de vele start-ups die als paddenstoelen uit de grond schieten in een vrije markt. Via overheidsvergunningen en -wetgeving wordt het onstaan van deze start-ups behoorlijk afgeremd. Minder bedrijven betekent minder arbeidsplaatsen voor werknemers. Meer bedrijven betekent meer concurrentie om de strijd voor de arbeider/werknemer die dan immers meer te kiezen heeft. Dit heeft een stuwend effect op salaris en betere arbeidsomstandigheden.

  Een mooi voorbeeld is de telefoniesector in Amerika. Nadat het patent van AT&T was verlopen, begonnen kleine ondernemers massaal met eigen telefoniebedrijven. Enkele decennia later waren er 3000(!) van dergelijke bedrijven aktief. Drieduizend. Geen tikfout. Simpelweg omdat er weinig tot geen regulering was. Uiteindelijk was het -uiteraard- de Staat die de hele zaak ging monopoliseren vanwege WW1.

  Spanje was een enorm fiasco. Enkele punten over het Syndicalisme in Barcelona:

  * Geld werd uiteindelijk vervangen door een systeem van coupons/bonnen. Wat feitelijk gewoon een nieuwe vorm van geld is. Het werd beheerd door “committees”. Monopolie op geld dus.

  * De Staat moest worden afgeschaft, maar werd vervangen door “committees”, wat strikt genomen gewoon mini-staatjes waren. Ze acteerden allemaal als een “pater familias” die “alles bezitten en alles regelen”. Uiteindelijk hadden deze “committees” een enorme controle over het leven en vrijheid van de mensen.

  * Mensen die wilden reizen hadden “republikeins” geld nodig. Alleen een “committee” had (nog) zulk geld en bepaalde of men dat kreeg of niet.

  * Overmatig drinken en roken werden gezien als iets typisch uit de “republikeinse middenklasse”. Het werd gecensureerd en verboden.

  * De prominente anarchist Diego Abad de Santillan gaf ruiterlijk toe dat er “tijdens de ovverdracht van de macht naar de gewone mensen ongeveer 4000-5000 mensen zijn vermoord die als ‘rechts’ geregistreerd stonden” omdat “bloedvergieten tijdens een revolutie nu eenmaal onvermijdelijk is”.

  * De syndicalisten wilden hoe dan ook dat niemand mocht meedoen aan produktie gebaseerd op privaat bezit. Zelfs als alle betrokken partijen daar geen probleem in zagen.

  En de lijst is nog veel langer. Ik zou dit niet willen typeren als een groot succes.

 25. Dat verhaal van : geen écht kapitalisme, begint wel een beetje versleten te raken. Dat heb ik letterlijk honderd keer gehoord

  Bonnensysteem is wel anders en hierom. Ik werk tien uur en kan precies aan tien uur werk kopen. Het is dus meritocratisch. Je speculeert niet met de bonnen, ze worden vernietigd en het is een directe verzilvering van arbeid. De bon staat op jou naam en jij haalt er goederen van, waarna de bon verdwijnt. Het staat niet op de bank en je geeft het niet door aan de volgende generatie

  Republikeins geld werd óók gebruikt btw. In Barcelona, waren veel collectieven wel nog met republikeins geld bezig, maar ze deden aan winstdeling. Hetzelfde als de bonnetjes, maar wel nog met échte saaf

  De commitees functioneerde binnen de werkplaats, binnen de fabriek. Mensen hoefde de werkplaats/fabriek niet te betrekken, maar hadden dan geen voordelen ervan

  Nogmaals, de syndicalisten lieten het toe, lieten kleine boeren toe, met privaat bezit

  Maar het moesten niet enorme landlords zijn.

  Kijk, juist omdat ze zo relatief tolerant en vrij waren, hebben ze de oorlog verloren, zou je kunnen zeggen

  Een verhaal is bekend van een baas die werd verteld, doe mee in het syndicalisme en deel in winst met arbeiders, of ga weg

  Heel anders dan communisten deden. Communisten hadden een baas meteen omgelegd. Anarchisten niet, die zeiden van, geen gezag en je hebt onze voordelen als je mee doet

  Wat je zegt over de doden

  Ja, rechts begon deze oorlog hé

  Franco deed zijn staatsgreep. Wat verwacht je dan, dat links hen met fluwelen handschoentjes behandeld ?

  Syndicalisme maakte fouten, zeker

  ‘an’cap is smetteloos, want heeft nooit bestaan

  Ja, zo kan ik het ook

  AnCap [32] reageerde op deze reactie.
  AnCap [33] reageerde op deze reactie.

 26. De term syndicalisme dook op deze pagina op. Komt van syndicaat en duikt ook in relatie tot vakbonden op.

  De puurste versie die ik daarvan zag opduiken betreft een verhaal van een westerling die ergens in en om Afrika een zeer winstgevende activiteit bespeurde. Had geen behoefte om met gehaaide westerse investeerders zaken te doen die winst zouden zuigen en verplaatsen, maar zocht samenwerking met Afrikanen en vormde een syndicaat met hen (een unie waarin kapitaal en arbeidskracht werd verenigd). Organiseerde de activiteit, maakte het rendabel. Verdiende eraan en vertrok. Schonk daarbij zijn aandeel aan het syndicaat.

  In dit voorbeeld werd het project als een community project opgezet, waarin in- en uitgestapt werd op een zodanige manier dat het welzijn van de gehele gelegenheids-community (denkers en doeners, kapitaal en arbeid) centraal bleef staan. Waar de regio wel bij voer. Met wat fantasie zou je kunnen stellen dat de Afrikaanse Ubuntu filosofie werd gehanteerd.

  Een beetje Europeaan zou zo’n project waarschijnlijk als een potentiële inkomstenbron zien waarbij de balans van arbeid naar Afrika zou doorslaan en de balans van winst naar Europa. Zoals ook de hogere stand of sociale klassen dat zouden doen t.o.v. de lagere (burger)stand of sociale klassen. Onbalans is de Europese norm.

  Er zijn kennelijk allerlei versies van syndicaten opgetuigd. Ze hebben kennelijk gemeen dat ze niet als pure community projecten zijn geconstrueerd, maar als projecten om datgene wat er aan de andere kant van een denkbeeldige streep is uit te kunnen baten en uit te kunnen buiten.

  Dat is ook het verschil tussen oosterse en westerse filosofie. De oosterse versie streeft naar optimale balans, de westerse versie naar het scheeftrekken van de balans. Hoe schever er getrokken kan worden zonder dat de pleuris uitbreekt, hoe mooier het is kennelijk.

  Nico [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.